КЗО "Братська "ЗОШ І-ІІІступенів " Покровської селищної ради Дніпропетровської області

   Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Погода в Украине МамаТато - усе, що ви маєте знати про дітей

Неможливо навчати сучасних дітей так, як навчали нас.

 

"Освіта – найпотужніша зброя, аби змінити світ"

 


Територія обслуговування здобувачів освіти , закріплена за Братською ЗОШ І-ІІІ ст.

Інформація

про закріплену територію  обслуговування (забезпечення права кожної дитини, яка проживає на цій території, на здобуття дошкільної,початкової , базової середньої освіти,повної середньої )

 

Назва сіл мікрорайону школи

село Андріївка-І                 в.Центральна,Сонячна,Гагаріна,Зелена

село Андріївка-ІІ                   в.Нижня,в.Горького

Остапівське                  в.Пушкіна

Герасимівка

Братське                          Шкільна,Центральна,Вишнева

Вільне

Нечаївка

Радісне

Відрадне

Данилівка

 

 


Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

         

 • Державний стандарт початкової освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року №87;
 • Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений Постановою кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462;
 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений Постановою кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392;
 • Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року №6;
 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 407;
 • Типова освітня програма, розроблена під керівництвом  О.Я. Савченко 1-2 клас, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року №1272 ;
 • Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О.Я.Савченко, 3-4 клас затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року №1273 ;
 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 405;
 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня,   затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 408;
 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня,     затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 406.


Затверджено:

педагогічною радою (протокол №1 від 30.08.21)

Освітня програма
КЗО «Братської    ЗОШ І-ІІІст. »
Покровської селищної  ради
Дніпропетровської області
на 2021/2022навчальний рік

 

 

Розділ 1. Призначення школи та засіб його реалізації.

 

Комунальний  заклад  освіти «Братська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів» Покровської селищної ради  заснована у 1967 році.  

 Навчальний заклад є юридичною особою, діяльність якого підпорядкована відділу освіти, молоді та спорту Покровської селищної ради Дніпропетровської області. Заклад  має самостійний баланс, реєстраційні рахунки, спеціальні реєстраційні рахунки за власними надходженнями в органах Державного казначейства,  гербову печатку, штамп. Засновником навчального закладу є Покровська селищна рада.

Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованим Міністерством юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016 , іншими нормативно – правовими актами, власним Статутом.

          Призначення школи полягає в наданні  якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку мікрорайону школи, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Головною метою Комунального закладу освіти «Братська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів» Покровської селищної ради

є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Основним засобом реалізації призначення  загальноосвітнього  закладу є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові  засоби реалізації свого призначення, а саме

 • уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;
 • надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо);
 • надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;
 • оригінальна організація освітньої діяльності, інтеграція навчальної та поза навчальної діяльності.

Дана Освітня програма створена  на 2021-2022 навчальний рік  відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту», прийнятого 05.09.2017, постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказів Міністерства освіти і науки України №268 від 21.03.2018 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»,  відповідно до  наказів №405,406,407,408 від 20.04.2018, згідно рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів».

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на: формування у здобувачів освіти  сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Реалізація освітньої програми школи здійснюється через три рівні освіти:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю два роки.

Освітня програма складена на 2021-2022 навчальний рік  і затверджена  рішенням педагогічної ради від 01.09.2021 (протокол №1).

Освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів для кожної ступені окремо;

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в додатку;

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою.

 

Розділ 2

Опис «моделі» випускника школи

 

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі  інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння, отримані учнем, тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

 • випускник школи -  добре проінформована особистість;
 • прагне до самоосвіти та вдосконалення;
 • готовий брати активну участь у суспільно-культурномужитті  громади, держави;
 • є свідомимгромадянином, готовим відповідати за своївчинки;
 • свідомоставиться до свогоздоров’я та довкілля;
 • мислить креативно, використовуючи увесь свійтворчийпотенціал.

 

Випускник компетентний у ставленні до життя —реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом  початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований,  вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю,  навички навчальної діяльності,  культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи  володіє певними яко­стями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів,  успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє  основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє  їх реалізувати;оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів  має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей;дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту.

 Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

 

 

Розділ 3

Цілі та задачі освітнього процесу школи

 

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм  обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі міста, району, мікрорайону. Перед школою  поставлені такі цілі освітнього процесу:

1.Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту.

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів.

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм.

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності.

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів.

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки.

Головним завданням  закладу освіти є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права здобувачів освіти  на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров'я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • створення умов для профорієнтації, розвитку профільного навчання молоді;
 • реалізація навчання, виховання, курсова підготовка дітей – інвалідів з обмеженими фізичними можливостями.
 •  

Загальніочікувані результати навчання здобувачів освіти

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

 

 

№ з/п

Ключові компетентності

Очікувані результати

1

Спілкування державною мовою

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

 

Розділ 4

Навчальний план та його обґрунтування

Навчальний план  школи І  ступеня розроблено з урахуванням основних вимог Конституції України, на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну                                                                                             загальну середню освіту», Концепції «Нова українська школа», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,  Державного   стандарту   початкової   загальної   освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462 та Державного   стандарту   початкової   загальної   освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688 «Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти», Положення про індивідуальну форму навчання в системі загальної середньої, освіти, до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСАНПіН 5.5.2.008-01, наказів Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», від 08.10.2019 № 1272 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»,  від 08.10.2019 № 1273 «Про затвердження Типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти», Статуту школи, Тип закладу –  заклад загальної середньої освіти.

Освітня програма передбачає:

-        формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності   дитини;

-        виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

-        утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Тип закладу – ЗЗСО

Структура школи

Школа  має статус україномовної.

Класів з українською мовою навчання – 11:

І ступінь – 4 класи, ІІ ступінь         – 5 класів  ,ІІІ ступінь-2.

Орієнтовна кількість учнів:  1-4 кл. – 59 учнів; 5-9 кл. –80учнів, 10--11кл-17

Режим роботи закладу:

 • мова навчання – українська;
 • режим  навчання – п’ятиденний;
 • початок занять –о 8.15-1-4кл; о  8.30 годині-5-11кл.
 • тривалість уроків у початковій школі та основній відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»;
 • тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778).

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться після основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом.

Робочий навчальний план КЗО «Братська ЗОШ І-ІІІ ст. » Покровської селищної ради на 2021-2022 навчальний рік розроблений на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», чинних Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Концепції Нової української школи, ухваленої рішенням колегії МОН України від 27.10.2016, із змінами від 03.04.2017.

Робочі навчальні плани складені відповідно наказів МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів ЗЗСО», від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО ІІ ступеня» та від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО І ступеня»:

 • для 1-2 класів – за Типовим навчальним планом початкової школи з навчанням українською мовою (за типовою освітньою програмою початкової освіти авторського колективу під керівництвом О.Я.Савченко), затвердженим Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року;
 • для 3-4 класів – за Типовою освітньою програмою ЗЗСО І ступеня, затвердженою наказом МОН України  від 20.04.2018 №407 (таблиця №1);
 • для 5-9 класів – за Типовою освітньою програмою ЗЗСО ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України  від 20.04.2018 №405 (таблиця №1).
 • для 10  класу – за Типовою  освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня,  затвердженими  наказом  МОН  України  №408 від 20.04.2018  року
 • для для 11  класу – за Типовою  освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня,  затвердженими  наказом  МОН  України  №406 від 20.04.2018  .

 

Навчальний план складений за Типовими навчальними планами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

 

 

Навчальний план охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження факультативів та індивідуальних занять.

Варіативна  складова  навчального плану сформована відповідно  до типу навчального закладу,  запитів учнів, якісного складу педагогічних кадрів, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення. Години варіативної складової передбачено на збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової, запровадження курсів за вибором,  індивідуальних занять.

Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів, рішенням педагогічної ради (протокол №1 від 30.09.2021 року) конкретизовано варіативну складову навчального плану, в  якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, індивідуальні, групові та факультативні заняття.

Години варіативної складової використовуються:

- на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, з метою формування математичної компетентності, забезпечення  розвитку продуктивного мислення здобувачів освіти, удосконалення  обчислювальних   умінь  та навичок,   підготовки до  участі  в  різнопланових мовознавчих конкурсах та за бажанням батьків.

 

 

Для інклюзивних класів:

 

Для 2-4 класів – згідно наказу МОН № 693від 25.06.2018 року  «Про затвердження Типової освітньої програми у спеціальних закладів загальної середньої освіти  І ступеня для дітей з  особливими освітніми потребами»

 1)Наказ №814 від 26.07.18р. «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами»(додаток 16 до Типової освітньої програми») 1клас

Навчальний план початкової освіти для дітей з аутичними порушеннями тяжкого ступеня; інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів.

2) Наказ №627 від12.06.18р. «Про затвердження типової освітньої програми   спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня  для дітей з особливими освітніми потребами»(Таблиця 14 до Типової освітньої програми»);(Таблиця 10 до Типової освітньої програми ) 3клас

3)   Наказ №693 від25.06.18р. «Про затвердження типової освітньої програми   спеціальних закладів загальної середньої освіти І  ступеня  для дітей з особливими освітніми потребами»(Таблиця 18 до Типової освітньої програми») 5клас,6кл,7клас,9кл

4)Для 5- 9класів  - згідно  наказу  МОН №627 від 12.06.2018 р «Про затвердження Типової освітньої програми   спеціальних закладів  загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами»(таблиця 18)

 

Заплановано використання годин варіативної складової

Основні нормативні документи, відповідно до яких організовано навчально-виховний процес: Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462, державні стандарти базової та повної загальної середньої освіти, затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24 та від 23.11.2011 №1392, Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63).

Поділ класів на групи при вивченні інформатики здійснюється відповідно до нормативів, затверджених МОН України ід 20.02.2002 р. №128.

У 1-4 класах  згідно наказу МОН №1/9-315 від 07.06.2017 р. «Про структуру 2020-2021 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних

закладів» частина навчального навантаження з фізичної культури в 1-4 класах  (по 1 годині на тиждень) використано  на хореографію

У 3-4 класах введено факультативи по психології  «Пізнай себе» та «Цікаве спілкування»,  індивідуальні консультації -  1клас.

За рахунок варіативної складової навчального плану:

           у 8,9 класах введено превентивну програму «Школа проти СНІДУ»(по 0.5 год.),

У 5-8 класах введено факультатив по психології:

 5 клас- «Психологія спілкування»; 6 клас – «Аранжування особистості»;

7 клас –«Розвиваючі ігри»; 8 клас – «Цікава психологія».

Профільне навчання здійснюється для учнів 10 – з варіативної складової +2 год української мови(всього 4год на тиждень) та історії України -1,5год (всього 3год) ; «Інформатика» та «Технології»;

11 кл. –    4 год (+2) українська мова та література

Години варіативної складової Типових навчальних планів використано:

для збільшення кількості  годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової  навчального плану (підсилення  навчальних предметів для підготовки до ЗНО): української мови, математики ( по 1 годині    11 кл.)  англійської мови 0,5год.

 

 

12.Програмове   забезпечення варіативного компоненту

 

І ступінь

1 клас

Предмет

Програма

Українська мова

Математика

Англійська мова

«Я досліджую світ»

«Мистецтво»

 

Типова освітня програма початкової освіти ( автор Р.Шиян)

Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 “Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти”

 

 

 

2 клас

Предмет

Програма

Українська мова

Літературне читання

Математика Природознавство

Я у світі Інформатика

Трудове навчання

Англійська мова Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

Фізична культура Основи здоров’я

Навчальні программами для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 12.09.2011 № 1050.Зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я») Наказ Міністерства освіти і науки України від   05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

 

3 клас

Предмет

Програма

Українська мова

Літературне читання

Математика Природознавство

Я у світі Інформатика

Трудове навчання

Англійська мова Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

Фізична культура Основи здоров’я

Навчальні программами для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 12.09.2011 № 1050.Зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я») Наказ Міністерства освіти і науки України від   05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

4 клас

Предмет

Програма

Українська мова

Літературне читання

Математика Природознавство

Я у світі

Інформатика

Трудове навчання

Англійська мова Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

Фізична культура Основи здоров’я

Навчальні программами для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 12.09.2011 № 1050.Зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я») Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

 

 

ІІ ступінь

5 клас

 

Предмет

Програма

Укр. мова

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

 

Укр. література

Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Математика

Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

Зарубіжна література

Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

Англійська мова

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

Природознавство

Програма з природознавства для загальноосвітніх навчальних закладів

5 клас 2017 рік   (наказ МОН України від 07.06. 2017 №804)

Історія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804

Трудове навчання

Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки   України       від 07.06.2017№804

Основи здоров’я

Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80

Інформатика

Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

Фізична культура

Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804

Мистецтво

Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

 

6 клас

Предмет

Програма

Укр. мова

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

 

Укр. література

Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Математика

Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

Зарубіжна література

Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

Англійська мова

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

Біологія

Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Географія

Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Історія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804

Трудове навчання

Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки   України       від 07.06.2017№804

Основи здоров’я

Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80

Інформатика

Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

Фізична культура

Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804

Мистецтво

Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

 

7 клас

Предмет

Програма

Укр. мова

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

 

Укр. література

Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Алгебра

Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

Геометрія

Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

Зарубіжна література

Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

Англійська мова

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

Біологія

Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Географія

Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Хімія

Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Фізика

Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804

Історія України

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804

Всесвітня історія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804

Трудове навчання

Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки   України       від 07.06.2017№804

Основи здоров’я

Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80

Інформатика

Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

Фізична культура

Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804

Мистецтво

Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

 

 

8 клас

Предмет

Програма

Укр. мова

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Укр. література

Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Алгебра

Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

Геометрія  

Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

Зарубіжна література

Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

Англійська мова

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

Біологія

Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Географія

Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Хімія

Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Фізика

Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804

Історія України

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804

Всесвітня історія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804

Трудове навчання

Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки   України       від 07.06.2017№804

Основи здоров’я

Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80

Інформатика

Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

Фізична культура

Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804

Мистецтво

Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

 

9 клас

Предмет

Програма

Укр. мова

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Укр. література

Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Алгебра

Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

Геометрія

Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

Зарубіжна література

Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

Англійська мова

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

Біологія

Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Географія

Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Хімія

Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Фізика

Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804

Історія України

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804

Всесвітня історія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 р. №804

Правознавство

Правознавство. Практичний курс. 9 клас. (авт. Ремех Т.О., Пометун О.І.). Програма, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

Трудове навчання

Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки   України       від 07.06.2017№804

Основи здоров’я

Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80

Інформатика

Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

Фізична культура

Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804

Мистецтво

Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

 

ІІІ ступінь

10-11 клас

Предмет

Програма

Укр. мова

Українська мова. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. (затверджена наказом МОН від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту; рівень стандарту зі змінами, затверджена наказом Міністерства від 14.07.2016 № 826.)

Укр. література

Українська література. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021, крім академічного рівня та рівня стандарту, затверджена наказом МОН   від 14.07.2016 № 826.

Алгебра

Математика. Навчальні програми для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, поглиблене вивчення). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826

Геометрія

Математика. Навчальні програми для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, поглиблене вивчення). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826

Зарубіжна література

Світова література. 10-11 класи - за програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту та академічного рівня зі змінами 2016 року

Англійська мова

Іноземні мови . Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. (Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень). Лист МОН від 22.02.2008 № 122

Біологія

Біологія. Програма для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 № 826

Географія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень). Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021

Хімія

Хімія. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 № 826).

Екологія

Рівень стандарту (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826)

Фізика

Астрономія

Фізика та астрономія. Програми профільного навчання для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України №1021від 28.10.2010 р. зі змінами, затвердженими наказом Міністерства   освіти і науки України від 14.07. 2016 р. № 826

Історія України

Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи. Програми, затверджені наказом Міністерства від 14.07.2016 р. № 826.

Людина і світ

Рівеь стандарту / Академічний рівень (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826)

Всесвітня історія

Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи. Програми, затверджені наказом Міністерства від 14.07.2016 р. № 826.

Трудове навчання

Технології. 10-11 класи (авт.: А. Терещук та інші).

Економіка

Рівень стандарту (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826)

Інформатика

Рівень стандарту (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826)

Фізична культура

Рівень стандарту

Навчальна програма «Фізична культура. 10-11 кл.» розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14 січня 2004 р.

Художня культура

Художня культура. 10 – 11-х класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Протокол педагогічної  ради                                    Затверджую:

№1        від 30.08.21                                                                Директор  КЗО «Братська

                                                                                   ЗОШ І-ІІІ ст »

                                                                                      ____________З.І. Дубнюк

                                                                       «_»_________2021р.

 

 

Навчальний план

КЗО «Братська  ЗОШ І-ІІІ ст.»

Покровської селищної ради Дніпропетровської області

на 2021-2022 н.р.

згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018  №268

п/п

Навчальні предмети

Кількість годин 

на тиждень

 

1 клас

 

2 клас

 

Разом

1

Українська мова

7

7

14

2

Англійська мова

2

3

5

3

Математика

4

4

8

4

Я досліджую світ

3

3

6

5

Трудове навчання

1

1

2

6

Фізична культура

2

2

4

7

Хореографія

1

1

2

8.

Музичне мистецтво

1

1

2

9.

Образотворче мистецтво

1

1

2

10

Інформатика

-

1

1

 

Усього

19+3

21+3

40+6

 

Індивідуальні консультації

1

1

2

 

Сумарна кількість навчальних

годин

23

25

48

 

 

 

Протокол педагогічної  ради                                    Затверджую:

№  1       від 30.08.21                                                                     Директор  КЗО «Братська   

                                                                                        «ЗОШ І-ІІІ ст. »

                                                                                      ____________З.І. Дубнюк

                                                                       «_»_________2021р.

 

 

Навчальний план

КЗО «Братська  ЗОШ І-ІІІ ст. »

Покровської селищної ради Дніпропетровської області

на 2021-2022 н.р.

згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019  №1273

п/п

Навчальні предмети

Кількість годин 

на тиждень

 

3 клас

 

4 клас

 

Разом

1

Українська мова

7

7

14

2

Англійська мова

3

3

6

3

Математика

5

5

10

4

Я досліджую світ

3

3

6

5

Трудове навчання

1

1

2

6

Фізична культура

2

2

4

7

Хореографія

1

1

2

8.

Музичне мистецтво

1

1

2

9.

Образотворче мистецтво

1

1

2

10

Інформатика

1/1

1/1

2/2

 

Усього

23/1+3

23/1+3

46/2+6

 

Індивідуальні консультації

1

1

2

 

Сумарна кількість навчальних

годин

26/1

26/1

52/2

 

 

 

 

 

Протокол педагогічної  ради                                    Затверджую:

№  1       від 30.08.21                                                                     Директор  КЗО «Братська  

                                                                                        «ЗОШ І-ІІІ ст. »

                                                                                      ____________З.І. Дубнюк

                                                                       «_»_________2021р.

 

Навчальний план 5-9 класів

КЗО «Братська  ЗОШ І-ІІІ ст. »

Покровської селищної ради Дніпропетровської області

на 2021-2022 н.р.

згідно наказу  МОН від 20.04.2018 року № 405

п/п

Навчальні предмети

Кількість годин  на тиждень

у класах

5

6

7

8

9

Разом

1

Українська мова

3.5

3.5

2.5

2

2

13.5

2

Українська література

2

2

2

2

2

10

3

Англійська мова

3

3

3

3

3

15

4

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

10

5

Історія України

1

1

1

1.5

1.5

6

6

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

4

7

Основи правознавства

-

-

-

-

1

1

8.

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

3

9.

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

3

10

Мистецтво

-

-

-

1

1

2

11

Математика

4

4

-

-

 

8

12

Алгебра

-

-

2

2

2

6

13

 Геометрія

-

-

2

2

2

6

14

Природознавство

2

-

-

-

-

2

15

Біологія

-

2

2

2

2

8

16

Географія

-

2

2

2

2

8

17

Фізика

-

-

2

2

3

7

18

Хімія

-

-

1.5

2

2

5.5

19

Трудове навчання

2

2

1

1

1

7

20

Інформатика

1/1

1

1/1

2/2

2/2

7/6

21

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

5

22

    Фізична культура

3

3

3

3

3

15

23

Разом

26.5/1

29.5

31/1

31.5/2

33/2

151.5/6

 

Варіативна складова

2

1.5

1.5

2

1.5

8.5

 

Росмова

1

1

1

1

1

5

 

СНІД

 

 

 

0.5

0.5

1

 

Ф-в по психології

1

0.5

0.5

0.5

-

2.5

 

Всього

28.5

31/1

32.5/1

33.5/2

34.5/2

160/6

 

 

 

 

 

Протокол педагогічної  ради                                    Затверджую:

№  1       від 30.08.21                                                                     Директор  КЗО «Братська  

                                                                                        «ЗОШ І-ІІІ ст. »

                                                                                      ____________З.І. Дубнюк

                                                                       «_»_________2021р.

 

Робочий навчальний план

КЗО «Братська  ЗОШ І-ІІІ ст. »

Покровської селищної ради Дніпропетровської області

на 2021-2022 н.р.

згідно наказу МОН  від 20.04.2018 року №408

п/п

Школа ІІІ ступеня

Навчальні предмети

10 клас

11 клас

Всього

 

 

 

Гуманітарний

профіль

Гуманітарний

профіль

 

 

1

Українська мова

4

4

8

 

2

Українська література

2

2

4

 

3

Зарубіжна література

1

1

2

 

4

Англійська мова

2.5

2

4.5

 

5

Історія України

3

3

6

 

6

Всесвітня історія

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

7

Громадянська освіта

2

-

2

 

8

Математика

 

4

4

8

 

9

Біологія і екологія

2

2

4

 

10

Географія

1.5

1

2.5

 

11

Фізика і астрономія

3

4

7

 

 

 

 

 

 

 

12

Хімія

1.5

2

3.5

 

13

Фізична культура

3

3

6

 

14

Інформатика

1.5

1.5

3

 

15

Технології

1.5

1.5

3

 

16

Захист України

1.5

1.5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

35

33,5

68.5

 

 

Варіативна складова

5

4.5

9.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

35

33.5

68.5

 

 

 

 


Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517 (зі змінами) поділ класів на групи  здійснюється при вивченні  , інформатики..

У 2021-2022 навчальному році викладання предметів інваріантної та варіативної складових,  на які виділено не цілу (дробову: 0,5; 1,5; 2,5 тощо) кількість годин, викладатимуться  через тиждень протягом навчального року цілою годиною.

Обсяг домашніх завдань визначається згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2021-2022 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою (орієнтовно): І семестр з 1 вересня 2021 року по 24 грудня 2021 року, ІІ семестр з 11 січня 2022 року по 28 травня 2022 року.

Після завершення навчальних занять у школі проводиться свято «Останній дзвоник».

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 25 жовтня 2021 року  по 01 листопада 2021 року, зимові з 25 грудня 2021 року по 10 січня 2022 року, весняні з 29 березня 2022 року по 04 квiтня 2022року.

Навчальні екскурсії відповідно до рішення  педагогічної ради(протокол  №1  від 01.09.2021 року) організовуються протягом навчального року відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008 року №1/9-61, проводяться з метою формування в учнів уміння спостерігати за навколишнім світом, сприяння розвитку наукового мислення, інтересу до вивченого матеріалу, ознайомлення з культурно-суспільним надбанням нашого  народу та людства, національними традиціями.

Відповідно до  статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників  основної і старшої школи.

Державна підсумкова атестація проводиться  згідно з Порядком проведення   державної підсумкової атестації, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 07.01.2018 №1369 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за №8/32979.

Навчання здійснюється за програмами та підручниками, затвердженими МОН України.

 

Особливості організації освітнього процесу та застосовування

в ньому педагогічних технологій

 

Адміністрація закладу освіти створює та забезпечує належні, безпечні та здорові умови здобуття освіти. Для забезпечення освітнього  процесу у закладі функціонують 18 навчальних кабінетів та класних кімнат , спортивна зала,  1 кабінет інформатики, музична зала,ресурсна кімната,інклюзивна кімната з медіа текою, бібліотека.

 З метою підвищення ефективності освітнього  процесу та результативності роботи педагогів у закладі створена учительська для вчителів 5-11 класів.

Навчальні кабінети в цілому забезпечені наочними посібниками,

навчальним обладнанням, меблями і пристроями, що стосуються конкретного навчального предмета. Зміст роботи цих кабінетів визначається освітніми програмами, підручниками, програмами факультативних занять і курсів за вибором  та планами позакласної роботи.

У кабінетах розроблені паспорти,  правила з техніки безпеки. Складені плани роботи кабінетів на рік,   створені тематичні картотеки відповідно до чинних освітніх програм.

Навчальні кабінети оснащені програмами, підручниками, методичними

посібниками, фаховими журналами, інструкціями для виконання лабораторних і практичних робіт, дидактичними матеріалами, інструкціями і журналами вступного та періодичного інструктажів із техніки безпеки, пожежної безпеки.

Початкова школа активно впроваджує Державний стандарт Нової

української школи. Для цього створюється нове освітнє середовище, що

сприятиме вільному розвитку творчої особистості дитини. З цією метою в школі змінюється просторово-предметне оточення, програми та засоби навчання.

У зв’язку з тим, що в шкільному житті зросте частка групової, ігрової,

проектної і дослідницької діяльності, урізноманітнюємо варіанти упорядкування освітнього простору – створено мобільні робочі місця, які можна легко трансформувати для групової роботи. Дизайн освітнього простору початкової школи спрямований на розвиток дитини і мотивації її до навчання.

Створення ситуаціїу спіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації освітньої  діяльності залишається урок.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або

оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції, конференції, форуми, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-

«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими),

інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету.

У закладі впроваджуються інформаційно-комунікативі технології.

Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності . Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Учителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу.

Розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи.

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проекти, онлайн-тести, програмовані засоби навчення та інше. Вчителі не тільки самі активно використовувують інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Упродовж останніх років наполегливо впроваджуємо особистісно-орієнтовану модель освіти, засновану на ідеології дитиноцентризму.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової середньої освіти

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти за інших умов.

 

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних

компонентів:

- кадрове забезпечення освітньої діяльності;

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

- якість проведення навчальних занять;

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

- оновлення методичної бази освітньої діяльності;

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю

знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу

освіти;

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного

рівня педагогічних працівників.

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності планується через систему роботи методичних об’єднань, педагогічної та методичної ради, роботи творчих груп, проведення інших методичних заходів;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення через накази по школі, в яких визначаємо як позитивні, так і негативні сторони і плануємо заходи корекції;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти запланований у планах роботи закладу в цілому та практичного психолога зокрема;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників через систему післядипломної освіти педагогів, веб-платформи та форми методичної роботи.

Рівень досягнень учнів буде вивчатись: шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих предметів; проведення контрольних випробувань учнів; участі учнів школи  у предметних олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах; аналізу результатів участі учнів у ДПА і ЗНО.

Для адміністрації школи, педагогічного колективу та батьків учнів завжди важливо мати достовірну інформацію про поточний стан навчального процесу. Це дозволить своєчасно вносити корективи, отже, призведе до підвищення його якості. Таку інформацію на шкільному рівні можна отримати, використовуючи програму моніторингових досліджень.

Педагогічний моніторинг – це система науково-обгрунтованої перевірки результату освіти (якості освіченості учня), корекція змісту і форм освітньої діяльності. Моніторинг є найважливішим інструментом перевірки та оцінки ефективності впроваджуваного змісту освіти, використовуваних методик, служить основою для обґрунтованих шляхів усунення недоліків навчального процесу в школі, є основою для прийняття ефективних управлінських рішень.

Предметом педагогічного моніторингу досягнення стандарту є якість освіченості в єдності трьох його складових: предметної, діяльнісно-комунікативної, ціннісно-орієнтаційної.

Моніторинг включає в себе перевірку та оцінку кількісного зіставлення отриманих результатів, визначення якісних особливостей навченості учня. Основою моніторингу шкільної освіти є система показників і інструментарій вимірювання:

рівня навченості учня;

рівня вихованості школярів;

ступеня готовності випускників школи до продовження освіти;

рівня соціальної адаптації учнів та випускників школи до життя в суспільстві;

ступеня збереження здоров’я дітей;

рівня виконання стандартів освіти.

Крім того, при формуванні моніторингу шкільної освіти враховуються не тільки кінцеві результати діяльності школи, а й чинники, що впливають на якість кінцевих результатів. Тому, в змісті моніторингу шкільної освіти додатково включаються показники і інструментарії вимірювання:

якості викладання і рівень професійної компетентності педагогів;

якості виховної роботи та рівня професійної компетентності учителів;

рівня організації та ефективності педагогічного і учнівського праці в школі;

рівня фізичної культури і медичного обслуговування дітей;

ступеня навчально-методичного забезпечення процесу стандартизації шкільної освіти.

Модель моніторингу якості освіти у  нашому навчальному   закладі визначає єдину систему здійснення внутрішкільного моніторингу, що  включає збір, збереження (формування бази даних), опрацювання  (аналіз і оцінка) та розповсюдження інформації про якість освіти в ньому,  прогнозування на підставі об'єктивних даних динаміки і основних тенденцій його розвитку, розробку науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень щодо покращення ефективності діяльності школи.

    Створення   моделі  зумовлено необхідністю вироблення та погодження єдиних підходів до здійснення внутрішнього моніторингу у освітньому закладі,  для виявлення   результативності  навчання і виховання  учнів,  забезпечення систематичного відслідковування  динаміки змін  в організації  освітнього процесу, розвитку навичок самоаналізу та саморегулювання організаційної роботи у різних ділянках освітнього середовища школи з метою покращення ефективності управління навчальним закладом.

    Мета і завдання. Дослідження є комплексним і спрямоване на безперервне відстеження умов, процесу й результатів освітньої діяльності закладу, у ході якого – фіксацію якісних чинників розвитку за етапами (початок навчального року – процес навчання – кінець навчального року).

  Суб'єкти  внутрішкільного   моніторингу:  педагогічний колектив,  адміністрація,  учні,  батьки.

    Мета спостереження – охарактеризувати якісний рівень організації освітньої діяльності в навчальному закладі, спрямований на особистісний інтелектуально-творчий розвиток  здобувачів освіти та забезпечення їхніх освітніх запитів, а також виявити чинники, що на нього впливають.

    Відповідно до визначеної мети та критеріїв якості, основними завданнями моніторингового дослідження є:

 1. Здійснити діагностичний аналіз рівня навчальної мотивації та інтелектуально-освітніх потреб учнів школи, що дозволяють  спрогнозувати їхні освітні запити та охарактеризувати міру готовності до навчальної діяльності.
 2. Визначити психолого-педагогічні особливості та характер взаємовідносин суб’єктів освітнього процесу з метою впливу на якість навчальних результатів учнів.
 3. Дати характеристику професійної готовності педагогів колективу до вирішення  інноваційних освітніх завдань, зосереджуючи увагу насамперед на таких якостях, як: ініціативність, професійна активність, здатність до самоосвіти, інформаційно-комунікативна компетентність, творчість з метою виявлення впливу професійного рівня педагога на творчі навчальні досягнення учнів.
 4. Здійснити аналіз якісного рівня профільної (технологічної) підготовки учнів школи у його розвитку.
 5. Проаналізувати стан реалізованості освітньо-виховних завдань, що є в основі програми виховної роботи навчального закладу, а  також чинники, що впливають на якість результатів.

 

Організація моніторингу

1. Створення Програми моніторингових досліджень в навчальному закладі, що визначає  цілі, завдання,  напрями,  об’єкти та  періодичність досліджень,  необхідних  для реалізації стратегії розвитку навчального закладу,  виконання школою погоджених шкільною спільнотою завдань щодо покращення якості освітніх послуг. Програма моніторингових досліджень складається на той самий термін, що й інші ухвалені у навчальному закладі документи стратегічного планування.

2. Розробка  проекту внутрішнього моніторингу конкретної ділянки освітнього середовища,  передбачених  Програмою, зокрема,  умов, процесу чи результатів роботи навчального закладу. Проект  визначає :

 • мету та завдання дослідження;
 • об’єкт дослідження;
 • формування вибірки;
 • терміни та процедуру дослідження;
 • підбір та підготовку координаторів дослідження;
 • визначення критеріїв оцінювання та показників (індикаторів), за якими збиратиметься інформація;
 • визначення методів дослідження.

3. Підготовка інструментарію дослідження, передбаченого Програмою, (вибір анкет, тестів, методик, карт спостережень, підготовка інструктивно-методичних матеріалів для координаторів дослідження, вибір статистичних та математичних методів обробки та обчислення одержаних результатів дослідження).

     4. Проведення дослідження, передбаченого Програмою (заповнення анкет, виконання тестів, проведення спостережень за обраними методиками).

5. Збір та опрацювання результатів (внесення результатів дослідження в  базу, обробка та аналіз отриманих даних з використанням математичної статистики, факторно-критеріального аналізу,  описового пояснення).

6. Аналіз та інтерпретація результатів  внутрішкільного моніторингу стану конкретної ділянки освітнього середовища навчального  закладу (виявлення та оцінка позитивних та негативних факторів впливу; підготовка та представлення звіту, який  має містити висновки та  рекомендації з метою  прийняття управлінських рішень,  корекції програм,  планів роботи школи,  роботи окремих учителів,  учнівського самоврядування тощо).

     7. Оприлюднення результатів моніторингу та запровадження рекомендацій у практику.

          Прогнозовані результати моніторингу

Проводячи внутрішкільний моніторинг, наш навчальний заклад  орієнтується на такі результати:

 • підвищення якості надання освітніх послуг, формування  позитивного іміджу, престижності та конкурентноспроможності навчального закладу;
 • створення необхідних умов для творчої діяльності учасників навчально-виховногопроцесу: виявлення і підтримка обдарованої молоді, підняття престижу творчих педагогів;
 • впровадження освітніх інновацій, сучасних інформаційних технологій

для оновлення змісту освіти й форм організації  освітнього  процесу;

 • активізація роботи адміністрації і педагогічного колективу навчального закладу, вироблення навичок контрольно-аналітичної діяльності, самооцінки  та   саморегуляції;
 • удосконалення управління навчальним закладом, вироблення і корегування управлінських рішень, планування і прогнозування розвитку навчального закладу.

 

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Для виконання освітніх програм школи на 2021/2022 навчальний рік передбачено використання затверджених Міністерством освіти і науки України навчальних програм з усіх предметів інваріантної частини; курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм,  у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти - "модель" випускника.

Навчально-методичне забезпечення. Типові освітні програми:

 • Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня

                Наказ МОН № 408 від 20.04.2018 року  (10-11 класи)

 • Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня

                Наказ МОН № 407 від 20.04.2018 року  (2-4 класи)

 • Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня

               Наказ МОН № 405 від 20.04.2018 року  (5-9 класи)

 • Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти
 •  Наказ МОН № 1272 від 08.10.2019 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»

         Наказ МОН № 1273 від 08.10.2019 «Про затвердження Типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»

         Наказ МОН від 24.06.2018 № 977 «Про затвердження Порядку створення груп продовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти».

 

   В школі проведено велику організаторську роботу по естетичному оформленню коридорів, класних кімнат, навчальних та адміністративних кабінетів, їдальні, влучно підібрано кольорову гаму. В закладі чітко простежується єдиний підхід до оформлення всього приміщення школи.

   З метою створення належного освітнього простору для навчання учнів 1-х класів в новій українській школі здійснюватиметься робота по забезпеченню навчальних кімнат новими меблями, сучасною оргтехнікою та дидактичними матеріалами.

Якість проведення навчальних занять.

Основним видом навчальних занять у нашій школі є:

- урок (традиційний, нетрадиційний);

- індивідуальне заняття;

- консультації: індивідуальні, групові;

- факультативні заняття;

- екскурсії.

   Очевидним є  те, що при наявності навчальних планів, програм урок був, є і залишиться основною формою організації  навчального процесу в школі.

    Реалії сьогоднішнього дня вимагають нових підходів до організації навчального процесу в школі, зокрема, проведення уроку.

    Сучасний урок – це урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а разом з ними. Це урок, на якому присутній демократичний стиль спілкування, де діти вчаться здобувати знання, а не отримувати готові, де жоден з них не боїться висловлювати свою думку і доводити її.

    Для сучасного уроку характерними ознаками є:

–   варіативність і гнучкість структури уроку;

–   спрямованість уроку на особистість учня;

–   оптимізація форм роботи на уроці;

–   формування найважливіших компетентностей учнів;

–   співпраця вчителя і учня.

   Як будують сучасний урок учителі нашої школи? Роблять це так, щоб урок не тільки озброював учнів знаннями та вміннями, а й викликав би у дітей щирий інтерес, природню зацікавленість, формував би їхню творчу свідомість.

    Основними заповідями вчителів нашої школи щодо підготовки і проведення уроку є:

1.Тема уроку відповідає навчальній програмі. Вчителі, особливо при підготовці  показових  уроків, сформулюють тему так, щоб вона звучала відповідно вимогам Програми. Оскільки Програма – загальнодержавний та загальнообов’язковий документ, що підлягає неухильному виконанню.

2.Чітке визначення мети уроку. Готуючись до уроку, вчитель продумує кожен свій крок, обирає ті форми і методи, які відповідають віковим особливостям дітей, індивідуальним особливостям класу. Якщо чітко визначена мета уроку, то відповідно до неї вчитель здійснює пошук найефективніших форм роботи на уроці. Вчителі, визначаючи мету уроку, не зупиняються виключно на навчальному аспекті триєдиної  мети уроку, а включають розвивальний та виховний аспекти. Це, на нашу думку, свідомо робить урок повноцінним у плані формування компетентностей школярів, не призводить до помилок, упущень у виборі оптимального варіанта проведення навчального процесу.

Триєдина мета уроку – це завчасно запрограмований учителем результат, який повинен бути досягнутий ним і учнями в кінці уроку. Вона вміщує три аспекти: навчальний, розвивальний, виховний.

Навчальний аспект: озброїти учнів знаннями з даної теми. При плануванні навчальної мети педагоги визначають, якого рівня якості знань пропонується досягнути учням на цьому уроці: репродуктивного, конструктивного чи творчого. Ключовими словами, що характеризують навчальний аспект є: «навчити», «розкрити», «показати», «ознайомити», «довести», «порівняти», «систематизувати», «узагальнити» тощо.

Розвивальний аспект мети уроку передбачає формування вмінь та навичок і може бути сформульований для кількох уроків, а іноді й для уроків цілої теми. Він складається із кількох блоків: розвиток мовлення, мислення, сенсорної сфери. Ключовими словами є: «розвивати», «формувати», «практикувати» тощо.

Виховний аспект мети уроку передбачає використання змісту навчального матеріалу, форм і методів навчання для формування і розвитку моральних, естетичних, патріотичних, екологічних та інших якостей особистості школяра. Ключове слово «виховувати».

Мета уроку визначає його тип, а тип – структуру заняття. Наші вчителі пам’ятають, що тип уроку визначається метою. Отже, мета уроку → тип уроку → структура уроку → розрахунок часу на різних етапах уроку. Оскільки мета уроків є різноманітною, різноманітними будуть і відповідно структури уроків. Це дає можливість уникнути традиційного комбінованого типу уроку.

Конспект уроку вчителі складають у довільній формі. Конспект – це творчість вчителя, це його професійний почерк. У деяких випадках учителі користуються «готовими» поурочними планами-конспектами. Це правомірно, якщо такі напрацювання мають гриф і їх «Рекомендовано МОНУ». Проте вчитель пам’ятає, що автором сценарію, режисером-постановником і виконавцем уроку є він сам. Навчальні можливості дітей конкретного класу знає тільки він, і тому саме він є відповідальним за успіх чи провал будь-якого уроку, а не автор «готових» методичних розробок.

Оптимальний, обґрунтований  вибір форм і методів проведення навчального заняття. В останній час «модним» стало проведення уроків у новій, нетрадиційній ігровій формі: урок-аукціон, урок-вікторина, урок-екскурсія (подорож), урок-диспут тощо. Звичайно, не можна стверджувати, що всі ці уроки апріорі є не ефективні. Такі заняття забавляють, збуджують, захоплюють, але вчителі не забувають, що урок повинен ще і навчати. Як свідчить практика, найрезультативнішим є той урок, на якому оптимально та раціонально підібрані  навчальні форми і методи, поєднані традиційні та нетрадиційні підходи до проведення навчального заняття.

Раціональне і комплексне використання тих чи інших засобів навчання. Вчителі на уроках використовують різноманітні технічні засоби навчання, дидактичні матеріали тощо, діючи за принципом: усе в міру. Застосування вчителем кожного засобу виправдано , тому що воно економить сили педагога та учня, час уроку, покращує сприйняття навчального матеріалу, дозволяє здійснити контроль за тим, що вивчено тощо.

Продумування, передбачення «родзинки» уроку. Учителі вважають: щоб навчальне заняття було цікавим для дітей, воно повинно містити таке, що викликає подив, захоплення, інтерес – одним словом те, що вони будуть пам’ятати, коли все інше забудеться. Це реалізуємо через цікаві факти або навіть нестандартні підходи до уже відомого.

Об’єктивне, справедливе оцінювання рівня навчальних досягнень учнів – це одна із найважливіших складових уроку.

    По-перше, кожен учитель чітко визначає мету оцінювання: навіщо потрібна оцінка.

    По-друге, формулює  для себе критерії та стандарти оцінювання.

Як свідчить сучасна педагогічна практика, в процесі оцінювання рівня навчальних досягнень учнів доречно використовувати два типи критеріїв: соціальні та індивідуальні.

    Інструментарієм соціального оцінювання сьогодні є «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»,  розроблені МОНУ на міжпредметному та предметному рівнях.      Застосування індивідуальних критеріїв дає змогу порівняти результат, отриманий учнем сьогодні, з його попередніми результатами, і тим самим виявляється динаміка його розвитку.

    Важливим способом індивідуального оцінювання виступає самооцінка, коли кожен учень аналізує свою діяльність, визначити якість своєї роботи та шляхи її підвищення. Під час перевірки роботи учня вчителі здійснює\ють аналогічну діяльність: якщо він погоджується з оцінкою учня, то обводить її, якщо ні – ставить свою, коментуючи її усно або письмово. Коментування оцінки є обов’язковим, незалежно від того, чи відповідь учня є усною чи письмовою. 

    Поєднання вчителем у своїй роботі індивідуальних і соціальних еталонів проявляється в тому, що учень не тільки засвоює зміст навчального матеріалу, а й сам контролює і корегує свою пізнавальну діяльність. Це і є ідеальна ситуація з критеріями оцінювання.

     Отже, не дивлячись на бурхливі зміни в суспільному житті, інноваційні підходи до вирішення освітянських проблем,  урок як класична форма в  нашій школі є стержнем організації навчально-виховного процесу.

Структура навчального року

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2021-2022 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою (орієнтовно): І семестр з 1 вересня 2021 року по 24 грудня 2021 року, ІІ семестр з 11 січня 2022 року по 28 травня 2022 року.

Після завершення навчальних занять у школі проводиться свято «Останній дзвоник».

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 25 жовтня 2021 року  по 01 листопада 2021 року, зимові з 25 грудня 2021 року по 10 січня 2022 року, весняні з 29 березня 2022 року по 04 квiтня 2022 року.

Навчальні екскурсії відповідно до рішення  педагогічної ради(протокол 

№ 1 від 30.09.2021 року) організовуються протягом навчального року відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008 року №1/9-61, проводяться з метою формування в учнів уміння спостерігати за навколишнім світом, сприяння розвитку наукового мислення, інтересу до вивченого матеріалу, ознайомлення з культурно-суспільним надбанням нашого  народу та людства, національними традиціями.

Відповідно до  статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників  основної і старшої школи.

Державна підсумкова атестація проводиться  згідно з Порядком проведення   державної підсумкової атестації, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 07.01.2018 №1369 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за №8/32979.

У разі виникнення епідемічної ситуації та введення протиепідемічних заходів навчання здобувачів освіти здійснюється дистанційно відповідно до Положення про дистанційне навчання, навчального плану та розкладу. Метою  дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування  сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми рівнями відповідно до державних стандартів освіти. Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах:  самостійна робота,  навчальні заняття,  контрольні заходи, які організовані на інтернет-платформах, рекомендованих МОН України.

Школа працює в режимі п’ятиденки з двома вихідними – субота, неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну з 8.00 до 1505 і регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором школи.

Учні 1-4-х класах – 13.00.  

 

 

 

  2021-2022 н.р.

 1. Перше вересня буде в новому форматі, лінійка   буде, але для 1-4кл(святковий флешмоб) та 5-11кл.  
 2. Вхід в школу батьків, бабусь, дідусів з початком навчального року лише при узгодженні з керівництвом,дотримуючись маскового режиму.
 3. В школу заходять тільки учні, вчителі та персонал школи.
 4. При вході в школу або в класі обробляти руки антисептиком.
 5. Під час перерв всі учні повинні ходити в масках, на уроках маски дозволяється знімати. Зміна масок кожні три години. Тому запасайтеся масками! Якщо у дітей будуть маски багаторазового використання, то огбов'язково мати герметичний пакетик (zip - пакет, або папка на кнопці) один для використаної маски, інший для нової чи запасної. Для запасної одноразової маски також повинен бути пакетик. Для використаних одноразових масок в школі розмістять спеціальні урни.
 6. Вчителям, персоналу та учням щоранку будуть проводити температурний скринінг.
 7. За умови поганого самопочуття учень повинен повідомити про свій стан здоров'я класного керівника або вчителя предметника у якого урок.
 8. Ви, як батьки, зі свого боку: перед виходом із дому проведіть термометрію у дитини, оцініть стан здоров'я дитини та стан здоров'я самого себе ні в якому разі не відпускайте дітей до школи з температурою, сильним головним болем, нежиттєм чи кашлем. Тобто будь - які ознаки ОРВІ і ви залишаєте дитину вдома!!!
 9. Пам'ятайте про власну персональну відповідальність за правдивість інформації про стан здоров'я дитини.
 10. Навчання буде в одному класі, переходити в інший кабінет будуть лише на деякі предмети типу спортзалу та інформатики.
 11. Забезпечення питного режиму в школі не буде, тому кожен обов'язково зі своєю пляшечкою води.
 12. Для кожного класу буде визначено свій вхід до школи і схема руху лише одними сходами, по всій школі ходити не дозволяється.
 13. Для того, щоб поїсти в їдальні для кожного класу також будуть відведені окремі перерви.
 14. Учням, які підвозяться до закладу освіти, вхід до салону автотранспорту при наявності засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски)

 

 

 


Робота Братської школи  у 2020/2021 навчальному році була спрямована на реалізацію положень Конституції України, на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», Указу Президента України від 09 липня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня  2010 року № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №24», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту  початкової   освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 904/27369 «Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», листа Міністерства освіти і науки України від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних   і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, в галузі освіти,керуючись  Статутом школи, наказами  МОН України, наказами департаменту освіти  , наказами відділу освіти ,молоді та спорту, правилами  внутрішнього трудового розпорядку для працівників Братської школи.

                  Відповідно до “Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю” від 23.03.2005 № 178 щорічне звітування керівників є обов’язковим для забезпечення прозорості, відкритості і демократичності управління навчальним закладом; стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівниками навчальних закладів відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

   

Процес реформування освіти в Україні є спробою застосування нових форм роботи в межах традиційної системи(очна,змішана,дистанційна).

Результативність у роботі досягається шляхом

впровадження інноваційних технологій, пошуками відповіді на питання: «Як навчати, як  створити сприятливі умови засвоєння нового матеріалу?» в умовах пандемії.

Паспорт закладу освіти

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів   з дошкільним відділенням

Форма власності - комунальна

 Адреса,сайт    вул. Шкільна, 1-а   с. Братське   Покровського  району Дніпропетровської області, 53640 , тел. (05638)  2-56-35,

e-mail: [email protected]  Код ЄДРПОУ 35865019

рік заснування – 1967

кількість класів – 11

кількість учнів – 162 +20(ДНЗ),

кількість педагогічних працівників – 25

обслуговуючого персоналу -18

Проєктна потужність – 180 учні.

 Фактично навчається – 11 класів; 162 учні.

Режим роботи: п’ятиденний.  

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань

гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх    норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального     процесу.

Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний,   соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом у початкових класах школи є розвиваючі   форми й методи навчання.

Основна школа дає базову освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки    дітей, готує їх до вибору форм подальшого навчання, профільного навчання за напрямом    суспільно- гуманітарний. Система освіти в школі складається з трьох освітніх рівнів: початкова

школа – 4 роки; основна - 5 років; старша – 2 роки.

Мережа класів та контингент учнів

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі.

На початку 2020/2021 навчального року у школі було відкрито 11 класів.  Мова навчання – українська. Профіль навчання в старшій школі- суспільно-гуманітарний.

Станом на 05.09.2020  кількість учнів становила 164 особи. Середня наповнюваність учнів у класах складала – 15 осіб.

Упродовж року із школи вибуло 2  учнів у зв’язку зі зміною місця проживання, прибуло 2  учнів. Кількість учнів на кінець навчального року становила – 164 учнів.

Для забезпечення своєчасного й у повному обсязі обліку дітей шкільного віку та учнів, на виконання ст. 53 Конституції України,  ст.ст. 13, 665 Закону України «Про освіту», ст.37 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей   шкільного віку та учнів», керуючись п.п.3.6. ч.1ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   з метою контролю за здобуттям учнями повної загальної середньої освіти в мікрорайоні   школи   вчителями школи було проведено облік дітей та підлітків шкільного віку, було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають за територією обслуговування закладу. 

Адміністрацією та педагогічним колективом закладу було:

 • складено список дітей  майбутніх першокласників на  2020/2021 навчальний рік;
 • складено та подано до відділу освіти статистичні звіти за затвердженими формами про кількість дітей і підлітків шкільного віку території обслуговування школи;
 • складено та подано до відділу освіти статистичний звіт Форма № 77-РВК;
 • перевірено списки дітей і підлітків шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку, які повинні навчатися у закладах освіти для дітей, що потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації;
 • закладам освіти   інших районів було надано довідки, що підтверджують навчання учнів, які мешкають на їх території обслуговування.  

      Станом на 05.09.2020 кількість дітей і підлітків шкільного віку мікрорайону школи становила  164 учні

 Відповідно довідок ІРЦ відкрито 4 інклюзивних класів, у яких навчалися шестеро вихованців.

Перспективою на 2021/2022 навчальний рік контингент майбутніх першокласників складатиме 12 дітей.

З майбутніх першокласників охоплені організованим вихованням (ДНЗ   ) –  10 чол.

Стан працевлаштування випускників

         На виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту» в частині здобуття молоддю повної загальної середньої освіти та працевлаштування випускників 9-х та 11-го класів, з метою контролю за охопленням повною загальною середньою освітою дітей і підлітків шкільного віку в закладі була запланована спільна робота з відділом освіти , центром зайнятості населення.. Така робота проводилася як з учнями так і з батьками:

 • школа забезпечена законодавчими та нормативними документами, які передбачають обов’язкову повну загальну середню освіту;
 • під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час проводилася профорієнтаційна робота з учнями;
 • удосконалено співпрацю  центром зайнятості населення (створено банк даних випускників 9,11  класів за минулий навчальний рік;
 • згідно з графіком проведення профорієнтаційних заходів з учнями 8-10 класів у 2020/2021 навчальному році з жовтня по травень взяли участь у профорієнтаційних заняттях щодо підвищення престижу професій, необхідних на ринку праці  ;
 • на класних годинах учителі вчили дітей вірно обирати та здобувати професію, вміло знаходити роботу за професією, розкривали певні правила та прийоми пошуку роботи, допомагали уникати помилок, оволодівати навичками правильно:
  • використовувати джерела що містять інформацію про навчальні заклади та наявність вакансій;
  • складати резюме і листи до роботодавців, об’яви про пошук роботи;
  • спілкуватися з роботодавцем,
  • оформляти анкети та інші документи для вступу до вищих навчальних закладів та прийому на роботу;
  • підготуватися до співбесіди з роботодавцем, щоб успішно її пройти;
 • здійснено психодіагностичне обстеження дітей щодо вибору професій за необхідністю;
 • практичний психолог та класні керівники обговорювали з батьками на класних зборах нюанси роботи з дітьми щодо вибору професій, навчального закладу.

В школі робота була спрямована на всебічне охоплення випускників повною загальною середньою освітою, здійснювався контроль за навчанням, в наявності документи, що підтверджують подальше навчання та працевлаштування випускників

 

  Працевлаштування випускників 11 класу  2020-2021н.р

Назва вузу

Напрямок

(Гуман. Техн. …..)

Форма навчання

Бюджет (Кільк.)

Контракт

(Кільк.)

Дніпропетровський ДУВС

Гуманітарний

-

1

Дніпропетровський ДУВС

Гуманітарний

1

 

ВПУ - 75

Технічний

1

 

ДПТНЗ Дніпровський центр професійно – технічної освіти туристичного сервісу»

Технічний

1

 

Запорізький  НУ

Гуманітарний

 

1

Дніпропетровський НУ

Гуманітарний

 

1

Одеська військова академія

Технічний

1

 

Кам’янський коледж фізвиховання

Гуманітарний

1

 

ВСП «Економіко – правничий  фаховий коледж ЗНУ»

Гуманітарний

 

1

 

Працевлаштування випускників 9 класів

 

Кіль-кість випускників

Продовжують отримувати освіту

 

ВНЗ

І-ІІ р.акр.

ВПУ

10кл. загальноосвітні навчальні заклади

10 кл. вечірньої школи

 
 

 2020-2021

15

2

3

10

-

 

 

 

Робота з кадрами

 Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів   укомплектований

педагогічними кадрами на 100 %. У закладі працює 25 педагогічних працівників   З них: одна ставка директора, 1.5 ставки заступника директора, 0,5ст.

педагога – організатора, 0,33 ставки вихователя групи подовженого дня, 0.5 ставки   психолога.

Навчальне навантаження розподіляється за узгодженням з профспілковим

комітетом, з огляду на побажання учнів та батьків, кількості навчальних годин,

наступності викладання та доцільності.

За освітою з 25 працівників:

- 23 – 93 % мають вищу освіту;

- 1– навчається заочно;

- 1 –   має середню спеціальну освіту.

У поточному навчальному році 4 працівники закладу пройшли атестацію:

 На кінець навчального року з 25 педагогів мають вищу категорію - 8, І кат. – 4 уч., ІІ –1 уч., спец 11 р. – 7 учителів, спец. 10 р. - 6;

- 4 старших учителі;

- 2 учитель-методист;

Разом з тим, слід зазначити, що комплексне оцінювання педагогічної діяльності та

її результативності : 2 вчителів- участь у фахових конкурсах.

У 2021 – 2022 н.р.  керівникам методичних об’єднань необхідно

сприяти підвищенню результативності методичної роботи в напрямку залучення вчителів до написання власних методичних розробок та розгляду їх науково – методичними  установами, участі у фахових конкурсах.

Якісний склад педагогічних кадрів за віком і стажем роботи

 Для цього забезпечувалось співвідношення масових, групових та індивідуальних

форм роботи, традиційних та інноваційних підходів до організації методичної роботи,активних й інтерактивних форм навчання педкадрів.

Якісний склад вчителів-предметників має наступний розподіл за кваліфікаційними категоріями:

1

Вища категорія

8

32%

2

І категорія

4

16%

3

ІІ категорія

1

2,5%

4

Спеціаліст

5

23%

5

«Учитель-методист»

2

8%

6

«Старший учитель»

4

16%

7

спеціаліст 11 р

7

28%

 

 

Предмет викладання

Кількість вчителів

Вища категорія

І

категорія

ІІ

категорія

спеціаліст

З них мають звання

Прим.

Початкові класи

4

2

1

-

1

-

 

Українська мова

та література

3

2

-

-

1

1

 

Російська мова

1

-

-

1

-

-

 

Англійська мова

2

1

-

-

1

-

 

Історія

2

-

-

-

2

-

 

Математика

1

1

-

      -

-

1

 

Інформатика

1

-

1

-

-

-

 

Географія

1

-

1

-

-

-

 

Фізика

1

 

1

-

-

-

 

Біологія

1

-

1

-

-

-

 

Хімія

1

-

-

-

-

-

 

Трудове навчання

1

-

1

-

-

-

 

Музичне

мистецтво

1

1

-

-

-

1

 

Образотворче мистецтво

1

1

-

-

-

-

-

Основи здоровя

1

-

1

-

-

-

 

Фізична культура

2

1

-

-

1

1

 

 

 

У школі упродовж 2020/2021 навчального року працювало:

 • вчителів, що отримують пенсію  по інвалідності – 1 особа;
 • педагогічних працівників, що знаходяться у відпустці по догляду    за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством – 1 особи (Поломаш К.О.).

Асистенти вчителів працюють в 4 інклюзивних класах.

Таким чином, в школі проводилась системна робота по забезпеченню освітнього процесу кваліфікованими кадрами, проводилась робота з соціального захисту учителів. У наступному навчальному році слід посилити роботу з питань:

- 100%-го забезпечення школи педагогічними кадрами відповідно до фаху;

- працювати в напрямку омолодження педагогічного колективу;

- працювати в напрямку забезпечення соціального захисту вчителів;

- знаходити можливості для матеріального стимулювання якісної роботи педагогів.

Упровадження мовного законодавства

У 2020/2021 навчальному році в закладі освіти реалізовувалися практичні заходи щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної.  Відповідно до вимог статті 10 Конституції України у школі систематично проводилася робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства.  Освітній процес здійснювався державною мовою.

Основними найважливішими напрямки діяльності педагогічного колективу закладу освіти були:

 • створення національної системи виховання та освіти, орієнтованої на духовно вільну, творчу, гармонійно розвинену особистість національно свідомих громадян;
 • забезпечення умов для постійного перебування школярів під впливом духовної культури українського  народу з метою розкриття та розвитку їх природних здібностей;
 • залучення дітей раннього віку до культури та історії свого народу;
 • створення умов для перебування учнів під безпосереднім формуючим впливом україномовного середовища;
 • здійснення естетичного та емоційного розвитку дітей засобами народного мистецтва та різноманітних видів усної народної творчості.
 • заклад освіти проводить набір дітей в 1-й клас лише з українською мовою навчання;  
 • школа працює за  навчальним планом з українською мовою навчання  з вивченням російської мови;                           
 • при складанні навчального плану в поточному навчальному році були використані додаткові години з варіативної складової на вивчення: української мови у 10- 11 класах,    ;
 • державною мовою викладаються всі навчальні дисципліни інваріантної та варіативної складової  навчального плану закладу освіти (окрім російської мови);
 • учнів, що не вивчають українську мову, в школі немає;
 • всі члени педагогічного колективу школи володіють державною мовою на належному рівні  та постійно працюють над підвищенням культури українського мовлення, через систему самоосвітньої роботи;
 • діловодство та ведення шкільної документації, взаємовідносини з державними, громадськими організаціями ведеться виключно державною мовою;
 • державною мовою проводяться засідання педагогічної ради, ради закладу, виробничі наради, збори колективу, семінари, педагогічні читання;
 • тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською мовою;
 • інтер’єр та оформлення шкільного приміщення, навчальних кабінетів здійснюється державною мовою;
 • у всіх класних кімнатах представлено національну символіку, український колорит;
 • в шкільній бібліотеці оформлені тематичні полички та папки: “Українська національна символіка”, “Мова – душа народу» ;
 • постійно діють виставки до Дня народження українських письменників та поетів, до Дня української писемності, Дня мови,шевченківські дні;
 • з метою національної-патріотичного виховання, усвідомлення своєї етнічної спільноти, утвердження національної гідності, виховання любові до рідної землі, свого народу, проводяться різноманітні виховні заходи: конкурси ораторського мистецтва, українські ігри та козацькі забави тощо.

Таким чином, в школі проводилась спланована системна робота щодо впровадження мовного законодавства. В наступному навчальному році слід продовжити розпочату роботу і звернути особливу вагу на раціональність розподілу годин української мови у варіативній складовій  навчального плану.

Впровадження ІКТ

Відповідно до Закону України “Про Національну програму інформатизації”, Указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти”,  Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні (2015), від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», пріоритетними напрямками діяльності школи у 2020/2021 навчальному році щодо впровадження ІКТ були:

 • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у освітній процес;
 • використання освітніх платформ «Googl classroom», «Всеосвіта», «На урок», месенджерів "Viber», «Telegram» під час організації дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень під час поширення корона вірусної інфекції;
 • формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;
 • удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології   в управлінській діяльності.

Головна мета школи в питанні впровадження сучасних інформаційних технологій- надання нового підходу до інформатизації системи освіти,  що передбачає виконання наступних складових:

 • створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними                                       і комунікаційними  технологіями;
 • підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;
 • інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 • створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в освітній  процес (особливо під час карантинних обмежень);
 • підвищення ефективності управління  закладом загальної  освіти;
 • створення умов для активації школи у електронному ресурсі «ІСУО» та «ЄДЕБО».

Упродовж 2020/2021навчального року здійснено наступні заходи щодо інформатизації  та комп’ютеризації школи:

 • продовжено роботу щодо створення і постійного оновлення веб-сайту школи  ;
 • встановлено і використовувалося ліцензійне програмне забезпечення для вивчення курсу інформатики;
 • використовувалися в освітньому процесі програмно-педагогічні електронні засоби   з історії, географії, математики, фізики, природознавства;
 • вводиться в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;
 • приведено матеріальну базу та навчально-методичне забезпечення кабінету інформатики  у відповідність до нормативів, вимог та державних стандартів;
 • отриманий раніше від спонсорів мультимедійний проектор використовується  для забезпечення більш високої якості проведення уроків, позакласних заходів, педагогічних рад, нарад, семінарів, конференцій тощо.

Тому у 2020/2021 навчальному році слід продовжити:

 • навчання педагогічних працівників щодо оволодіння ІКТ, особливо інструментами дистанційного навчання;
 • забезпечення більш широким колом електронних навчальних посібників для використання у освітньому процесі;
 • забезпечення ефективної роботи учасників освітнього процесу у електронних ресурсах «ІСОУ», «ЄДЕБО» та «КУРС. ШКОЛА».

Реалізація освітньої програми та  навчального плану

 за 2020/2021 навчальний рік

У 2020/2021 навчальному році освітній процес закладу освіти був організований відповідно до затверджених в установленому порядку освітньої програми, навчального плану і річного плану роботи школи.

Відповідно до річного плану в грудні 2020 року та в травні 2021 року адміністрацією школи було здійснено аналіз виконання робочих навчальних планів і програм з навчальних предметів, під час яких враховувались  особливості закінчення 2020/2021 навчального року та результати різних видів контролю (фронтального, класно-узагальнюючого, тематичного),  а також характеру контролю (попереднього, поточного,перспективного).

Навчальний план закладу на 2020/2021 навчальний рік було складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2020/2021 навчальний рік,

           Навчальний план школи на 2020/2021 навчальний рік складено:

 • для 1-2-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки за Концепцією Нової української школи  від 21.03.2018 №268;
 • для 3-4-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки   від 20.04.2018 № 407 ;
 • для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 № 405;
 • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408;

  Навчальний план включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на  вивчення предметів,   на предмети та курси за вибором, спецкурси, факультативи.

Предмети інваріантної та варіативної складової навчального плану викладалися                              за державними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання   в  закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році.

Під час перевірки виконання навчальних програм були проведені співбесіди з вчителями, перевірено ведення класних журналів, оформлені підсумкові звіти.

Результати перевірки показали, що виконання навчальних програм в 1-11-х класах у межах часу, відведеного навчальним планом закладу освіти на навчальний рік на вивчення предметів (кількість годин за програмою та фактична кількість використаних годин) практично співпадає, а саме:.

 • у 1-11-х класах навчальні програми з усіх предметів виконано в повному обсязі, відхилень від навчальних програм не виявлено, хоча значна частина навчального матеріалу викладалась дистанційно (з використанням освітніх онлайн-платформ);
 • обов’язкова кількість тематичних оцінювань з усіх навчальних предметів, що визначена чинними навчальними програмами, дотримана, тематичне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за формою проведення було: усним, письмовим, різнорівневим тестуванням, практичною роботою відповідно до специфіки навчальних предметів;
 • кількість обов’язкових лабораторних, практичних чи інших робіт (дослідів), передбачених чинними програмами з навчальних предметів, дотримана;
 • варіативна складова навчального плану закладу освіти на 2020/2021 навчальний рік  в 1-11-х класах виконана.

Виконання навчальних програм за 2020/2021 навчальний рік проаналізовано   та узагальнено в наказі по школі від 30.05.2020 №130-о.

Інваріантна і варіативна складові навчального плану використані повністю.     Вчителі забезпечили виконання вимог програм щодо :

 • проведення контрольних, лабораторних, практичних, творчих робіт;
 • оцінювання результатів освітньої діяльності учнів;

У відповідності з річним планом, перевіркою адміністрації були охоплені всі навчальні предмети і всі вчителі. Директор та заступники директора проводили педагогічні спостереження за якістю викладання з наступним проведенням аналізу відвіданих уроків та висновками, побажаннями   й рекомендаціями. Всього адміністрацією школи було відвідано 36 уроків. Фронтально було перевірено стан викладання та рівень навчальних досягнень наступних предметів:

 • І-ІІ семестр  -  математика, початкові класи;предмет “Захист Вітчизни”, фізична культура;

Результати перевірок узагальнено в наказах з основної діяльності по школі.

Таким чином, робота з реалізації освітньої програми та навчального плану повністю завершена. У наступному навчальному році слід звернути особливу увагу на раціональність розподілу годин інваріантної і варіативної складової  навчального плану з урахуванням профільності і допрофільності навчання у школі.

Методична робота

Методична робота у  2020/2021  навчальному році була спрямована на вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціальних та загальних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів.

        У 2020/2021 навчального року педагогічний  колектив школи почав  роботу над методичною проблемою «Створення освітнього простору для розвитку само ефективності особистості в контексті НУШ компетентнісного підходу до організації освітнього процесу».

         Головними завданнями  методичної роботи є:

-   ознайомлення з нормативно-правовими документами, які визначають державну політику в галузі освіти;

-    апробація навчальних підручників, посібників та програм для учнів 3-го класу;

-   використання  на практиці сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у системі науково-методичної роботи умовах упровадження концепції Нової української школи;

-   робота в умовах дистанційного навчання;

-   вплив методичної роботи на результативність навчально-виховного процесу за підсумками олімпіад, конкурсів;                                                                                         

-   створення умов для зародження, оцінювання та використання  педагогічного досвіду;

- затвердження   Положення про внутрішню систему забезпечення якісної освіти Братського НВК;

- визначення(створення)Стратегічного плану розвитку освіти Братського НВК;

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи,   розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2020/2021 навчальний рік.

  Протягом 2020/2021 н.р. на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2020/2021 н.р.та затвердження плану методичної роботи на 2020/2021 н.р.

 - про організацію роботи з обдарованими дітьми в 2020/2021 н.р.;

- про завершення міжатестаційного періоду педагогів, які претендуватимуть на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії та педагогічних звань у 2020/2021 н.р.;

- про підсумки роботи педагогічного колективу над методичною проблемою «Створення освітнього простору для розвитку само ефективності особистості в контексті НУШ компетентнісного підходу до організації освітнього процесу».

- організація наставництва і стажування. Затвердження індивідуальних планів роботи з молодими вчителями;

- організація самоосвіти вчителів з визначеної проблеми. Підготовка матеріалів для самоосвіти;

- презентація портфоліо вчителів, що атестуються;

- схвалення матеріалів досвіду роботи вчителів, що атестуються;

- про підсумки проведення І етапу  Всеукраїнських олімпіад;

- про підготовку  та проведення педагогічної ради «Про якість знань і навчання учнів у І семестрі 2020/2021  н.р., організація внутрішньошкільних моніторингів»;

- Реалізація Концепції НУШ в освітньому закладі;

- про узагальнення матеріалів «Про стан викладання математики у 5-9 класах»;

- аналіз  результативності методичної роботи з педагогічними кадрами у 2020/2021 н.р.;

- підбиття підсумків внутрішньошкільних моніторингів, вироблення рекомендацій;

- організація і узагальнення даних діагностики професійної майстерності вчителів. Про роботу методичних об’єднань у 2020/2021 н.р. Творчі звіти МО. Моніторинги діяльності вчителів з 2018 по 2021 рр.;

- підготовка проєкту пропозицій до річного плану роботи школи, програми розвитку.

Протягом  2020/2021  н.р. було організовано роботу шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, затверджено плани їх роботи, методичні проблеми, над якими працювали шкільні методичні об’єднання, визначено керівників з числа досвідчених педагогів: Блик І.Л, Новікова С.А, Блинчук В.О, Колошва В.О.

 Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність шкільних методоб’єднань було сплановано на основі плану роботи школи на рік  та Стратегії розвитку школи на 2020-2025 роки. Проведено  заплановані засідання методичних об’єднань з усіх напрямів, робота яких будувалася за окремими планами. На  запланованих  засіданнях  методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ,   рекомендації  щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2020/2021 н.р., зміни  у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення моніторингів, так і науково-методичні питання.    Кожен керівник методичного об’єднання, ретельно проаналізувавши діяльність об’єднання, перспективно  визначив пріоритети в методичній роботі на 2020/2021 н.р., зокрема посилена увага роботі з обдарованими  учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації в фахових виданнях, узагальнення досвіду в професійний портфоліо  вчителя-предметника, створення блогів тощо. Закріплено наставників за молодими педагогами. В цілому роботу шкільних методичних об’єднань у 2020/2021 навчального року можна оцінити задовільно.

    Упродовж  2020/20201 н.р.  проведено усі заплановані предметні  тижні:   тиждень безпеки на дорозі (класні керівники 1-9 класів, педагог-організатор Дячкіна О.М), у лютому  проведено тиждень початкової школи (НУШ) та  тиждень математики,  «кольоровий» тиждень(інклюзивна освіта, асистенти вчителів),тиждень історії та права(грудень,Загорулько В.В.,Тищенко А.А),тиждень толерантності, тиждень психології(практичний психолог Колошва В.О  Шевченківський тиждень проведено в березні. Звіти про проведення методичних тижнів узагальнено наказами.

У грудні 2020 було проведено Місячник педагогічної майстерності .Особливу активність проявили молоді вчителі,які продемонстрували вміння та навички працювати для активізації пізнавальної активності здобувачів освіти,  підвищення їх мотивації до навчальної діяльності.Актуалізувати й узагальнити наявні в учня знання з даної теми чи проблеми; викликати стійкий інтерес до теми, що вивчається, мотивувати учня до навчальної діяльності; спонукати учня до активної роботи на уроці та вдома.   «Пробудіть, викличте зацікавленість, схвилюйте, спровокуйте учнів пригадати те, що вони знають  методичні прийоми: «Асоціювання», «Мозковий штурм», метод ПРЕС, «Літературний пінг-понг», «Гронування», дидактична гра «Впізнай мене!», гра «Так або ні», «Вірю – не вірю», літературний диктант, розгадування кросвордів, ребусів; заповнення таблиць; кластер поняття, карта поняття. Молоді вчителі Ляшенко С.В(ф-ра),Єрмак О.О(англ..мова), Семенюта М.С.(українська мова) .   Таблиця «Знаємо, хочемо дізнатися, дізналися» зазвичай поєднує вступну і основну частину уроку. На стадії виклику вчитель пропонує учням пригадати свої знання з теми уроку і заповнити першу колонку таблиці, накресленої на дошці. Після обговорення отриманих результатів учні самі формулюють цілі уроку, тобто про що хочемо дізнатися, та записують у другу колонку.  Елементи формування критичного мислення намагалися продемонструвати всі учасники методичного вернісажу.

Вчитель початкових класів(2кл) Сурніна А.А. підготувала та презентувала відеоматеріали до Дня пам’яті та примирення, До свята 8 березня,до матеріалів конкурсу «Зелена ініціатива».Педагог-організатор Дячкіна О.М. презентувала роботу в конкурсі «Джура»(заочно) та «Люби і знай свій рідний край».

Відкриті уроки було проведено вчителем початкових класів Блинчук В.О(березень 2021),Тихою Л.І.-1кл,Бацвін Я.Є.,8кл та Дубнюк З.І(грудень 2020, майстер-клас).

Проаналізовано участь вихованців школи у І етапі Всеукраїнських олімпіад, адміністрацією школи вказано на достатню роботу з виявлення обдарованих дітей.

 

 • Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика (3-9 класи);
 • Конкурс знавців рідної мови імені П.Яцика;
 • Всеукраїнський конкурс «Собори наших душ»(Головко А,5кл, Артеменко М,3кл та інші);
 • Конкурс есе «Гендер очима молоді»(Гамій В,11кл).

     Протягом 2020/2021 навчальног року обдаровані діти залучалися до участі у різноманітних заходах,   конкурсах, турнірах, змаганнях. У регіональному  етапі Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки  «Новорічна композиція» представлено роботу   - «Новорічна ялинка» (керівник Дячкіна О.М.).

        З метою ознайомлення з нормативними документами, Державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо протягом 2020/2021 н.р. проведено 10  нарад при директорові та педконсиліум по 5класу «Адаптація п’ятикласників»(жовтень 2020) та «Адаптація первачків»(листопад).

    У 2020/2021 н.р. проведено чотири засідання атестаційної комісії  . Затверджено план роботи атестаційної комісії на 2020/2021 н.р., список педагогічних працівників, які підлягають атестації, графік проведення засідань атестаційної комісії. У І та ІІ семестрах проведено вивчення результатів роботи педагогічних працівників, які атестуються та проведено творчий звіт.

У 2020/2021 н.р. організовано та сплановано роботу творчої групи щодо удосконалення педагогічної майстерності. Відповідно до плану роботи 13 жовтня проведено заняття на тему «Робота вчителя в умовах дистанційного навчання». 08.12.2020 року проведено онлайн   семінар «Сучасні сервіси віддаленої роботи з учнями» (з досвіду роботи вчителів-предметників). 28.01.2021 проведено заняття   «Система забезпечення якості освіти. Педагогічна діяльність працівників закладу освіти». 09.02.2021 року відбулося засідання творчої групи на тему «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Подолання стресу».   Практичний психолог Колошва В.О. проінформувала вчителів, які є види стресу та шляхи подолання депресії;   провела психологічний тренінг «Як позбутися негативних емоцій.

    Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів.                                                                                                                                  У  лютому  2021р.  (протокол№5  від 16.01.21)   «План підвищення кваліфікації педагогічних працівників Братського НВК  на 2021 рік».

 Протягом 2020 року з 25 вчителів курсову перепідготовку пройшли 6 педагогів та ЗНВР,практичний психолог.

      Слід відзначити роботу педагогічного колективу в умовах дистанційного навчання.

    Адміністрація та вчителі обрали  платформи, з якими зручно і якісно проводити дистанційне навчання:

 – спілкування в групах у Viber для учнів 1-11 класів;

 – робота безкоштовного веб-сервісу  Google Classroom для учнів 5-11 класів; 

– проведення он-лайн уроків за допомогою сервісу ZOOM відповідно до розкладу.

Зв'язок з учнями та їх батьками забезпечено на 100%.

    Дистанційна робота закладу організована за допомогою безкоштовного веб-сервісу  Google Classroom, який  створений Google для закладів освіти з метою спрощення створення, поширення і класифікації завдань безпаперовим шляхом.

     Адміністрація постійно контролює роботу всіх учасників освітнього процесу у веб-сервісі Google Classroom. Періодичність розміщення навчальних матеріалів, обсяг та зміст завдань, їх якість та об’єктивність оцінювання.

     З26 березня 2021 року в закладі з 5 по 11 класи організовано проведення он-лайн уроків за допомогою сервісу ZOOM відповідно до розкладу (включаючи години спілкування, які проводять класні керівники та вихователь ГПД,асистенти вчителів інклюзивної освіти).

      Відповідно до затверджених графіків роботи протягом семестру проведено засідання методичних об’єднань учителів для ефективної роботи з учнями за допомогою відеоконференцій.

      З 07.12.2020 по 20.12.2020 проведено  моніторинг навчальних досягнень учнів  5-11 класів у вигляді  контрольних робіт.

   Залежно від засобів зв’язку, ми організовували різне дистанційне навчання. Всі матеріали щодо дистанційного навчання розміщуються на сайті закладу освіти в розділі «Організація освітнього процесу в умовах карантину».

     Результати узагальнено та проаналізовано на педагогічній раді  .    Освітню програму за 2020/2021 навчальний рік  виконано. Питання виконання Освітньої програми у 2020/2021 н.р. розглядалося на засіданні педагогічної ради     31 травня    2021  року № 18«Про виконання Освітньої програми  Братського НВК за 2020/2021 н.р.»

      В цілому у  2020/2021 н.р. проведено 18 засідань педагогічної ради, загалом розглянуто та прийнято рішення з 28 питань. На кожному засіданні педради висвітлювалися  питання щодо виконання рішень  попередніх педрад.       З методичної роботи видано5 наказів:2 організаційних3 підсумкових.

  

 В цілому план заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2020/2021 навчального року виконаний.

        Проте необхідно:

 •  працювати над удосконаленням уроків, як основної форми роботи;
 •  усунути недоліки в інформаційному забезпеченні учителів, зобов’язувати всіх вчителів використовувати ІКТ в навчально-виховному процесі;
 •  систематично удосконалювати форми методичної роботи з педагогічними кадрами;
 • посилити роботу з виявлення обдарованих дітей, якісно здійснювати підготовку учнів до олімпіад;
 •  працювати  над підвищенням якості початкової та  базової загальної освіти учнів, формуванням у них уміння самостійно здобувати знання, творчо застосовувати їх на практиці;
 • брати участь у фахових конкурсах, презентувати педагогічну майстерність на рівні області;
 • працювати над створенням електронних портфоліо, методичних кейсів;
 • удосконалювати роботу в умовах дистанційного навчання.

Рекомендувати:

1 . Керівникам методичних об’єднань:

1.1. До 27.08.2021 року спланувати роботу шкільних методичних об’єднань  та подати на затвердження;

 1.2.  Протягом 2021/2022 навчального року контролювати виконання плану взаємовідвідування уроків;

2.3.   Активізувати роботу з поширення досвіду роботи педагогів;

2.4.  Протягом року ґрунтовно висвітлювати питання у протоколах засідань;

3. Членам методичної ради до 27.08.2021 р. проаналізувати роботу за рік, спланувати  та розробити заходи  для покращення ефективності роботи.

 4. Заступнику  директора з НВР Тищенко А.А.:

 4.1. До 03.09.2021 року спланувати заходи  методичної діяльності з педагогічними кадрами школи на 2021/2022 н.р. та взяти до уваги  позитивний досвід минулих  років;

4.2. У червні 2021 року проаналізувати вплив методичної роботи на результативність навчально-виховного процесу за підсумками олімпіад, конкурсів;

 4.3. Координувати роботу педагогічних  працівників щодо створення власного електронного портфоліо.

5.  Вчителям-предметникам:

5.1. Постійно  працювати над підвищенням рівня самоосвіти, внести корективи у власну науково-методичну проблему відповідно до методичних   завдань навчального закладу;            

5.2. Удосконалювати рівень підготовки узагальнених матеріалів з досвіду роботи;

5.3.Постійно працювати над поповненням  кабінетів методичними матеріалами;     

5.4. З метою підвищення результативності навчально-виховного процесу постійно працювати над впровадженням інноваційних методик та створенням власного електронного портфоліо.

6. Керівникам ШМО обговорити підсумки методичної роботи вчителів за І семестр, розставити пріоритети, спланувати роботу на ІІ семестр.

 

 

  Робота  педагогічного колективу над обласним науково – методичним проектом «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи

 

Тематика  засідань  педагогічних  рад ,нарад, методичних рад, семінарів,вебінарів

Номер протоколу педрад, нарад, методичних рад, семінарів

Про створення освітнього простору для розвитку самоефективної особистості в контексті компетентного підходу до організації освітнього процесу (І етап роботи над методичною проблемою). 

Протокол №2

від 21.10.20

Про організацію змішаного та дистанційного навчання

Протокол №2 від 21.10.20, а також №7  від 21.01.21, №10 від 01.03.21 , №11  від 04.03.21, №12 від 09.03.21, №14 від 25.03.21, №15 від 12.04.21, №16 від 26.04.21

Про затвердження стратегії розвитку освіти Братського НВК  2020 – 2025р.

Протокол №2 від 21.10.20

Про затвердження технологій змішаного освітнього процесу для учнів 1,2,3 класів.

Протокол №3 від 19.11.20

Про оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах змішаного навчання.

Протокол №3 від 19.11.20

Про побудову та затвердження Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Братському НВК.

Протокол №6 від 16.01.2021

Про результати внутрішкільного моніторингу навчальних досягнень учнів за І семестр.

Протокол №6 від 16.01.2021

Підходи до оцінки та оцінювання. Різні виміри критеріїв оцінювання.

Протокол №6 від 16.01.2021

Про запровадження дистанційних технологій освітнього процесу.

Протокол №9 від 18.02.21

Про затвердження Положення про моніторинг якості освіти у Братському НВК

Протокол №15 від 12.04.21

Система оцінювання здобувачів освіти. Критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень.

Протокол №16 від 26.04.21

Результати внутрішнього моніторингу навчальних досягнень здобувачів освіти 5-9класах.

Протокол №16 від 26.04.21

НУШ. Основні завдання щодо створення освітнього простору для самореалізації учнів 1 – 3 класів.

Протокол №16 від 26.04.21

Про підсумки навчальних досягнень учнів за результатами виконання навчальних програм.

Протокол №18 від 31.05.21

Про стан соціально-психологічної  та емоційно – вольової  готовності старших дошкільників до навчання в школі та рекомендації щодо усунення недоліків у виховній роботі.

Протокол №18 від 31.05.21

 

 

 

 З вересня 2016 р. в закладі відкрита дошкільна різновікова група дітей 4-6 років. У  садочку 20 дітей, 2 вихователі, 2 помічників вихователя і 1 (0,25)музичний керівник. Щомісячно

вихователі складають план роботи, погоджують і затверджують адміністрацією закладу.

До 55 років - 1  ,стаж 20 років

Понад 60 років  -1   (контракт)

Директор закладу відвідує заняття в групі, надає консультації, сприяє

професійному зростанню вихователів.

Рекомендовано :Учителям початкових класів проводити  заняття в

дитячому садочку, запрошувати  вихователів на заняття в 1 клас НУШ, обмінюватися досвідом. Учні початкової та середньої ланки є частими гостями дитячого садочку, щоб  разом готуватися  до різних заходів, інсценувати  казки, читати  вірші.  

 Аналіз навчальної роботи

Станом на 30 травня 2020 р. в закладі навчалося 162 учень, усі атестовані.

На високому і достатньому рівні навчається 48 учнів, що становлять 29%, на

високому рівні –  2учнів, 3 %. Середній бал навчальних досягнень учнів по школі

6,2 б, порівняно з минулим навчальним роком цей показник зменшився на 1,3 б.

У зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) здобувачі освіти 4 та

9 класів були звільнені від ДПА (наказ МОН України від 03 березня 2021 р. №273 «Про  звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують  здобуття початкової та базової середньої освіти, у 2020-2021 навчальному році»).

Випускників 11 класів звільнено від проходження ДПА у формі ЗНО (Закон України «Про   внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань завершення

2020-2021 навчального року»). За результатами річного оцінювання свідоцтва про

здобуття базової середньої освіти звичайного зразка отримали 15 випускників (100 %).

Свідоцтва про здобуття повної середньої освіти звичайного зразка отримали 9

випускників.

Усі здобувачі освіти закладу переведені до наступних класів.

 

Порівняно з І семестром слід зазначити, що покращився рівень навчальних

досягнень здобувачів освіти у всіх класах.

Протягом навчального року адміністрацією закладу з метою впровадження

профільного навчання, розподілу варіативної складової навчального плану на 2020 – 2021  навчальний рік було вивчено рівень навчальних досягнень з предметів базового  компоненту, рівень підготовки до ДПА, проведено анкетування учнів, батьків, обговорено  питання   на нарадах.

Унаслідок проведеного аналізу слід зазначити, що учні мають інтерес до вивчення

української   літератури, математики,   біології,   фізичної

культури, що було враховано при складанні освітньої програми, розподілу годин

варіативної складової, курсів за вибором, індивідуальних занять, факультативів.

У 2021 – 2022 навчальному році планується продовження роботи класів з

профільного навчання ( 10, 11 ).

Школа ІІІ ступеня – 2 класи, 19 учнів, з них закінчили навчальний рік:

 

З метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів, забезпечення високого

стандарту навчання в 2021 – 2022 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити роботу з надання якісних освітніх послуг на засадах компетентнісно  орієнтованого підходу, принципів культурологічної спрямованості та профілізації;  активізації подальшого опанування інноваційними педагогічними та інформаційно – комунікаційними технологіями на основі корпоративного навчання та самоосвіти.

Аналіз підсумків за 2020 – 2021 навчальний рік показав, що педагогічний колектив  закладу у процесі своєї діяльності реалізує мету й задачі, які були поставлені на початку року у справі навчання, виховання учнів.

План роботи з обдарованими дітьми виконаний, але не були максимально

використані можливості обдарованих дітей. Не систематично проводилась індивідуальна робота зі здібними учнями на уроках і в позакласній роботі з розвитку їх творчості на уроках філологічного та математичного напрямків. У цьому році здобувачі освіти взяли участь у меншій  кількості конкурсів порівняно з попереднім роком.

Однією із задач закладу залишається активізація творчої роботи зі здібними та

обдарованими дітьми, підготовка їх до олімпіад,спортивних конкурсів, організація активного співробітництва педагогів і здобувачів  освіти.

Виховна робота

Уся система виховання в закладі мала на меті допомогти учневі стати

самодостатньою, всебічно розвиненою, соціально активною особистістю і сприяла

мотивації до саморозвитку, самореалізації всіх учасників освітнього процесу.

У 2020/2021 навчальному році виховна робота була спрямована на виконання

Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту",

Національної програми правової освіти та Концепції національно-патріотичного

виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від  16.06.2015 р. № 641. Ключовими нормативними документами у сфері освітньої політики   щодо виховання був наказ МОН № 1243 від 31.10.2011, яким затверджено "Основні  орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України", та  реалізацію загальношкільної виховної теми: "Цілісний розвиток особистості учнів, досягнення ними підвищеного рівня освіченості і культури при збереженні здоров’я" і

проводилася на науково-методичній основі відповідно до реалізації Концепції

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від  14.12.2016 № 988, та згідно річного плану роботи закладу на 2020/2021 навчальний рік.

 На основі цих нормативно-правових документів у закладі було видано такі

розпорядчо-інструктивні накази з виховної роботи: "Про закріплення класних кімнат та кабінетів за класами на 2020/2021 н.р.", "Про запобігання дитячому травматизму середучнів та вихованців під час проведення навчально-виховного процесу та в побуті у 2020/2021навчальному році", "Про організацію чергування   вчителів та адміністрації у закладі в 2020/2021 н.р.", "Про облік дітей і підлітків шкільного віку мікрорайону школи", "  "Про призначення відповідального за організацію харчування учнів закладу","Про призначення з числа педагогічних працівників закладу громадського інспектора з

охорони дитинства на 2020/2021 н.р , "Про організацію роботи з профілактики злочинності таправопорушень серед учнів закладу в 2020/2021 н. р.", "Про призначення з числа  педагогічних працівників відповідального за роботу ради профілактики правопорушень серед учнів", "Про організацію виховної роботи в закладі у 2020-2021 навчальному році","Про роботу з дітьми пільгового контингенту в 2020/2021 навчальному році",

"Про дотримання правил охорони праці, пожежної безпеки та безпеки

життєдіяльності під час проведення новорічних та різдвяних свят 2019/2020 навчального  року",

Метою виховної діяльності було створення цілісної моделі виховної системи на

основі патріотичних, громадянських та загальнолюдських цінностей, тому виховна діяльність здійснювалась у відповідності до наступних ключових напрямів:

• Національно-патріотичне і громадянське виховання

• Морально-духовне і гуманістичне виховання

• Правове, превентивне виховання і формування здорового способу життя

• Ціннісне ставлення до себе і свого здоров’я;

• Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

• Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

• Ціннісне ставлення до праці;

• Ціннісне ставлення до природи;

• Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

 Серед основних завдань виховної роботи закладу були наступні:

 - Забезпечити доступність до якісної освіти всіх дітей шкільного мікрорайону

закладу, сприяти збереженню мережі та контингенту учнів закладу. З цією метою

підвищувати іміджеві характеристики закладу щодо надання якісних освітніх послуг.

 - Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового способу життя.

 - Забезпечити соціальний захист учнів закладу.

 - Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час

навчально-виховного процесу так і поза межами закладу.

 - Посилити спрямованість виховної роботи на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, громадянських якостей.

 - Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю;

формувати історичну пам’ять підростаючого покоління, забезпечити духовну єдність   поколінь.

 - Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками

навчально-виховного процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до  культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української

ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності,

відповідального ставлення до природи.

 - Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної

освіти, формування здорового способу життя, фізичного розвитку і культури,

спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних  впливів соціального оточення.

Протягом 2020/2021 навчального року педагогічний колектив закладу працював над  розвитком творчих здібностей дошкільників засобами художньо-продуктивної діяльності,формуванням комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників засобами  українського народознавства.

Основними завданнями освітньої роботи дошкільного навчального закладу на 2020– 2021 н. р. були визначені наступні:

1. Формувати мовленнєву та пізнавальну компетентність дошкільників на основі

створення якісного освітнього середовища, відповідно до принципів наступності закладу   дошкільної ланки – початкової освіти "Нової української школи" в умовах реформування  освіти.

2. Формувати навички здорового способу життя дошкільників через нову систему

ціннісних орієнтирів та моделей поведінки, спрямованих на сталий розвиток.

3. Поповнювати предметно-розвивальний простір групи для сприяння сенсорнопізнавальному розвитку вихованців, формуванню в них практичних навичок життя,  спілкування та оптимізації дитячої рухової активності.

4. Продовжити роботу з формування мовленнєвої компетентності дошкільників засобами  ознайомлення дітей з довкіллям.

5. Продовжити національно-патріотичне виховання в контексті розвитку духовного  потенціалу особистості дитини, формування основ трудового виховання з метою  створення особистості дошкільника як активного суб`єкта громадянського суспільства.

Працюючи над формуванням мовленнєвої та пізнавальної компетентності

дошкільників на основі створення якісного освітнього середовища, відповідно до

принципів наступності закладу дошкільної ланки – початкової освіти "Нової української  школи" в умовах реформування освіти, протягом року вихователі проводили з дітьми  відповідну роботу, охоплюючи усі можливі види діяльності. У групах було поповнено  належний демонстраційний та роздатковий матеріал.

З метою профілактики захворюваності та формування здорового способу життя

дітей проводилися фізичні вправи на свіжому повітрі, ходьба по доріжці  ,

дихальні вправи в кімнаті  .

 

Матеріально –технічна база

 Матеріально – технічна база школи на належному рівні. З метою покращення   умов функціонування школи протягом 2020 – 2021 н. р. проводилась цілеспрямована  робота щодо залучення позабюджетних коштів.

Вихід в Інтернет забезпечує можливість використовувати в навчанні доступні

загальноосвітні ресурси. Заклад забезпечений Wi-Fi зоною. Програмне забезпечення   ліцензійне.

Приміщення та територія відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

Розшифрування основних та малоцінних необоротних активів, які

надішли до ЗЗСО І-ІІІ ступенів   з 01.09.2020 р. по 10.06.2021 р.

Робота, матеріали                                   За які кошти

 • У школі створено належні санітарно-гігієнічні умови. Придбано відділом освіти,молоді та спорту  необхідну кількість деззасобів, антисептиків, миючих засобів,гумових рукавичок, маски для працівників закладу,захисні щітки – для працівників харчоблоку.
 • У навчальному закладі  належний рівень пожежної та електричної безпеки(Покровською ОТГ виділено кошти та встановлено протипожежну сигналізацію,   блисковозахисти, оброблено дах школи ,зроблена перезарядка вогнегасників).
 • Для безпечного функціонування нової модульної котельні на твердому паливі,  встановленої у 2020році,придбано селищною радою генератор – на сьогодні витримано всі вимоги безпечної експлуатації котлів.48тис грн. –Покровська ОТГ, 10тис грн. –АФ «Земля»-підключення.
 • У 2021році заклад освіти  отримав  ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики - медичного кабінету(кошти надано АФ «Земля»-4700)
 • Придбано шкільні парти для 1 класу, ноутбук, принтер, нові парти  та

дидактичні матеріали                          Відділ освіти

У цьому році при підтримці АФ «Земля» встановлено  козирок  над 

  центральним ганком,  який захищає  не лише зовнішні двері від атмосферного впливу,а й  надає  фасаду неповторний вигляд.     Важливим чинником є і комфорт дітей, які поспішають до школи (захистить від дощу та снігу).   20тис грн

 • Територія постійно оновлюється молодими деревами, креативними квітковими зонами, які є  прикрасою освітнього закладу(3 тис для придбання молодих саджанців горобини).  АФ «Земля»
  • 5тис зі спец рахунку на придбання фольги для збереження тепла.

Агрофірмою "Земля" (в особі Андрухова В.В) у червні 2020р .придбано бензокосу та мастила,диски, бензин(20л) для косіння бур,яну на території школи(4,2га). Щиро вдячні!

Агрофірмою "Земля" (в особі Андрухова В.В) придбано для освітнього процесу  фліпчарт(1510грн). Дякуємо за таку важливу підтримку! Надано маски індивідуального захисту(100шт).

У жовтні 2020р. АФ "Земля" (Андрухов В.В) придбано будівельний матеріал  для облаштування нових дверей (аврійний вихід) на суму 3 тисячі гривень.

До Дня працівників освіти депутата обласної ради Головко В.М. придбав принтер порошковий для школи на суму 5 тисяч гривень.

2020 ЛИСТОПАД

За кошти відділу освіти,молоді та спорту придбано маски,перчатки та антисептики,дезинфікуючі засоби для дотримання карантинних вимог;

придбано для впровадження НАССР спеціальні дощечки(5) та ножі(5) та підставку,миски , швабри  на загальну суму 2.880грн.

2020Р. ГРУДЕНЬ

За кошти відділу освіти,молоді та спорту для підтримки дітей з особливими освітніми потребами придбано наступне: 2 принтера (12тис),пилесос(6,5грн),розфарбовки(20шт),настільні ігри, папір, ноутбук*14тис грн),м,ячі футбольні,баскетбольні,волейбольні(5), ракетки з воланчиками,балансир, шашки.Щира вдячність.

 За кошти відділу освіти,молоді та спорту облаштовано 2 блискавозахисти,оброблено дерев,яні конструкції даху спеціальною сумішшю, підключено протипожежну сигналізацію(800тис грн). Дякуємо!

2021рік

1.Надано послуги підйомного крана(дерево впало на дах школи) АФ "Земля" (Андрухов В.В).

2. Здійснено ремонт для усунення поломки Інтернету(замінено кабель, встановлено нові роутери) на суму 3000 грн АФ "Земля" (Андрухов В.В).

3.Профспілкова організація Братського НВК здійснили оплату (квітень 2021) в сумі 1350грн за сайт. Щира вдячність!

Квітень 2021

Андрухов В.В. благодійність. Оплата 2270грн за отримання медичної ліцензії.  

 Відділом освіти,молоді та спорту придбано фарбу для косметичного ремонту закладу освіти(15 банок).  

Бензин-відділ освіти,молоді та спорту -80л, АФ «Земля»-80л, за батьківські кошти-15л для боротьби з буряном.

  Дотримання правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Із метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено

перевірку електричного обладнання та заземлення, розроблені й затверджені

функціональні обов’язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників.

Здійснювався контроль за дотриманням правил техніки безпеки під час організації

освітнього процесу в кабінеті інформатики, спортивній залі. Своєчасно проводилися   вступні та первинні інструктажі на робочому місці співробітників навчального закладу.

Перед канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів. На

сторінках класного журналу «Бесіди з безпеки життєдіяльності» робилися відповідні  записи. Батьки учнів були ознайомлені щодо відповідальності за дотримання правил  техніки безпеки дітьми в канікулярний час.

Кожним учителем – предметником проводився інструктаж перед виконанням

завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках праці,   фізичної культури, які фіксувалися журналах з ТБ.

Класні керівники щотижня проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого   травматизму. Проводилися додаткові позапланові бесіди за фактами нещасних випадків з  учнями в закладах освіти, які фіксувалися в класних журналах.

За звітний період трапився трагічний випадок з учнем школи . Було проведено розслідування .  

Але, на жаль, мають місце випадки побутового травматизму серед учнів школи. У 2020- 2021 році було зафіксовано 2 випадків побутового травматизму.

 Заклад освіти забезпечує здобувача освіти з особливими освітніми потребами інклюзивним освітнім середовищем :
- необхідними ресурсами освітнього процесу, які  відповідають ліцензійним вимогам;
- умовами доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
1.Затишні, ошатні класні кімнати (інклюзивна та ресурсна)

2.Внутрішні туалети .
3.Роздягальня в класній кімнаті.
4.Шкільна їдальня .

5 .При вході до школи розташовано пандус  .
6. Освітній процес у разі потреби забезпечується навчальною, методичною та   літературою на паперових та електронних носіях .

 

В школі створено комфортні умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами,відкрито чотири інклюзивних класи,в яких працюють 4 асистенти вчителів.   У школі функціонує  інклюзивна кімнат  з   медіа текою, придбано мультимедійний    проектор  ноутбуки,планшети, настільні ігри, спортінвентар .

Облаштовано ресурсну кімнату з кухнею - це спеціально організований простір для розвитку дітей з особливими освітніми потребами та гармонізації їх психоемоційного стану.

    У цьому навчальному році, як і в минулому,  поставлені цілі, які направлені на мотивацію до навчання, активацію уваги, розвиток довготривалої пам’яті.

  Для якісного соціально-психологічного та психолого-медико-педагогічного супровіду дітей з особливими потребами, батьків та педагогів у штаті є посада практичного психолога(0,5ст),який   працює над   створенням психологічного середовища для всіх учасників освітнього процесу:допомога  та підтримка;збереження та підвищення   самооцінки;пізнання та діяльність; розвиток здібностей і можливостей.

 У навчальному закладі  створено  умови для психологічної безпеки особистості здобувачів освіти ,бо  саме психологічна безпека освітнього середовища, як стан захищеності особистості від загроз її гідності, душевному благополуччю, позитивному світосприйняттю та самовідношенню є однією з головних ознак «гарного», якісного  закладу освіти. Адже безпека – це таке явище, без якого не можуть нормально розвиватися ні особистість, ні соціальна організація (а заклад освіти є однією з таких організацій), ні суспільство в цілому. 

 Зокрема, проводяться : індивідуальні та групові психологічні консультації, здобувачів освіти охоплено індивідуальною та груповою корекційно-розвитковою роботою. Надається адресна допомога конкретним дітям, на основі вивчення їх запитів, звернень педагогів, батьків.  Вирішуються  питання захисту прав здобувачів освіти, створення умов комфортного освітнього середовища. У заходах просвітницько-профілактичного спрямування беруть  участь  здобувачі освіти,  вчителі, батьки.   

З метою розвитку моральної свідомості молодших школярів  впроваджується з варіативної складової факультатив   «Скринька чеснот»

 Попередженню дезадаптації в умовах виникнення навчальних труднощів і стресів, пов’язаних із спілкуванням у новому колективі, активізації творчої компоненти особистості допомогає факультатив «Психологія спілкування».  Корекційно-виховні тренінги з профілактики ВІЛ/СНІДу для учнів 8 – 9 класів превентивно вирішують не прості проблеми підлітків.  Недостатньо лише отримати знання – необхідно навчитися ефективно користуватися ними впродовж життя.

Здобувачі освіти оволодівають певними вміннями та навичками, які дозволять вирішувати свої внутрішньо-особистісні проблеми, питання взаємодії з оточуючими, а також формування  таких якостей  як саморозвиток, самореалізація, самоповага, соціальна адаптованість.

Під постійною увагою  питання підтримки конструктивної взаємодії з батьками в системі психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.

     Суспільство очікує від школи не лише статусу освітнього  , а й простору розвитку та співпраці як усередині, так і з зовнішнім світом.

У новому  навчальному році  наш освітній заклад подав заявку на участь у  науково-дослідному  проєкті     Дніпровської академії неперервної освіти за темою:«Психолого-педагогічне забезпечення формування навчальної само ефективності учнів сільської школи» ,розрахований на період з 2021-2026 р. р.

 Пріоритети,напрямки діяльності, мету, завдання, очікування  щорічно ставить перед собою кожен освітній заклад.

Очікувані результати:Створення   комфортних і безпечних умов навчання учнів та праці педагогів, освітнього середовища вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору через запровадження педагогіки партнерства. Безпека – це процес, а не результат.

 Школа, дружня до дитини   покликана допомогти дітям у навчанні навичок, необхідних у сучасному мінливому світі, щоб поліпшити їхнє здоров’я і благополуччя, створюємо безпечне середовище, підвищуємо мотивацію вчителів і суспільства до підтримки. 

 

 


Звіт

директора Братського НВК «ЗОШ І - Ш ступенів-ДНЗ» Покровської селищної ради  станом   за діяльність закладу у 2019-2020н.р.

 

     Притча . В один із сонячних днів мудрець разом зі своїми учнями вийшли прогулятися по берегу річки. Зупинившись на березі, учитель сказав: - Подивіться на річку, вона - саме Життя, то розмірно, то бурхливо протікає. Річка змінюється з кожною миттю, ніколи не повторюючи свій вигляд двічі. Учні довго дивилися на річку, поки мудрець не спитав їх: - А як ви б прагнули досягти своєї мети? Перший учень сказав: - Я б завжди боровся з течією, плив проти неї вперед, до своєї мети. Другий учень сказав: - А я б плив за течією, як та пелюстка, що ковзає по хвилях, і набирався б досвіду в дорозі. Третій учень відповів: - А я б плив до своєї мети, постійно змінюючи тактику, то віддаючись на волю течії, то прагнучи її побороти. Я б обходив небезпечні місця, зупинявся на відпочинок, але потім завжди продовжував свій шлях. - Ваші відповідь хороші, але недостатньо мудрі, - зауважив Учитель. Учні запитали: - Ну а твій шлях по річці життя, Учителю, який? Мудрець подивився на своїх учнів і, посміхнувшись, сказав: - Я б навіть не пускався в плавання. - Але хіба твоя мета вже досягнута, - здивувалися учні. - Ні, але ж і не до будь-якої мети можна дістатися вплав. Можна йти простою дорогою, зупиняючись, відпочиваючи, долаючи перешкоди. Але ще краще, коли ти йдеш не сам – тоді будь-яка мета буде досягнута».

   Дійсно, для досягнення мети можна використовувати різні дороги і способи пересування. Можна йти з кимось, а можна й поодинці. Можна долати маршрут одним ривком, а можна повільно, крок за кроком.

 Можна наперекір, а можна за течією.

      Не так важливо, який спосіб вибрати. Важливо розуміти, що цих способів більше одного. Ми теж, працюючи в школі, кожного дня, обираємо способи, шляхи для досягнення мети, що поставлена нами на початку навчального року. Звичайно, не всі дороги було легко пройти, але вони були цікавими, неповторними і завдяки спільним зусиллям шлях під назвою «2019-2020 н.р.» було пройдено.  

        Відповідно до “Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю” від 23.03.2005 № 178 щорічне звітування керівників є обов’язковим для забезпечення прозорості, відкритості і демократичності управління навчальним закладом; стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівниками навчальних закладів відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

   Педагогічний колектив  Братського НВК  проводить послідовно і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань,визначеними основними законодавчими  та нормативними документами освітньої галузі, зокрема з реформуванням освіти: Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», реформи початкової освіти  «Нова українська школа», річним планом закладу, Освітньою програмою школи. Комплексна програма профілактики і запобігання поширення алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення, Національна програма патріотичного виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Програма правової освіти населення, «Положення про середній загальноосвітній навчальний заклад», Статутом школи, наказами  МОН України, наказами департаменту освіти  , наказами відділу освіти ,молоді та спорту, правилами  внутрішнього трудового розпорядку для працівників Братського НВК.

  Типові документи відповідають діючому законодавству, всім нормативним документам, що регламентують перебування учнів у закладі освіти, Конвенції ООН "Про права дитини".

    Братський НВК знаходиться в комунальній власності територіальної громади Покровської селищної ради .

     Юридична адреса навчального закладу: 53640 с.Братське в.Шкільна,1а Покровського району ДНіпропетроської області

    Управління та фінансування здіснюється відділом освіти, молоді та спорту, якому делеговані відповідні повноваження.

Колектив  забезпечує  оновлення змісту , форм і методів навчання, вдосконалює освітній  проце  та його результативність.

  У 2019-2020н.р. продовжено реалізацію комплексно-цільової програми, спрямованої на вдосконалення освітнього процесу, створення сприятливих умов для розкриття здібностей і нахилів учнів, формування їх навчальної та життєвої компетенцій. Педагогічний колектив у 2019-2020 навчальному році обрав наступні кроки для досягнення мети:

- впровадження демократичних засад в освітній процес;

 -підвищення рівня професійної майстерності вчителів;

- збереження контингенту учнів в класах;

- задоволення потреб талановитої та обдарованої молоді;

 - підвищення якості освітньої підготовки учнів школи

 -система роботи вчителя з учнями в інклюзивних класах.

Освітній процес забезпечує досвідчений та  висококваліфікований педагогічний колектив однодумців: 23 педагогічних працівників та 18 працівників з числа молодшого обслуговуючого персоналу

Віковий склад(моніторинг)

 

 Будівля школи прийнята в експлуатащю у 1967 році, земельна ділянка, яка належить школі має площу 4,2 га. В наявності право власності на земельну ділянку та будівлю школи, а також технічний паспорт.

 

Навчаються 167 учнів. Шкільним автобусом здійснюється підвезення всіх школярів із сіл Андріївка, Відрадне, Нечаїівка, Радісне, Данилівка, Герасимівка, Остапівка.

 

ТАБЛИЦЯ(підвіз)

Чітко відстежується учнівський склад,особливо –набір до 1 класу. Тому дотримуючись наступності з ДНЗ та початковою школою,працюємо на перспективу(моніторинг пятирічок та шестирічок у дошкільній групі).

 

Таблиця(ДНЗ)

Станом на 01 червня 2020 року до першого класу Братського НВК  зараховано 12 учнів.

 

Таблиця( набір до 1 класу)

 Кадрове забезпечення

 

Уся діяльність школи за попередній навчальний рік спрямована на реалізацію освітянських кроків. У 2019-2020 н. р. штатними працівниками Братського НВК  була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснювалась відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка.

 

Моніторинг за категоріями

На сьогодні 8 вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію та 2 мають педагогічне звання “Старший вчитель”, 1- «Вчитель –методист».

 Атестація вчителів здійснюється відповідно до вимог Типового положения про атестацію педпрацівників, в 2017-2018 р. атестувалися лише працівники дитячих садочків.

 

Моніторинг за ШМО(якісний та кілький склад)

 

Методична робота

      Головні завдання методичної роботи в 2019/2020 полягали в:

1) досконале вивчення та використання нового Закону України «Про освіту»;

2) забезпечення безперервного освітнього  процесу у школі та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням з урахуванням попиту в освітніх послугах;

3) створення позитивної мотивації до засвоєння знань;

4) впровадження різноманітних форм та методів активізації пізнавальної діяльності школярів, організація самостійної роботи учнів для підготовки їх до ДПА;

5) Забезпечити результативну участь вчителів у конкурсах професійної майстерності різного рівня.

6) Стимулювання неперервної освіти педагогів(протокол засідання педагогічної ради №4 від 20.03.20 «Розвиток професійної компетентності вчителя  у контексті реалізації нових Державних стандартів і використання інноваційних освітніх технологій»)

7) розвиток навичок взаємодії у сім’ї, колективі, суспільстві шляхом активного спілкування із соціальним оточенням, накопичення досвіду комунікативної діяльності, дотримання правил толерантної поведінки, співпе-реживання і солідарності з іншими людьми у різноманітних життєвих ситуаціях;

8) використання у повсякденному житті досвіду здоров’язбережувальної діяльності для власного здоров’я та здоров’я інших людей.

9)навчання учнів з особливими освітніми потребами(протокол №1 від 30.08.19  «Організація інклюзивної освіти у 2019-2020н.р.,індивідуальне навчання».

10)наступність у навчальній діяльності дошкільного підрозділу та початкової школи. 

   11). Вивчення "Концепції нової української школи"(2рік)-наказ від 30.10.19 № 136а «Про     затвердження       плану       заходів  на   2019 - 2022   роки   із  запровадження  Концепції реалізації   державної  політики 

у сфері реформування загальної середньої  освіти «Нова українська школа»,  

наказ від 16.12.19 № ___ «Про підсумки вивчення стану забезпечення  якості освіти та створення  належних умов навчання  для учнів 1 класу НУШ в  НВК», наказ від 07.02.20 №___ «Про проведення тижня НУШ

у школі».протокол  засідання педагогічної ради  №3 від 03.01.20 «Реалізація Концепції   Нової української школи:педагогіка партнерства( рік другий)»

12). Інформаційно-роз҆яснювальна робота серед педагогів, батьків та учнів школи щодо нового Державного стандарту початкової освіти.

13) Здійснення заходів з поглиблення педагогічних знань, методології навчання, практики та методики виховання, психології, етики, формування в молодих учителів посадових умінь і навичок.

14) Здійснення заходів щодо підвищення культури співробітництва педагогів різних поколінь

15) Впровадження технологій     дистанційного навчання, співпраця    зі здобувачами освіти, з батьками, та самостійно    за розкладом роботи "Всеукраїнської школи онлайн".

Основні напрями роботи закладу:

- дотримання навчальним закладом вимог державних стандартів освіти;

- якість підготовки навчальним закладом учнів;

- організація у навчальному закладі навчально-виховної, методичної роботи;

- ефективність використання навчальним закладом педагогічного та педагогічного потенціалу;

- забезпечення розвитку та ефективність використання навчальним закладом матеріально-технічної бази.

У 2019/2020 педагогічний колектив працював над методичною проблемою «Створення сприятливих умов для розвитку здорової фізично та соціально адаптованої , високоморальної особистості випускника 21століття»

У закладі визначена чітка структура методичної роботи, яка складається з взаємопов’язаних та взаємодіючих ланок: методичної ради, методичних об’єднань вчителів суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, вчителів початкових класів, класних керівників.Керівництво методичною роботою здійснювала ЗНВР Тищенко А.А.   До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань (Блик І.Л.-вища категорія, Блинчук В.О.- вища, Новікова С.А.- І категорія, Колошва В.О.-вища),   наставниками молодих педагогів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо.

 Проведення відкритих уроків, виховних заходів, обмін досвідом роботи,       , самоосвітня діяльність –проходження  курсів та отримання сертифікатів  за участь у семінарах та вебінарах, тренінгах.

 Заплановано та проведено на осінніх канікулах педагогічний консиліум по 5 класу(класний керівник Семенюта М.С.,вчитель початкових класів Сурніна А.А.,вчителі-предметники), результати оформлено підсумковим наказом.

    Пріоритетним завданням у 2019-2020 н.р. колективу є розвиток творчої індивідуальності кожного педагога, максимальне залучення їх до підвищення ефективності професійної майстерності:  Вчитель початкових класів вищої категорії  Тиха Л.І. була учасником І регіонального етапу конкурсу «Учитель року-2020» в листопаді 2019 р.

       Сплановано та проведено в листопаді позапланову міні-педраду(батьки,учні 9кл,вчителі-предметники,офіцер поліції Пилипенко М.І) «Як запобігти булінгу»,розроблено та затверджено систему роботи з протидії булінгу.

Проведено моніторинг самоосвітньої освіти педагогів школи у 2019-2020н.р.,узагальнено кількість отриманих балів

  Підвищення кваліфікації –це  розвиток  необхідних для роботи кожного вчителя компетентностей, як цифрова (включаючи електронне навчання, інформаційну та кібербезпеку), комунікаційна, інклюзивна, мовленнєва тощо.;удосконалення та набуття нових вузькопрофільних, пов’язаних з викладанням певної шкільної дисципліни компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій);отримання практичного досвіду задля того, щоб взяти на себе нові обов’язки чи завдання (у межах професії).Зараховується  участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо, але не більш ніж 30 годин на рік.

 ТАБЛИЦЯ

Реформування початкової школи (НУШ Сурніна А.А, 1кл,Баранович О.В.(2кл)

  В 1 класі  НУШ, що навчається за  новим Державним стандартом , за Програмою Савченко О Я., клас – інклюзивний , успішно подолав перші  труднощі  адаптаційного періоду, почав діяти як цілісний колектив.    Всі діти соціально адаптовані, добре вміють ладити між собою. 

 Один із пріоритетів – навчання, яке приносить дітям задоволення.    

   Кілька перших тижнів було витрачено на формування колективу, до створення родинного затишку.  

  Серед основних позитивних змін нового стандарту — інтегровані уроки. Інтеграція дає змогу дитині сприймати предмети і явища цілісно, різнобічно, системно та емоційно. Тепер дитина в комплексі пізнає світ. Вона сама вчиться здобувати знання досліджуючи світ. Діти у школі захоплені роботою – це якраз те, чого не вистачає традиційній системі навчання. Під час планування роботи відразу передбачаю ігрові, динамічні моменти, щоб учні мали зміну діяльності та рухливі активності. Урізноманітнювати діяльність допомагають нові засоби навчання. Наприклад, ми використовуємо ЛЕГО-конструктор – гарна альтернатива рахунковим паличкам, фішкам для звукового аналізу.

 

 У навчальному процесі ми часто застосовується  групова робота. Діти опановували її поступово – багато працювали в парах, потім вчились толерантності та дружелюбності. Важко було навчити дітей працювати гуртом: кожен переживав тільки за себе.  

    Учитель працює разом з  батьківською громадськістю щодо  переваги НУШ, чітко проводячи межу між тим як навчалися раніше і як навчаємось нині. Батьки   учнів –   помічники.   Діти з задоволенням йдуть до школи, адаптація першокласників минула швидко та без особливих ускладнень. Кожен вечір дитина має, що розказати батькам цікавого. Діти захоплено розповідають про свої справи у школі.

   Якщо говорити про складність роботи в Новій українській школі, то вона того вартує. Чи важко так працювати? Я би сказала – непросто. Довелось змінити свою свідомість, перебудувати сприйняття навчального матеріалу, виготовити велику кількість роздатковівого матеріалу, навчитись бачити “незвичне” у звичних речах. В основному, враження від роботи в НУШ позитивні.

Особливістю Нової української школи є організація нового освітнього простору. У  2(вчитель Баранович О.В)  класі продовжують функціонувати створені навчальні центри (зони): центр відкриттів, центр новин, центр матеріалів, комунікативний центр, центр тиші, центр вчителя, тематичний центр.

Ранкові зустрічі - також залишились незмінним компонентом навчання та виховання НУШівців, де учні діляться своїми враженнями, настроєм, щоденними новинами. Це дуже важливий елемент, спрямований на розвиток співпраці, емоційного інтелекту і вміння працювати в команді.

Вітання, цікаве подання матеріалу, групова робота, ігри та завдання розвивального характеру, диференційований підхід до кожного учня допомагають згуртувати дитячий колектив, сприяють розвитку навичок спілкування, логічного мислення молодших школярів, їхньої творчої уяви, самостійності.

Значна  увага приділяється дослідницькій діяльності, під час якої діти самостійно шукають відповіді на запитання, осмислюють вивчене.

Під час навчальної діяльності активно використовують LEGO. Учні, виконуючи веселі завдання, тренують пам’ять, розвивають моторику і  мислять творчо.Учням подобається вести „Щоденник вражень», створювати Лепбук, дотримуватися правил класу та виконувати рутини.

Цікавими є заняття дослідницького характеру, проведені на шкільному подвір’ї або за межами школи.

Більшість учнів має значні успіхи у навчанні, двоє потребують допомоги і уваги(з боку вчителя та дорослих). Оцінювання відбувається вербально (хоча школярі бажають якийсь бал, щоб бачити свій результат). Шляхи підвищення якості освіти молодших школярів :  залучення дітей до участі  у творчих та інтелектуальних конкурсах: «Бобер»(інформатика), «Розумничка», «Розумничка з англійської мови»,олімпіади на сайті «На Урок» , «Всеосвіта». Тиждень НУШ «Розгадування головоломок, складання танграмів». Протягом року інтелектуальні перерви.

Проблеми, з якими стикалась у роботі – батьки деяких дітей не контролювали їх підготовку до уроків, на прикладі свого класу помітила, що діти не хочуть докладати зусиль,якщо щось не вийшло - опускають руки.

В умовах нового освітнього простору не можна пасти задніх, адже сучасні учні потребують новизни, творчості, креативності, свободи – це покоління Z.  

Не дивлячись на незвичне закінченя навчального року(дистанційне навчання) НУШівці справилися!

 

Навчальна діяльність учнів

Протягом звітного періоду навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2019 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років. Усі випускники 9 класу склали державну підсумкову атестацію та отримали документи про освіту та учні 11 класу склали ЗНО, результати якого  зараховані як ДПА. За результатами річного оцінювання 5 учнів молодшої та середньої ланки закінчили навчальний рік на високому рівні.

В школі було організовано індивідуальне навчання для учениці 3класу Тритини Юлії(І семестр).

Учні школи брали участь в районних предметних олімпіадах : маємо ІІІ місце з географії та трудового  навчання в районних олімпіадах.

 

 Виховна та позакласна робота, самоврядування.

Виховання – важлива сфера педагогічної діяльності. Завданням виховання є створення необхідних умов, за яких може розвинутися активний громадянин сучасного суспільства, що добре знає себе, вміє правильно використовувати власний потенціал, здатний створити ситуацію успіху, розробити й реалізувати власний життєвий проект.

       Основною метою виховної діяльності є створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в закладі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би учням легко освоїтись у виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

Проблема, над якою працюю «Формування в учнів особистості шляхом компетентнісно-орієнтованого виховання» та плану виховної роботи школи.

   Виходячи із можливостей школи, виховний процес був спрямований на виконання наступних завдань:

- виховання в учнів активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя;

- організація корисного дозвілля;

- створення умов для задоволення потреб кожного учня у збереженні та зміцненні здоров’я, фізичному та духовному розвитку.

 

Всі виховні заходи, були спрямовані на:

- профілактику шкідливих звичок (паління, алкоголізму, токсикоманії, наркоманії);

- попередження розповсюдження СНІДу;

- профілактику правопорушень та асоціальної поведінки серед дітей та молоді;

- формування валеологічного світогляду та навичок ведення здорового способу життя.

Також у 2019-2020 навчальному році була продовжена робота по:

- формуванню правової культури, прищепленню поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів, виховання правової свідомості;

- створенню сприятливих умов для співробітництва вчителів, учнів та їх батьків, як необхідної умови запобігання відхилень у поведінці учнів; для розвитку інноваційної особистості та творчої самореалізації кожного учня;

- формуванню позитивних загальнолюдських цінностей.

Зазначені завдання реалізовували через створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально-етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі саме здорового способу життя, через пропаганду духовних надбань українського народу, через заходи, спрямовані на виховання любові до рідної землі, на осмислення самовизначення у виборі професії.

Протягом року проводилися загальношкільні свята та заходи, тематичні лінійки, бесіди, рейди по відвідуванню школи учнями, дотримання санітарно-гігієнічних норм в класних кімнатах,  зовнішнього вигляду учнів, збереженню підручників; засідання активу учнівського самоврядування, брали участь у заходах та конкурсах шкільного та районного рівня.

     Були проведені такі загальношкільні свята:

- свято Першого дзвоника – сценарій та проведення учнями 11кл., музичний супровід поетично-фольклорного гуртка (Блик І.Л.),  оформлення (Дячкіна О.М.) ;

- вшанування пам’яті воїнів-визволителів Покровського району  та Дніпропетровської області у Другій світовій війні – 13 вересня на братській могилі було проведено урочисту лінійку учнями 8 класу (Класний керівник Дербічева Л.Ю.);

- поновлено стенд «Друга Світова війна»;

- проведені вибори Президента школи, за результатами голосування вибрана учениця 8 класу Артеменко Вікторія;

- активом школи перевірені поновлені класні куточки – відповідальні Артеменко Вікторія, Заводюк Яна та Бандрабура Ліза;

- День самоврядування – активом школи підготовані дублери адміністрації та вчителів школи;

      - святкування Дня працівників освіти – сценарій та оформлення спортивного залу забезпечили учнівський актив 7-11кл.;

- проведена благодійна акція «Маєш – поклади, потребуєш – візьми» - брали участь всі учні школи, актив школи розподілили зібране за потребами;

- «Посвята в старшокласники» - сценарій, оформлення та проведення свята учнями 8 кл.;

- осінній ярмарок – активна участь всіх учнів з 1 по 11 класи, кожен клас підготував розважальний номер у стилі українського ярмарку та продуктові ласощі;

- Міжнародний день толерантності – конкурс малюнків за темою;

- заходи протидії боулінгу під гаслом «Ми за дружбу», виховні години, фото від класу,   малюнки «Стоп насилля»;

- Міжнародний день інвалідів, інформація представлена активом школи, представниками 11 кл. – Соколов М., Кунілов М.;

-  захід, присвячений  Дню збройних сил України, спортивні змагання – актив школи 8-11 кл., вчитель фізкультури Ляшенко С.В.;

-  організація та проведення благодійної акції «Милосердя» (допомога дітям пільгових категорій продуктами та речами) – актив школи 1-11 кл.;

- Концертні програми, для учнів всіх ступенів окремо, присвячені Святому Миколаю – для учнів 1-4 кл.- сценарій за участю активу школи, для 5-7 кл.- учні 5 кл., для 8-11 кл. – актив школи;

- Новорічні ранки та шкільний новорічний вечір – прикрашено спортивний зал учнями 7 кл. (Скотаренко О., Паришкура О, Невмержицький С.), 8 кл.(Артеменко В.), 9 кл.(Клижко М., Чорногубов С.),  11 кл. (Соколов М., Щербакови Д. та Н., Головко М., );

- захід, присвячений пам’яті героїв Небесної сотні  (технічне забезпечення заходу Нікіфоренко В.);

- День Соборності України (технічне забезпечення заходу Соколов М.);

- День пам’яті Героїв Крут (технічне забезпечення заходу Соколов М.);

- заходи до вшанування воїнів Авганістану (Артеменко В.,Соколов М., Головко М.);

- День закоханих, заходи для учнів всіх ступенів окремо (1-4 кл. технічна підтримка та музичне оформлення  сценарію, створеного класоводами, 5-7 кл. – розробка сценарію, оформлення, 8-11 кл. провели Артеменко В., Саліонова Н.);

- заходи до свята Стрітення – сценарій поетично-фольклорного гуртка під керівництвом Блик І.Л., технічне оформлення та оздоблення активом школи;

- Свято Масляна – виховні години, блини та чай у колі класу з 1 по 11 кл., фотографування;

- зустріч випускників школи різних років було проведено із запрошенням почесних гостей (родини Никифоренко) та тема зустрічі торкалась історії їх успіху. Сценарій був підготований учнями 11 кл.

- концертна програма до Міжнародного Жіночого дня – привітання вчителів підготували учні 1-11 класів ;

- участь у відео-естафеті «Квітка пам’яті»(Дячкіна О.М, Сурніна А.А,Тиха Л.І,Блинчук В.О).

Гурткова робота(9год)

 Гурток   «Творча майстерня»  розпочав свою роботу з 02.09.2019 - 29.05.2020(керівник Баранович Ю.А):художнє випилювання. - прекрасний засіб розвитку творчості, розумових здібностей, естетичного смаку, а також конструкторського мислення дітей.

На базі Братського НВК працюють гуртки вокального співу «Калинонька»(3-4кл.) і «Тоніка»(5-7кл.)-вчитель Блик І.Л.

   Проблема, над якою працюють гуртки «Формування співацьких навичок гуртківців –основна умова вокально – творчої діяльності», зумовлена тим, що згідно вимог Державного стандарту для забезпечення головної мети – особистісного розвитку дитини, потреби в її творчому самовдосконаленні необхідно набуття вокально-хорових навичок у процесі виконання пісень.

 

 

ГУРТОК «ФУТБОЛ»

 СПОРТИВНО МАСОВА – РОБОТА , ВЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЛЯШЕНКО СЕРГІЯ ВІКТОРОВИЧА ЗА ПЕРІОД 2019-2020 РОКУ .

1

ШКІЛЬНІ ЗМАГАННЯ ПРИСВЯЧЕНІ ДНЮ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

5-11

КЛАСИ

19 ГРУДНЯ

2

ШКІЛЬНІ ЗМАГАННЯ З ВОЛЕЙБОЛУ

8-11

КЛАСИ

17 СІЧНЯ

3

ЗМАГАННЯ ДО “МІЖНАРОДНОГО ЖІНОЧОГО ДНЯ” З БАСКЕТБОЛУ

УЧНІ 11 КЛАСІВ

ВЧИТЕЛІ

6 БЕРЕЗНЯ

ЗМАГАННЯ ПРОВЕДЕННІ В ПЕРІОД 2019-2020 РОКУ

1

РАЙОНІ ЗМАГАННЯ З ВОЛЕЙБОЛУ

УЧНІ 10-11

КЛАСІВ

4 МІСЦЕ

24 ЛЮТОГО

 

ДНЗ «ВЕСЕЛКА» ЗА 2019 – 2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ВИХОВАТЕЛІ ОСТАПЧУК Т.Є,ШАДУРА Н.І.

    У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ВЕСЕЛКА» , ДІЄ ОДНА РІЗНОВІКОВА ГРУПА В ЯКІЙ ПЕРЕБУВАЮТЬ ДІТИ 4-5-6 РОКІВ. КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД 25 ЧОЛОВІК.

   ПРОТЯГОМ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ОСВІТНЬО – ВИХОВНА РОБОТА ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ ВІДПОВІДНО ДО БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ТА РЕАЛІЗОВУВАЛАСЯ ЧЕРЕЗ ПРОГРАМУ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ВІД ДВОХ ДО СЕМИ РОКІВ «УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ 2013 РІК».

    ПОСТАВЛЕНІ ЦІЛІ ДОСЯГНУТІ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ: ІГРОВОЇ, КОМУНІКАТИВНОЇ, ТРУДОВОЇ, ПІЗНАВАЛЬНО – ДОСЛІДНИЦЬКОЇ, ПРОДУКТИВНОЇ, МУЗИЧНО – ХУДОЖНЬОЇ ТА ЧИТАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ВСІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ: ФІЗИЧНИЙ, ПІЗНАВАЛЬНО – МОВЛЕННЄВИЙ, ХУДОЖНЬО – ЕСТЕТИЧНИЙ, СОЦІАЛЬНО – ОСОБИСТІСНИЙ.

    СЕРЙОЗНУ УВАГУ ПРИДІЛЯЛИ ЗДОРОВ’Ю ДІТЕЙ , І ВИРІШУЮЧИ ЗАВДАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, У СВОЇЙ РОБОТІ ВИКОРИСТОВУВАЛИ РІЗНОМАНІТНІ ФОРМИ І МЕТОДИ: ЩОДНЯ ПРОВОДИЛАСЯ І ПРОВОДИТЬСЯ РАНКОВА ГІМНАСТИКА, ГІМНАСТИКА ПІСЛЯ СНУ, ДИХАЛЬНІ ВПРАВИ,ПАЛЬЧИКОВА ГІМНАСТИКА, ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА, РУХЛИВІ ІГРИ ТА ВПРАВИ ПРОТЯГОМ  ДНЯ.

        Розвиваюче середовище створене з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей, ігрові центри облаштовані з урахуванням гендерного виховання, всі центри поповнені новими посібниками, іграшками та іграми.

     У групі створені умови для психологічного комфорту в ігровому куточку. Багато ігор для розвитку колективізму, комунікативних навичок. Також намагаємося виховувати в дітях почуття співпереживання іншим людям, через використання ігрових ситуацій. Дітям подобається грати з дрібними іграшками. Для розвитку конструктивної діяльності хлопчиків і дівчаток в групі в наявності різний будівельний матеріал і Лего- конструктор, розвиваючі мозаїки, які діти часто використовують як предмет – замінник.

     Для формування у дітей елементарних математичних уявлень є матеріали для навчання дітей лічби, розвитку уявлень про величину предметів, цифри, розвиваючі ігри. Для мовного розвитку дошкільнят є книжковий куточок відповідно до віку дітей.

     У групі у вільному доступі для дітей є необхідні матеріали для художньої творчості дошкільнят (олівці, фарби, пензлики,пластилін, дошки для ліплення, ілюстративний матеріал і т.д.). Дитячі творчі роботи виставляються на «Стіні творчості».

     Протягом навчального року наша група з великим інтересом брала участь в тематичних святах: «Золота осінь», «Новорічна казка», «Весна і мама». Спільно з батьками були організовані виставки робіт, що проводяться в дитячому садку: «Що подарувала нам золота осінь», «Сніговик». 

      Під час запровадження карантину з Короновірусу були проведені заходи в групі: миття іграшок, прання лялькового одягу, кварцування, обробка термометрів спиртом. Наведення порядку в осередках, обробка деззасобами поверхонь шаф, контейнерів.

       Дистанційна робота з батьками: інформація про карантин з Короновірусу (дистанційно, соцмережа Viber). Опитування про стан здоров’я дітей.

       Плануємо продовжувати роботу з самоосвіти в вихованні та навчанні дітей в дитячому садку, підготувати групу до нового навчального року, поповнення навчально- методичної літератури, демонстраційний матеріал; оновити куточок з екологічного виховання; виготовити теки-книги «Пожежа – це біда для всіх»; додати матеріали і атрибути до сюжетно рольових ігор. 

Створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти

               ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

В школі функціонкціонують чотири інклюзивні класи, в них навчається п’ятеро діток.

Клас

Кількість

Прізвище та імя дитини

Асистент вчителя

Короткий звіт

1

1

Котенко Данило

Цвіркун О.М

  Навчання за програмою інклюзивної освіти. У дитини інтелектуальні процеси значно знижені, рівень розумового розвитку нижче середнього, загальне недорозвинення мовлення ІІ рівня. Для Котенко Данила було рекомендовано навчання за спеціальною програмою для дітей з інтелектуальними порушеннями та тяжкими порушеннями мовлення.

Протягом навчального року були поставлені такі завдання: ознайомлення учня зі школою, колективом та із призначенням основних предметів побуту; актуалізувати вміння учня орієнтуватися в просторі шляхом виконання найпростіших завдань, у яких зазначені орієнтири - ліворуч, праворуч, над, під, вгорі,попереду; розвивати мовлення, поповнювати словниковий запас, формувати у дитини правильну артикуляцію звуків; розвивати  зорову, слухову увагу, самоконтроль, пам’ять; формувати уміння слухати, сприймати текст, складати просте речення; навчити рахувати в межах десяти; розрізняти кольори; розвивати дрібну моторику рук; формувати елементарні навички спілкування та групової взаємодії (у грі та спільній діяльності) - сприймати усне мовлення співрозмовника,  реагувати на усне мовлення співрозмовника; задіювати в іграх та різних видах спорту, а також у ритмічних і танцювальних видах діяльності.

3

2

Паришкура Сніжана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подолінський Артем

Ляшенко І.С

Паришкура С.відповідає на питання, але не завжди  може дати повну відповідь, є ускладнення в самостійних відповідях. Вчить вірші на пам’ять і вільно розповідає їх перед класом. Добре сприймає тексти на слух, переказує їх з допомогою вчителя та асистента. Техніка читання – 13 слів. Має труднощі при письмі під диктовку. Списує з друкованої основи з допомогою асистента. Виконує дії додавання, віднімання, множення та ділення з допомогою вчителя або асистента. Має труднощі з вирішенням задач.

Спостерігаються позитивні зміни в фонетичному сприйнятті, збільшився словниковий запас. Але продуктивність праці часто залежить від настрою.

********************Артем приймає участь у груповій роботі, спільних іграх на перервах. На уроках відповідає на питання, але не завжди  повними реченнями, є ускладнення в самостійних відповідях. Вчить вірші на пам’ять і вільно розповідає їх перед класом. Добре сприймає тексти на слух, переказує їх. Техніка читання – 45 слів. Виникають труднощі при письмі під диктовку. Списує з друкованої основи самостійно. Виконує дії додавання, віднімання, множення та ділення з допомогою вчителя або асистента. Має труднощі з вирішенням задач.Спостерігаються позитивні зміни в фонетичному сприйнятті, збільшився словниковий запас. Але продуктивність праці часто залежить від настрою.

5

1

Циб Максим

Дячкіна О.М.

Максим  приймає участь у груповій роботі на уроках, спільних іграх під час перерв. На уроках учень відповідає на запитання, але не повними реченнями, інколи відповідати вдається зі складністю, вивчає значення нових слів, бере участь у груповій роботі на уроках, спільних іграх під час перерв, у шкільних та класних виховних заходах.

На уроках української мови та літератури Максим потребує постійної допомоги асистента вчителя. Читає прості слова по складам, а слова із трьох або чотірьох складів – за допомогою асистента вчителя. Пише короткі слова (один або два склади), слова з  трьох або чотирьох складів – за допомогою асистента вчителя. Переказує  не повними реченнями.Самостійно виділити  головний зміст не може. Тільки  за допомогою вчителя. Списує самостійно тільки побуквенно, під час написання  диктанту виникають труднощі (пропускає літери, переставляє місцями букви та склади, губе голосні букви). Пише нерозбірливо.

На уроках математики виконує дії додавання та віднімання у межах ста за допомогою лінійки та в стовпчик. Знає на пам’ять таблицю множення на два та три, далі - з допомогою таблиці множення. Під час  вирішення прикладів для учнів 5 класу потребує постійної допомоги, навіть не завжди вміє рахувати приклади початкової школи. Задачі  вирішує тільки за допомогою асистента вчителя. Увага розсіяна, пам’ять не стійка.

7

1

Ілієнко Антоніна

Поломаш К.О.

       Були поставлені цілі, які сприяли формуванню процесів сприйняття , мислення та розвитку довільної уваги і пам’яті. Оволодіти новими знаннями та вміннями, розвивати повноту і точність сприймань, спостереження; простір, час, тексти, картини, музику. Розвивати послідовність, гнучкість, самостійність, критичність, вчитися запам’ятовувати, вміти керувати довільним запам’ятовуванням. Переказувати, виділяти головне та утворювати правильні речення. Вміти індетифікувати себе в уяві зі значущими для себе образами. Аналізувати, узагальнювати і конкретизувати ситуації, події, явища незалежно від реальних обставин. Вміти спрямовувати увагу на певні об’єкти, тривалий час на них зосереджуватись; переборювати відволікання, переключати  увагу на нові завдання та розподіляти її; розвивати самоконтроль та саморегуляцію діяльності. Долучати ученицю до активного життя школи.

     Антоніна приймає участь у груповій роботі на уроках, спільних іграх підчас перерв та шкільних і класних виховних заходах.

     Має короткочасну пам'ять. Довільна увага слабка. Концентрація на завданні відсутня.

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У РОБОТІ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

(ФОРМИ РОБОТИ)

1.     ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВУ ШКОЛИ.

2.     СТВОРЕННЯ ТВОРЧИХ ГРУП ЗА ІНТЕРЕСАМИ ТА ВІДПОВІДНО ДО НАПРЯМКІВ РОБОТИ.

3.      ЗДІЙСНЕННЯ САМОВРЯДУВАННЯ, ПРОВЕДЕННЯ ДНІВ САМОВРЯДУВАННЯ.

4.      ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ ДО ПІДГОТОВКИ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ.

5.      НАДАННЯ ДОПОМОГИ ТИМ, ХТО ЇЇ ПОТРЕБУЄ.

6.      ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНИХ  ЗАХОДІВ.

7.      ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «МИЛОСЕРДЯ».

8.      ПРОВЕДЕННЯ АНКЕТУВАННЯ.

9.    ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ, ЗМАГАНЬ.

10.    ОРГАНІЗАЦІЯ ВОЛОНТЕРСЬКИХ ГРУП.

11.    ЗДІЙСНЕННЯ СПІВПРАЦІ З БІБЛІОТЕКОЮ.

12.   ПРОВЕДЕННЯ ЗУСТРІЧЕЙ ІЗ СПІВРОБІТНИКАМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ,  СЛУЖБИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ІЗ ПРАЦІВНИКАМИ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ, ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА.

13.    ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «МОЛОДЬ ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ».

14.    ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ ДО УЧАСТІ В ЗАХОДАХ ПРЕДМЕТНИХ ТИЖНІВ, У ОЛІМПІАДАХ.

15.    ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ (ПІСЕННИХ, МАЛЮНКІВ, ГАЗЕТ, САМОРОБОК), ВИСТАВОК ТВОРЧИХ РОБІТ.

16.    СПРИЯННЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОЖНОГО УЧНЯ.

 

ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ УЧНІВСЬКОМУ САМОВРЯДУВАННЮ БУЛО: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ; ПІДВИЩЕННЯ ДОВІРИ ПЕДАГОГІВ ДО РІШЕНЬ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ; КВАЛІФІКОВАНА, ТАКТОВНА ДОПОМОГА; ЦІЛЕСПРЯМОВАНЕ НАВЧАННЯ УЧНІВ СКЛАДНІЙ СПРАВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ. 

 

  ПРАВОВИХОВНА РОБОТА

У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ З УЧНЯМИ ОРГАНІЗОВАНО ТАКІ ФОРМИ ПРАВОВОГО НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ:

- ТЕМАТИЧНІ  ЛІНІЙКИ ТА КЛАСНІ ГОДИНИ,

- ЛЕКЦІЇ, БЕСІДИ НА ПРАВОВУ ТЕМАТИКУ (ЗУСТРІЧ ІЗ СУДДЕЮ ПИВОВАР)

- АНКЕТУВАННЯ,

- УРОКИ ПРАВОЗНАВСТВА, ТИЖДЕНЬ ПРАВА (ГРУДЕНЬ) – ВЧИТЕЛІ КОЛОШВА В.О, ТИЩЕНКО А.А.

- БАТЬКІВСЬКІ ЛЕКТОРІЇ,

- ІНДИВІДУАЛЬНІ БЕСІДИ З ВАЖКОВИХОВУВАНИМИ УЧНЯМИ,

- ВІДВІДУВАННЯ ПРОБЛЕМНИХ СІМЕЙ ВДОМА.

ПРАКТИЧНИМ ПСИХОЛОГОМ ШКОЛИ КОЛОШВОЮ В.О.   ПРОВОДЯТЬСЯ КОРЕКЦІЙНО - РОЗВИВАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З УЧНЯМИ ГРУПИ РИЗИКУ ТА УЧНЯМИ, ЩО ПОТРАПИЛИ У СКЛАДНІ ЖИТТЄВІ УМОВИ.   НА ОБЛІКУ В КРИМІНАЛЬНІЙ МІЛІЦІЇ У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ НЕ МАЄ ЖОДНОГО УЧНЯ ШКОЛИ.

 

 

 

 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ДІТЕЙ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ У ШКОЛІ, ПРОВОДИТЬСЯ ЗГІДНО З ДІЮЧИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. В ШКОЛІ ПРИЗНАЧЕНО НА ПОЧАТКУ РОКУ ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА КОЛОШВУ В.О. НА ПОЧАТОК НАВЧАЛЬНОГО РОКУ БУЛИ ПІДГОТОВЛЕНІ СПИСКИ УЧНІВ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ:

 

ІНВАЛІДІВ -2

ЧОРНОБИЛЬЦІВ -22

МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ –32

БАГАТОДІТНИХ – 38

ДІТИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ВШО

ДІТИ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ У СІМ’ЯХ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

НАПІВСИРІТ – 8

СИРІТ І ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ - 0

ДІТИ УЧАСНИКІВ АТО – 13

ДІТИ, ІЗ СІМЕЙ СЖО   8

 

ЦІ ДІТИ ПОСТІЙНО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ЦЕНТРІ УВАГИ АДМІНІСТРАЦІЇ ШКОЛИ. ДЛЯ НИХ БУЛА ОРГАНІЗОВАНА УЧАСТЬ У РІЗНИХ ЗАХОДАХ. ВСІМ ДІТЯМ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ ПРОПОНУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ. ТАКОЖ ЗА БЮДЖЕТНИЙ КОШТ ДІТИ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ ЩОДЕННО ОТРИМУЮТЬ БЕЗКОШТОВНЕ ГАРЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ У ШКІЛЬНІЙ ЇДАЛЬНІ.

  

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МОЛОДІ ПОЧИНАЄТЬСЯ ЩЕ В ШКІЛЬНІ РОКИ. ЗАВДАННЯ ШКОЛИ - ПІДГОТУВАТИ ПІДРОСТАЮЧЕ ПОКОЛІННЯ ДО СВІДОМОГО ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА У ШКОЛІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІД ЧАС ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ: ВИХОВАННЯ ТРУДОВИХ НАВИЧОК У ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЇ, РОЗШИРЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ПРОФЕСІЇ НА УРОКАХ. ЯКІСНОМУ ВИХОВАННЮ СПРИЯЮТЬ ЕКСКУРСІЇ  , ПОЗАКЛАСНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ. ТРАДИЦІЙНИМИ Є СПІВПРАЦЯ З ЦЕНТРОМ ЗАЙНЯТОСТІ(ВЄДМЄДЄВА Ж.І), ЯКА ПРОВОДИТЬ СИСТЕМНУ РОБОТУ З ВИЗНАЧЕННЯ НАХИЛІВ ТА ВПОДОБАНЬ ВИПУСКНИКІВ, РОЗЯСНЮВАЛЬНУ РОБОТУ ПРО РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ.   БУЛИ ПРОВЕДЕНІ ЦІКАВІ ТА ІНФОРМАЦІЙНО – НАСИЧЕНІ ЗАХОДИ: ПЕРЕГЛЯД ВІДЕОФІЛЬМІВ ПРО ПРОФЕСІЇ, ЯКІ Є НА РИНКУ ПРАЦІ НЕОБХІДНИМИ ДЕРЖАВІ, ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМУВАННЯ ПРЕДСТАВНИКАМИ ВІЙСЬККОМАТУ ЩОДО ВСТУПУ У ВІЙСЬКОВІ ВУЗИ.

                        

СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ

 

ВИХОВАННЯ УЧНІВ В ШКОЛІ І СІМ’Ї – ЩОДЕННИЙ НЕРОЗРИВНИЙ ПРОЦЕС. ТОМУ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ ПРАЦЮЄ У ТІСНІЙ СПІВПРАЦІ ІЗ БАТЬКІВСЬКИМ КОЛЕКТИВОМ З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ НАЙСПРИЯТЛИВІШИХ УМОВ ДЛЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ШКОЛЯРА. БАТЬКИ Є СОЦІАЛЬНИМ ЗАМОВНИКОМ ШКОЛИ, А ТОМУ БЕРУТЬ АКТИВНУ УЧАСТЬ В ОСВІТНЬОМУ  ПРОЦЕСІ. ВОНИ Є УЧАСНИКАМИ ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ЗІ СВІТОМ ЗАХОПЛЕНЬ, РОДИННИМИ СВЯТАМИ. ЧЕРГОВІ З ЧИСЛА БАТЬКІВ ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ПІД ЧАС ЗАГАЛЬНО ШКІЛЬНИХ ЗАХОДІВ (НОВИЙ РІК , ВЕЧІР ЗУСТРІЧІ ВИПУСКНИКІВ). КЛАСНІ КЕРІВНИКИ ТІСНО СПІВПРАЦЮЮТЬ З СІМ’ЯМИ СВОЇХ ВИХОВАНЦІВ: ВІДВІДУЮТЬ ДИТИНУ ВДОМА, СПІЛКУЮТЬСЯ З РОДИНОЮ. ОДНІЄЮ З ТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ РОБОТИ З БАТЬКАМИ У ШКОЛІ Є БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ ІЗ ЗАПРОШЕННЯМ ВЧИТЕЛІВ-ПРЕДМЕТНИКІВ, АДМІНІСТРАЦІЇ ШКОЛИ, ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА (ПРОВЕДЕНО МІНІ – ПЕДРАДУ НА БАЗІ 9КЛАСУ: БАТЬКИ, ДІТИ, ВЧИТЕЛІ).

І ,МАБУТЬ,ОДНИМ ІЗ ВАЖЛИВИХ ЕТАПІВ СПІВПРАЦІ З БАТЬКАМИ ПРИПАВ НА КАРАНТИН. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ БУЛО НОВИМ І БАГАТЬОМ НЕЗРОЗУМІЛИМ ТА КЛАСНІ КЕРІВНИКИ ПРОВОДИЛИ ОНЛАЙН –ІНФОРМУВАННЯ БАТЬКІВ ЩОДО ВАЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДОПОМОГИ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАВЧАННЯМ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ.

 

 

  ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ УЧНІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ ОРГАНІЗОВАНО ВІДПОВІДНО ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ. ДЛЯ ЯКІСНОГО МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧНІВ ТА ВЧИТЕЛІВ У ЗАКЛАДІ ОБЛАДНАНІ МЕДИЧНІ КАБІНЕТИ(ЗЗСО,ДНЗ). ЩОРІЧНО ДІТИ ПРОХОДЯТЬ МЕДИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ. ВІДПОВІДНО ДО РЕЗУЛЬТАТІВ МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ ДІТЕЙ, НА ПІДСТАВІ ДОВІДОК ЛІКУВАЛЬНОЇ УСТАНОВИ У ШКОЛІ ФОРМУЄТЬСЯ СПЕЦІАЛЬНА МЕДИЧНА ГРУПА, А ТАКОЖ УТОЧНЕНІ СПИСКИ УЧНІВ ПІДГОТОВЧОЇ ТА ГРУПИ ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК. ВІДПОВІДНО ЦИХ СПИСКІВ ВИДАЄТЬСЯ НАКАЗ ПО ШКОЛІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ ОРГАНІЗОВАНО НА БАЗІ ЦРЛ. ВОНИ ЩОРІЧНО ПРОХОДЯТЬ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ЗА ГРАФІКОМ КАБІНЕТУ ПРОФОГЛЯДУ МЕДИЧНОЇ УСТАНОВИ. ПРАЦІВНИКИ ЇДАЛЬНІ ПРОХОДЯТЬ МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ ДВА РАЗИ НА РІК. ОГЛЯДИ ВІДБУВАЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ПОКРОВСЬКОЇ ОТГ. ПРОХОДЖЕННЯ МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ ФІКСУЄТЬСЯ В САНІТАРНИХ КНИЖКАХ УСТАНОВЛЕНОГО ЗРАЗКА, ЯКІ РЕЄСТРУЮТЬСЯ І ЗБЕРІГАЮТЬСЯ У ШКОЛІ. ВАЖЛИВОЮ СКЛАДОВОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ Є ЗБАЛАНСОВАНЕ ХАРЧУВАННЯ. У РЕЖИМІ РОБОТИ ШКОЛИ ВЕЛИКЕ ЗНАЧЕННЯ НАДАЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗБАЛАНСОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ.  

У ШКОЛІ З 01.09.2019 Р. БУЛО ОРГАНІЗОВАНО ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ УЧНІВ ШКОЛИ, У ТОМУ ЧИСЛІ:

1.БЕЗКОШТОВНОМУ ХАРЧУВАННЮ ПІДЛЯГАЮТЬ:

OДІТИ З МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ СІМЕЙ, ЯКІ МАЮТЬ ВІДПОВІДНІ ДОКУМЕНТИ;

OДІТИ, БАТЬКИ ЯКИХ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ЗОНІ АТО АБО Є УЧАСНИКАМИ БОЙОВИХ ДІЙ;

OДІТИ ГПД (50% ТА 100 % ДІТЕЙ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ);

OДІТИ ДНЗ (50% ТА 100 % ДІТЕЙ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ);

OДІТИ, ПІД ЧАС ОЗДОРОВЧОГО ПЕРІОДУ У ПРИШКІЛЬНИХ ТАБОРАХ.

В 2019-2020НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ  ОЗДОРОВЛЕННЯ У  ПРИШКІЛЬНИХ ТАБОРАХ НЕ БУЛО ЧЕРЕЗ КАРАНТИН.

У 2020-2021НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ НЕОБХІДНО:

-ПРОДОВЖИТИ РОБОТУ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА МЕДИЧНИМ

ОБСЛУГОВУВАННЯМ УЧНІВ;

- ПРОДОВЖИТИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ СЕРЕД УЧНІВ, БАТЬКІВ ЩОДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ;

- ОФОРМИТИ ЛИСТИ ЗДОРОВ’Я НА ПОЧАТОК НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ;

- ПРОВОДИТИ ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКУ, ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЮЧІ ВПРАВИ НА УРОКАХ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ УЧНІВ;

- ПРОДОВЖИТИ  РОБОТУ У МЕРЕЖІ «ШКІЛ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю».ПРОВОДИТИ РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНУ РОБОТУ З БАТЬКАМИ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА РЕАЛЬНИМ СТАНОМ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЩОДО ВАЖЛИВОСТІ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ, СПІВПРАЦІ ІЗ ШКІЛЬНОЮ ПСИХОЛОГІЧНОЮ СЛУЖБОЮ ЩОДО ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ,ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАСОБИ ЩОДО НЕДОПУЩЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ НА КОРОНОВІРУС.

 

 

  СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

РОБОТА З ОХОРОНИ ПРАЦІ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ, ПРОФІЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМУ ДІТЕЙ У ПОБУТІ ТА ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДКОЛЕКТИВУ ЯК ОДНА ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ І ПРОВОДИТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНІВ УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ», «ПРО ДОРОЖНІЙ РУХ», «ПРОТИПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ», ДЕРЖАВНИХ САНІТАРНИХ ПРАВИЛ І НОРМ УЛАШТУВАННЯ, УТРИМАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОНЕСУ, ТА ІНШИХ ЧИСЛЕННИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ РОБОТУ ШКОЛИ З ЦИХ ПИТАНЬ. СТАН ЦІЄЇ РОБОТИ ЗНАХОДИТЬСЯ ПІД ПОСТІЙНИМ КОНТРОЛЕМ АДМІНІСТРАЦІЇ ШКОЛИ. НАКАЗОМ ПО ШКОЛІ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДІ (ТИЩЕНКО А.А.).

НА ПОЧАТКУ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ НАПЕРЕДОДНІ КАНІКУЛ ТА СВЯТКОВИХ ДНІВ ПРОВОДЯТЬСЯ ІНСТРУКТАЖІ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СЕРЕД УЧНІВ, ВІДПРАЦЬОВАНА ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ. РЕГУЛЯРНО ВІДБУВАЮТЬСЯ ЦІЛЬОВІ ІНСТРУКТАЖІ З УЧНЯМИ ПЕРЕД ЕКСКУРСІЯМИ, ПОХОДАМИ, СПОРТИВНИМИ ЗМАГАННЯМИ. У ШКОЛІ В НАЯВНОСТІ НЕОБХІДНІ ЖУРНАЛИ З РЕЄСТРАЦІЇ ВСІХ ВИДІВ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ. КОЖНА КЛАСНА КІМНАТА, КАБІНЕТ, МАЙСТЕРНЯ, СПОРТЗАЛ МАЄ НЕОБХІДНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. ТАКОЖ У ПРИМІЩЕННЯХ ШКОЛИ РОЗМІЩЕНО КІЛЬКА СТЕНДІВ ПО БЕЗПЕЧНІЙ ПОВЕДІНЦІ. ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ НЕОДНОРАЗОВО ОБГОВОРЮВАЛИСЯ НА НАРАДАХ ПРИ ДИРЕКТОРОВІ, ПЕДРАДІ В ЛИСТОПАДІ МІСЯЦІ, ДЕ ВИВЧАЛОСЯ ДЕТАЛЬНО ДАНЕ ПИТАННЯ.

ВИВЧАЮЧИ СТАН ТРАВМАТИЗМУ СЕРЕД УЧНІВ, МОЖНА ВІДМІТИТИ, ЩО В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НАЛЕЖНА РОБОТА ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ НАВЧАННЯ.   В ШКОЛІ РОЗРОБЛЕНО НИЗКУ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ УЧНІВ, ПРОВЕДЕНА ВІДПОВІДНА РОБОТА З УЧИТЕЛЯМИ. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТРАВМ З’ЯСОВУЮТЬСЯ, АНАЛІЗУЮТЬСЯ, ВІДПОВІДНО ДО ЦЬОГО СКЛАДАЮТЬСЯ АКТИ ТА ПРОВОДЯТЬСЯ ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ. ВЕСНОЮ 2019 РОКУ БУЛО ПРОВЕДЕНО НАВЧАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ ВСІХ ПРАЦІВНИКІВ БРАТСЬКОГО НВК, А ТАКОЖ ВСІМА ПРАЦІВНИКАМИ БУЛО СКЛАДЕНО ЗАЛІК.

ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

БУДІВЛЯ ШКОДИ ПРИЙНЯТА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 52 РОКИ ТОМУ. АЛЕ НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВЕЛИКИЙ ВІК ТА ЗНОШЕНІСТЬ, АДМІНІСТРАЦІЯ ШКОЛИ РАЗОМ З КОЛЕКТИВОМ ПОСТІЙНО ПРАЦЮЄ НАД УДОСКОНАЛЕННЯМ МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ, ПІДТРИМАННЮ ЇЇ У РОБОЧОМУ СТАНІ. ФІНАНСУВАННЯ ПОТРЕБ ШКОЛИ ЧАСТКОВО ПРОВОДИТЬСЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЮ БУХГАЛТЕРІЄЮ ВІДДІЛУ ОСВІТИ (ЗАРПЛАТИ ВЧИТЕЛЯМ, ПРАЦІВНИКАМ ШКОЛИ, ПРЕМІЇ). ВЧАСНО ЗДІЙСНЮВАЛИСЯ БУХГАЛТЕРІЄЮ ПРОПЛАТИ ЗА СПОЖИТІ ШКОЛОЮ ЕНЕРГОНОСІЇ. ЗА БЮДЖЕТНІ ТА СПОНСОРСЬКІ КОШТИ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ПОТОЧНІ РЕМОНТИ КОРИДОРІВ ТА ПРИМІЩЕНЬ ШКОЛИ, ЗАКУПІВЛЯ МИЮЧИХ, ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ХАРЧОБЛОКУ, ВНУТРІШНІХ ТУАЛЕТІВ. ЗА РАХУНОК БЛАГОДІЙНИХ КОШТІВ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ РЕМОНТИ ТА ПІДГОТОВКУ КЛАСНИХ КІМНАТ ДО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ. ВЛІТКУ 2019 РОКУ СПОНСОРАМИ (ТОВ. ЗЕМЛЯ»)БУЛО ОБЛАШТОВАНО ПАРКАН(НА СУМУ 20ТИС ГРН),ПРИДБАНО ТА ВСТАНОВЛЕНО ВІДЕОКАМЕРИ.

ПРОТЯГОМ МИНУЛОГО РОКУ З  МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІДПОВІДНО ДО КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» ТА ВИМОГ ЧАСУ БУЛО ЗАКУПЛЕНО МЕБЛІ,ЛАМІНАТОР, НОУТБУК  ДЛЯ 1 КЛАСУ,БАТЬКІВСЬКА ГРОМАДСЬКІСТЬ ПРИДБАЛИ ШАФИ ДЛЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ ДІТЕЙ.

НА ДАНИЙ ЧАС З  БЮДЖЕТУ ПОКРОВСЬКОЇ ОТГ    ВИДІЛЕНО КОШТІВ:

O1МЛН 800ТИС ГРН ДЛЯ ОБЛАШТУВАННІ МОДУЛЬНОЇ КОТЕЛЬНІ ТА ЗАМІНИ ВСІЄЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ.

                         ОБЛАШТОВАНО ЗА КОШТИ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ РЕСУРСНУ КІМНАТУ                                     (ХОЛОДИЛЬНИК,ПРОЕКТОР,НОУТБУК,НАБІР ПОСУДУ-НА СУМУ 113ТИС ГРН)

АФ "ЗЕМЛЯ"(АНДРУХОВ В.В.) ПРИДБАЛИ СПОНСОРСЬКІ СТОЙКИ (2) ТА 2 ПРОВІДНІ МІКРОФОНА НА СУМУ 4000ГРН.  

 ЗІ СПЕЦРАХУНКУ ВІДДІЛУ ОСВІТИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИДІЛЕНО КОШТИ ДЛЯ ПРИДБАННЯ 5 ПАЧОК ОФІСНОГО ПАПЕРУ (НА СУМУ 650ГРН).

ВИДІЛЕНО КОШТИ АФ "ЗЕМЛЯ" ДЛЯ ПРИДБАННЯ АТРИБУТИКИ ДЛЯ ФУТБОЛГОЛЬФА -407ГРН.

АДМІНІСТРАЦІЄЮ ШКОЛИ ПРИДІЛЯЄТЬСЯ ДОСТАТНЬО УВАГИ ЕСТЕТИЧНОМУ ВИГЛЯДУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. КОРИДОРИ, ВЕСТИБЮЛЬ ШКОЛИ ПОСТУПОВО ПОПОВНЮЮТЬСЯ ОНОВЛЕНИМИ(ПЕДАГОГ-ОРГАНІЗАТОР ДЯЧКІНА О.М). СУЧАСНИМИ СТЕНДАМИ. ПОДВІР’Я ШКОЛИ ЗАВЖДИ ПРИБРАНЕ, ДОГЛЯНУТЕ. НА КВІТНИКАХ ЩОРОКУ ВИСАДЖУЮТЬСЯ КВІТИ, ЯКІ ПРОТЯГОМ ЛІТА ДОГЛЯДАЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКАМИ ШКОЛИ, СВОЄЧАСНО ОБРІЗУЮТЬСЯ ДЕРЕВА, КУЩІ. ФАРБУЄТЬСЯ ОГОРОЖА, БОРДЮРИ. ОБСЛУГОВУЮЧИМ ПЕРСОНАЛОМ ПРОВОДИТЬСЯ СКОШУВАННЯ ТРАВИ НА ГАЗОНАХ, БРАТСЬКІЙ МОГИЛІ, ВИНЕСЕННЯ ТА ПЕРІОДИЧНЕ ВИВЕЗЕННЯ СМІТТЯ З ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ.

 

     УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗГІДНО ПЛАНУ РОБОТИ ШКОЛИ, ПЛАНУ ВНУТРІШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТА КАЛЕНДАРНИХ ПЛАНІВ ВЧИТЕЛІВ - ПРЕДМЕТНИКІВ І ПЛАНІВ ВИХОВНОЇ РОБОТИ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ. ТАКА СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ, ЩО ВІДПРАЦЬОВАНА У ШКОЛІ І ЗАСНОВАНА НА ВЗАЄМОДІЇ ВСІХ ЛАНОК, ПІДРОЗДІЛІВ ТА УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КООРДИНАЦІЮ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ, ЄДНІСТЬ ВИМОГ, КОНТРОЛЮ ТА ВЗАЄМОКОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ РОБОТИ, СПРИЯЄ ДОСЯГНЕННЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВДОСКОНАЛЕННЮ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Й ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПЛАНОМІРНИЙ РОЗВИТОК ШКОЛИ.

У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ В НАЯВНОСТІ УСІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ КОРИСТУВАТИСЯ МАТЕРІАЛАМИ САЙТІВ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ, САЙТУ ОБЛАСНИХ ІНСТИТУТІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ, ІНШИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, ОПЕРАТИВНО Й МОБІЛЬНО КОРИСТУВАТИСЯ ДОСТОВІРНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ВЧИТЕЛЯМ І АДМІНІСТРАЦІЇ ШКОЛИ, ВЧАСНО ЗНАЙОМИТИСЯ З НОВИМИ ДОКУМЕНТАМИ ТА, НАВІТЬ, ЇХ ПРОЕКТАМИ. ПРОБЛЕМИ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ Й ПРИЙМАЮТЬСЯ РІШЕННЯ.

ОСНОВНИМИ ФОРМАМИ СПІЛКУВАННЯ Є НАРАДИ, ЗАСІДАННЯ ШКІЛЬНОЇ РАДИ, БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ, ІНДИВІДУАЛЬНІ БЕСІДИ, ІНФОРМУВАННЯ.

 

(НАПИСАННЯ ПРОЕКТІВ)

 1. «ОЗДОРОВЧО-РОЗВИВАЮЧИЙ ЦЕНТР «ГАРМОНІЯ» ЯК ШЛЯХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ, ДЛЯ ЇХ ВХОДЖЕННЯ В СУСПІЛЬСТВО З УСВІДОМЛЕННЯМ СВОЄЇ ЗНАЧУЩОСТІ»(КАНАДА,ЛЮТИЙ 2020).
 2. КОНКУРС МІКРОПРОЕКТІВ 2020Р. ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА НІМЕЧЧИНИ У ДОНЕЦЬКУ

СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ БРАТСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ»(КВІТЕНЬ 2020).

3.«СТВОРЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБЛАШТОВАННЯ СУЧАСНОГО КОВОРКІНГУ В БРАТСЬКІЙ ШКОЛІ»(ПОКРОВСЬКА ОТГ,ЛЮТИЙ 2020)

4.ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В  КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ ЯК ІННОВАЦІЯ РОЗВИТКУ ПОКРОВСЬКОЇ ГРОМАДИ. КОНКУРС АСОЦІАЦІЇ ОТГ «БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА 2019»НОМІНАЦІЯ «ІННОВАЦІЙНА ГРОМАДА»(ЛИСТОПАД 2019)

ОРГАНІЗОВАНО ТА РЕАЛІЗОВАНО ПРОЕКТ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ ПОКРОВСЬКОЇ ОТГ«ОБЛАШТУВАННЯ ДИТЯЧОГО МАЙДАНЧИКА МРІЙ В СЕЛІ АНДРІЇВКА ІІ»(2020).

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

ПРОЕКТНА ПОТУЖНІСТЬ БУДІВЛІ РОЗРАХОВАНА НА 180 УЧНІВ.
У  2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ У ШКОЛІ ЗДОБУВАЄ ОСВІТУ 167 УЧНІВ,23 –ДОШКІЛЬНЯТ.

Робота щодо рівного доступу до якісної освіти, обов’язковості загальної середньої освіти

Проведено організаційну роботу, видано накази:

 • «Про підготовку та організований початок  2019/2020 навчального року»;
 • «Про порядок організації роботи школи у новому навчальному році та дотримання санітарно-гігієнічного режиму»;
 • «Про організацію контролю за відвідуванням учнями занять»;

     -    «Про організацію роботи  з профілактики правопорушень, злочинності, наркоманії,    алкоголізму»;

      -     «Про  організацію роботи щодо попередження дитячого травматизму, безпеки життєдіяльності»;

      -     «Про організацію роботи з охорони дитинства».

Педагогічним колективом проведено  роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі.

Навчальний план. Державний Стандарт.

З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти було забезпечено викладання навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, що передбачені Типовими навчальними планами для кожного класу.

Початкова освіта здобувається  із шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»). Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень,  забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором,  їх інтеграцію  та логічну послідовність  вивчення, які будуть   подані у рамках навчальних планів:

для 1-го класу у відповідності до Державного стандарту початкової  освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленої під керівництвом                  О.Я. Савченко та затвердженої наказом МОН України від 21.03.2018 № 268. 

Для 2-4 класів розроблена на виконання   постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011  № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», відповідно  до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ Міністерства освіти і науки  України від 20.04.2018 № 407,  таблиця 1 до  Типової освітньої програми, навчальний план початкової школи з українською мовою навчання).

Освітня програма базової середньої освіти   окреслює  організацію закладом  єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405) з навчанням українською мовою і вивченням мови національної меншини.

 

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації  єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 )  для учнів 10 класу. Для учнів 11 класу - до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018  № 406 ) з українською мовою навчанням та універсальним профілем-підсилення української мови,математики,історії,англійської мови.

Успішність. Аналізуючи стан успішності учнів 3-11-х класів за 2019/2020 навчальний рік, зазначаємо, що з кожним роком поширюється явище втрати учнями інтересу та мотивації до навчання, зацікавленості у результатах, спостерігається байдужість.   Така ситуація виникає через послаблення контролю за навчанням з боку батьків, а частково  залежить і від самих дітей. А відповідальність за результат навчальних досягнень учнів покладається на  учителя.

У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної початкової, базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, розвитку здібностей кожного учня.

З метою вивчення ефективності та результативності впроваджених у навчальний процес форм і методів роботи з учнями у школі проводиться діагностика та моніторинг результативності навчання учнів. Основна увага приділяється порівняльному аналізу результатів тематичних та семестрових оцінок, підсумків державної підсумкової атестації, участі у предметних олімпіадах, творчих конкурсах, результативності ЗНО.На кінець навчального року закінчило школу 167 учнів, оцінюванню підлягало 130, із них закінчили:

34  (24 %)     на початковому рівні,

52 (40 %)   на середньому рівні,

40 (32%)    на достатньому рівні,

4учні ( 4 %)       на високому рівні.    

Приємно відзначити, що  серед учнів 3-4 класів  у цьому році  3 учні закінчили навчальний рік на високому рівні і нагороджені похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»:  Заводюк Женя(4кл),Головко Аня(4кл),Хакімов Саша(3кл).Є учні, які потенційно можуть  навчатися  на високому рівні: Соляник Олександр(5кл),Сорока Юлія (6кл).В наступному навчальному році необхідно спрямувати спільну діяльність учня - вчителя - класного керівника -  батьків  на забезпечення кращого  результату.  Збільшилось  число учнів з балами початкового рівня: 34 учні.

          Лише один учень (Кунілов Максим - 11клас) буде нагороджений Похвальною  грамотою за «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

Викладання у початкових класах здійснюють 4 учителі, два  з яких  мають кваліфікаційну вишу категорію   , а один – І   кваліфікаційну категорію, І- «спеціаліст». У рамках упровадження завдань НУШ  та Державного стандарту у 2019/2020 році   учителі своєчасно пройшли курсову підготовку. Шляхом самоосвіти та через роботу методичних об’єднань педагоги оволодівали методичними механізмами викладання освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти. На сьогодні усі вчителі продовжують активну діяльність щодо упровадження новітніх технологій в освітній простір. За останні чотири роки в усіх НУШ  класах значно  покращилася матеріально–технічна та науково–методична база.

 

Проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації

Навчальний рік

За планом

Пройшли

курси

Спецкурси

2018/2019

2

2

 

2019/2020

4

4

3

       
 

 

     Згідно з планом роботи школи та перспективним планом атестації педагогічних працівників у 2019/2020 році   атестацію на встановлення другої кваліфікаційної категорії  пройшла вчитель зарубіжної літератури та російської мови –Дербічева Л.Ю. Вперше за рішенням педагогічної ради(протокол №4 від 24.03.2020) про визнання результатів підвищення кваліфікації відповідно  документ(сертифікату) Дистанційної Академії «Актуальні проблеми викладання зарубіжної літератури відповідно до Концепції Нової української школи»  в онлайні(дистанційно) -36год (відповідно нового  Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників,  що був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 300). 

 

Протягом  навчального року продовжено роботу над оформленням педагогічних портфоліо з досвіду роботи, взаємовідвідування уроків, а також проводились відкриті уроки та майстер–класи для вчителів школи вчителя Дербічевої Л.Ю.

Адміністрація школи, організовуючи методичну роботу, реалізує принципи науковості, системності, послідовності. Використовуються різноманітні форми методичної роботи – від традиційних до сучасних – інтерактивних.

Надається комплексна  допомога учням, відпрацьована система консультування батьків, здійснюється взаємодія педагогів, батьків.

Адміністрація та педагогічний колектив тісно співпрацюють з інклюзивно-ресурсним центром.

Школа шукає різні шляхи реалізації своїх функцій. Робота педагогічного колективу направлена на реалізацію соціального замовлення суспільства, підвищення якості освітніх послуг, розвитку індивідуальних здібностей учнів.

Навчально­-виховний процес у школі побудовано на засадах гуманізму, демократизму та особистісної орієнтації, використання інноваційних технологій.

Інформація

про організацію дистанційного навчання у Братському НВК

2019-2020н.р. (13.03.-29.05.2020)

Інтернет платформи, які використовують ЗЗСО для онлайн навчання

ТВ канали, які використовують ЗЗСО для онлайн навчання

Форми оцінювання навчальних досягнень учнів

1)WebPen.com.ua(онлайн-курси з основних предметів)  5-11класи

2)навчання ClassDojo

3)Viber-групи  1-11кл.

4)https://www.youtube.com  відео уроки

5)EdTed та edpuzzle.com( готові відео та можливість накладання   запитаннь, відео- чи аудіокоментарів)

6)https://www.facebook.com/vozole

7) learningapps.org

 Вправи з української мови. Підготовка до ЗНО

                                           

Zoom (вчителі).

Електронна пошта 

1)https://sweet.tv/movies/onlayn-shkola?utВсеукраїнська школа онлайн для 5-11кл»

2)youtube-канал МОН(1-4кл)

3)Телеканал   відео уроки за розкладом(здобувачів освіти інформовано) щоденно за посиланням  https://bit.ly/2IUzyVshttps://erudyt.net/novini/novini-shkilnoi-osviti/videouroky-dlia-2-3-4-ta-9-10-i-11-klasiv-rozklad.html

1)Форум 

2)Формувальне (Підсумковий тест після вивчення теми).

3)Перспективне оцінювання

4)Оцінювання процесу навчання (формативне)

5)Вербальне(схвалення,

аналіз), 6)Самооцінювання,

7) інтерв’ю(Skype).

8)Ігрова оцінка(1-4).

9)Оцінювальний аркуш для 1-2 класу , щоб визначити рівень засвоєння матеріалу відповідно  до навчального плану.


Реалізація програми «Обдарованість»

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття у процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя його принципу сприяє спільна діяльність  педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей, максимальне сприяння їхньому розвитку.

З цією метою щорічно поповнюється банк даних обдарованої молоді, у 2019/2020 навчальному році він нараховував 25 учнів.

У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. З метою розвитку творчих здібностей учнів щороку проводиться розробка варіативної частини навчального плану. Частина годин використовується для проведення додаткових індивідуальних занять з предметів навчального плану.

Учні школи брали активну участь у конкурсах «Колосок», «Санфловер»,  «Кенгуру», «Соняшник», «Геліантус»,  «Патріот»», що стали традиційними.

Учні 10-11кл(Гамій Влад,Андрухова Анабела, Кунілов Максим)прийняли активну участь у конкурсі творчих робіт «Гендерна рівність:плюси та мінуси», Андрухова А,10кл, стала переможцем ,нагороджена грамотою (ІІм) та цінним подарунком.

16 учнів школи взяли участь у 10 предметних олімпіадах. Згідно з підсумковими протоколами перевірки робіт учасників ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів маємо не зовсім втішні результати (без переможців).

Учасниками та переможцями (6учнів)в районному конкурсі знавців рідної мови ім.. П.Яцика (Сорока Ю,6кл, Гамій В,10кл), знавців творчості Т.Шевченка (4).

Аналіз досягнень дає змогу визнати, що у 2019/2020 навчальному році була проведена   робота з виявлення творчих здібностей та розвитку обдарованості учнів в творчих конкурсах, але маємо невтішний  результат.  

На жаль, не всі учителі проводили плідну роботу з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах,  інтелектуальних турнірах та конкурсах. Не прийняли участь у Всеукраїнському    конкурсі  на кращий  вебсайт закладу освіти. 

ПРЕДМЕТНІ ОЛІМПІАДИ 2019

Предмет

Учасники

Бали

Вчитель

Українська мова

8кл- Артеменко В.

 

 

9кл.–Василейко М.

 

10кл.-Гамій В.

 

11кл. Кунілов М.

 

12,5(з 53)

Місце-7(з 9)

 

11,5(з 54) 9м.(з 10)

 

29(з 66)  3місце

 

16(з 62)   7 місце

Дубнюк З.І.

 

Тимощенко Т.О

 

 

Дубнюк З.І.

 

Тимощенко Т.О

 

Географія

8кл- Артеменко В.

 

10кл.-Гамій В.

11кл. Кунілов М.

 

10 місце

 

5місце (18 з 90)

7місце(10,5 з 90)

Холод С.С

Історія

8кл- Артеменко В.

 

9кл.–Василейко М.

 

10кл.-Гамій В.

 

11кл. Головко М

9місце (12,5 з 89)

 

13 місце (11,5 з 83)

 

7місце((14,5 з 105)

 

7місце(15б з 123)

 

 

 

Семенюта М.С

 

Колошва В.О.

 

Тищенко А.А

 

Тищенко А.А

Біологія

-

-

Новікова С.А

Хімія

8кл- Артеменко В.

10кл.-ЧорнобривецьЯ.

 

11кл. Кунілов М.

6місце(6 зі 100)

 

7місце(1 зі 100)

 

3 місце(8 зі 100)

 

Фізика

-

-

 

Участь у творчих конкурсах

2019-2020

Назва конкурса

Учасники,вчитель

результати

Конкурс знавців української мови

Імені П.Яцика

(21.11.19)

3кл.- Хакімов(з 30-24б) С(вч.Блинчук В.О)

 

4кл.-Заводюк Женя

(з 30 -17б)

 (вч. Тиха Л.І)

 

5кл.-Соляник О.(11 з 28б) Вч. Семенюта М.С.

 

6кл.-Сорока Ю.(з25-10б)

Вч. Тимощенко Т.О.

 

7кл.Скотаренко О.-(з 24 -7б)

Вч. Тимощенко Т.О.

 

8кл. Артеменко В.(з 30-14б)

Вч. Дубнюк З.І.

 

9-11класи

3місце

 

 

4місце

 

 

4місце

 

 

 

4місце

 

_

 

 

 

4 місце

 

Не приймали

Мовно-літературний конкурс знавців творчості Т.Шевченка

 

29.11.19

5кл.-Шевченко В. (Вч. СеменютаМ.С.)

6кл.-Сорока Ю (Вч. Тимощенко Т.О).

7кл.Скотаренко О(Вч. ТимощенкоТ.О.)

8кл. Артеменко В (Вч. Дубнюк З.І).

10кл.-Гамій В    (Вч.Дубнюк З.І.)

11кл.-Кунілов М.(Вч. Тимощенко Т.О.)

 

 

Комп'ютеризація та інформатизація навчального та управлінського процесів

Упровадження сучасних інформаційно - комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти та НУШ, пріоритетним напрямком якої є інформатизація системи управління школи.

У школі є 16 комп'ютерів та 6 ноутбуків, що становить 10 учнів та 1  педагогічних працівників на один комп’ютер.

Школа має власний сайт, на якому постійно оновлюється інформація з життя школи. Хочеться наголосити,що відповідальність за розміщення інформації, фото, новини покладаються на ЗНВР та вчителя інформатики.

У школі  наявні  2 мультимедійних комплекти (у класній кімнаті інформатики та другому класі).

Охоплення учнів харчуванням

Важливою складовою збереження здоров'я дітей є збалансоване харчування. У режимі роботи школи велике значення надається організації раціонального збалансованого харчування

У школі з 03.09.2019   організовано харчування для учнів, у тому числі:

 • 66 учнів 1-4 класів, що складає 100 % від загальної кількості учнів, які підлягають харчуванню за рахунок  батьків.

Безкоштовному харчуванню підлягали діти учасників АТО,бойових дій, малозабезпечені, діти ЧАЕС, діти інклюзивного навчання(приблизно від 30-50% в середньому).

Проводився облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків.

Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналів бракеражу. Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування. Регулярно складалося щоденне меню на підставі примірного двотижневого меню-розкладки, затверджувалося директором школи. Проводилася роз'яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування у сім'ї дітей різного віку.Проінформовано батьків про правила одержання безкоштовного харчування. Створено групу контролю за якістю харчування дітей.

Налагоджено контроль за дотриманням на харчоблоці  санітарних  вимог  щодо обладнання, прибирання, миття посуду, видачі готової їжі. Їдальня забезпечена миючими та дезінфікуючими засобами,  проводиться щоденне прибирання з дезінфекцією та генеральне прибирання відповідно до санітарних правил та вимог, посуд миється із застосуванням дозволених миючих засобів.

Питання організації харчування періодично заслуховується на  загальношкільних батьківських зборах,  , нарадах при директорові,  рішення яких відображені у протоколах   «Про організацію харчування учнів у 2019/2020 навчальному році»,   «Про підсумки  організації харчування учнів у І семестрі 2019/2020 н.р. та організацію харчування  учнів у ІІ семестрі»,   «Про підсумки організації харчування учнів школи в  2019/2020 н.р.».

            Періодично харчування школярів перевіряють працівники Управління             Держпродспоживслужби  , результати відображені в акті .

          У 20120/2021 навчальному році необхідно:

 • продовжити роз’яснювальну роботу серед учнів та батьків  щодо значення та ролі гарячого харчування на організм дитини;
 • продовжити роботу щодо організації харчування учнів у школі, залучення спонсорських коштів на гаряче харчування, організацію питного режиму, проведення поточного ремонту приміщення їдальні,  технічного обладнання;
 • виконання нормативності щодо організації харчування.

Соціальний захист учнів

Протягом 2018/2019 навчального року робота на виконання законодавства України з питань соціального захисту дітей пільгових категорій у Сидоренківській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів проводилась згідно з Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, на виконання  Законів України, Постанов Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, Указу Президента України від 21.01.2001 №42/2001 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей», нормативних документів Міністерства освіти і науки України, відповідних розпорядчих документів Департаменту освіти і науки ХОДА, відділу освіти Валківської райдержадміністрації.

У школі призначено громадського інспектора з охорони дитинства Корсуна А.М, який співпрацює зі службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї та молоді, з відділом у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, органами охорони здоров’я та іншими державними та громадськими організаціями місцевого рівня.

На початку року у школі укладено списки учнів пільгових категорій, до яких включено наступні категорії:

 

Класними керівниками створено соціальні паспорти учнів пільгових категорій.

Громадським інспектором спільно з класними керівниками  та директором школи проведено обстеження умов проживання учнів пільгових категорій, про що складено відповідні акти (вересень, січень).

Дитина-сирота (1 учениця) та діти з малозабезпечених сімей забезпечені безкоштовним харчуванням.

Належна увага приділяється реалізації державної політики щодо забезпечення прав дітей з особливими потребами на якісну освіту.          

У закладі, відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 №8 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за №184/28314 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 № 624) та заяви батьків, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я Винник А., учениці 8 класу, було організовано навчання  за індивідуальною формою (дитина з особливими освітніми проблемами).

З метою забезпечення умов для безперешкодного доступу до навчального закладу осіб з обмеженими фізичними можливостями на вході обладнано кнопку виклику та облаштовано пандус.

Учні пільгових категорій задіяні у роботі гуртків, а саме: «Рукоділля» – (8) учнів ; «Історичне краєзнавство» – (7) учнів; «Футбол» - (10) учнів.

Діти пільгових категорій залучені до проведення класних та загальношкільних виховних заходів, екскурсій, виконують доручення у класах.

У 2019/2020 навчальному році необхідно продовжувати роботу з  виконання законодавства України із соціального захисту учнів пільгових категорій.

          Медичне обслуговування співробітників школи та учнів здійснюється  лікарями Комунального закладу охорони здоров’я «Валківська центральна районна лікарня» та працівниками  КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Валківського району, амбулаторія загальної практики сімейної медицини  с. Сидоренкове».  Усі працівники школи мають медичні книжки та вчасно проходять медичні профілактичні огляди. Протягом навчального року згідно з графіками    проведено поглиблений профілактичний медичний огляд 67 учнів, що складає 97,1%. Направлених на дообстеження 57 (85,7%);  учнів, віднесених до основної групи – 24 (35,8%),   до підготовчої -  40 (59,7%), до спеціальної – 2 (3,0%), звільнені – 1 (1,5%). На диспансерному обліку перебуває 57  учнів (85,7%), не оглянутих – 2 учнів (2,9%).                                           

 Отже, кількість дітей, в яких виявлені паталогії, на жаль,  збільшилась. Учням видане направлення на лікування або профільне обстеження.

            У зв’язку з відсутністю в штатному розписі медичної сестри, контроль за зовнішнім виглядом учнів, станом їхнього здоров'я, виконання правил особистої гігієни здійснюють учителі та класні керівники. Огляд учнів після канікул на педикульоз, шкірні захворювання здійснюють працівники  КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Валківського району, амбулаторія загальної практики сімейної медицини  с. Сидоренкове». 

     З учнями школи проводять бесіди, анкетування, диктанти з профілактики грипу, кору, вірусного гепатиту, туберкульозу, особистої санітарії та гігієни. Систематично запрошуються лікарі для виступів на виховних годинах, батьківських зборах.

Травмувань, які б спричинили довготривалу хворобу, у школі не було.

Усі учні за графіком, без відмов, пройшли вікові обстеження, щеплення, здали аналізи.

Найбільша денна захворюваність учнів прийшлася на зимовий період,  найменша – на весняний період.

Усі учні 9 – 11 класів призовного віку вчасно пройшли медичну комісію при військовому комісаріаті та одержали приписне свідоцтво.

У 2019/2020 навчальному році необхідно:

 • продовжити роботу щодо здійснення контролю за медичним

обслуговуванням учнів;

      - продовжити проведення просвітницької роботи, серед учнів, батьків щодо здорового способу життя, медичного обслуговування учнів у школі;

      - оформити листи здоров’я на початок навчального року та вносити зміни після профілактичного медичного огляду;

      - проводити фізкультхвилинку, загальнорозвиваючі вправи на уроках для профілактики захворюваності учнів;

     - продовжити роботу  щодо створення умов для проходження медогляду учнів, проводити роз’яснювальну роботу з батьками щодо необхідності контролю за станом здоров’я.

Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу є однією із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу,  інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі на початку навчального року призначені відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеку життєдіяльності.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. У приміщеннях школи розміщено два куточки з безпеки життєдіяльності. Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на оперативних нарадах, педрадах та нарадах при директорові 28.08.2018 (протокол № 7), 23.01.2019 (протокол № 1), 22.05.2019 (протокол № 5). Постійно проводилася робота з батьками (бесіди, лекторії), діагностична робота з вивчення впливу негативних факторів навчального середовища і визначення валеологічних шляхів корекції.

Передбачалися заходи щодо корекції факторів негативного впливу учнівського середовища на формування здоров'я дитини:

 • залучення учнів до роботи в шкільних гуртках та поза межами школи;
 • рейд - огляд школи, медичний огляд, бесіди з профілактики і та пропаганди здорового способу життя;                                                 І
 • тижні й місячники з попередження травматизму і формування навичок здорового способу життя;                                                                   
 • зустрічі з лікарями-спеціалістами та працівниками правоохоронних органів;
 • проведення анкетування з метою виявлення чинників, які впливають на формування навичок здорового способу життя; проведення фізкультхвилинок на уроках, рухливих ігор на перервах;
 • проведення спортивних змагань (футбол, волейбол).

У навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. За звітний період травмувань серед учнів не було. Класним керівникам продовжувати  роботу з профілактики травматизму і відповідально ставитися до своєчасного повідомлення про нещасні випадки.

Рівень навчальних досягнень учнів за 2019/2020  навчальний рік

Братський НВК

Клас

К-сть учнів

Рівні навчання

 %

якості

Класні  керівники

початковий

середній

достатній

високий

1

17

вербально

       

 Сурніна А.А.

2

20

вербально

       

 Баранович О.В.

3

 17

 -

 11

5

1

 48

 Блинчук В.О.

4

 15

 -

6

 5

 2

 64

 Тиха Л.І.

Всього 69

 -

 17

 10

 3

 56

 

5

 17

 

 -

5

9

3

71

 Семенюта М.С.

6

 17

 -

8      

 9

 -

 53

 Новікова С.А.

7

 18

 -

8

 9

 -

 53

 Блик І.Л.

8

 16

 -

 10

 6

 -

 38

 Дербічева Л.Ю.

9

12

 -

11

 1

 -

 10

 Колошва В.О.

Всього  80

 -

 42

 34

 3

45

 

10

 9

 -

 5

 4

 -

 44

 Холод С.С.

11

 10

 -

 4

 5

1

 60

 Тимощенко Т.О.

Всього 19

 -

 9

 9

 1

 52

 

     Учнів   168

 -

 68

 53

 7

51

 

 

 

 

 


30.09.19р. перед педагогічним колективом,батьківською громадськістю

 щодо діяльності колективу Братського НВК за 2018-2019н.р

 

  З метою виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти та науки України, департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя,

 

Методична робота

з педагогічними працівниками

у 2018-2019    навчальному році

          Методична робота у Братському  НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ у 2018-2019н.р.   організовувалася згідно із вимогами Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту" та "Про позашкільну освіту",   Рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 1/9-318),   річного плану роботи школи, на основі вивчення результативності освітнього процесу та організації методичної роботи в школі у 2018-2019навчальному році, аналізу професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їхньої компетентності, з метою реалізації актуальних питань розвитку і вдосконалення професійної майстерності педагогів, підвищення їх інтелектуального, загальнокультурного рівня та рівня психологічної підготовки; вдосконалення організації навчання та виховання дітей; приведення професійної компетентності педагогічних працівників у відповідність із загальнодержавними стандартами на засадах наступності, перспективності та спадкоємності в роботі всіх освітніх ланок.

              Методична діяльність у 2018/2019 навчальному році була спрямована на реалізацію методичної проблеми обласного проекту  «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».(4  етап) .

 Педколектив працював  над проблемою «Створення сприятливих умов для розвитку здорової фізично та соціально адаптованої , високоморальної особистості випускника 21століття».

У ході роботи над проблемою, вирішувалися такі завдання:

 • Створення оптимальних умов  для надання населенню якісної освіти, забезпечити право на здобуття повної загальної середньої освіти.
 • Посилення  роботи з кадрами та кадровою підготовкою педагогів. Спрямування роботи  педагогічного колективу і кожного вчителя окремо на підвищенням рівня якості освіти, удосконалення професіоналізму.
 • Удосконалення  методичної  роботу. Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання.
 • Організація науково-методичного та кадрового забезпечення профільного навчання у старшій школі.
 • Створення оптимальних умов  для адаптації учнів 1-го(НУШ) та 5-го класів до навчання.
 • Забезпечити якісну підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та  державного підсумкового оцінювання випускників школи.
 • Удосконалення роботи з обдарованими та здібними учнями. Проводити ретельну індивідуальну підготовку учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня.
 • Удосконалення профорієнтаційної роботи.
 • Співпраця з батьками, громадськістю.
 • професійне становлення молодих учителів тощо.
 • Удосконалення  форм  та методів інклюзивної освіти в НВК.
 • оцінювання та  державного підсумкового оцінювання випускників школи.

У школі вироблена система навчально-методичної діяльності, спрямованої на реалізацію освітнього кредо: через співпрацю педагога та учня, сформований  рівень духовної культури спілкування – до пізнання навколишнього світу в усій його гармонії.

Методична робота закладу будується на діагностичній основі, має практичну спрямованість, відзначається як традиційними, так і нетрадиційними підходами, поєднанням індивідуальних, групових, колективних форм роботи з вчителями.

Тематика теоретичних та практичних занять із педагогічними працівниками, засідань шкільних методичних об'єднань підпорядкована методичній проблемі закладу. Ця система вдало поєднує різноманітні аспекти: організаційні, психолого-педагогічні, роботу з кадрами, роботу з учнями та їхніми батьками, зміцнення матеріально-технічної бази, стимулювання педагогів та учнів до самовдосконалення та самореалізації.

Для забезпечення демократичного керівництва методичною роботою в закладі діє методична рада, до складу якої увійшли адміністрація навчального закладу та педагоги – представники різних шкільних методичних об’єднань. Протягом 2018-2019н.р. проведено 5 засідань, обговорено 32 питань, серед яких питання організаційного, інструктивно-навчального, методичного спрямування. Заслуговують на увагу розглянуті питання, спрямовані на удосконалення рівня успішності учнів та підготовку закладу до реалізації Концепції «Нова українська школа»

У 2018-2019н.р. продовжено роботу над реалізацією науково-методичної проблеми, в ході якого реалізовано ряд практичних заходів, спрямованих на її практичне дослідження:   забезпечено організацію роботи постійно діючого психолого-педагогічного консульт-пункту; педагогічними працівниками проведено серію відкритих уроків та виховних заходів з метою демонстрації тісного тандему в спільній діяльності учасників освітнього процесу; серію лекцій для учителів з окремих аспектів проблеми; тренінги, тематичні педради, загальношкільні та класні батьківські збори та лекторії. Так, протягом 2018-2019 н.р. проведено педагогами школи 16відкритих уроків та 12 виховних заходів за участю батьків.

Значну роль в організації шкільної методичної роботи відіграє педагогічна рада, на засіданнях якої розглядаються питання ефективності викладання предметів, виховної роботи, впровадження перспективного педагогічного досвіду, заслуховується звіт про   методичного роботу тощо. У 2018-2019 навчальному році проведено 7 засідань, 1 з яких – тематичне: «Концептуальні засади реформування середньої освіти «Нова українська школа. Педагогічна рада проведена у формі методичного уроку та вивчення питання щодо

«Традиційні та інноваційні технології підготовки учнів 11 класу до ЗНО»

« Про підвищення якості роботи педколективу щодо профілактики травматизму під час НВП», «Компетентний учитель-запорука реалізації компетентного підходу до сучасного освітнього процесу на шляху створення Нової української школи»

          Засідання методичної ради школи проводилися планово, на яких було обговорено структуру методичної роботи, проведення предметних тижнів(початкових класів, тиждень інклюзивної освіти, трудового навчання та інш), аналіз роботи молодих учителів, підготовка до ЗНО, про НУШ ЗНВР Громова В.А підготувала і  провела навчальний семінар «Проблеми соціалізації». Обговорено систему  підтримки обдарованих дітей (моральне та матеріальне заохочення), самоосвітня діяльність учителів. Головні зусилля членів методичної ради та керівників шкільних методичних об’єднань були зосереджені на надання  практичної  допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності.

Учителі –учасники он-лайн конкурсів, вебінарів: «Підручник української мови як засіб реалізації компетентнісного підходу в освіті в Україні», «Нова українська школа: 30 важливих питань»,  «Найгарячіші питання освіти України: вебінари для вчителів усіх категорій та адміністрації школи». 

Для  забезпечення наступності між ланками дошкільної та початкової освіти, у рамках впровадження концепції «Нової української школи», створено систему  роботи  щодо ознайомлення педагогів з показниками готовності дітей до школи відповідно до Базового компонента дошкільної освіти(відвідування занять учителем 1 класу).

         Протягом 2018/2019 навчального року в школі освітній  процес забезпечувало 23 педагогів, з них 9  мають кваліфікаційну категорію

«спеціаліст вищої категорії »(45%), педагогічне звання «старший учитель» мають 3 педагогів, педагогічне звання «вчитель-методист» -1.

      У 2019 році атестаційною комісією І рівня атестовано 2 педагога, з них   1-присвоєно І кваліфікаційну категорію (Ліснича А.В),встановлення розряду.

    Педагоги пройшли курсову перепідготовку у 2018р. у ДАНО .

Троє вчителів проатестовано на підтвердження вищої категорії(Блик І.Л.,Грипась В.С.,Тимощенко Т.О), на встановлення педагогічного звання «Старший учитель»(Блик І.Л).

Блик І.Л.-учасник Фестивалю педагогічних ідей (м.Київ,29-30.03.19р).

Усі вчителі були залучені до роботи районних методичний об’єднань. Виїзне засідання РМО вчителів української мови було проведено на базі нашого закладу у листопаді 2018р(кер.Проніна Л.Д) на тему « Компетентнісний підхід до освітнього процесу як вимога сучасності".

  Вчитель початкових класів Блинчук В.О. стала лауреатом І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2019» у номінації «Вчитель інклюзивного класу».

Вчителі школи стали учасниками міжобласних семінарів у грудні 2018р.«Педагогічний міст»(Добропілля) на базі нашої школи «Нова  парадигма освіти» та у травня 2019р.- «Компетентнісний підхід в освіті як основа її реформування» на базі Добропільської ЗОШ(Запорізька область).

 Стали учасниками та лауреатами вчителі закладу  у навчальному проекті "Мистецтво жити в громаді»"(Тищенко А.А,Блик І.Л.,Новікова С.А). 

 В рамках децентралізації вчителі закладу прийняли активну участь у конкурсі есе «Сучасна жінка».

Учасники та переможці територіального етапу Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху «Зелена естафета»(лютий 2019р,вчитель Новікова С.А).

Вчителі-учасники розробки та створення краєзнавчого туристичного маршруту «Гостинна Андріївка»; проведено конкурси серед учнів учителів щодо створення логотипу маршруту, «Острову скарбів», легенд Макаренського(Андріївського лісу»).

Сплановано та проведено предметні тижні: англійської мови(лютий, Грипась В.С), Тиждень української мови та літератури  (листопад 2018 , Тимощенко Т.О.,Ліснича А.В.), Тиждень початкових класів     жовтень 2018, Тиждень предметів естетичного циклу (музика, малювання, етика, художня культура) (квітень 2019 вч. Блик І.Л.).

        Відкриті уроки та досвід роботи на РМО презентували вчителі музики, української мови та літератури , географії, біології, хімії, англійської мови.  

   Відповідно до плану проведені наради при директорові.  

     Одним із шляхів виявлення ефективного педагогічного досвіду, розвитку творчості освітян, пропаганда кращих здобутків, інноваційних пошуків є огляд сайтів учителів, блогів.

 Рекомендовано оновити блоги, розміщуючи розробки уроків, виховних заходів.

Молоді вчителі.  Закріплено  практичного психолога над асистентом вчителя інклюзивної освіти Єрмак О.О. та Дячкіної О.М.,Дербічевої Л.Ю.

 Бацвін Я.Є. наставником над вчителем  математики Халабудою Я.В.

  Інклюзивна освіта
   Проведено  перевірку сприяння  реалізації прав та рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами(інклюзивна освіта);працює інклюзивна(ресурсна кімната).

 Результатом є схвалення роботи вчителів інклюзивної освіти школи(4учнів).

 Молодь Покровшини  визначала свої пріоритети та можливості залучення до роботи в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) шляхом анкетування. Представники п'яти шкіл «Яким має бути майбутнє української молоді, що мешкає в ОТГ " відповідали на питання, які належить створити умови їх праці і можливості для самореалізації зокрема в умовах ОТГ.Учасники «Зеленого патруля»(4) працювали протягом всього навчального року в команді шкіл ОТГ(вч. Новікова С.А),були учасниками акцій та тренінгових занять. Лідери закладу-активні учасники заходів Молодіжної ради ОТГ.

Діяльність ШМО  педагогічного колективу   сприяла розвитку творчого потенціалу особистості, створенню сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей  та створенню системи роботи з ними.

      У школі проведено І шкільний етап, забезпечено участь переможців у ІІ (районному)   Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.

 Ще однією нагодою проявити  творчі здібності учнів є  учнівські  конкурси: Міжнародний конкурс  ім. П.Яцика(3м), «Собори наших душ» в номінації «Література»(1,2,3місця), «Чарівний світ книжки»-переможці (3) районного та обласного(2 Заводюк Є, Головко А) конкурсів.

   Виховна робота закладу у  2018 - 2019 навчальному році  була спрямована  на реалізацію законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  Основних орієнтирів виховання учнів 1 - 11 класів у загальноосвітніх навчальних закладах України, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

      З метою організації змістовного проведення позаурочного дозвілля,  відповідного до заходів  річного плану школи, працювали 8 гуртків та баскетбол(секція). Проведено День туризму, День самоврядування, Свято писемності, День поезії та багато інших цікавих свят, висвітлено на сторінках «Покровського краю». 

 

Переможці конкурсу відео-сюжетів «Толерантність єднає всіх»( 3м, Кунілов М,10кл).

Особливо цікаво приймати участь в он-лайн      Всеукраїнських конкурсах: 

«Геліантус» - прийняли участь 8 учнів ( вчителі Новікова С.А., Холод С.С.)  

 «Олімпус» -  учасниками були  16 учнів      ( вчителі Новікова С. А.,  Холод С.С.,  Халабуда Я.В.), «Пазл»-6(Грипась В.С); у Всеукраїнській грі «Соняшник» прийняли участь 32 учнів; у конкурсі з українознавства «Патріот»-16.

Прийняли участь в обласному  туристсько-краєзнавчому конкурсі «Палітра Січеславщини» - 2018(краєзнавство).

Нагороджено грамотами селищного голови за участь у конкурсі есе  «Гендер очима молоді»(Кунілов М,10кл,Назарук А,11кл, Мірошниченко Т.11кл).

 

      Робота практичного психолога Колошви В.О. була спрямована на вивчення індивідуальних здібностей учнів, які впливають на якість навчально-виховного процесу. Шляхом діагностування, опитування, анкетування педагогічного колективу ЗНЗ, з метою визначення оптимальної організації навчально-виховного процесу проводився аналіз умов забезпечення психофізичного здоров’я учнів учнів інклюзивної освіти.  За результатами досліджень психолога вчителям надавалися практичні рекомендації, здійснювалася професійна психологічна допомога всім учасникам навчально-виховного процесу.

       Упродовж навчального року адміністрація НВК  висвітлювалися результати  інноваційної діяльності педагогічного колективу та окремих педагогічних працівників, проблеми і досягнення      на сторінках газети «Покровський край», веб-сайті    навчального закладу.

               Отже, методична робота в школі протягом  2018 - 2019 навчального року проводилась на належному рівні, але разом з цим до організації методичної роботи є рекомендації  :

 • низький рівень активності педагогів щодо ведення інноваційної діяльності та представлення власного педагогічного досвіду, участь в конкурсах;
 • недостатня реалізація можливостей вчителів щодо розробки авторських програм, власних науково-методичних і дидактичних матеріалів, публікацій інноваційного досвіду;

Рекомендації:

 • проаналізувати роботу ШМО за 2018-2019 н. р. та на діагностичній основі спланувати роботу на 2019-2020 н. р.;
 • урізноманітнювати форми методичної роботи з педагогічними    працівниками, задіювати активні та інтерактивні форми і методи роботи;

  1 Результативність, наслідки   розглянути на засіданні педагогічної ради та на підставі діагностики рівня професійної компетентності педагогів спланувати організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у  2019 - 2020 навчальному році;                                                                                                             

 2 Сприяти впровадженню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, мультимедійних технічних засобів навчання та їх ефективному застосуванню в навчально-виховному процесі;                       

     3 Проаналізувати вплив рівня фахової майстерності вчителів на результати навчальних досягнень учнів, результати роботи з обдарованими учнями за підсумками 2019 - 2020 н. р., ЗНО-2019;            

4  У 2019 - 2020 навчальному році методичну роботу спрямувати  на підготовку педагогічних кадрів щодо забезпечення реалізації завдань модернізації шкільної освіти, формування професійних компетентностей педагогів, підготовку їх до роботи в інноваційному режимі та інклюзивних класах  навчального року

6 Забезпечити участь педагогічних працівників у колективних формах

методичної роботи,  які проводяться в районі, області;

 

 

            


Звіт керівника ЗНЗ Дубнюк З.І. перед громадськістю 

ЗВІТ

директора КЗО Братський НВК  Дубнюк З.І

«Про діяльність ЗНЗ в 2016-2017 н.р.»

на зборах трудового колективу та батьківської громадськості

31 серпня 2017р.

Запрошені:члени батьківського комітету НВК, в.о. старости Андріївського старостинського округу, вчителі,працівники.

         Розвиток освіти в нашому суспільстві є питанням в вирішенні якого зацікавлені  учні, батьки, громадськість, держава».

  Протягом минулого навчального року були проголошені ряд пріоритетних напрямів розвитку освіти :

-посилена увага до початкової школи, зміни  в оцінюванні навчальних досягнень учнів;

-зменшення навчального навантаження на учнів в середній школі;

-нові підходи до атестації педагогічних кадрів;

-підвищення посадових окладів вчителів;

-підготовка нового закону «Про освіту»;

-перехід з 2018 року на 12 річне навчання;

-створення опорних шкіл;

-реалізація правила «Гроші ідуть за учнем».

         Відбулась реорганізація освіти в районі , відбулася зміна власника шкіл в районі.   Керівництво освітою району перейшло до департаменту освіти і науки.  Але результативність реорганізації покаже час і підсумки навчального року.

   З’явились  у районі  опорна школа та 3 філії.

   В умовах реформування освіти   головним завданням адміністрації НВК   було  забезпечення якісної організації навчально-виховного процесу, створення умов для реалізації творчого потенціалу вчителів та учнів.

 

І. Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005року «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та наказом  №178 від 23.03.2005 року «Про затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, відповідно до п. 95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 №778», директор зобов’язаний щорічно звітувати про виконану роботу протягом навчального року. 

Свій звіт розпочинаю з аналізу діяльності ДНЗ при НВК.

 

1.     Аналіз освітньої і методичної роботи НВК - ДНЗ

за 2016-2017 навчальний рік

ДНЗ  розташований за адресою: село Братське в.Шкільна,1а  розрахований на групу – 25  дітей, був відкритий 1 вересня  2016 року.

ДНЗ при НВК   здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.Дошкільна група працює за програмами «Українське дошкілля» (2013р), «Я у світі» (2008р), «Соняшник» (2014р), рекомендованими Міністерством освіти і науки України, використовує елементи інноваційних та вітчизняних методик, систем, технологій, впроваджує базовий компонент дошкільної освіти.

     А також, відповідно власного Статуту, та річного плану роботи дошкільного закладу.

    Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

    Головною метою роботи ДНЗ при НВК    є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

         Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в групі  обладнані необхідні приміщення: групова та спальня кімнати, роздягальня та кімната гігієни. Постійно функціонують музично - спортивна зала. В кожній групі обладнано куточки здоров'я, національно-патріотичні куточки.  Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер'єр. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним і естетичним вимогам.   На території закладу об лаштований  новий ігровий  майданчик(від ЮНІСЕФ, 2017р).

У дошкільному навчальному закладі «Веселка» діє одна група  різновікова в якій перебувають діти 4, 5, 6 років. Кількісний склад дітей 25.Протягом навчального року  навчально-виховна робота здійснювалася відповідно до базового компонента та реалізовувалась через Програму виховання і навчання дітей від двох до семи років «Українське дошкілля»(2013р).За минулий рік педагогічний колектив досяг певних успіхів у навчанні та вихованні дітей.

         Вихователі спрямовують свою діяльність на виховання різнобічної, розвиненої, духовно  багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з  перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи.

         У жовтні місяці  було проведено відкрите заняття –рухавка на районному семінарі директорів на базі НВК    «Подорож до осіннього лісу». Зимове свято «В гостях у ялинки», тематичне заняття «Коляда».

         З приходом весни провели свято для любих мам та бабусь «Весняні сюрпризики з участю батьків». Весна для кожної людини має символічне значення, діти старшої групи побували біля меморіалу загиблим воїнам, де почули цікаві розповіді про подвиги земляків у боях, про їхні перемоги.  Після цього діти поклали квіти до пам’ятника загиблим воїнам.

         По закінченні навчального року в дошкільному навчальному закладі  було проведено урочисте  свято під  назвою  «Скоро  в  школу».

         Упродовж  навчального року  вихователі  цікавилися новинками фахових педагогічних видань, займалися самоосвітою, вивчали нормативно – правові документи.

                   В літньооздоровчий період з малечею дитячого садка провели ряд оздоровчих та загартовуючих розваг, ранок групи починали з флешмобу «Помогатор», впродовж дня були проведені спортивні змагання під девізом: «Спорт – це сила! Спорт – це гра! Дітворі фізкульт – Ура».

Вихователі: Остапчук Т.Є(1ст),Шадура Н.І.(0,50%ст) пройшли атестацію в цьому навчальному році.

За критерієм педагогічний стаж:

від 10 до 20 років        –1 пед.;          

від 20 до 30 років        – 1 пед.;

5 осіб - обслуговуючого персоналу

Пріоритетні напрями діяльності ДНЗ

Зусилля педагогічного колективу в 2016-2017 н.р. було спрямовано на вирішення таких основних завдань:

1Активізувати  роботу  з патріотичного виховання дошкільників  засобами мистецтва.

2.Продовження роботи з розвитку логіко – математичної та   компетентності дошкільників.

3.Формування навичок спілкування та ефективної взаємодії з дітьми та дорослими (Продовжувати роботу щодо соціалізації дошкільників). (ІІ етап обласної проблеми         « Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського  суспільства»)

4.Удосконалення професійної компетентності педагогів.

5.Впровадження в освітній процес новітніх технологій виховання та навчання.

Педагогічний колектив забезпечив виконання основних завдань річного плану 2016-2017 н.р.  Педагоги  активно  та сумлінно працювали над розв’язанням проблемних питань на засіданнях педагогічної ради.

1)Безперервна дошкільна освіта. Планування.(серпень)

2)Формування громадянської  компетентності  дошкільників та учнів початкової школи(жовтень).

3)Аналіз роботи дошкільного закладу за 2015—2016 навчальний рік (травень).

      Стан готовності дітей до школи.

Педколектив продовжував роботу над проблемою забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку через формування в них практичних навичок життя та самообслуговування. Для реалізації цієї проблеми були проведені: консультації «Організація режимних процесів з дітьми дошкільного  віку», «Методика проведення рухливих ігор дітей дошкільного віку».

  Педколектив забезпечив емоційне благополуччя дітей шляхом створення сприятливих умов та залучення до здорового способу життя. Для реалізації цієї проблеми були проведені: батьківськи збори  «Найбільше багатство – здоров’я дітей»; що сприяло підвищенню компетентності та збереженню психологічного та фізичного здоров’я учасників освітньо-виховного процесу.

         Психологічна просвіта батьків здійснювалась шляхом проведення загальних батьківських зборів, консультацій  , які надали можливість батькам разом з дітками отримати позитивні емоції під час спільної ігрової діяльності та розширити уявлення дорослих про методи та прийоми, які можна застосовувати для розвитку дітей вдома. На загальних батьківських зборах розглядалось питання «Вплив сімейного виховання на розвиток особистості дитини», де було проаналізовано причини розладів поведінки дошкільників.

З метою вивчення стану організації життєдіяльності дітей протягом року в ДНЗ були проведені такі види контролю: оперативний («Підготовка вихователів до нового навчального року» (серпень),   «Формування культурно-гігієнічних навичок» (квітень), «Підготовка вихователів до літнього оздоровчого періоду» (травень),   «Стан морально-етичного виховання дошкільників» (грудень), «Готовність дітей до школи» (березень), попереджувальний («Вивчення роботи вихователів, що атестуються» (листопад-січень), комплексний («Стан освітньо-виховного процесу в старшій групі» (лютий)), що дало змогу вивчити стан освітньої роботи з даних питань, визначити результативність діяльності педагогів, спрямовану на реалізацію завдань Програми розвитку дитини дошкільного віку  , встановити наскільки правильно здійснювалось виховання дітей, їх розвиток, поєднання та взаємозв’язок морального, розумового, фізичного, естетичного виховання дітей.

На постійному контролі в адміністрації ДНЗ знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей.

         Всі діти протягом року оглядались медичною сестрою Бідник Л.Н.   Випускники ДНЗ обстежені спеціалістами та лабораторно. Результати обстежень внесено до медичних карток за формою.

         Санітарно-просвітницька робота з батьками та працівниками закладу проводилась згідно річного плану ДНЗ.

         Батьківські куточки поповнено консультаціями на тему: «Профілактика педикульозу та корости», "Скарлатина",   "Профілактичні щеплення у дітей", "Загартування дітей влітку", "Ротовірусна інфекція", "Профілактика кишкових інфекцій".

 

  Організація харчування у ДНЗ

Робота з організації харчування дітей ДНЗ при НВК   здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006 № 298\227.     

         Харчування дітей в ДНЗ триразове,  протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам 40% - батьківська плата(що становить 120-140грн за місяць) та 60% - плата місцевих органів самоврядування.

Агрофірма «Земля» надавала безкоштовно борошно та цукор ,олію,а це здешевлювало вартість харчування.

   Батьки дітей пільгових категорій звільняються від сплати за харчування –   малозабезпечені сім'ї – 4дитини (100%); АТО -2 дітей (100%).

         При складанні щоденних меню-розкладок враховуються норми харчування, співвідношення білків, жирів, вуглеводів.

         Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ при НВК   відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

         Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медичною сестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

           медична сестра  . веде документацію щодо харчування дітей, разом з    кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів.

         Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни..

         Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ при НВК  ведеться на достатньому рівні.

Забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти.

       На виконання Закону України «Про освіту» з 01.09.2016р. було проведено перевірку мікрорайону школи, де проживає183 дитини шкільного віку, з них навчається в навчальних закладах 156 осіб і 25 дитини 5-річного віку.

     В 2016-2017 навчальному році була проведена велика робота з профорієнтації, що дало можливість всім випускникам 9-го кл. продовжити навчання в середніх навчальних закладах та ВНЗ – І-ІІ рівня акредитації. В середніх школах продовжили навчання 12 випускників 9 класу.

2.     ПРО МОНІТОРИНГ НАВЧЕНОСТІ УЧНІВ 1-11 КЛАСІВ ЗА ПІДСУМКАМИ 2016-2017 Н.Р.

 

У 2016/2017 навчальному році основними завданнями початкової школи було підвищення якості освітніх послуг: впровадження компетентісного підходу до організації навчально-виховного процесу та системи оцінювання навчальних досягнень учнів; покращення умов навчання та виховання молодших школярів; забезпечення успішного функціонування груп продовженого дня; забезпечення готовності до впровадження оновленого змісту початкової освіти, який реалізується через ланцюжок: Державні стандарти – програми – підручники.

Роботу початкової школи на 2016-2017 н.р., було організовано згідно з листом Міністерства освіти і науки України № 1\9-437 від 17.08.2016 року «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», листом МОН України від 17.08.2016 №1/9-434 «Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»,  Наказом Міністерства освіти і науки України №948 від 05.08.2016 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», Наказом МОН України №1009 від 19.08.2016 року «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222», наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 р. № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», вимог до ДсанПін 5.5.6.009 – 98.

Робочі навчальні плани для 1-4 класів складено на основі Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом МОН молодь спорту України  від 10.06.2011 № 572 із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 16.04.2014 року за №460.

Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів у 2016/2017 навчальному році здійснювалося згідно з наказом МОН України від 19.08.2016 р. № 1009 «Про внесення змін до наказу МОН України від 21.08.2013 р.» яким затверджено  Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, за якими необхідно здійснювання оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів у 2016-2017 н.р.

Оцінювання   здійснювалося вербально: у першому класі з усіх предметів інваріантної складової; у 2-4 – з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура». 

Під час оцінювання навчальних досягнень учнів  вчителі враховували той аспект, що  чим більше розгорнутим та аргументованим буде коментар учителя, тим більше він спонукатиме навчальну мотивацію дитини, активізуватиме її ресурси. Педагоги намагалися створювати на уроках такі умови, коли невдоволеність від невдачі спонукала б дитину шукати кращі способи навчальної діяльності. Педагогічна оцінка була тактовною; не акцентованою на невдачах дитини, а здатною створювати сприятливий емоційний фон для подолання труднощів. Під час словесного оцінювання вчителі дбати про домінування позитивних переживань, створювали ситуацію успіху, коли дитина відчуває себе особистістю, яку шанують, розуміють, до думки якої прислухаються.

Учням першого класу домашні завдання не задавалися (ДСанПіН 5.5.2.008-01).  Граничний обсяг домашнього завдання у 2-4 класах не перевищував: 2 кл - 45 хв, 3 кл – 70 хв, 4 кл – 90 хв. На вихідні та канікулярні дні учням початкових класів домашнє завдання не задавалося.

 Під час проведення оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів вчителі дотримувалися вимог інструкції щодо заповнення класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОНУ України від 08.04.2015 року  № 412).

Прийом і зарахування дітей до першого класу НВК   здійснювалося на  безконкурсній основі відповідно до правил прийому дітей (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 р. за №204).

Для успішної адаптації першокласників до шкільного навчання особливу увагу було приділено створенню сприятливого середовища, у якому перебували діти.  Обов’язковим є дотримання Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу .

У перших класах  тривалість уроків становила 35 хвилин, 2 - 4 клас –  40 хвилин.

Розклад уроків було складено з урахуванням оптимального співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також правильного чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, основ здоров'я та фізичної культури. При складанні розкладу уроків враховано динаміку розумової працездатності учнів протягом дня та тижня, передбачено для учнів першого класу додатковий розвантажувальний день -  четвер, у розклад якого не вводились предмети, що потребують значного розумового напруження (математика, мови). Оскільки основним методом і формою навчання першокласників є гра, вчителі  активно включали її в навчально-виховний процес.

Для профілактики стомлюваності, порушення статури,  зору  учнів початкових класів на уроках письма, мови, читання, математики тощо на п'ятнадцятій хвилині кожного уроку проводилися фізкультхвилинки та гімнастика для очей.

Особливу увагу вчителі приділяли збереженню та зміцненню фізичного здоров’я учнів, їх моральному та громадянському вихованню.  У зв’язку з цим була організована активна співпраця вчителів з батьками, з медичними працівниками, шкільним психологом, з учителями - предметниками, вихователями групи продовженого дня, що передбачало:

•         вивчення індивідуальних можливостей та стану здоров’я кожного першокласника;

•         здійснення особистісно зорієнтованого навчання та виховання;

•          упровадження  здоров’язберігаючих   технологій у навчально-виховний процес;

•         спільна підготовка і проведення батьківських зборів;

•         психолого-педагогічна просвіта батьків (бесіди, лекторії для батьків).      

У початкових класах  на кінець ІІ семестру навчалося 62 учнів. З них 1-й клас- 12учнів, 2-й клас – 16 учні, 3-й клас – 16 учні, 4-й клас –18   (1-учениця інклюзивна освіта).

Навчально-матеріальна база достатня для забезпечення виконання Державного стандарту початкової школи. Учні початкових класів забезпечені підручниками на 100%. Навчання велося в кабінетах, які обладнані наочністю, в тому числі зробленою самими учителями, містять достатньо додаткової літератури. 

         У початковій школі з 1 вересня 2016р. функціонувало4 класи та 1 група продовженого дня. Результати навчальних досягнень учнів перших класів оцінено вербально, оцінки в балах не виставлялися. За результатами річного оцінювання 2учнів ( 3 %)  2-4 класів показали високий рівень навчальних досягнень, 32 учнів  (50%)  засвоїли навчальний матеріал на достатньому рівні,  28учень ( 47 %) засвоїли навчальний матеріал на середньому рівні.   

 .

          Згідно річного плану роботи навчального закладу, у відповідності до графіка внутрішкільного контролю. З метою вивчення стану навченості учнів 5-11 класів за підсумками 2016-2017 н.р. проаналізовано результати успішності, складено рейтинг учнів, визначено середній бал навченості, перевірено об’єктивність тематичного та семестрового оцінювання.

2016-2017 н.р. закінчили всі учні. Не атестованих та оцінених балами початкового рівня учнів немає20  учнів або _30% оцінені балами середнього рівня, 23 учнів (32_%) показали достатній рівень навченості, Загальний показник якості знань складає 40%, що майже відповідає результатам попередніх років:

2015-2016 –43%

2014-2015 – 45,4%

2013-2014 -  50,8%

2012-2013 – 48%

5 учнів з одного з предметів (українська мова, історія, математика) мають «9» балів тоді як з інших предметів оцінені на високому рівні. 10 учнів (8%) навчається на достатньому та високому рівні і тільки з одного з предметів (математика, українська мова, історія, англійська мова, хімія, біологія) оцінені балами середнього рівня.

Перевірка класних журналів свідчить про об’єктивність тематичного, семестрового та річного оцінювання.

Аналіз наданих вчителями звітів продемонстрував відповідальне ставлення класних керівників до узагальнення результатів успішності учнів, складання рейтингу. 

Згідно річного плану роботи, з  метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованих учнів у період з 03.10.2016р. по 13.10.2016р. проведено І етап учнівських олімпіад з базових дисциплін: української мови та літератури,   англійської мови, математики, фізики,  хімії, біології, географії, історії, правознавства,     у якому взяли участь 52 учнів. 38 учнів 5-11 класів стали переможцями та увійшли до складу команд щодо участі у районному   етапі. Слід відмітити середній рівень залучення учнів до участі у шкільному етапі, вчасно та якісно підготовлені завдання, прозорість оцінювання та підведення підсумків.                                                                                                                                  

 

 Стали переможцями учні НВК:

-Гавриш С, хімія,географія(ІІ,ІІІ м);

 

  Низька результативність учнів з фізики, англійської мови,   , мматематики.

Результативність мають учні, яких підготували вчителі:

Холод С.С,Новікова С.А.

          

Підсумки виховної роботи за 2016-2017 н.р.(презентація)

 

         У 2016-2017 н.р. виховна діяльність була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту , виконання  довгострокових програм. Головна увага приділялася національно-патріотичному вихованню, збереженню і зміцненню фізичного та психічного здоров’я учнів; створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів.

Адміністрацією спільно з класними керівниками складено соціальний паспорт школи та класних колективів, створено банк даних дітей соціально незахищеної категорії.

 4 дітей  знаходяться під опікою. Протягом року ця категорія дітей мала певні пільги : це і  забезпеченість шкільною та спортивною формами, підручниками, безкоштовне харчування у шкільній їдальні, користування безоплатним проїздом  транспорті..

29 сімей  - багатодітних сімей  

2 дітей    - чорнобильців        

10 дітей   – учасників АТО 

         Згідно річного плану роботи НВК проводиться системна робота щодо профілактики правопорушень та шкідливих звичок. Щоденно з боку класних керівників та адміністрації ведеться контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, проводяться профілактичні бесіди з питань поведінки та правопорядку, учні залучаються до позакласної роботи.

Протягом року проведено всеукраїнський рейд «Урок» та місячники загальнообов’язкового навчання. Значна робота проводилася з профілактики шкідливих звичок: алкоголізму та тютюнопаління. Проведено чимало заходів з попередження девіантних проявів серед учнів.

На внутрішкільному обліку у 2016-2017 н.р. немає жодного учня.    6 учнів, які виховуються в сім’ях, що опинилися у СЖО (складних життєвих обставинах). 

    Робота з дітьми девіантної поведінки займає особливе місце в діяльності шкільного психолога Колошви В.О., нею встановлений контакт з учнями та їх батьками, проводиться консультаційна та корекційна робота.

Протягом навчального року здійснено   екскурсій  до Дніпра(музей АТО), місто Львів, острів Хортиця, на кондитерську фабрику АВК.

Проведено День Здоров’я,де були задіяні всі учні школи.

Особливе місце у виховному процесі посідає волонтерська діяльність(допомога учасникам АТО).   

 Традиційним було свято до Дня Учителя,Дня писемності,свято Миколая та багато інших.

      Чисельні листи з малюнками та обереги, виготовлені власноруч, зігріли не одне мужнє серце захисників України ( «Хай ангели тебе оберігають» )     

 Вже третій рік поспіль проводиться Всеукраїнська військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»), команда навчально-виховного-комплексу – рій   традиційно стала учасником цієї гри, переможцями.

•         Стала учасником та переможцем конкурсу дитячих   малюнків «Майбутнє Покровщини »  Лазєба Анна(7кл).

    Учні НВК щорічно стають переможцями багатьох районних та обласних конкурсів :

Лазєба Анна- учасниця та переможець районного конкурсу знавців рідної мови імені П.Яцика(ІІІм), Переможець ІІ етапу VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та      студентської молоді  ім. Т.Г. Шевченка (3м),переможець районного етапу  обласного конкурсу дитячо – юнацької  творчості  «Країна  чарівних книжок»(2м).

 Гавриш С -переможець районного конкурсу знавців рідної мови імені П.Яцика (ІІІм).

      Паталах Марина -  Переможець районного етапу  обласного конкурсу  дитячо – юнацької  творчості «Країна  чарівних  книжок»(1м),1м- «Собори наших душ».

Дрозд Дар’я - Переможець ІІ етапу VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та      студентської молоді  ім. Т.Г. Шевченка (3м)

Дякуник Дар’я - Переможець районного конкурсу знавців рідної мови імені П.Яцика(ІІІм), Переможець ІІ етапу VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та      студентської молоді

 ім. Т.Г. Шевченка (3м)

 Сурніна   Віка- Учасниця ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ

«ЗНАЙДИ ГЕРОЯ ЧОРНОБИЛЯ ПОРУЧ»

Артеменко Віка -  Переможець районного етапу обласного конкурсу     дитячо – юнацької  творчості «Країна  чарівних  книжок»(3м),

 

Гарний результат показали учні на районних змаганнях з багатоборства.

     Призові місця посіли на районних змаганнях з :

•          

 .Никифоренко Богдан

11

І м.в змаганнях серед  та районних організацій з багатоборства

 Іванов Олексій

11

І м.в змаганнях серед  та районних організацій з багатоборства

 Курнос Артем

10

І м.в змаганнях серед  та районних організацій з багатоборства

•          

ІІ місце на районних  з футболу  «Шкіряний м’яч».

Першість у районних, а потім у  змаганнях «Старти надій» виборола команда учнів 7  класу.

                          

4.КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ   

У 2016-2017 н.р. навчально-виховний комплекс   був укомплектований педагогічними кадрами на 100%. Педагогічний штат навчального закладу складався з 21 постійних працівників та 1 сумісника в  школі; 2вихователів ДНЗ.

Вищу педагогічну освіту  мають 20 педагогічний працівник ЗНЗ.    Мають  кваліфікаційну категорію:  

- «спеціаліст вищої категорії » - 8 (40%) педагогічних працівників;

- «спеціаліст першої категорії » -4 (20%) вчителів;

- «спеціаліст другої категорії» - 3(17%) вчителів;

- «спеціаліст» - 3 (17%) вчителів;

- 9-й тарифний розряд – 2 учителі;

- звання «старший вчитель» - 3 (15%) педагогічних працівників;

-звання «вчитель-методист» - 1 (5%) педагогічних працівників.

Всі педагогічні працівники закладу працюють за фахом.

Робота з педагогічними кадрами в школі спрямована на оновлення і зміцнення педагогічного колективу, зростання професійної майстерності та закріплення творчо працюючих педагогів.

Стабільність педагогічного колективу в основному зберігається. За минулий рік з навчального закладу звільнилося 3 педагоги у зв’язку із переходом на інше місце роботи (Савонік І.О,Цебак В.В.,Макарусь Н.М).

Адміністрація навчально-виховного комплексу роботу з педагогічними кадрами спрямовує на оновлення і зміцнення педагогічного колективу, зростання професійної майстерності та закріплення творчо працюючих педагогів. Навчальний заклад на 100% забезпечений педагогічними працівниками.

Адміністрація НВК   здійснює розподіл навантаження між вчителями за фахом, професійними якостями, можливостями вчителя, його бажанням, зважаючи на рівень педагогічної майстерності. Прийом педагогічних працівників здійснює відділ освіти, молоді та спорту виконкому селищної ради за поданням адміністрації навчального закладу, з дотриманням норм чинного трудового законодавства.  Адміністрація дотримується вимог щодо їх добору, розстановки, розподілу навчального навантаження, що забезпечує позитивне вирішення освітніх та виховних завдань у закладі. З новопризначеними вчителями, в тому числі з молодими спеціалістами, проводяться інструктажі, знайомства з правами і обов’язками, умовами праці, технікою безпеки, з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.

Важливим мотиваційним чинником працювати по-сучасному для кожного вчителя є атестація педагогічних працівників. Атестація педагогічних працівників в НВК № 99 проводиться  відповідно до  ст. 54  Закону України  „Про освіту” , Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06 жовтня 2010р. № 930 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.12.2010р. за № 1255/18550 (зі змінами) з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу , активізації творчої діяльності

Атестація в навчально-виховному комплексі   здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності шляхом проведення контрольних робіт, зрізів знань учнів, тестування, відвідування уроків, позакласних заходів, врахування думки батьків та учнів. Безперервність освіти з питань підвищення кваліфікації педагогів здійснюється шляхом самоосвіти, курсової перепідготовки; участі у роботі шкільних методичних комісій, інших методичних заходах школи, району.

Курси  підвищення кваліфікації вчителі проходять у Дніпропетровському обласному інституті післядипломної освіти один раз на 5 років, згідно встановленого графіка. НВК   має перспективний план курсової перепідготовки, який коригується при потребі. У річному плані роботи навчально-виховного комплексу  передбачено заходи з питань підвищення фахового та професійного рівня педагогів (педагогічні читання, семінари-практикуми); у школі проводяться методичні ради, на яких проводиться ознайомлення з нормативними документами, наказами МОН України та районного відділу освіти, опрацьовуються інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін. Під час атестації вивчаються професійні якості вчителя, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, вплив атестації на підвищення результативності роботи школи, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження провідного педагогічного досвіду найкращих вчителів школи.

За поточний рік в школі було про атестовано 6 вчителів та 2 вихователі ДНЗ.

З них:

-         на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» - 3 вчителів;

-         на підтвердження педагогічного звання «старший учитель» - 2 вчитель  

-          на підтвердження  кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії - 2 учителя  

-         на встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії- 1 учитель   

-         на підтвердження 9-го тарифного розряду – 2   вихователя ДНЗ.  

Графiк пiдвищення квалiфiкацiї виконується повністю. У ході атестації  проводиться вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, учителі проводять ряд відкритих заходів, на яких є присутніми члени атестаційної комісії школи, вчителі школи.

Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державною програмою «Вчитель», Національною доктриною розвитку освіти щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти освітня політика була спрямована на пізнавальну,   аналітико – управлінську та аналітико – корекційну діяльність, психолого діагностичну функцію навчального процесу, на ефективність, дієвість і результативність внутрішньо          шкільної        методичної          роботи.                                                    На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 року №1119. Відповідно до програми науково- методичного проекту Дніпропетровської області за темою: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», програми 2 (організаційно- моделюючого) етапу реалізації завдань регіонального експерименту «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально- виховний процес» організовано безперервну педагогічну освіту, з метою підвищення фахової майстерності вчителів,  рівня навчально–виховної роботи, здійснення ґрунтовного аналізу діяльності педагогічного колективу в цілому й окремих учителів, забезпечення їх готовності до опрацювання проблемних питань педагогічної діяльності, вивчення та впровадження ефективного педагогічного досвіду, вивчення та аналізу методичних рекомендацій, нормативних документів, рівня навченості учнів, організації роботи всіх методичних ланок, вирішення завдань експериментальної діяльності .

 

   Методичні матеріали НВК «Участь навчального закладу в міжнародних проектах як один із шляхів інноваційної діяльності керівника ЗНЗ»  направлено(червень 2017р)  на участь у  9 Міжнародному  фестивалі  педагогічних інновацій   в номінації  «Інновації в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами».

  На конкурс «Шкільного порталу» - «Педагог – новатор» подано  розробки уроків, системи уроків з використанням ІКТ вчителів Бацвін Я.Є,Дубнюк З.І.(результати до 1 жовтня).

 

Продовжуємо   впровадження стандартів якості превентивної освіти з упровадження «Маршруту безпеки» інтерактивного профілактичного освітнього проекту, започаткованого Німецькою Федеральною агенцією просвіти в галузі охорони здоров’я для попередження інфікування ВІЛ  учнівської молоді (Колошва В.О,навчання,сертифікат).Вчитель також пройшла курс навчання за програмою «Конфліктологія».

 Продовжено використання інноваційних технологій з метою підвищення якості навчально-виховного процесу, особливо це стосується впровадження інформаційних технологій, їх використання під час навчально- виховної роботи та методичних заходів. Хоча слід зазначити, що рівень володіння персональним комп’ютером вимагає подальшого зростання.                       Потребує оновлення  шкільного сайту, блогів учителів(мають лише 6 вчителів).

Одним з пріоритетних питань методичної роботи є підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу. Тому основне завдання організованих заходів (між курсові форми роботи) - допомогти педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки; активізація творчого потенціалу вирішувалося протягом усього навчального року. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичної підструктури були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, до курсова та після курсова підготовка, консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури, нормативно- правових документів освіти та інше. Протягом 2016-2017 навчального року активно працювали ШМО.

Діяльність ШМО  була спрямована на вирішення таких завдань: забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів; підвищення рівня загально дидактичної і методичної підготовки педагогів щодо організації та здійснення навчально-виховного процесу; проведення обміну досвідом успішної педагогічної діяльності; виявлення, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання й виховання; забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики; створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів. Діяльність ШМО  було сплановано на основі річного плану роботи школи та загальношкільної науково-методичної проблеми.

Кожна з них проводила засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях ШМО  обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2016-2017н.р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування між предметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів. Згідно плану ШМО  були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета, мали можливість проявити свою творчість та обдарованість.                                                                                                       .                                                                                                   Продовжено психолого- педагогічний супровід навчально- виховного процесу практичним психологом Колошвою В.О. щодо вивчення рівня адаптації п’ятикласників до нових умов навчання . На належному рівні була проведена робота з підлітками: вивчення запитів учителів на роботу з підлітками, які потребують додаткової педагогічної уваги; складання індивідуальних психологічних карт і психолого - педагогічних характеристик на підлітків різних соціальних категорій з рекомендаціями педагогам та батькам; групове та індивідуальне консультування підлітків з проблем: непорозуміння з однокласниками, конфліктів з батьками у сім’ї, взаємовідносин з вчителями, особистих проблем; консультування вчителів, батьків, підлітків з різних питань виховання; проводилась роз’яснювальна робота з підлітками щодо профілактики правопорушень, адекватної поведінки, взаємостосунків з ровесниками, вчителями, батьками. Проведено дослідження професійних інтересів та нахилів учнів 9 класу щодо подальшого навчання у профільній    школі         та      вибору професії.                                                                                                                                                                  Враховуючи позитивні надбання педагогів, результативність учнів мають місце окремі недоліки: недостатній рівень результативності щодо роботи окремих вчителів з обдарованими учнями; інертність до публікацій методичних розробок у фахових виданнях, безініціативність до участі у конкурсі «Вчитель року»; недостатній рівень комп’ютерної компетентності, глибина методичної роботи ШМО, гуманітарного та природничого циклів, відсутність аналізу діяльності ШМО за 2016-2017н.р.

5.Організація харчування

Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Закону України «Про охорону дитинства»,  Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства» в частині організації безкоштовного харчування учнів 1-4 класів, постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах», від 02.02.2011 № 116 « Про затвердження Порядку  надання послуг харчування дітей у дошкільних, учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість»,  спільних наказів Міністерства освіти і науки України  Міністерства охорони здоров’я України та від 15.08.2006р. № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», наказу Міністерства економіки України від 01.08.2006р. № 265 «Про затвердження методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», розділу 10 «Організація харчування» державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСан Пін 5.5.2.008-01), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.2013 №678, з метою організації якісного та повноцінного харчування учнів школи, допомоги соціально незахищеним категоріям дітей

   організовано пільгове гаряче харчування для дітей різних категорій з розрахунку 10.70 грн:

 

Для дітей під опікою та дітей  – 4 учнів;

 

Для малозабезпечених – 25 учнів;

Для дітей, батьки яких учасники АТО – 10 учнів;

Вихованців ГПД – 2учнів  на 100%

                               3учнів  на 50%

                     Всі учні початкової школи харчуються за кошти батьків.

Затверджено графік харчування учнів на 2016-2017 н.р.:

10-10.20 – харчування учнів 1-4кл.

11.05-11.35 - харчування учнів 5-11 класів,

13.00   харчування дітей групи продовженого дня.

Затверджений графік чергування вчителів по школі мав характер спонтанний(крім деяких активних та відповідальних вчителів).

 

Питання раціонального харчування учнів, результати контролю виносилися на наради при директорові.

Харчування здійснювалося за перспективним  двотижневим  меню наданим.

Заступник директора з НВР Громова здійснювала постійний контроль за дотриманням перспективного меню, натуральних норм  харчування учнів, технологією приготування страв та ведення відповідної документації

Призначено бракеражну комісію в складі  :

Лівікіна Г.Л.. – медична сестра;

Громова – заступник директора з НВР, відповідальна за організацію  харчування учнів;

Качан Н.М – ст..кухар.

Бракеражна комісія щоденно проводить облік та перевірку  якості продуктів харчування.

Медична сестра школи знімає пробу страв за півгодини до видачі їжі, результати вносить до журналу бракеражу готової продукції, присутня під час відбирання проб кухарем, контролює безпечність та якість продуктів і продовольчої сировини, які надходять до закладу, реєструвати в журналі бракеражу сирих продуктів відповідність якості продуктів , що швидко псуються.

 

 

6. ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА  ПРОФІЛАКТИКИ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ за 2016-2017 н.р.

У відповідності до чинного законодавства в НВК   створено комісію з питань охорони праці з метою створення здорових і безпечних умов праці та проведення навчально-виховного процесу. Комісією з питань охорони праці проведено навчання педагогічних працівників з питань безпеки життєдіяльності учнів, оновлено базу інструкцій з ОП та БЖ, організовано проведення всіх відповідних інструктажів для педагогічного колективу, технічного персоналу та учнів, забезпечено проведення обов’язкових періодичних медичних оглядів та створені відповідні умови для виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час навчально-виховного процесу, позакласних та позашкільних заходів.

З метою збереження життя та здоров’я дітей, попередження травмування учнів у побуті та під час навчально-виховного процесу, педагогічним колективом та адміністрацією НВК проводиться систематична роботи з питань попередження  дитячого травматизму та виховання поважного ставлення до безпеки людини.

Упродовж 2016-2017 н.р. року в НВК випадки  дитячого травматизму  зафіксовані не були. Порівняно з минулим навчальним роком значно зменшилась кількість  мікротравми,  серед  яких переважно подряпини та легкі  забиття,  отримані як правило під час перерв.

           Питання профілактики дитячого травматизму систематично розглядаються на нарадах при директорові, педагогічних радах та батьківських зборах. Протягом 2016-2017 н.р. року класними керівниками проведені бесіди, виховні години  щодо поведінки учнів під час навчально-виховного процесу та у побуті. Класні  керівники та вчителі предметними  систематично ведуть  журнали  з реєстрації інструктажів з питань безпеки життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу та у позаурочний час.

           Діти приймали участь у конкурсах малюнків та плакатів, листівок під час проведення тижнів здоров’я, тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності, місячників здорового способу життя, місячника «Увага! Діти на дорозі!».  В грудні пройшов Тиждень безпеки дорожнього руху, в рамках якого були проведені конкурси малюнків,

           Протягом року на уроках з курсу «Основи безпеки життєдіяльності» учні мали змогу відпрацювати практичні дії в умовах виникнення надзвичайних ситуацій. В квітні відбувся щорічний День Цивільного Захисту в рамках якого учні мали змогу відпрацювати порядок дій у надзвичайних ситуаціях.

            З метою забезпечення безпеки життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу адміністрацією НВК кожного семестру складаються графіки чергування учителів та класів, педагогічним колективом посилено контроль за поведінкою учнів на перервах та уроках, під час виходу до автобуса.

             Аналіз результатів  проведеної роботи свідчить про те, що в учнів підвищились практичні навички безпечної поведінки під час виконання вправ на уроках фізичного виховання, дотримання правил дорожнього руху, поведінки на воді, обережність у побуті.  Але наявність мікротравм свідчить про те, що необхідно і надалі пильнувати та приділяти увагу поведінці учнів під час перерв.

     

7.Робота з батьками та громадськістю у навчальному  закладі:

Виховання учня в школі та сім'ї — щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює з тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних із   світом, захопленнями своїх дітей, родинними святами.

Класні керівники тісно співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої висновки вони заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

Однією з традиційних форм роботи з батьками в школі є батьківській всеобуч. Тематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог.

За 2016–2017 навчальний рік до директора школи було 2 письмових звернень. На всі звернення адміністрація школи відреагувала та надала відповідні відповіді (зміст звернень:  скарги стосовно некоректного відношення до учнів працівниками НВК, відносини між учнями тощо.

 

8.Підсумки діяльності  психологічної служби

         Психологічна служба навчального закладу протягом минулого навчального року працювала за проблемою «Психолого-педагогічні умови успішної соціалізації учнів та особливості взаємодії вчителів та учнів на даному етапі».         Завдання психолога було направлене на налагодження психологічного комфорту, безпеки, порозуміння, сприятливих умов для співпраці всіх учасників навчально – виховного процесу. Важливим завдання було й питання соціалізації особистості учня шляхом засвоєння ним елементів культури, соціальних норм і цінностей, на основі яких формуються соціально значущі риси особистості. Профілактика насилля над дитиною, торгівля людьми, гендерне виховання, профілактика суїцидальної поведінки, використання здоров’язберігаючих технологій та постійний психологічний супровід всіх учасників навчального процесу – ці питання стояли на постійному контролі психолога.

З метою спостереження за процесом адаптації до навчання учнів першого класу, за розвитком інтелекту та станом  пізнавальних процесів, а також за особливостями розвитку емоційної та особистісної сфери  проведено психологічні дослідження, які допомогли виявити особливості розвитку просторового сприйняття, сенсомоторної координації та тонкої моторики руки; дослідити довільність, концентрацію та стійкість уваги; процеси образно-логічного мислення, розумові операції аналізу та узагальнення у дитини; визначити індивідуальні риси особистості, встановити орієнтовний рівень розумового та психічного розвитку дитини. Корекційно-розвивальна робота проводилася з метою визначення шляхів і способів психолого-педагогічної підтримки школярів, успішної адаптації в шкільному середовищі.

В 2-3 класах вивчався рівень розвитку інтелектуальної сфери та особистісних якостей  дітей.

З метою отримання інформації про психологічну готовність учнів 4-го класу до навчання у середній ланці та профілактики шкільної дезадаптації проведено діагностику рівня та структури інтелекту учнів. В цілому учні показали достатній та середній  рівень інтелектуального розвитку. Найбільш складними залишаються завдання,  що потребують складного аналітично-синтетичного мислення. Для учнів 4 кл. були проведені  корекційно-розвивальні заняття за програмами: «Позитивна мотивація учіння» та «Удосконалення розумових операцій».

         Серед учнів середньої ланки здійснювалася діагностика з метою визначення соціально-психологічного клімату в класному колективі, рівня мотивації до навчання, попередження насилля та жорстокого відношення. Вивчаючи питання  адаптації до навчання учнів 5 класу,  дало можливість виявити учнів з низьким рівнем, з несформованими навичками в спілкуванні, відсутністю мотивації досягнення успіху.   Працюючи з кризовим станом дітей визначався  рівень тривоги,  прояви агресивності  та проводилася корекційно-відновлювальна робота за окремими програмами. На психолого- педагогічному консиліумі була представлена узагальнена інформація за темою: «Адаптація учнів 5-го класу до навчання».

         Проведено тренінг для лідерів 9-11  класів: «Розвиток лідерських якостей і комунікативної компетентності».

          Учні школи та педагоги були активними учасниками Всесвітнього Дня толерантності, щорічних акцій: «16 днів без насилля»,  «Молодь проти СНІДУ». Проведені тематичні тижні: «Демократія в родині – демократія в країні», Тиждень милосердя «Прийди в цей світ й зроби його добрішим, Тиждень психології «Найбільша цінність в житті – це спілкування».

Налагоджений зв’язок з   з Центром тестування на професійне самовизначення учнів(центр зайнятості). Учні 9-10 класів пройшли діагностичне обстеження на визначення схильності до окремої професії, розвитку творчих здібностей та відповідність темпераменту до обраної  професії.

         Традиційно протягом року проявлялася турбота та надавалася допомога дітям та дорослим, що потрапили в складні життєві ситуації.          Велика робота проведена з педагогічними працівниками навчального закладу: виступи на педраді: «Аспекти роботи шкільного психолога з підтримки професійного самовизначення учнів в умовах профільного навчання»,  «Конструктивне керівництво емоціями», «Професійне самовизначення як чинник соціалізації та адаптації учнів».

          Психолог брала участь в батьківському всеобучі «Сімейне спілкування без насильства та маніпуляцій», батьківських зборах в 10 класі  «На порозі дорослості. Роль батьків у  виборі професії та самовизначенні дітей», провела для батьків 6 класу заняття  з елементами тренінгу «Як спілкуватися з дитиною, щоб вас почули».

        Психолог плідно співпрацює з ДОІППО  На постійно діючому обласному семінарі практичних психологів проведено майстер-клас «Перші кроки практичного психолога в навчальному закладі». Підготувала виступ на    нараді практичних психологів «Робота психологічного кабінету, кімнати розвантаження» та на   семінарі провела  психологічну студію «Горіти-не вигораючи».

           

9.Фінансово-господарська діяльність

    Згідно Статуту навчальний заклад не має свою бухгалтерської служби і не веде самостійну фінансово-господарську діяльність. Директором закладу   постійно аналізувався стан фінансово-господарчої діяльності

Є два  джерела фінансування НВК  це:

 Бюджет селищної ради  та держави

  Джерело фінансування - це добровільні    спонсорські кошти від батьків ,залишок на 30.08 становить 900грн    За ці кошти було     придбано миючі засоби (5л на місяць -150грн (1500грн),лампочки(50шт,з них енергозберігаючі-6), канцтовари(папір,фарба на принтер,цивільна страховка на школу(240грн), засіб для миття вікон,підписка «Рятувальника»(МЧС),дезактін(1кг на місяць-320грн) ,туалетний папір, для підтримання приємного запаху), груша на жабу,насос(2) і т.д. цифровий фотоапарат,ізвєсть(побілка навесні та влітку),пере стінки під дитячі рушники(400грн).

   Агрофірма «Земля»(Андрухов В.В):

-принтер(5.5тис грн.);

-ремонт автобусів;

-комп'ютер(ноутбук);

-транспортні послуги;

-питна вода;

-цукор(15мішків);

-борошно та олія.

-жовта фарба,зелена(до Останнього дзвінка).

Фермерське господарство «Надія»(Никифоренко М.В):

-транспортні послуги;

-виділення будівельного матеріалу для пере стінку(10мішків цементу,саморєзи,уголки);

 

Всі матеріали які передані навчальному закладу оформлені відповідними актами.

 

Підготовка до нового навчального року вимагає наступних витрат:

1.     Придбання фарби різної (селищна рада -2,700грн

2.     Цемент(для майданчика(6 мішків-300грн).

3.     Пісок(17т)- селищна рада.

4.     Печатка,штамп, вивіска – селищна рада.

5.     Пандус(м-ли агрофірма «Земля»).

6.     Косіння бур'яну(бензин – селищна рада 15л).

 7.Оплата за аналіз води(150грн-медсестра).

8.Придбання матеріалу для 10кл-400грн)-Колошва В.О.

9.Підставки під стенди( для конференції(100грн).

 10.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АДМІНІСТРАЦІЇ НА 2017-2018 н.р.

   Незважаючи на позитивні моменти організації навчально-виховного процесу в НВК, все ж зміни в суспільстві, динаміка розвитку освітньої галузі вимагає постійного вирішення проблем, як педагогічним колективом так і батьківською громадськістю. Тому вважаємо, що в новому навчальному році оптимальними для вирішення будуть наступні завдання:

1. Реалізація державних та регіональних програм щодо розвитку освітньої галузі, підготовка педагогічних кадрів до вирішення завдань реформування освіти в Україні.

2. Впровадження нового державного стандарту загальної середньої освіти на основі компетентнісного підходу. Упроваджувати профільне навчання в старшій школі, де передбачити психолого-педагогічне діагностування школярів, діагностику рівня навчальних досягнень учнів старшої школи

3. Своєчасна підготовка матеріально-технічної бази закладу, у зазначені строки   до нового навчального року та опалювального сезону.

4. Осучаснення форм і методів виховної роботи. Посилення ролі національно-патріотичного виховання. Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.

5. Активне впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікативних технологій. Оновлення  технічної бази комп’ютеризації в закладі. Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання.

 

6. Поглиблення взаємодії сім’ї та навчального закладу в організації якісного навчально-виховного процесу.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: визнати роботу директора Братського НВК Дубнюк З.І.задовільною (38 присутні, 38-за(одноголосно).

 


ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВЕСЕЛКА" створений та відкритий 1 вересня 2016р. на базі Братського НВК

Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня 2016 року і закінчується 31 травня 2017 року, літній оздоровчий період, під час якого освітня робота формується відповідно до вимог чинного законодавства, триває з 1 червня по 31 серпня 2017 року. Упродовж  навчального року будуть проводитись канікули (загальна тривалість 115 днів), під час яких заняття з вихованцями не проводяться, орієнтовно: літні з 1 червня до 30 серпня (90 календарних днів), осінні з 26 жовтня до 30 жовтня (5 календарних днів), зимові з 1 січня до 10 січня (10 календарних днів), весняні з 1 квітня до 10 квітня ( 10 календарних днів). У період канікул  з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.

 У дошкільному підрозділі заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа), поєднуються та чергуються із заняттями з музичного виховання та фізкультури. У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, проводяться фізкультурні хвилинки.

Тривалість одного заняття із дітьми:

 • 4-го року життя – не більше 15 хвилин;
 • 5-го року життя – 20 хвилин;
 • 6-го року життя – 25 хвилин.

Оскільки у закладі організована одна різновікова група, тривалість навчальних занять диференціюється, орієнтуючись на вік кожної дитини.Описание: Якорь

Описание: ЯкорьТривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин. 

Описание: ЯкорьІнваріантна складова робочого навчального плану дошкільного навчального закладу містить орієнтовні види діяльності за освітніми лініями:

 • «Ознайомлення із соціумом»;
 • «Ознайомлення з природним довкіллям»;
 • «Художньо-продуктивна діяльність»:
 • «Сенсорний розвиток»;
 • «Логіко-математичний розвиток»;
 • «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування»;
 • «Здоров’я та фізичний розвиток».

З метою скорочення організованих форм навчальної діяльності (занять) запроваджено блочно-тематичну організацію освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. При цьому тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах). Щодня допускається проведення одного інтегрованого заняття для закріплення набутих дітьми знань і вмінь у різних видах діяльності,  крім того, в кожну лінію розвитку інтегрується ігрова діяльність.

У

Фізичне виховання дітей у дошкільному навчальному закладі складається з ранкової гімнастики, занять фізичною культурою, рухливих ігор та ігор спортивного характеру, загартування, фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз між заняттями, фізкультурних комплексів під час денної прогулянки.

Описание: ЯкорьФорма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів. 

У дні, коли немає занять з фізкультури, фізкультурні комплекси проводять під час денної прогулянки.

Наповнюваність

У закладі створено 1 різновікову групу (станом на 01 вересня  2016-  25  вихованців)


Зарахування й вiдрахування з днз

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ДИТИНИ В ДНЗ:

 •  
  • медичну довідку про стан здоров’я та епідеміологічне оточення;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • заяву від батьків, або осіб, які їх замінюють;
  • карту фізичного розвитку дитини, форма № 63;
  • копії документів про надання пільг (при наявності);
  • довідка ЛКК для зарахування дітей
  • направлення з управління освіти

За дитиною зберігається місце в ДНЗ:

 •  
  • у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків, а також у літній період (75 днів).

Відрахування дітей із ДНЗ здійснюється:

 •  
  • за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;
  • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;
  • у разі несплати без поважних причин батьками за утримання дитини протягом одного місяця;
  • у разі невідвідування ДНЗ без поважних причин більше місяця.

Шановні батьки!

У ДНЗ «ВЕСЕЛКА» діють правила, вимоги, які допомагають правильно організувати час перебування у ньому Ваших дітей. Запрошуємо Вас дотримуватися таких правил:

1. Своєчасно приводити дитину до дошкільного закладу – з 7.30   та забирати до 17год

2. Якщо Ви привели дитину під час проведення ранкової гімнастики, вам слід дочекатися, коли діти вашої групи повернуться з ранкової гімнастики і передати дитину вихователю. Неприпустимо залишати дитину саму у приміщенні групи.

3. Приводити дитину в ДНЗ в чистому одязі, у взутті, що відповідає розміру ноги дитини та санітарно-гігієнічним вимогам.

4. Приводити в ДНЗ здорову дитину, повідомляти вихователя про її самопочуття вдома та незвичайні випадки (падіння, ушкодження, скарги на погане самопочуття тощо).

5. Своєчасно повідомляти   ст. медсестру або вихователя про хворобу дитини та інші причини її відсутності в ДНЗ 

6. Вихователь зобов’язаний щодня оглядати дитину з метою своєчасного виявлення ознак хвороб (сипу, подряпин, конюктевиту і ін.), нездужання (головний біль, хворе горло, слинотеча та ін.), тілесних ушкоджень (синці, подряпини, гулі тощо).

7. Якщо під час ранкового прийому в ДНЗ у дитини виявлено ознаки хвороби, батьки зобов’язані забрати дитину із днз та звернутися до лікаря за консультацією або медичною допомогою.

8. Батьки, або особи, що за їх дорученням приводять дитину в дошкільний заклад, мають передати дитину вихователю або тому працівникові ДНЗ, який приймає дітей в цей час. Неприпустимо відправляти дитину до ДНЗ саму, без супроводу дорослого. Увечері   вихователь зобов’язаний передати дитину батькам або іншій особі, що прийшла за нею за їх дорученням.

9. Батькам варто заздалегідь домовитися з вихователем щодо тих осіб, яким вони доручають забирати дитину з дошкільного закладу. В окремих випадках таке доручення оформляється письмово.

10. Вихователь не має права віддавати дітей з дошкільного закладу неповнолітнім дітям, батькам у нетверезому стані.

11. Вносити плату за    додаткові освітні послуги і харчування до 20 числа кожного місяця.

12. Вихователь не несе відповідальності за збереження прикрас (сережки, хрестики тощо).

Під час складання правил використано: Закон України «Про дошкільну освіту». Положення про дошкільний навчальний заклад. Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей в дитячих дошкільних закладах.

 


 

 

 


 


1
2
3
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Новини
26 лист. 2021
Платформи Дія. Цифрова освіта та «Всеукраінська Школа Онлайн»
4 лист. 2021
Про очне навчання для учнів 1-4кл. та 9,11кл з 08.11.21; змішана форма навчання для 5-8кл,10кл. з 08.11.21
26 жовт. 2021
З 01.11.2021р.-навчання для 1-11класів розпочнеться за дистанційною формою навчання