Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Погода в Украине МамаТато - усе, що ви маєте знати про дітей

Інклюзивна освіта 2021-2022 н.р. Команда супроводу дитини з ООП.

НАКАЗ

02.09.2021 № 126 по Братській ЗОШ

Про створення команди психолого-педагогічного

супроводу дитини з особливими освітніми потребам

Відповідно доЗакону України «Про освіту» (ст. 20), наказу МОН

України від 08.06.2018 №609 «Про затвердження Примірного положення про

команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми

потребами в закладу загальної середньої та дошкільної освіти» та з метою

створення оптимальних умов для навчання дитини з особливими освітніми

потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та можливостей,

забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими

освітніми потребами в інклюзивних групах

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Команду психолого-педагогічного супроводу

дитини з особливими освітніми потребами (далі Команда супроводу),

(додаток 1)

2. Затвердити персональний склад Команди супроводу (додаток 2):

3. Загальне керівництво командою психолого-педагогічного супроводу

дитини з особливими освітніми потребами покласти на заступника директора

з навчально-виховної роботи Тищенко А.А.

3. Членам команди супроводу:

3.1. Розробити та затвердити план заходів щодо сприяння організації роботи

з учнями з особливими освітніми потребами .   До 15.09.2021

3.2. Скласти індивідуальну програму розвитку дитини з особливими

освітніми потребами та погодити з батьками дитини.  До 16.09.2021

3.3. Сформувати та узгодити з батьками розклад корекційно-розвиткових

занять дитини з особливими освітніми потребами.   До 16.09.2021

3.4. Проводити засідання Команди супроводу   Протягом навчального року

3.5. Членам Команди супроводу дитини з ООП забезпечити співпрацю з ІРЦ

з питань надання корекційно-розвиткових послуг та методичного

забезпечення її діяльності.Протягом навчального року

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор                                                                  З.І.Дубнюк

 

 

Додаток 1

до наказу від 02.09.2021 №___

ПОЛОЖЕННЯ

про команду психолого-педагогічного супроводу дітей

з особливими освітніми потребами у

Братській ЗОШ Покровської селищної ради Дніпропетровської області

І. Загальні положення

1. Положення про команду психолого-педагогічного супроводу

дитини з особливими освітніми потребами розроблено відповідно до Закону

України (ст. 20) «Про освіту», наказу МОН №609 від 08.06.2018 «Про

затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного

супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної

середньої та дошкільної освіти».

2.Це Положення визначає основні принципи, завдання та функції, а

також порядок організації діяльності команди психолого-педагогічного

супроводу дітей з особливими освітніми потребами (далі - Команда

супроводу), які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання в закладі

загальної середньої освіти.

3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

індивідуальний освітній план - документ (частина ІПP), що визначає

послідовність, форму і темп засвоєння дитиною з ООП у закладі ЗЗСО

компонентів освітньої програми з метою реалізації її індивідуальної освітньої

траєкторії.

4. Персональний склад Команди супроводу затверджується наказом

директора Братської ЗОШ, в якій здобувають  освіту діти   з ООП.

5. Команда супроводу дитини з ООП співпрацює з ІРЦ з питань

надання корекційно-розвиткових послуг та методичного забезпечення її

діяльності.

ІІ. Склад учасників Команди супроводу

1. Склад Команди супроводу визначається з урахуванням освітніх

потреб дітей з ООП.

2. До складу Команди супроводу дитини з ООП входять:

  постійні учасники:

заступник директора з навчално-виховної роботи,

вчитель,

асистент вчителя,

практичний психолог

батьки дитини з ООП тощо;

залучені фахівці:

медичний працівник школи,

логопед,

 служби у справах дітей тощо.

ІІІ. Принципи діяльності Команди супроводу

1. Основними принципами діяльності Команци супроводу є:

- повага до індивідуальних особливостей дитини з ООП;

- дотримання інтересів дитини з OOH, недопущення дискримінації

та порушення її прав;

- командний підхід;

- активна співпраця з батьками дитини з ООП, залучення їх до освітнього

- процесу та розробки IПP;

- конфіденційність та дотримання етичних принципів;

- міжвідомча співпраця.

IV. Завдання Команди супроводу

1. Команда супроводу виконує наступні завдання:

- збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси,

труднощі, освітні потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу

виконання ІПP;

- визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку ІРЦ, та забезпечення надання цих послуг;

- розроблення ІПР для дитини з ООП та моніторинг її виконання з

метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини;

- надання методичної підтримки педагогічним працівникам гімназії з

організації інклюзивного навчання;

- створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє

середовище;

- проведення консультативної роботи з батьками дітей з ООП щодо

особливостей їх розвитку, навчання та виховання;

- проведення інформаційно-просвітницької роботи у закладі освіти

серед педагогічних працівників; батьків і дітей з метою недопущення

дискримінації та порушення прав дитини; формування дружнього та

неупередженого ставлення до дітей з ООП.

V. Основні функції учасників Команди супроводу

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

- формування складу Команди супроводу;

- призначення відповідальної особи щодо координації розроблення

ІПР;

- організація роботи Команди супроводу;

- контроль за виконанням висновку ІРЦ;

- залучення фахівців (в тому числі фахівців ІРЦ) для надання

психолого-- педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП;

- контроль за виконанням завдань учасниками Команди супроводу  своїх функцій;

- розроблення спільно з іншими учасниками Команди супроводу

індивідуального навчального плану дитини з ООП;

- залучення батьків дитини з ООП до розроблення і погодження  ІПР;

- оцінка діяльності педагогічних працівників, залучених до  реалізації ІПР;

- моніторинг виконання ІПР.

o Практичний психолог:

o вивчення та моніторинг психічного розвитку дитини з ООП;

o психологічний супровід дитини з ООП;

o надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП згідно з  IПP¹;

o надання рекомендацій, консультацій та методичної допомоги

педагогічним працівникам закладу освіти у роботі з дитиною з ООП;

o консультативна робота з батьками дитини з ООП;

- просвітницька робота щодо формування психологічної готовності

в учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі.

- соціально-педагогічний патронаж дитини з ООП та її батьків;

- виявлення соціальних проблем, які потребують негайного

вирішення, при потребі, направлення до відповідних фахівців з метою

надання допомоги;

- вивчення соціальних умов розвитку дитини з ООП;

- соціалізація дитини з ООП, адаптація її у новому колективі;

- інформування дитини з ООП та її батьків про мережу закладів

позашкільної освіти, залучення дитини до участі в гуртках, секціях з урахуванням її можливостей;

- надання рекомендацій учасникам освітнього процесу щодо

шляхів ефективної інтеграції дитини з ООП в колектив однолітків,

формування позитивного мікроклімату в дитячому колективі, подолання

особистісних, міжособистісних конфліктів;

- захист прав дитини з ООП, за відповідним дорученням  представлення її інтересів у відповідних органах та службах.

- Вчитель-логопед:

- надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП, згідно  ІПP;

- моніторинг досягнень у відповідній сфері розвитку дитини,  згідно ІПР;

- надання рекомендацій педагогічним працівникам щодо особливостей організації освітнього процесу, реалізації корекційнорозвиткових цілей в процесі навчання, технології для досягнення кінцевих цілей навчання, визначених в ІПР та застосування адаптацій (модифікацій);

- консультативна робота з батьками дитини з ООП;

- Вчитель:

- забезпечення освітнього процесу дитини з ООП з урахуванням особливостей її розвитку та ІПP;

- підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу про особливості навчально-пізнавальної діяльності дитини з ООП,

її сильні сторони та потреби; результати виконання дитиною навчальної програми/освітнього плану;

- визначення спільно з іншими педагогічними працівниками рівня

Досягнення кінцевих цілей навчання; передбачених ІПP;

- створення належного мікроклімату в колективі;

- надання інформації батькам про стан засвоєння навчальної

програми/освітнього плану дитиною з ООП.

- Асистент вчителя:

- спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних

особливостей, схильностей, інтересів та потреб;

- участь в організації освітнього процесу дитини з ООП;

- участь у розробці ІПP;

- адаптація освітнього середовища; навчальних Матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП;

- оцінка спільно з вчителем/вихователем рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР;

- підготовка інформації для учасників засідання Команди

супроводу за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб;

- надання інформації батькам, педагогічним працівникам щодо  особливостей розвитку дитини з ООП.

- Батьки дитини з ООП:

- доведення інформації про дитину (стиль, спосіб навчання, успіхи, труднощі у виконанні домашніх завдань);

- прийняття участі у роботі Команди супроводу, в тому числі залучення до складання ІПP;

- створення умов для навчання, виховання та розвитку дитини.

- Медичний працівник закладу освіти:

- інформування учасників Команди супроводу про стан здоров’я дитини та її психофізичні особливості;

- за необхідністю, здійснює збір додаткової інформації від батьків,

закладу охорони здоров’я щодо стану здоров’я дитини.

- VI. Організація роботи Команди супроводу

- Загальне керівництво Командою супроводу дитини з ООП

покладається на директора або заступника директора з навчально-виховної

роботи, який несе відповідальність за виконання покладених на Команду

завдань та розподіл функцій між її учасниками.

- Робота Команди супроводу здійснюється в межах основного

робочого часу працівників.

- Однією з організаційних форм діяльності Команди супроводу є засідання її учасників, яке проводиться не менше трьох разів протягом. навчального року.

- За потреби скликаються позачергові засідання. Ініціювати

позачергове засідання Команди супроводу може будь-хто з її учасників.

- Головою засідання Команди супроводу є заступник директора або вчитель.

- Рішення засідання Команди супроводу приймаються за

результатами колегіального обговорення інформації кожного її учасника

відкритим голосуванням (за умови присутності на засіданні не менше 2/3 від

загального складу).

- Рішення засідання Команди супроводу оформляється

протоколом, який веде секретар засідання. Протокол засідання підписується

головою, секретарем та всіма учасниками засідання.

- Секретар призначається із числа складу постійних учасників

Команди супроводу.

- VII. Організація надання психолога-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з особливими освітніми  потребами

- Відповідно до висновку ІРЦ, індивідуальної програми

реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності), результатів психологопедагогічного вивчення дитини Команда супроводу складає індивідуальну

програму розвитку дитини з ООП впродовж 2-х тижнів з моменту початку

освітнього процесу.

- ІПР погоджується батьками та затверджується керівником закладу освіти.

- Команда супроводу переглядає ІПР з метою її коригування та

визначення прогресу розвитку дитини у закладіти освіти - тричі на

навчальний рік (у разі потреби частіше).

- Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП Команда

супроводу розробляє індивідуальний навчальний план та індивідуальну

навчальну програму та індивідуальний освітній план з закладі освіти.

- Команда супроводу визначає способи адаптації (у разі

необхідності модифікації) освітнього середовища, навчальних матеріалів

відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних

особливостей розвитку дитини з ООП.

- Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових

послуг здійснюється шляхом проведення індивідуальних і групових занять.

- У разі виникнення труднощів у реалізації ІПР, Команда

супроводу звертається до фахівців ІРЦ щодо надання методичної допомоги.

- Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП.

- Корекційно-розвиткові заняття згідно з ІПР проводяться

педагогічними працівниками закладу освіти та (або) залученими фахівцями

ІРЦ, інших установ/закладів, фізичними особами, які мають право  здійснювати освітню діяльність у сфері освіти.

 

 

Додаток 2

наказу від 02.09.2021 №126

Персональний склад Команди

супроводу дитини з особливими освітніми потребами

Постійні учасники

Заступник директора з навчально-виховної роботи Тищенко А.А

вчитель –класний керівник  

асистент вчителя  

практичний психолог

батьки, або законні представники дитини з ООП.

Залучені фахівці:

логопед

реабілітолог


Директору

________________________________________

(найменування закладу освіти)

 

_______________________________________________________

(П.І.Б.)

________________________________________

________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника

(вказується поштова адреса),

контактний телефон, адреса електронної пошти

 

 

 

 

Заява

 

 

 

 

Прошу організувати інклюзивне навчання для моєї доньки/ мого сина

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові дитини.)

20___ року народження, учня ___класу, протягом 20__/20__ навчального року відповідно до висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини від _________________ № ІРЦ-_________ (додається).

 

З порядком організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим постановою КМУ від 15.08.2011 №872 (зі змінами), наказом МОНУ від 08.06.2018 №608 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти» ознайомлена/ознайомлений.

 

 

_____________________                                            ___________________

 (дата)                                                                                                                                    (підпис)

 

 


 

 

 Методика роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі 

Кожна дитина є особливою, і це незаперечно. Однак усе ж таки є діти, про яких кажуть «ОСОБЛИВІ» не для того, щоб підкреслити унікальність здібностей, а для того, щоб відмітити ті особливі потреби, які відрізняють їх від інших дітей. Незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, кожна людина має право на повноцінне життя, освіту, якість якої не відрізняється від якості освіти решти людей.

З метою забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами, зокрема з інвалідністю, керівники дошкільних, загальноосвітніх,   позашкільних та інших навчальних закладів, незалежно від типу й підпорядкування, мають забезпечити їм відповідні умови для навчання.

Для дієвої допомоги цим дітям, Україна і всі ми, повинні пройти той самий шлях, який давно подолали розвинуті країни світу, тобто навчитися бачити в них передусім особистість з усіма правами й потребами, лише потім певні фізичні відмінності, що, звичайно, ніяк не обмежують цю дитину в спілкуванні, навчанні та й будь-чому. Звичайно ж, постає питання про те, хто і як навчатиме таких дітей. Саме тому,  передусім виходячи з інтересів таких дітей, була прийнята  постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 20011р. №872 « Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітньому навчальному закладі». Тобто інклюзивне навчання - це  те яскраве світло в кінці довгого тунелю, що побачили хворі діти, для  яких спілкування з ровесниками раніше було величезною розкішшю.

Але тепер значна проблема постала перед вчителями, до яких у класи прийшли незвичні школярі. Адже дитина з особливими потребами - це не просто учень, який не встигає у навчальній діяльності за потоком звичайних однолітків. Кожен із них – це окремий незвичайний світ, глибокий і ніким не пізнаний. Це загадка, яку важко, але необхідно розгадати.

Нині надзвичайної важливості набуває питання організації навчання дітей з особливими освітніми потребами, необхідність задовольнити дедалі ширше коло їхніх бажань, наблизити умови їхнього життя до умов життя здорових дітей, допомогти  самореалізуватися, знайти своє місце в суспільстві.

Працюючи з такими дітьми, вчителю треба намагатися відповідати на потреби всіх учнів класу, щоб забезпечити рівність можливостей.

Педагогу в класі якого є дитина з особливими освітніми потребами варто дотримуватися стратегії у роботі з такою категорією дітей.   

1. Дитині слід  запропонувати безпечне місце, звідки  вона могла б  спостерігати за діяльністю інших;

2. Вчитель повинен  слідкувати, щоб учень чітко дотримувався постійного порядку дій;

3. Потрібно сприяти залученню дитини  до групової діяльності;

4. Варто використовувати позитивні підкріплення(усмішка, кивок головою);

5. Увагу треба звертати на зусилля, а не на результат;

6. Слід обмежувати рівень шуму;

7. Учитель повинен давати чіткі зрозумілі вказівки;

8. Педагог має навчити дитину контролювати свої дії;

9. Викладач повинен планувати заняття так, щоб була можливість проводити оцінювання та індивідуального навчання кожного учня;

10. Вчитель має надати можливість учню діяти самостійно;

11. Педагог повинен заохочувати колективні види діяльності, щоб сприяти соціальному розвиткові всіх дітей;

12. Учитель в своїй діяльності має використовувати досвід педагогів, які працюють із дітьми з вадами  розвитку, використовувати сучасні ефективні підходи, збирати щонайбільше інформації для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Коли діти з особливими потребами навчаються разом зі здоровими дітьми, у всіх них є рівні можливості досягти успіху. При цьому оцінюються конкретні досягнення дітей,  незалежно від їхнього інтелектуального, фізичного, соціального, емоційного стану. Готуючись до уроку педагог повинен чітко уявляти, що повинні засвоїти учні, враховуючи те, що в класі знаходиться дитина з особливим освітніми потребами. Узагалі розвиток і виховання дитини значною мірою залежить від індивідуалізації навчального процесу.  Одним зі шляхів його забезпечення є диференціювання завдань. Серед головних положень, закладених у Державному стандарті початкової освіти є орієнтація  освітньої системи на дитячу особистість та її розвиток.

Учень, особливо той, хто відстає в навчанні, має бути впевнений, що учитель зацікавлений у його особистісному зростанні, бачить найменші успіхи, радіє разом з ним. Завдання кожного педагога в інклюзивному класі навчити всіх і кожного шляхом роздільної організації навчального процесу на уроці в межах одного класу. Практика  доводить, що особистісно-розвивальна спрямованість  освіти неможлива без диференційованого навчання. Учитель, плануючи урок в інклюзивному класі, враховує потреби кожного учня, тому завдання диференціює: скорочується кількість письмових завдань або вони замінюються на усні повідомлення, надаються альтернативні завдання вправам із письма, особливо в молодших класах, дозволяється маркування в підручнику  головного, необхідного для виконання матеріалу. Практикується повторення учнями інструкції щодо виконання вправи, надається додатковий час для завершення письмової роботи, застосовуються перфокарти, учнів забезпечують друкованою копією завдань, розміщених на дошці, тощо.  Диференціацію проводять як за складністю, так і за самостійністю їх виконання, коли поступово змінюється міра допомоги вчителя. Кожен із дітей прагне досягти мети власними силами. Клас працює як єдине ціле, водночас кожен іде своєю стежкою. За такої організації роботи є можливість спокійно працювати з  дитиною з особливим потребами безпосередньо на уроці й при цьому розвивати здібності сильніших учнів.  Починаючи з 1-го  класу, можна поділити дітей на три групи: сильна, середня, слабка й на кожному  етапі уроку давати завдання з навантаженням, яке відповідає  індивідуальним особливостям кожного учня.

Таким чином в інклюзивному класі учитель використовує гнучкий підхід до викладання та навчання для задоволення різних потреб у навчанні різних дітей. Якщо викладання стає більш ефективним, виграють усі діти, а не лише діти з освітніми потребами. У школі можна використовувати мобільний розклад - один із способів, який допомагає краще підлаштуватися під потреби дитини. Буває, для навчання потрібно, щоб учень був разом із класом, а іноді - у невеликій групі або навіть навчався  наодинці з учителем .

З досвіду тоді такі діти прихильніше ставляться до оточення, їхній інтерес до навчальної діяльності зростає, у них з’являється мотивація до самоконтролю, частіше проявляються почуття гордості за себе, за продукт власної діяльності. Відбуваються позитивні зміни в розвитку навчальних умінь та навичок таких дітей. Кожна дитина переживає відчуття своєї значущості.

Батьки дітей з особливим освітніми потребами переконані,що найсприятливішими умовами для навчання і виховання їхніх дітей є звичайні школи, де вони можуть успішно навчатися, товаришувати з ровесниками та почуватися в безпеці.

Девіз методики Марії Монтессорі «Допоможи мені це зробити самому» повинен бути актуальним і домінантним в організації навчальної діяльності інклюзивного  класу. При роботі з дітьми з особливими потребами провідною ідеєю є «Не зашкодь, не залиши без допомоги!» Учень в інклюзивному класі повинен  почувати себе самостійним, корисним, потрібним в колективі своїх однолітків.     

 

 

2021-2022н.р.

ІНКЛЮЗИВНІ КЛАСИ

3клас Котенко Д., Кушнір О.(аситстент вчителя Цвіркун О.М.)
5клас -2 Подолінський А, Паришкура С(асистент вчителя Ляшенко І.С)
7клас -1 Циб М(асистент вчителя Дячкіна О.М)
9клас-1 Ілієнко А.(асистент Поломаш К.О).

 

З В І Т

Про проведення «Веселкового»  тижня

 інклюзивної освіти

         Відповідно до річного плану роботи КЗО «Братський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» та з метою інформування та проведення роз’яснювальної роботи серед учнівської молоді та педагогічних працівників з питань запровадження інклюзивного навчання, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в закладах освіти, надання їм консультативної, просвітницької, методичної допомоги та формування толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами  був проведений «Веселковий» тиждень інклюзивної освіти  під девізом: «Мій заклад відкритий для всіх»  в школі з 23.02.21 р. по 26.02.2021року.           

Протягом «Веселкового»  тижня  інклюзивної освіти, кожному дню був призначений свій колір  веселки та назва.

 Дата

Захід

Відповідальний

Клас

 

 

 

 

 

23.02.2021 Блакитний день

 

Інформаційний день

1.Був створений інформаційний стенд про інклюзивне навчання у школі.

Коридор школи оформлений згідно з тематикою тижня.

 

Дячкіна О.М.

 

1-11

2. Оголошення по шкільному радіо про заходи тижня та   конкурсу малюнку і казки «Про добро».

Дячкіна О.М.

 

 

1-11

 

 

3.В школі працює 4 інклюзивних класи, які були виділені  блакитними нагрудними квітами, які виготовили діти з особливими освітніми потребами. В кінці дня, цими квітами було прикрашене шкільне штучне деревце.

 

Корж О.Л.

Цвіркун О.М.

Поломаш К.О.

Ляшенко І.С.

 

 

2,4,6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

24.02.2021 Зелений  день

 

Спортивний день

1. Вчителями ЛФК в цей день були проведені  спортивні  заходи:  

-   естафета між асистентами вчителів та учнями  6 класу;

- протягом дня  проводилися фізкультхвилинки.

 

Вчителем ритміки також були проведені руханки, відповідно до віку учнів інклюзивних класів.

 

 

Ляшенко С.В.

Карабут І.П.

 

 

 

 

Блик І.Л.

 

 

 

2,4,6,8

2. Був проведений спільний урок розвитку мовлення, на якому діти  прослухали казку «Як берізка своє листя роздарувала». Виготовили зелені листочки та подарували їх декоративній берізці.

 

Корж О.Л.

Цвіркун О.М.

Поломаш К.О.

Ляшенко І.С.

 

 

2,4,6,8

3. Флешмоб  «За здоровий спосіб життя».

 

 Карабут І.П.

Діти з ООП, асистенти, 6 клас

 

 

25.02.2021 Жовтий  день

 

День  дружби  та  доброти

1.Цього дня була проведена повчальна бесіда про повагу до інших.  В інклюзивних класах виготовлено   квіток дружби:

- 2,4 класи - у вигляді долоньок;

- 6,8 класи – у вигляді квіток.

 

Дячкіна О.М.

Корж О.Л.

Цвіркун О.М.

Поломаш К.О.

Ляшенко І.С.

 

 

 

2,4,6,8

2. Діти з ООП взяли участь у загальношкільному заході, присвяченому 150-річчю Лесі Українки.

 

Шкільний захід

 

2,4,6,8

 

 

 

 

 

26.02.2021 Червоний  день

 

День  любові  до  ближнього

1. В цей день працювала шкільна пошта, я якій листи повинні були починатися зі слів «Мені приємно сказати тобі, що…»

 

Учнівське самоврядування  

 

 

1-11

2. Вчителем соціально-побутового орієнтування був проведений урок етикету у ресурсній кімнаті, де діти з ООП сервірували стіл до чаювання, пили чай та вчилися користуватися столовими приборами.

 

 

Корж О.Л.

 

 

Діти з ООП

3.Практична психологиня команди супроводу дітей з ООП провела тренінг  «Бінго», з метою показати на прикладі, що всі ми різні, але всі ми рівні.

 

Колошва В.О.  

 

10-11

4.Для дітей з ООП був організований  відео перегляд  на   проекторі інклюзивної кімнати «Кожна людина унікальна»

Корж О.Л.

Цвіркун О.М.

Поломаш К.О.

Ляшенко І.С.

 

Діти з ООП

5. В кінці дня було підбито підсумки конкурсу казки та малюнків «Про добро» та вручено нагороди всім учасникам.

Дячкіна О.М.

Корж О.Л.

Цвіркун О.М.

Поломаш К.О.

Ляшенко І.С.

 

1-11

       

 


Особливості роботи асистента вчителя в інклюзивному класі

 

         На сьогоднішній день в Україні відбуваються значні зміни в галузі  освіти, яка передбачає включення кожної дитини, у тому числі і дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній процес і тим самим забезпечує реалізацію їх права на освіту.

Відповідно до Конвенції ООН про права інвалідів та інших міжнародних документів, необхідними умовами для отримання якісної освіти для дітей з особливими потребами  є вміння педагога здійснювати індивідуалізацію та диференціацію навчального процесу, оцінювати розвиток дитини на основі об`єктивних спостережень за її розвитком, розробляти індивідуальні навчальні програми, тісно співпрацювати з батьками дитини та іншими фахівцями. Звичайно, що для виконання цих та інших завдань педагогу потрібна допомога – з боку адміністрації навчального закладу, з боку інших фахівців, з боку батьків.  Але найбільш важливою для педагога є надання допомоги під час самого навчального процесу. Саме надання такої допомоги і є основною метою діяльності асистента педагога (асистент вчителя, асистент вихователя).

Асистент вчителя призначається на посаду та звільняється з неї наказом керівника місцевого органу управління освітою.

Посаду асистента вчителя може обіймати особа, яка має повну вищу педагогічну освіту та пройшла курсову перепідготовку щодо роботи в умовах інклюзії. У навчальному закладі даний педагогічний працівник безпосередньо підпорядковується заступнику директора з навчально-виховної роботи, працює під керівництвом учителя класу, до якого призначений.

Разом із вчителем класу асистент вчителя здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, зокрема:

·        проводить навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, використовуючи різноманітні форми роботи та запроваджуючи ефективні форми їх проведення;

·        допомагає дітям з особливими освітніми потребами виконувати навчальні завдання;

·        здійснює добір, розробку додаткового дидактичного матеріалу до тем, які вивчаються, враховуючи особливі освітні потреби учня відповідно до вказівок учителя;

·        залучає дітей з особливими освітніми потребами до різних видів навчальної діяльності на уроці;

·        адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами;

·        разом із групою фахівців, приймає участь у розробленні  індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами, вивчає особливості діяльності та розвитку дітей, оцінює їхні навчальні досягнення, виконання ними індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку розвитку дітей з особливими освітніми потребами;

·        проводить спостереження за навчальною діяльністю учня з особливими освітніми потребами та об’єктивний запис інформації щодо виконання учнем завдань та змін у його поведінці, повідомляє цю інформацію вчителю;

·        інформує вчителя класу та батьків про досягнення дітей з особливими освітніми потребами.

 

Учитель разом з асистентом є учасниками команди, вони виконують чітко розділені  ролі у навчальному  процесі, гармонійно доповнюють один одного. Численні завдання, які стоять перед асистентом педагога, потребують не лише належної його підготовки, а й постійної підтримки та допомоги з боку вчителя.

Для формування ефективних стосунків учителі можуть використовувати різні стратегії, зокрема:

·        спільне обговорення ролей і завдань асистента вчителя;

·        установлення чітких критеріїв успішної діяльності асистента вчителя;

·        спільне обговорення філософії та підходів до навчання й управління класом;

·        проведення регулярних зустрічей з асистентом вчителя для обговорення результатів спостережень за учнями, обговорення проблемних ситуацій і стратегії запровадження навчальної програми.

         Отже, слід зазначати, що, оскільки чинне законодавство недостатньо регулює стосунки між учителями й асистентами вчителів, то перед учителями стоїть завдання зробити ці стосунки максимально ефективними. Ідеальні взаємини між учителем та асистентом учителя є постійними тривалим процесом. Однак на основі першого досвіду спільної роботи вчителів та асистентів учителя в інклюзивних навчальних закладах можна стверджувати, що учні дуже виграють у ситуації, коли вчителі й асистенти вчителів чітко розуміють свої ролі й відповідальність і разом працюють над досягненням спільної мети.

В цьому році в першому класі з інклюзивним навчанням навчається учень з порушенням зору. Особливості розвитку та підтримки дитини з порушенням зору.

Основну інформацію про навколишній світ (90%) дитина отримує через зір, який є провідним сенсорним каналом взаємодії з навколишньою дійсністю, тому порушення зору суттєво впливають на розвиток дитини. Основним критерієм зорових порушень є гострота зору, оскільки вона має найбільше значення для життєдіяльності людини. При зорових порушеннях гостроту зору ділять на:

-         відносну (гострота зору без окулярів);

-         абсолютну (гострота зору в окулярах).

До порушень зору відносять сліпоту, слабозорість, косоокість.

Особливості психофізичного розвитку дітей з порушенням зору спостерігаються передусім у сфері чуттєвого пізнання: у дитини порушуються зорові відчуття та сприймання, що впливає на формування кількості зорових уявлень, а це, у свою чергу, відбивається на формуванні образів, уявлень, понять, мовлення; порушується співвідношення образного та понятійного в мисленнєвій діяльності; спостерігаються особливості емоційно-вольової регуляції; знижується пізнавальна активність і послаблюється розвиток пізнавальних процесів.

Велике значення для сприймання й пізнання навколишнього у сліпих і слабозорих має дотик. Тактильне сприймання забезпечує отримання комплексу різних відчуттів (торкання, тиснення, рух, тепло, холод, біль, фактура матеріалу) й допомагає визначити форму, розміри, установити пропорційні відношення.

Слабозорим дітям важко сприймати предмети на відстані й ті, що рухаються, а також великі та дрібні за розміром, тому багато чого з довкілля залишається поза увагою цих дітей та збіднює уявлення про навколишній світ.

Сліпі та слабо зорі діти вимушені запам’ятовувати й утримувати в пам’яті таку кількість інформації, яку не треба пам’ятати людині, яка бачить. Тому у сліпих і слабозорих людей обсяг пам’яті великий.

Формування таких мисленнєвих операцій, як аналіз, синтез, порівняння, класифікація, узагальнення, відбувається пізніше.

У дітей з порушенням зору наявне переважання слухової уваги над зоровою, а також відмічаються значні труднощі формування довільної уваги.

Педагогам, які працюють з дітьми, які мають порушення зору, в умовах інклюзивного навчання важливо адаптувати до потреб цих дітей навчальне середовище ще до початку приходу такої дитини у клас. Якщо дитина є слабозорою, їй необхідні додаткове освітлення робочого місця, спеціальні підручники, зошити.. Учитель також мусить озвучувати все, що він пише на дошці. Пояснення вчителя не повинно бути швидким і складним – треба пояснювати просто, зрозуміло, з наведенням доказів, використовуючи додаткові, за можливості об’ємні наочні засоби.

Педагоги класів з інклюзивним навчанням повинні попереджувати втомлюваність дітей з порушенням зору, брати до уваги їх повільність у процесі читання, письма, яка передбачає звільнення навчального матеріалу від другорядного й несуттєвого. Необхідно чітко регламентувати безперервне зорове навантаження, яке не повинно перевищувати 10 – 15 хвилин для дітей зі зниженим зором. У ході заняття вчитель мусить частіше звертатися до учнів з порушенням зору, залучати їх до групової роботи.

До приходу дитини в школу вчитель і асистент вчителя адаптували робоче місце дитини, особисту шафку для роздягання, підготували вправи для очей, фізкультхвилинки.

Асистент вчителя на уроках застосовує дидактичний матеріал відповідно до

 вказівок учителя; залучає дитину з особливими освітніми потребами до різних видів навчальної діяльності на уроці; допомагає дитині з особливими освітніми потребами виконувати навчальні завдання; проводить фізкультхвилинки, вправи на зняття втоми з очей, веде спостереження за учнем.

Ось деякі з них:

  

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА ДЛЯ ОЧЕЙ

КОМПЛЕКС ВПРАВ

1.     Виконується в положенні сидячи. Міцно заплющити очі на 3 – 5 с, потім розплющити на  3 – 5с. Повторити 6 – 8 разів.

2.     Виконується в положенні сидячи. Швидко моргати  протягом  30 – 40 с.

3.     Виконується в положенні сидячи. Закрити повіки. Промасажувати їх за допомогою колових рухів пальців ( верхнє повіко – від носа до зовнішнього краю очей, нижнє повіко – від зовнішнього краю до носа ( потім – навпаки). Виконувати протягом 30 – 40 с.

 

КОМПЛЕКС ВПРАВ ДЛЯ ГІМНАСТИКИ ОЧЕЙ

·        Швидко покліпати очима, заплющити очі та посидіти спокійно, повільно рахуючи до 5. Повторити 4 -5 разів.

·        Міцно замружити очі. Порахувати до 3, відкрити очі та подивитися вдалечінь.   Порахувати до 5. Повторити 4 – 5 разів.

·        У середньому темпі проробити 3 – 4 кругових рухів очима в правий бік, стільки ж само - у лівий. Розслабивши очні м’язи, подивитися вдалечінь – на рахунок 1 – 6. Повторити 1 – 2 рази.

·        Витягнути руку вперед. Подивитися на вказівний палець витягнутої руки на рахунок 1 – 4. Потім перенести погляд вдалечінь на рахунок 1 – 5. Повторити 4 – 5 разів.

 

ВПРАВИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ ЗОРУ

·         « Стрілянина» очима праворуч, ліворуч, униз ( по 6 разів).

·        « Намалюйте очима 6 кіл за годинниковою стрілкою і 6 кіл – проти.

·        « Напишіть « очима цифри від 0 до 9.

·        « Намалюйте»  очима  пружинки.

·        « Намалюйте»  очима 6 горизонтальних вісімок і 6 вертикальних.

 

ВІРШОВАНІ ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКИ ДЛЯ ОЧЕЙ

 Очі швидко обертаєм, 
Головою не хитаєм. 
Вліво раз, два, три, чотири. 
Вправо стільки ж повторили. 
По колу очі обертаєм 
І все навколо розглядаєм. 
Раз коло, два і три, чотири. 
Щільніше очі ми закрили. 
На п’ять і шість їх потримали 
І потім знову закружляли. 

Також асистент вчителя має одну корекційно-розвиткову годину з образотворчого мистецтва для дітей із зниженням зору.

 

     Заняття з образотворчого мистецтва

 

Тема: аплікація « Сімейка білих грибів»

Мета: розвивати у дитини уяву, дрібну моторику рук, розвивати вміння правильно користуватися пензликом для клею і ножицями.

Обладнання: смужки з кольорового паперу 5 мм, ножиці, клей, пензлик, картон.

                                            

 

 

                                                Хід заняття

  Ι. Організаційний момент.

II.   Актуалізація опорних знань і вмінь:

1.        Бесіда:

–          Ми вже ознайомилися з матеріалами та інструментами для аплікації.  

            Згадаймо їх.

–          Яких правил слід дотримуватися під час виконання аплікації?

Відгадай загадку

У лісі буває і капелюх має,

На одній нозі стоїть і чекає,

Поки не візьмуть на обід.  (гриб)

 

-         Де ростуть гриби?

 

-         Хто збирає гриби і навіщо?

 

-         З яких частин складається гриб?

 

-         Які бувають гриби?

 

  Вчитель показує зразок аплікації з зображенням сімейства грибів.

 

-         Розкажи, як розташовані гриби? (в середині один великий, а з країв – маленькі)

-         Подивись на два маленькі гриба. Чи однакові вони?

-         Але перш ніж приступимо до виконання роботи, давайте разімнемо пальчики.

 

Пальчикова гімнастика «Гриби

 

Раз, два, три, чотири, п'ять!          «Крокують» пальчиками по столу.

 

Ми йдемо гриби шукати.

 

Цей пальчик в ліс пішов,              загинають по одному пальчику,

 

Цей пальчик гриб знайшов,          починаючи з мізинця.

 

Цей пальчик чистити став,

 

Цей пальчик смажити став,

 

Цей пальчик все з'їв,

 

Тому й погладшав.

 

-         Молодець, я бачу, ти готовий до роботи!

·         Учень  бере смужки кольорового паперу. По черзі вплітаємо кожну смужку, так, щоб вийшов килимок схожий на шахову дошку.

·         Коли паперові килимки готові, їх обов'язково потрібно змастити за допомогою пензлика клеєм ПВА з одного боку, і дати висохнути.

 

Фізкультхвилинка

       Ми старанно дуже вчились,

       Трошки вже і потомились.

       Разом всі тихенько встали,

       Пальчики порозминали.

       Ніжками потупали,

       Тишу скрізь послухали.

       Помаленьку присідайте,

       Обережненько вставайте.

       Руки вгору, руки вниз,
       Подивились пильно скрізь.
       Головою покрутили
       І за парти всі присіли.

 

·         А тепер вирізаємо деталі майбутньої аплікації: капелюшки, ніжки грибів, траву, листя.

·          Рамку для нашої роботи можна зробити з будь-якого щільного картону. Спочатку вирізаємо прямокутник 20х15см. Це буде основа.

·         Розкладаємо деталі аплікації в композицію. Намічаємо олівцем контури деталей.

·         За допомогою пензлика намазуємо клеєм деталі грибочків з одного боку, і розташовуємо їх згідно з наміченими контурами.

·        Приклеюємо траву і листя.

 

        Подарунок для друга готовий!

 

Білий гриб на товстій ніжці,

Малий, середній і великий,

На грибний лісовій доріжці

Капелюшок ховає під листям.

 

Підсумок заняття

-         Чи сподобалось тобі сьогоднішнє заняття?

-         Що сподобалось найбільше?


ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ – РІВНИЙ ДОСТУП ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

   Навчання дітей з особливими освітніми потребами  в інклюзивних класах в Братському НВК  вже здійснюється п’ять років. Асистенти вчителя мають багато методичних матеріалів та рекомендацій,програм  для навчання саме таких дітей.

Ще в 2016році  Відділом дошкільної освіти та соціального захисту департаменту освіти і науки ОДА(Філіппенко О.І.)була перевірка системи роботи в інклюзивних класах. Приємно,що напрацювання вже є,але все більше намагаємося задіяти спеціалістів(наприклад,практичного психолога Колошва В.О) для роботи з дітками.

     В інклюзивних класах наголос робиться в першу чергу на розвиток сильних якостей і талантів дітей, а не на їхніх фізичних або розумових проблемах. Взаємодія з іншими дітьми сприяє   фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвитку дітей з особливими освітніми потребами. При цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні моделі поведінки дітям з особливими освітніми потребами і мотивують їх до цілеспрямованого використання нових знань і вмінь.

Саме в  інклюзивних класах взаємодія між учнями з особливими освітніми потребами та дітьми з типовим рівнем розвитку сприяє налагодженню між ними дружніх стосунків, завдяки чому діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей, стають більш чуйними, готовими до допомоги.

Інклюзивна школа — навчальний заклад, який забезпечує інклюзивне навчання як систему освітніх послуг, зокрема:

- адаптує навчальні програми та плани, навколишнє середовище, методи та форми навчання для дітей з особливими освітніми потребами;

- співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей;

- створює позитивний клімат у шкільному середовищі.

Хоча інклюзивні класи забезпечують сприятливі умови для досягнення рівних можливостей і повної участі дітей з особливими освітніми потребами у житті навчального закладу та громади, для їх ефективної діяльності необхідні спільні зусилля не лише вчителів і персоналу школи, а й батьків, членів родин, однолітків.

  Реформа децентралізації дала можливість не лише впроваджувати інклюзивну освіту на місцях.  На допомогу місцевим громадам   розроблено  Стандарти для Нового освітнього простору у  громадах. Вони  вже містять обов’язковий елемент доступності .Тому саме  Проект було реалізовано за технічним завданням Благодійного Фонду Марини Порошенко, який втілює програму «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації», та за сприяння голови Дніпропетровської ОДА.

Ще з початку вересня в школі  почала працювати будівельна бригада для облаштування ресурсної кімнати для дітей інклюзивної освіти  в Братському НВК та Покровській гімназії.

 Для  нас  ресурсні кімнати  у навчальних закладах є новими, але для європейських країн вони вже давно стали нормою.

Дружина Президента М.Порошенко сказала:«Ми бачили подібні кімнати під час вивчення закордонного досвіду впровадження інклюзивної освіти у США, Норвегії, Данії, Литві та Молдові. Відтоді ми почали розробляти адаптований під українські школи проект такої кімнати для дітей з особливими освітніми потребами. І перша українська ресурсна кімната в інклюзивній школі з’явиться у Дніпропетровській області».

Що ж це за кімнати?

Ресурсна кімната - спеціально облаштований клас, де діти з особливими потребами зможуть вчитися за індивідуальною програмою. Корекційні педагоги допомагатимуть хлопчикам та дівчаткам, зокрема, отримати повсякденні побутові навички. Для цього придбані все необхідне:меблі та техніка, медіа тека.

    Згідно з проектом, кімната містить навчальну, соціально-побутову, ігрову зони та зону відпочинку.   Меблі в ній модульні, що дозволяє по-різному формувати робочі зони – індивідуальні та для роботи в групах. Крім того, приміщення оснащене   комп’ютерним обладнанням,планшетами та принтером для роботи з додатковим навчальним матеріалом.

 Ресурсна кімната – це можливість набувати соціальний досвід, адже основне завдання інклюзивної освіти для таких дітей – підготувати їх до самостійного дорослого життя.

В інклюзивних  класах(5 та 8кл) крім вчителя за потребою знаходиться    асистент учителя, який знаходиться поруч з дитиною. Ці вчителі  з педагогічною освітою, їхня функція — допомагати вчителю готувати роздатковий навчальний матеріал та допомагати дитині опановувати знання(асистента вчителя Безугла В.М та Соломка І.А).Виділено додаткові корекційні години,  для  занять ритміки(Блик І.Л.),ЛФК(Ляшенко С.В.), соціально-побутове орієнтування(Соломка І.А) та  розвиток мовлення(Безугла В.М).

Відкриття ресурсної кімнати вже відбулося. Враження надзвичайні. Умови прекрасні. Діти,батьки,вчителі задоволені.

Дякуємо всім,хто турбувався за вчасний ремонт та забезпечення ресурсної кімнати.

Директор Братського НВК                    З.І.Дубнюк
  

 Україна

Комунальний заклад освіти

«Братський навчально-виховний комплекс

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –

дошкільний навчальний заклад»

Покровської селищної  ради Дніпропетровської області

вул. Шкільна,1а,  с. Братське  Покровський  район  Дніпропетровська  область,

53640, тел. +38(05638) 5-56-35,

e-mail: [email protected]  Код  ЄДРПОУ  35865019

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про улаштування медіа теки

станом на 28.08.19р

Повна назва ЗНЗ: Комунальний заклад освіти «Братський навчально-виховний комплекс

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –дошкільний навчальний заклад»

Покровської селищної  ради Дніпропетровської області

Адреса:село Братське вул. Шкільна,1а Покровського району Дніпропетровської області                інд.53640

Загальна к-сть класів - 11

Кількість учнів НВК- 168 ,   ДНЗ -23  ВСЬОГО:190

Кількість учнів,що навчаються за інклюзивною формою навчання в НВК-5.

 

 

 

Директор НВК                З.І.Дубнюк