Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Погода в Украине МамаТато - усе, що ви маєте знати про дітей

Ліцензування ЗНЗ-2019

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності Братського НВК (відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  Покровської селищної ради

від «11»липня 2017р.

№ 222-9-7

Селищний голова

___________________ С.А.Спажева

 

 

С Т А Т У Т

комунального закладу освіти

 БРАТСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –

дошкільний навчальний заклад»

  Покровської селищної  ради

Дніпропетровської області

Ідентифікаційний  код  35865019

 

 

смт Покровське

2017рік

 

З М І С Т

 

РОЗДІЛ 1.  Загальні  положення  комунального  закладу освіти.

Створення, комплектування та організація діяльності

навчально-виховного комплексу                                                                  3 – 6

 

РОЗДІЛ 2. Організація  навчально-виховного процесу                               6 – 10

 

РОЗДІЛ 3. Учасники навчально – виховного процесу                               10 – 14

 

РОЗДІЛ 4. Управління навчально-виховним комплексом                          14 – 18

 

РОЗДІЛ 5.  Матеріально-технічна база                                                     18 - 19

 

РОЗДІЛ 6.  Фінансова та господарська  діяльність                                    19 – 20

 

РОЗДІЛ 7. Міжнародне співробітництво                                                          20

 

РОЗДІЛ 8. Охорона  праці                                                                              20

 

РОЗДІЛ 9.  Контроль  за  діяльністю  закладу                                                  21

 

РОЗДІЛ 10. Реорганізація або ліквідація навчально-виховного комплексу         21

 

РОЗДІЛ 11.  Статут закладу                                                                            22

 

1. Загальні положення

1.1 Комунальний заклад освіти «Братський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» знаходиться в комунальній власності Покровської територіальної громади.

1.2. Комунальний заклад освіти Братський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»   є правонаступником всіх прав і обов’язків комунального закладу освіти ″Братський навчально-виховний комплекс  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Покровської районної ради Дніпропетровської області.

1.3 Повна назва:

Комунальний заклад освіти «Братський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Покровської селищної ради Дніпропетровської області.

Скорочена назва:  Братський НВК.

1.4.Юридична адреса НВК :

53640

Дніпропетровська область

Покровський район

с. Братське   

вул. Шкільна, 1а

тел.+3805638- 5-56-35 електр.:[email protected]

1.5.  НВК є юридичною особою, має самостійний баланс,  печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням, ідентифікаційний код.

1.6. Управління школою здійснює виконавчий комітет Покровської селищної ради.

1.7.Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради координує діяльність навчального закладу.

1.8.(з свого 1.5)

1.9.Головними завданнями Братського НВК є:

         - виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів і вихованців дошкільної групи поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів і вихованців дитячого садка;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- розвиток здібностей, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватись;

- надання учням і вихованцям дошкільної групи можливостей для реалізації індивідуальних, творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками наукової, дослідно – експериментальної, конструкторської, винахідницької, раціоналізаторської діяльності, певного рівня  професійної підготовки;

- забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної, початкової та загальної середньої освіти;

- виконання вимог базового компоненту дошкільної, початкової та повної загальної середньої освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної,початкової та загальної середньої освіти.

1.10. НВК у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», положеннями: «Про загальноосвітній навчальний заклад», «Про відчуження об`єктів комунальної власності, що забезпечують спільні потреби територіальних громад», «Про дошкільні навчальні  заклади», цим Статутом, іншими  законодавчими актами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями  Покровської  селищної ради та виконавчого комітету.

1.11. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.12. НВК складається з двох підрозділів:

- дошкільного - дошкільного навчального закладу (дитячого садка);

- шкільного — початкової, середньої загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів.

Дошкільний навчальний заклад забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від 3 до 6 років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

1.13.Братський НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни;

- задоволення потреб громадян відповідної території в здобутті дошкільної, початкової та загальної середньої освіти;

- забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної, початкової та загальної середньої освіти.

1.14. У Братському НВК визначена українська мова навчання і          запроваджено вивчення предметів за типовим навчальним планом.

1.15. Братський НВК має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми,  методи і засоби організації навчально - виховного процесу за погодженням  з відділом освіти , молоді та спорту Покровської селищної ради ;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально – виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку,  визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно – оздоровчих, лікувально – профілактичних і культурних підрозділів;

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

- створювати штатний розпис, встановлювати фонди заробітної плати і матеріального заохочення в межах  власного кошторису;

- запрошувати на роботу спеціалістів на договірних (контрактних) умовах;

- встановлювати форму одягу для учнів;

- визначати територіальною громадою кількість дітей у дошкільній групі  залежно  від демографічної ситуації на території селищної ради.

1.16  В НВК створюються і функціонують: методичні об’єднання (комісії) вихователів дошкільної групи, вчителів початкових класів, природничо – математична комісія, гуманітарна, класних керівників, творчі групи вчителів – предметників, психолого-педагогічний семінар, семінари-тренінги інші форми методичної роботи. Керівників предметних-методичних комісій призначає директор. Оплата роботи керівників предметних методичних комісій (об’єднань) здійснюється згідно з чинним законодавством.

1.17 Харчування в НВК здійснюється згідно з чинним законодавством та відповідно до Санітарних норм і правил.

1.18. Контроль за організацію та якістю харчування, вітамінізацію страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника і заступника директора з виховної роботи.

1.19. Медичне обслуговування учнів і вихованців та відповідні умови для його організації забезпечуються КЗОЗ «Покровською первинною медико - санітарною допомогою» та КЗ «Покровською центральною районною лікарнею» ДОР відповідно чинного законодавства.

1.20. Взаємовідносини з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

2. Організація навчально – виховного процесу

2.1. Братський НВК планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного та календарного планів роботи. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Закладу, визначаються перспективи його  розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою.

2.2. Основним документом, що регулює навчально – виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини та визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план закладу затверджується відділом освіти, молоді та спорту. До робочого навчального плану  додаються розклад уроків (щоденний, тижневий ) та режим роботи  (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково – методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Братський НВК здійснює навчально – виховний процес за денною формою навчання.

У разі, якщо батьки або особи, що їх замінюють згідно висновку відповідної психолого – медико - педагогічної консультації подають заяву про продовження навчання в НВК- надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення, складання державної підсумкової атестації екстерном відповідно до положень, затверджених Міністерством освіти і науки.

2.5. НВК планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів та плану роботи на оздоровчий період для дошкільного навчального закладу.

В плані роботи відображається найголовніші питання діяльності НВК. План затверджується радою НВК. План на оздоровчий період додатково погоджується з санітарно-епідеміологічною службою.

2.6 Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною Базовою програмою, навчально-методичними посібниками, затвердженими МОН.

2.7. Комплектування груп за віком передбачає перебування в них дітей однакового віку або з мінімальною різницею у віці. Територіальна громада може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі.

Зарахування учнів і вихованців дошкільної групи НВК здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь - якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.8 У Братському НВК за бажанням батьків учнів, або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально - матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюється група продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.9. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом і погоджується з відділом освіти,молоді та спорту.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року (не менше 175 робочих днів для І ступеня, 190 робочих днів для ІІ-ІІІ ступенів).

Навчальний рік поділяється на 2 семестри, які визначаються Міністерством освіти і науки України.

Навчальний рік у дошкільній групі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

2.10. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.11. За погодженням з відповідними структурними підрозділами Покровської селищної ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю діяльності Закладу, радою школи щорічно затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

2.12 Тривалість уроків у закладі становить :

- у дошкільній групі – 25-30 хвилин;

- у 1 класі – 35 хвилин ;

- у 2 - 4 класах – 40 хвилин.

- у 5 – 11 класах – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти молоді та спорту Покровської селищної ради.

Для відпочинку та харчування дітей встановлюється 1 велика перерва для 1-4кл та 5-11кл. (30 хвилин). Інші перерви  між уроками – 10 хвилин.

2.13. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно – гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується   педагогічною  радою  і затверджується  директором.

Тижневий режим роботи закладу фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів дітей та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно – гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів .

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні,у другому , починаючи з 2 семестру , оцінювання учнів здійснюється відповідно до Державних стандартів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класоводами та класними керівниками, головою атестаційної комісії, у відповідності із вимогами Державного стандарту.

2.15. Порядок переведення і випуск учнів закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

2.16 Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами , або навчатися в інклюзивних класах за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.17 Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів .

2.18. Учням, які закінчили певний ступінь закладу, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи – табель успішності;

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову середню освіту;

- по закінченні школи ІІІ ступеня – атестат про повну загальну середню освіту.

2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: Похвальний лист, Похвальна грамота «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів», медалі – золота «За особливі успіхи у навчанні», срібна – «За досягнення у навчанні», свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

2.20. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, Похвальних грамот і листів здійснюється Міністерством освіти і науки України, виконкомом Покровської селищної ради, відділом освіти молоді та спорту.

2.21. Зміст дошкільної освіти визначається базовим компонентом дошкільної освіти та реалізовується згідно з Державною базовою програмою, навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Дошкільна група працює за програмами «Українське дошкілля» (2013р), «Я у світі» (2008р), «Соняшник» (2014р), рекомендованими Міністерством освіти і науки України, використовує елементи інноваційних та вітчизняних методик, систем, технологій, впроваджує базовий компонент дошкільної освіти.

У дошкільній групі загального розвитку визначена українська мова навчання і виховання дітей.

Діяльність з дошкільної групи загального розвитку регламентується планом роботи, який складається на начальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з відділом освіти райдержадміністрації. План на оздоровчий період додатково погоджується з районною санітарно-епідеміологічною службою.

Дошкільна група відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди з батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільною групою у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільної групи. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.

2.22. Дошкільна група розрахована на 25 місць.

2.23. Порядок комплектування групи визначає Положення про дошкільний навчальний заклад.

2.24. Прийом  дітей до дошкільної групи  здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- медичної довідки про стан здоров’я дитини;

- довідки лікаря загальної практики – сімейного лікаря про епідеміологічне оточення;

- свідоцтва про народження.

2.25. Під час прийому дитини до групи керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом Закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

2.26. У Закладі функціонує одна  різновікова група денного перебування дітей  (до25 осіб) згідно ст. 14 Закону України «Про дошкільну освіту».

2.27. Група комплектується відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у Закладі з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

2.28. За дитиною зберігається місце в Закладі у разі її хвороби, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.29.  Відрахування дитини з Закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільній групі.

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2 місяців.

Рішення про відрахування із НВК дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування.

Адміністрація зобов’язана письмово повідомити батьків, або осіб, що їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування дитини з Закладу.

2.30. Режим роботи дошкільної групи загального розвитку встановлюється його засновником за погодженням з відповідними органами управління освітою та охорони здоров’я.

Режим роботи дошкільної групи загального розвитку:

 • заклад має одну групу з 10,5 - годинним перебуванням дітей;
 • 5 денний робочий день;

- початок та закінчення роботи:  7.30 год.  – 17.00 год.

2.31. Заклад здійснює соціально-педагогічний патронат  сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, але не відвідують дошкільний заклад, та надають консультаційну допомогу сім’ї.

 

3. Учасники навчально – виховного процесу

3.1. Учасниками навчально – виховного процесу в НВК є:

 • учні;
 • вихованці дошкільної групи;
 • керівники;
 • педагогічні працівники;
 • вихователі;
 • помічники вихователя;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • представники організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально – виховній роботі;
 • інші працівники.

Права і обов'язки учнів і вихованців, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.2. Учні та вихованці  мають право:

 • на вибір позашкільних та  позакласних  занять (за порадою педагогів, психологів);
 • користуватися навчально – виробничою, науковою, матеріально – технічною, культурно – спортивною, побутовою, оздоровчою базами закладу;.
 • на інформацію з усіх галузей знань;
 • брати участь у науково – дослідницькій, експериментальній та інших видах науково – практичної діяльності, культурно – освітніх програмах, виставках, конкурсах, змаганнях, олімпіадах, конференціях тощо;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально – виховного процесу, дозвілля вихованців;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об`єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках за інтересами тощо;
 • на захист від будь – яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій адміністрації, педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • користуватися послугами закладів охорони здоров`я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров`я;
 • безоплатну дошкільну та шкільну освіту.

3.3. Учні та вихованці зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватись правил особистої гігієни та діяльності з самообслуговування відповідно до норм СанПіну5.5.2.008-01п.12;
 • навчальні екскурсії та навчальна практика  є обов’язковими за нормами Міністерства освіти і науки України. Графік проходження навчальних екскурсій та навчальної  практики  розробляється адміністрацією та затверджується директором;
 •  замовляти, згідно меню, та щоденно харчуватись у шкільній їдальні гарячими сніданками або обідами.

3.4. Призначення на посаду педагогічного працівника НВК мають право особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дає змогу виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

3.5. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються кодексом законів про працю України, законами України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими законодавчими актами.

3.6. Педагогічні працівники НВК  мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров`я учнів та вихованців, участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально – виховного процесу;
 • проведення в установленому порядку науково – дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу;
 •  - підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;
 • на матеріальне, житлово – побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
 • одержання компенсації при втраті роботи у зв’язку зі змінами в організації роботи закладу  в межах, передбачених діючим законодавством;

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов`язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.7. Педагогічні працівники НВК  зобов`язані:

 • сприяти зростанню іміджу закладу;
 • утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі настановленням і особистим прикладом;
 •  виховувати в учнів та вихованців повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров`я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні  державних вимог;
 • готувати дітей до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів та вихованців;

захищати учнів та вихованців від будь – яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, інших шкідливих звичок;

 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру, виконувати Статут НВК, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • виконувати накази і розпорядження директора НВК, департаменту освіти та науки, відділу освіти, молоді та спорту;
 • брати участь у роботі педагогічної ради.
 • у відповідності до ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходити періодичний безоплатний медичний огляд;
 • інші обов'язки, що не суперечать законодавству України

3.8. У НВК обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.9. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.10. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатись до органів управління освітою, директора закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально –  виховного процесу та зміцнення матеріально – технічної бази закладу;

 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов`язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної, початкової  та  повної загальної середньої освіти за будь – якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров`я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім`ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;
 • регулярно відвідувати батьківські збори.

3.12. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють обов`язків, передбачених законодавством, Заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.13. Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Закладі;
 • керувати учнівськими об`єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально – технічної бази, фінансового забезпечення Закладу;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально – виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов’язані:

 • дотримуватися Статуту Закладу, виконувати накази та розпорядження директора, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів та вихованців від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;
 • дотримуватись норм етики та моралі.

4. Управління Закладом

4.1. Координація діяльності Закладу здійснюється відділом освіти молоді та спорту Покровської селищної ради .

Безпосереднє керівництво закладом здійснює його  директор.

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки.

Директор Закладу призначається на посаду та звільняється з посади виконкомом Покровської селищної ради та відділом освіти молоді та спорту  

4.2. Вищим органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу,що скликаються не менше одного разу на рік.

Загальні збори  правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини трудового колективу. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх.

Право скликати збори  мають голова ради Закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, засновник.

Загальні збори :

 • обирають раду НВК, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора і голови ради Закладу;
 • розглядають питання навчально – виховної, методичної і фінансово – господарської діяльності Закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально- виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Закладу;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. При НВК за рішенням загальних зборів створюється і діє піклувальна рада.

4.4. Метою діяльності  піклувальної ради є створення умов доступності дошкільної та повної загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.4.1.Основними завданнями піклувальної ради є:

 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов`язковості повної загальної середньої освіти;
 • співпраця з виконкомом селищної ради, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у Закладі;
 • зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно - відновної та лікувально-оздоровчої бази НВК;
 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
 • запобігання дитячій бездоглядності;
 • сприяння працевлаштуванню випускників школи;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та Закладом.

4.4.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчого комітету та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально – виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора Закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах  на його місце обирається інша особа.

4.4.3. Піклувальна рада діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;  
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочні, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в семиденний термін доводяться до відома колективу Закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.4.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.4.5. Піклувальна рада має право:

 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора НВК, загальних зборів колективу пропозиції щодо зміцнення матеріально – технічної, навчально – виробничої, наукової, культурно – спортивної, корекційно – відновної та лікувально – оздоровчої бази НВК;

- залучати додаткові джерела фінансування НВК;

 • вживати заходи до зміцнення матеріально – технічної і навчально – методичної бази НВК;
 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи НВК, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.5. Директор закладу:

 • здійснює керівництво трудовим колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально – виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів та вихованців;
 • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно – гігієнічних  та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно – експериментальної роботи педагогів;
 • забезпечує права учнів та вихованців на захист їх від будь – яких форм фізичного або психічного насильства;
 • призначає класоводів, класних керівників та вихователів, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями та навчально-дослідницькими ділянками;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів та вихованців;
 • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
 • розпоряджається в установленому порядку  майном і коштами НВК;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов`язки працівників НВК;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами   виконавчого комітету тощо;
 • щороку звітує про свою роботу на загальних зборах  колективу, за необхідності – перед Покровською селищною   радою;
 • вносить зміни до посадових обов’язків заступника директора з навчально- виховної роботи: покладає на нього відповідальність за організацію навчально – виховного процесу в дошкільній групі загального розвитку.

4.6. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства  директором НВК, затверджується відділом освіти,молоді та спорту  Покровської селищної ради .

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.7. У НВК створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор НВК.

4.8. Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально – виховного процесу, планування та режиму роботи НВК;
 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, нагородження за досягнення у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально – виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників НВК.

4.9. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчально-виховного комплексу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше 4 разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально – виховного процесу.

4.10. У закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

5Матеріально – технічна база

 1. Матеріально – технічна база НВК включає будівлі, споруди, землю, обладнання, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Закладу.
 2. Майно закладу є комунальною  власністю територіальної  громади    Покровської селищної ради   та передано йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства.
 3. НВК відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
 4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. Збитки, завдані НВК в наслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами,  відшкодовуються згідно чинного законодавства.
 5. Для забезпечення навчально – виховного процесу база НВК складається із навчальних класів, групової, спальної та спортивної кімнат для дошкільників, спортивного залу та майданчика, їдальні, присадибної ділянки, кімнати відпочинку, майстерні, бібліотеки, комп’ютерного кабінету.
 6. Заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивний майданчик , паркова зона  та фруктовий сад, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

6Фінансово – господарська діяльність

 1. Фінансування НВК здійснюється Покровською селищною радою відповідно до встановленого законодавством порядку. Головним розпорядником бюджетних коштів є виконавчий комітет  Покровської селищної ради  в особі начальника відділу освіти, молоді та спорту.
 2. Фінансово – господарська діяльність НВК здійснюється на основі його кошторису і ведеться   бухгалтерією відділу освіти,молоді та спорту  Покровської селищної ради
 3. Джерелами формування кошторису НВК є:
 • кошти державного бюджету в межах кошторисних призначень на мережу освітніх закладів району;
 • кошти місцевого бюджету;
 • кошти фізичних, юридичних осіб;
 • кошти, отримані за надання платних послуг;
 • доходи від реалізації продукції навчально – дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
 • інші кошти, не заборонені законодавством України.
  1. НВК має право з дозволу районної ради та за погодженням з відділом освіти молоді та спорту Покровської селищної ради на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь – якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально – побутових умов колективу.
  2. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у НВК  визначається законодавством та нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України та виконавчим комітетом Покровської селищної ради, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням Покровської селищної ради бухгалтерський облік може здійснюватись самостійно або через   бухгалтерію відділу освіти,  молоді та спорту.
  3. Звітність про діяльність НВК встановлюється відповідно до законодавства.

 

7Міжнародне співробітництво

         НВК має право:

 • відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об`єднаннями інших країн;
 • проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів. Встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

 

8. Охорона праці

8.1. Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (стаття 17) у НВК створюється служба охорони праці, яка безпосередньо підпорядковується  його керівникові.

8.2. На початку навчального року окремим наказом призначається керівник служби, особи, відповідальні за організацію роботи та виконання заходів з охорони праці в підрозділах Братського НВК

8.3. Основні функції керівника служби охорони праці:

- організовує пропаганду  безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, бесід, лекцій тощо;

- проводить ввідний інструктаж, паспортизацію робочих   місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці та техніки   безпеки;

- контролює відповідність нормативним актам з охорони праці механізмів, устаткування, засобів протиаварійного колективного та   індивідуального  захисту;

- готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці  та безпеки  життєдіяльності.

 

9 . Контроль за діяльністю закладу

9.1 Державний контроль за діяльністю НВК здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

9.2 Контроль за діяльністю Закладу здійснюють Міністерство освіти і науки України, департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчий комітет     Покровської селищної ради

9.3 Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому  Міністерством освіти і науки України.

9.4 У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов’язаних з її навчально – виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально – виховної роботи, але не частіше 1 – 2 разів на рік.

Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально – виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

 

10. Реорганізація або ліквідація закладу

10.1 Рішення про реорганізацію або ліквідацію НВК приймає Покровська селищна рада.  

Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадку ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління НВК.

10.2 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно НВК, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його органу управління майном Покровській  селищній раді .

10.3 У випадку реорганізації права та зобов’язання НВК переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

10.4 Ліквідація або реорганізація НВК здійснюється згідно з чинним законодавством.

10.5 При ліквідації чи реорганізації НВК учням та вихованцям надається можливість здобувати освіту відповідно до чинного законодавства.

10.6 При реорганізації чи ліквідації НВК працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

11. Статут закладу

11.1. Статут закладу, зміни і доповнення до нього підлягають:

- схваленню та затвердженню виконавчим комітетом  Покровської селищної ради;

- реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 

Прикінцеві положення

 1. Військовий облік та мобілізаційні заходи здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
 2. Директор НВК є начальником цивільної оборони об’єкту і організовує його роботу відповідно до Закону України «Про цивільну оборону», рішень уряду і місцевих органів влади.
 3. НВК виконує вимоги і здійснює заходи, передбачені чинним законодавством України про пожежну безпеку.
/uploads/editor/1845/92719/sitepage_98/files/statut_2017.doc   посилання на Статут КЗО Братський НВК  "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ"

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  Покровської селищної ради

від «11»липня 2017р.

№ 222-9-7

Селищний голова

___________________ С.А.Спажева

 

 

С Т А Т У Т

комунального закладу освіти

 БРАТСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –

дошкільний навчальний заклад»

  Покровської селищної  ради

Дніпропетровської області

Ідентифікаційний  код  35865019

 

 

смт Покровське

2017рік

 

З М І С Т

 

РОЗДІЛ 1.  Загальні  положення  комунального  закладу освіти.

Створення, комплектування та організація діяльності

навчально-виховного комплексу                                                                  3 – 6

 

РОЗДІЛ 2. Організація  навчально-виховного процесу                               6 – 10

 

РОЗДІЛ 3. Учасники навчально – виховного процесу                               10 – 14

 

РОЗДІЛ 4. Управління навчально-виховним комплексом                          14 – 18

 

РОЗДІЛ 5.  Матеріально-технічна база                                                     18 - 19

 

РОЗДІЛ 6.  Фінансова та господарська  діяльність                                    19 – 20

 

РОЗДІЛ 7. Міжнародне співробітництво                                                          20

 

РОЗДІЛ 8. Охорона  праці                                                                              20

 

РОЗДІЛ 9.  Контроль  за  діяльністю  закладу                                                  21

 

РОЗДІЛ 10. Реорганізація або ліквідація навчально-виховного комплексу         21

 

РОЗДІЛ 11.  Статут закладу                                                                            22

 

1. Загальні положення

1.1 Комунальний заклад освіти «Братський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» знаходиться в комунальній власності Покровської територіальної громади.

1.2. Комунальний заклад освіти Братський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»   є правонаступником всіх прав і обов’язків комунального закладу освіти ″Братський навчально-виховний комплекс  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Покровської районної ради Дніпропетровської області.

1.3 Повна назва:

Комунальний заклад освіти «Братський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Покровської селищної ради Дніпропетровської області.

Скорочена назва:  Братський НВК.

1.4.Юридична адреса НВК :

53640

Дніпропетровська область

Покровський район

с. Братське   

вул. Шкільна, 1а

тел.+3805638- 5-56-35 електр.:[email protected]

1.5.  НВК є юридичною особою, має самостійний баланс,  печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням, ідентифікаційний код.

1.6. Управління школою здійснює виконавчий комітет Покровської селищної ради.

1.7.Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради координує діяльність навчального закладу.

1.8.(з свого 1.5)

1.9.Головними завданнями Братського НВК є:

         - виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів і вихованців дошкільної групи поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів і вихованців дитячого садка;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- розвиток здібностей, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватись;

- надання учням і вихованцям дошкільної групи можливостей для реалізації індивідуальних, творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками наукової, дослідно – експериментальної, конструкторської, винахідницької, раціоналізаторської діяльності, певного рівня  професійної підготовки;

- забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної, початкової та загальної середньої освіти;

- виконання вимог базового компоненту дошкільної, початкової та повної загальної середньої освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної,початкової та загальної середньої освіти.

1.10. НВК у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», положеннями: «Про загальноосвітній навчальний заклад», «Про відчуження об`єктів комунальної власності, що забезпечують спільні потреби територіальних громад», «Про дошкільні навчальні  заклади», цим Статутом, іншими  законодавчими актами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями  Покровської  селищної ради та виконавчого комітету.

1.11. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.12. НВК складається з двох підрозділів:

- дошкільного - дошкільного навчального закладу (дитячого садка);

- шкільного — початкової, середньої загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів.

Дошкільний навчальний заклад забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від 3 до 6 років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

1.13.Братський НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни;

- задоволення потреб громадян відповідної території в здобутті дошкільної, початкової та загальної середньої освіти;

- забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної, початкової та загальної середньої освіти.

1.14. У Братському НВК визначена українська мова навчання і          запроваджено вивчення предметів за типовим навчальним планом.

1.15. Братський НВК має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми,  методи і засоби організації навчально - виховного процесу за погодженням  з відділом освіти , молоді та спорту Покровської селищної ради ;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально – виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку,  визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно – оздоровчих, лікувально – профілактичних і культурних підрозділів;

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

- створювати штатний розпис, встановлювати фонди заробітної плати і матеріального заохочення в межах  власного кошторису;

- запрошувати на роботу спеціалістів на договірних (контрактних) умовах;

- встановлювати форму одягу для учнів;

- визначати територіальною громадою кількість дітей у дошкільній групі  залежно  від демографічної ситуації на території селищної ради.

1.16  В НВК створюються і функціонують: методичні об’єднання (комісії) вихователів дошкільної групи, вчителів початкових класів, природничо – математична комісія, гуманітарна, класних керівників, творчі групи вчителів – предметників, психолого-педагогічний семінар, семінари-тренінги інші форми методичної роботи. Керівників предметних-методичних комісій призначає директор. Оплата роботи керівників предметних методичних комісій (об’єднань) здійснюється згідно з чинним законодавством.

1.17 Харчування в НВК здійснюється згідно з чинним законодавством та відповідно до Санітарних норм і правил.

1.18. Контроль за організацію та якістю харчування, вітамінізацію страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника і заступника директора з виховної роботи.

1.19. Медичне обслуговування учнів і вихованців та відповідні умови для його організації забезпечуються КЗОЗ «Покровською первинною медико - санітарною допомогою» та КЗ «Покровською центральною районною лікарнею» ДОР відповідно чинного законодавства.

1.20. Взаємовідносини з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

2. Організація навчально – виховного процесу

2.1. Братський НВК планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного та календарного планів роботи. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Закладу, визначаються перспективи його  розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою.

2.2. Основним документом, що регулює навчально – виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини та визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план закладу затверджується відділом освіти, молоді та спорту. До робочого навчального плану  додаються розклад уроків (щоденний, тижневий ) та режим роботи  (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково – методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Братський НВК здійснює навчально – виховний процес за денною формою навчання.

У разі, якщо батьки або особи, що їх замінюють згідно висновку відповідної психолого – медико - педагогічної консультації подають заяву про продовження навчання в НВК- надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення, складання державної підсумкової атестації екстерном відповідно до положень, затверджених Міністерством освіти і науки.

2.5. НВК планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів та плану роботи на оздоровчий період для дошкільного навчального закладу.

В плані роботи відображається найголовніші питання діяльності НВК. План затверджується радою НВК. План на оздоровчий період додатково погоджується з санітарно-епідеміологічною службою.

2.6 Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною Базовою програмою, навчально-методичними посібниками, затвердженими МОН.

2.7. Комплектування груп за віком передбачає перебування в них дітей однакового віку або з мінімальною різницею у віці. Територіальна громада може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі.

Зарахування учнів і вихованців дошкільної групи НВК здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь - якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.8 У Братському НВК за бажанням батьків учнів, або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально - матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюється група продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.9. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом і погоджується з відділом освіти,молоді та спорту.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року (не менше 175 робочих днів для І ступеня, 190 робочих днів для ІІ-ІІІ ступенів).

Навчальний рік поділяється на 2 семестри, які визначаються Міністерством освіти і науки України.

Навчальний рік у дошкільній групі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

2.10. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.11. За погодженням з відповідними структурними підрозділами Покровської селищної ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю діяльності Закладу, радою школи щорічно затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

2.12 Тривалість уроків у закладі становить :

- у дошкільній групі – 25-30 хвилин;

- у 1 класі – 35 хвилин ;

- у 2 - 4 класах – 40 хвилин.

- у 5 – 11 класах – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти молоді та спорту Покровської селищної ради.

Для відпочинку та харчування дітей встановлюється 1 велика перерва для 1-4кл та 5-11кл. (30 хвилин). Інші перерви  між уроками – 10 хвилин.

2.13. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно – гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується   педагогічною  радою  і затверджується  директором.

Тижневий режим роботи закладу фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів дітей та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно – гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів .

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні,у другому , починаючи з 2 семестру , оцінювання учнів здійснюється відповідно до Державних стандартів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класоводами та класними керівниками, головою атестаційної комісії, у відповідності із вимогами Державного стандарту.

2.15. Порядок переведення і випуск учнів закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

2.16 Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами , або навчатися в інклюзивних класах за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.17 Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів .

2.18. Учням, які закінчили певний ступінь закладу, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи – табель успішності;

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову середню освіту;

- по закінченні школи ІІІ ступеня – атестат про повну загальну середню освіту.

2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: Похвальний лист, Похвальна грамота «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів», медалі – золота «За особливі успіхи у навчанні», срібна – «За досягнення у навчанні», свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

2.20. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, Похвальних грамот і листів здійснюється Міністерством освіти і науки України, виконкомом Покровської селищної ради, відділом освіти молоді та спорту.

2.21. Зміст дошкільної освіти визначається базовим компонентом дошкільної освіти та реалізовується згідно з Державною базовою програмою, навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Дошкільна група працює за програмами «Українське дошкілля» (2013р), «Я у світі» (2008р), «Соняшник» (2014р), рекомендованими Міністерством освіти і науки України, використовує елементи інноваційних та вітчизняних методик, систем, технологій, впроваджує базовий компонент дошкільної освіти.

У дошкільній групі загального розвитку визначена українська мова навчання і виховання дітей.

Діяльність з дошкільної групи загального розвитку регламентується планом роботи, який складається на начальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з відділом освіти райдержадміністрації. План на оздоровчий період додатково погоджується з районною санітарно-епідеміологічною службою.

Дошкільна група відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди з батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільною групою у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільної групи. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.

2.22. Дошкільна група розрахована на 25 місць.

2.23. Порядок комплектування групи визначає Положення про дошкільний навчальний заклад.

2.24. Прийом  дітей до дошкільної групи  здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- медичної довідки про стан здоров’я дитини;

- довідки лікаря загальної практики – сімейного лікаря про епідеміологічне оточення;

- свідоцтва про народження.

2.25. Під час прийому дитини до групи керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом Закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

2.26. У Закладі функціонує одна  різновікова група денного перебування дітей  (до25 осіб) згідно ст. 14 Закону України «Про дошкільну освіту».

2.27. Група комплектується відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у Закладі з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

2.28. За дитиною зберігається місце в Закладі у разі її хвороби, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.29.  Відрахування дитини з Закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільній групі.

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2 місяців.

Рішення про відрахування із НВК дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування.

Адміністрація зобов’язана письмово повідомити батьків, або осіб, що їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування дитини з Закладу.

2.30. Режим роботи дошкільної групи загального розвитку встановлюється його засновником за погодженням з відповідними органами управління освітою та охорони здоров’я.

Режим роботи дошкільної групи загального розвитку:

 • заклад має одну групу з 10,5 - годинним перебуванням дітей;
 • 5 денний робочий день;

- початок та закінчення роботи:  7.30 год.  – 17.00 год.

2.31. Заклад здійснює соціально-педагогічний патронат  сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, але не відвідують дошкільний заклад, та надають консультаційну допомогу сім’ї.

 

3. Учасники навчально – виховного процесу

3.1. Учасниками навчально – виховного процесу в НВК є:

 • учні;
 • вихованці дошкільної групи;
 • керівники;
 • педагогічні працівники;
 • вихователі;
 • помічники вихователя;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • представники організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально – виховній роботі;
 • інші працівники.

Права і обов'язки учнів і вихованців, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.2. Учні та вихованці  мають право:

 • на вибір позашкільних та  позакласних  занять (за порадою педагогів, психологів);
 • користуватися навчально – виробничою, науковою, матеріально – технічною, культурно – спортивною, побутовою, оздоровчою базами закладу;.
 • на інформацію з усіх галузей знань;
 • брати участь у науково – дослідницькій, експериментальній та інших видах науково – практичної діяльності, культурно – освітніх програмах, виставках, конкурсах, змаганнях, олімпіадах, конференціях тощо;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально – виховного процесу, дозвілля вихованців;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об`єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках за інтересами тощо;
 • на захист від будь – яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій адміністрації, педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • користуватися послугами закладів охорони здоров`я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров`я;
 • безоплатну дошкільну та шкільну освіту.

3.3. Учні та вихованці зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватись правил особистої гігієни та діяльності з самообслуговування відповідно до норм СанПіну5.5.2.008-01п.12;
 • навчальні екскурсії та навчальна практика  є обов’язковими за нормами Міністерства освіти і науки України. Графік проходження навчальних екскурсій та навчальної  практики  розробляється адміністрацією та затверджується директором;
 •  замовляти, згідно меню, та щоденно харчуватись у шкільній їдальні гарячими сніданками або обідами.

3.4. Призначення на посаду педагогічного працівника НВК мають право особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дає змогу виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

3.5. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються кодексом законів про працю України, законами України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими законодавчими актами.

3.6. Педагогічні працівники НВК  мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров`я учнів та вихованців, участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально – виховного процесу;
 • проведення в установленому порядку науково – дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу;
 •  - підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;
 • на матеріальне, житлово – побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
 • одержання компенсації при втраті роботи у зв’язку зі змінами в організації роботи закладу  в межах, передбачених діючим законодавством;

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов`язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.7. Педагогічні працівники НВК  зобов`язані:

 • сприяти зростанню іміджу закладу;
 • утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі настановленням і особистим прикладом;
 •  виховувати в учнів та вихованців повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров`я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні  державних вимог;
 • готувати дітей до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів та вихованців;

захищати учнів та вихованців від будь – яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, інших шкідливих звичок;

 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру, виконувати Статут НВК, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • виконувати накази і розпорядження директора НВК, департаменту освіти та науки, відділу освіти, молоді та спорту;
 • брати участь у роботі педагогічної ради.
 • у відповідності до ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходити періодичний безоплатний медичний огляд;
 • інші обов'язки, що не суперечать законодавству України

3.8. У НВК обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.9. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.10. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатись до органів управління освітою, директора закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально –  виховного процесу та зміцнення матеріально – технічної бази закладу;

 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов`язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної, початкової  та  повної загальної середньої освіти за будь – якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров`я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім`ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;
 • регулярно відвідувати батьківські збори.

3.12. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють обов`язків, передбачених законодавством, Заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.13. Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Закладі;
 • керувати учнівськими об`єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально – технічної бази, фінансового забезпечення Закладу;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально – виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов’язані:

 • дотримуватися Статуту Закладу, виконувати накази та розпорядження директора, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів та вихованців від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;
 • дотримуватись норм етики та моралі.

4. Управління Закладом

4.1. Координація діяльності Закладу здійснюється відділом освіти молоді та спорту Покровської селищної ради .

Безпосереднє керівництво закладом здійснює його  директор.

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки.

Директор Закладу призначається на посаду та звільняється з посади виконкомом Покровської селищної ради та відділом освіти молоді та спорту  

4.2. Вищим органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу,що скликаються не менше одного разу на рік.

Загальні збори  правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини трудового колективу. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх.

Право скликати збори  мають голова ради Закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, засновник.

Загальні збори :

 • обирають раду НВК, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора і голови ради Закладу;
 • розглядають питання навчально – виховної, методичної і фінансово – господарської діяльності Закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально- виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Закладу;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. При НВК за рішенням загальних зборів створюється і діє піклувальна рада.

4.4. Метою діяльності  піклувальної ради є створення умов доступності дошкільної та повної загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.4.1.Основними завданнями піклувальної ради є:

 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов`язковості повної загальної середньої освіти;
 • співпраця з виконкомом селищної ради, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у Закладі;
 • зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно - відновної та лікувально-оздоровчої бази НВК;
 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
 • запобігання дитячій бездоглядності;
 • сприяння працевлаштуванню випускників школи;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та Закладом.

4.4.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчого комітету та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально – виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора Закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах  на його місце обирається інша особа.

4.4.3. Піклувальна рада діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;  
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочні, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в семиденний термін доводяться до відома колективу Закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.4.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.4.5. Піклувальна рада має право:

 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора НВК, загальних зборів колективу пропозиції щодо зміцнення матеріально – технічної, навчально – виробничої, наукової, культурно – спортивної, корекційно – відновної та лікувально – оздоровчої бази НВК;

- залучати додаткові джерела фінансування НВК;

 • вживати заходи до зміцнення матеріально – технічної і навчально – методичної бази НВК;
 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи НВК, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.5. Директор закладу:

 • здійснює керівництво трудовим колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально – виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів та вихованців;
 • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно – гігієнічних  та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно – експериментальної роботи педагогів;
 • забезпечує права учнів та вихованців на захист їх від будь – яких форм фізичного або психічного насильства;
 • призначає класоводів, класних керівників та вихователів, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями та навчально-дослідницькими ділянками;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів та вихованців;
 • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
 • розпоряджається в установленому порядку  майном і коштами НВК;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов`язки працівників НВК;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами   виконавчого комітету тощо;
 • щороку звітує про свою роботу на загальних зборах  колективу, за необхідності – перед Покровською селищною   радою;
 • вносить зміни до посадових обов’язків заступника директора з навчально- виховної роботи: покладає на нього відповідальність за організацію навчально – виховного процесу в дошкільній групі загального розвитку.

4.6. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства  директором НВК, затверджується відділом освіти,молоді та спорту  Покровської селищної ради .

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.7. У НВК створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор НВК.

4.8. Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально – виховного процесу, планування та режиму роботи НВК;
 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, нагородження за досягнення у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально – виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників НВК.

4.9. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчально-виховного комплексу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше 4 разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально – виховного процесу.

4.10. У закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

5Матеріально – технічна база

 1. Матеріально – технічна база НВК включає будівлі, споруди, землю, обладнання, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Закладу.
 2. Майно закладу є комунальною  власністю територіальної  громади    Покровської селищної ради   та передано йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства.
 3. НВК відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
 4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. Збитки, завдані НВК в наслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами,  відшкодовуються згідно чинного законодавства.
 5. Для забезпечення навчально – виховного процесу база НВК складається із навчальних класів, групової, спальної та спортивної кімнат для дошкільників, спортивного залу та майданчика, їдальні, присадибної ділянки, кімнати відпочинку, майстерні, бібліотеки, комп’ютерного кабінету.
 6. Заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивний майданчик , паркова зона  та фруктовий сад, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

6Фінансово – господарська діяльність

 1. Фінансування НВК здійснюється Покровською селищною радою відповідно до встановленого законодавством порядку. Головним розпорядником бюджетних коштів є виконавчий комітет  Покровської селищної ради  в особі начальника відділу освіти, молоді та спорту.
 2. Фінансово – господарська діяльність НВК здійснюється на основі його кошторису і ведеться   бухгалтерією відділу освіти,молоді та спорту  Покровської селищної ради
 3. Джерелами формування кошторису НВК є:
 • кошти державного бюджету в межах кошторисних призначень на мережу освітніх закладів району;
 • кошти місцевого бюджету;
 • кошти фізичних, юридичних осіб;
 • кошти, отримані за надання платних послуг;
 • доходи від реалізації продукції навчально – дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
 • інші кошти, не заборонені законодавством України.
  1. НВК має право з дозволу районної ради та за погодженням з відділом освіти молоді та спорту Покровської селищної ради на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь – якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально – побутових умов колективу.
  2. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у НВК  визначається законодавством та нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України та виконавчим комітетом Покровської селищної ради, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням Покровської селищної ради бухгалтерський облік може здійснюватись самостійно або через   бухгалтерію відділу освіти,  молоді та спорту.
  3. Звітність про діяльність НВК встановлюється відповідно до законодавства.

 

7Міжнародне співробітництво

         НВК має право:

 • відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об`єднаннями інших країн;
 • проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів. Встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

 

8. Охорона праці

8.1. Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (стаття 17) у НВК створюється служба охорони праці, яка безпосередньо підпорядковується  його керівникові.

8.2. На початку навчального року окремим наказом призначається керівник служби, особи, відповідальні за організацію роботи та виконання заходів з охорони праці в підрозділах Братського НВК

8.3. Основні функції керівника служби охорони праці:

- організовує пропаганду  безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, бесід, лекцій тощо;

- проводить ввідний інструктаж, паспортизацію робочих   місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці та техніки   безпеки;

- контролює відповідність нормативним актам з охорони праці механізмів, устаткування, засобів протиаварійного колективного та   індивідуального  захисту;

- готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці  та безпеки  життєдіяльності.

 

9 . Контроль за діяльністю закладу

9.1 Державний контроль за діяльністю НВК здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

9.2 Контроль за діяльністю Закладу здійснюють Міністерство освіти і науки України, департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчий комітет     Покровської селищної ради

9.3 Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому  Міністерством освіти і науки України.

9.4 У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов’язаних з її навчально – виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально – виховної роботи, але не частіше 1 – 2 разів на рік.

Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально – виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

 

10. Реорганізація або ліквідація закладу

10.1 Рішення про реорганізацію або ліквідацію НВК приймає Покровська селищна рада.  

Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадку ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління НВК.

10.2 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно НВК, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його органу управління майном Покровській  селищній раді .

10.3 У випадку реорганізації права та зобов’язання НВК переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

10.4 Ліквідація або реорганізація НВК здійснюється згідно з чинним законодавством.

10.5 При ліквідації чи реорганізації НВК учням та вихованцям надається можливість здобувати освіту відповідно до чинного законодавства.

10.6 При реорганізації чи ліквідації НВК працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

11. Статут закладу

11.1. Статут закладу, зміни і доповнення до нього підлягають:

- схваленню та затвердженню виконавчим комітетом  Покровської селищної ради;

- реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 

Прикінцеві положення

 1. Військовий облік та мобілізаційні заходи здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
 2. Директор НВК є начальником цивільної оборони об’єкту і організовує його роботу відповідно до Закону України «Про цивільну оборону», рішень уряду і місцевих органів влади.
 3. НВК виконує вимоги і здійснює заходи, передбачені чинним законодавством України про пожежну безпеку.
/uploads/editor/1845/92719/sitepage_98/files/statut_2017.doc   посилання на Статут КЗО Братський НВК  "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ"

 

 


 

 

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти   КЗО  «Братський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів -ДНЗ»                                          

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

Педагогічні працівники

Необхідно (осіб)

Фактично (осіб)

Відсоток потреби

Педагогічні працівники, усього

23

23

100

у тому числі ті, що:

 

 

 

мають відповідну освіту

23

23

100

працюють у закладі освіти за сумісництвом

1

1

-

 

 

 

                                               Директор  НВК                         З.І. Дубнюк

 

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Комунального закладу освіти

«Братський НВК «ЗОШ І – ІІІ ст. – ДНЗ» Покровської селищної ради

2018 р.

 

Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Комунального закладу освіти

«Братський НВК «ЗОШ І – ІІІ ст. – ДНЗ» Покровської селищної ради

 

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найменування посади

Найменування закладу, який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження)

Педагогіч-ний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська мова та література

Дубнюк

Зоя Іванівна

Директор

 

 

 

 

 

 

вчитель української мови та літератури

Криворізький педагогічний інститут, 1991. Вчитель української мови та літератури

Відповідає займаній посаді,

2015

Відповідає

раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший вчитель»

2017

29

ДОІППО

№ ДН24983906/4003-17 29.11.2017р.

Керівники установ і закладів освіти, вчителі української мови і літератури

 

Українська мова та література

Тимощенко

Тетяна Олександрівна

Вчитель української мови та літератури

Дніпропетровський державний університет, 1991р.  Вчитель української мови та літератури

Відповідає

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 2014р. 

38

ДОІППО

№ 9407,  11.10.2013р.

Вчителів української мови і літератури

 

Англійська  мова

Єрмак Оксана Олександрівна Вчитель англійської мови          

Англійська  мова

Грипась

Валентина Степанівна

Вчитель англійської мови

Дніпропетровський державний університет, 1980р.  Вчитель англійської мови

Відповідає

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 2012р. 

38

ДОІППО

№5822, 25.11.2009 р.

Вчителів англійської мови

 

Історія, правознавство, людина і світ

Тищенко

Анастасія Анатоліївна

Вчитель історії

Заступник директора з НВР,

 

 

 

Бердянський державний педагогічний університет, 2017р. Вчитель історії.

Бакалавр

/базова вища/

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основи здоров’я

Колошва

Валентина

Олександрівна

Заступник директора з ВР

 

 

 

 

вчитель з основ здоров’я, психолог (0,5ст.)

Бердянський педагогічний інститут, 1991р.

Викладач дошкіль-ної педагогіки і пси-хології. Методист по дошкільному вихованню.

Відповідає займаній посаді,

2015

 

Відповідає

раніше присвоєній кваліфікаційній ка-тегорії «спеціаліст вищої категорії», 2017р.  та присвоєно педагогічне звання «старший вчитель», 2017р.

40

ДОІППО

№3757, 04.06.2014 р.

Заступники директорів з виховної роботи

ДОІППО

№ 2880,  23.03.2012р

Основ здоров’я, ОБЖ за тренінговою методикою ООЖН (освіта на основі розвитку життєвих навичок)

 

 

 Баранович Юрій Андрійович Вчитель трудового навчання Слов’янський державний педагогічний університет, 2008р. Вчитель трудового та початкового про-фесійного навчання у старшій школ

Відповідає

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої  категорії», 2018р.

13

ДОІППО

№1414  15.02.2013

Вчителів трудового навчання, технологій

№1166  28.04.2016

Учитель  інформатики

 

Математика,

інформатика

Бацвін

Ярослава Євгенівна

Вчитель математики інформатики

Карагандинський державний університет, 1981р. Вчитель математики

Відповідає

раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель - методист», 2016р.

39

ДОІППО

№ 8336,  20.09.2013р.

Вчителів математики, які додатково викладають інформатику

 

Фізика

Математика

Зазімко Станіслав Вікторович

Вчитель математики  фізики,  

 

магістр

 

-

 

Біологія, хімія

Новікова Світлана Андріївна

Вчитель хімії та біології

Дніпропетровський державний університет, 1991р.  Вчитель хімії та біології

Відповідає

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої  категорії»,  2017р.

 

26

ДОІППО

№ ДН24983906/6118 22.09.2017р

Вчителі хімії, які одночасно викладають біологію, екологію та природознавство

 

Географія

Холод

Світлана

Степанівна

Вчитель географії

Дніпропетровський державний університет, 2002р.  Вчитель географії

Відповідає

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої  категорії»,  2017р.

25

ДОІППО

№ 2240  05.04.2016р.

Вчителі географії та основ економіки, природознавства

 

Музика

Блик

Ірина

Леонідівна

Вчитель музики

Таганрозький державний педагогічний інститут, 1991р. Вчитель музики та співів.

Відповідає

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії», 2014р. 

31

ДОІППО

№ ДН24983906/3177 28.04.2017р.

Вчителі художньої культури, музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво»

 

Фізична культура

Ляшенко

Сергій

Вікторович

Вчитель фізичної культури

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури 2016р.  Бакалавр зі спорту

Бакалавр

/базова вища/

10 тарифний розряд

1

-

 

Початкові класи

Тиха

Любов

Іванівна

Вчитель початкових класів

Бердянський державний педагогічний інститут, 2008р. Вчитель початкових класів

 

Присвоєно

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої  категорії», 2016р. 

34

ДОІППО

№ ДН24983906/7543

27.10.2017р.

Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ

№ ДН24983906/2371

27.10.2017р.

Методика викладання фізичної культури в початковій школі

 

 

Початкові класи

Баранович

Олеся

Володимирівна

Вчитель початкових класів

Бердянський державний педагогічний університет, 2008р. Вчитель української мови та літератури.

Запорізький педагогічний коледж, 2005. Вчитель почат-кових класів

Відповідає

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої  категорії», 2013р. 

12

ДОІППО

№ 5242   19.04.2013

Методика викладання фізичної культури в початковій школі

№ 5212   19.04.2013

Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ технологій

 

Початкові класи

Блинчук Валентина Олексіївна

Вчитель початкових класів

Слов’янський державний педагогічний інститут, 1984р.

Вчитель почат-кових класів.

Відповідає

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії», 2016р. 

36

ДОІППО

№ 2631  07.03.2014

Методика викладання фізичної культури в початковій школі

№2567  07.03.2014

Вчителів початкових класів з викладанням ІКТ технологій

 

Початкові класи

Сурніна

Антоніна

Анатоліївна

Вчитель початкових класів

Запорізький педа-гогічний коледж, 2004р. Вчитель початкових класів

Молодший спеціаліст,  

10 тарифний розряд 

9

-

 

Педагог - організатор(0,5ст)

Дячкіна Олена Миколаївна

Педагог – організатор асистент вчитель інклюзивної освіти

 

  магістр/вища/

11тарифний розряд

 

4

-

 

Асистент вчителя інклюзивної освіти

Цвіркун Олена Миколаївна

Асистент вчителя інклюзив-ної освіти

Бердянський педагогічний

університет,2019р

 

 

 

 

 

 5

 

 

Особи, які працюють за сумісництвом

 

інформатика

 Вялих Вікторія Анатоліївна вчитель хімії        

 

                 
 

 

Директор НВК                                Дубнюк З.І.

ВІДОМОСТІ

про кількість та якісні показники матеріально - технічного

забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

КЗО Братського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ»

Покровської районної ради   Дніпропетровської області

 

1.Інформація про загальну площу приміщень, що використовується у навчанні

Адреса приміщення

Найменування власника майна

Площа (кв.м)

Найменування та реквізити документа про право власності або користування

Документ про право користування

(договір оренди)

Інформація про наявність документів про відповідність

Строк дії договору оренди (з__по_____)

Наявність державної реєстрації

Наявність нотаріаль-ного посвідчення

Санітарним нормам

Вимогам правил пожежної безпеки

Нормам з охорони праці

53640

Дніпропетровська область

Покровсь-кий район

с. Братське

вул. Шкільна ,1а

Відділ освіти,

молоді та спорту виконавчого комітету 

Покровської селищної  ради  

1460

1)Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ  №042943 від

31.01.2011року

 

2)Свідоцтво на нерухоме майно

САС №244756

-

-

-

Акт прийому готовності КЗО «Братський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» до нового 2020 2021 навчального року від 22.08.2020року

(наказ відділу освіти,молоді та спорту №64

20.05.20)

 

 

 

від 20.05.2020

2.Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків(відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно- гігієнічних вимог)

Кількість приміщень (одиниць)

Площа з розрахунку на одного учня (кв.метрів)

Власні, в  оперативному управлінні, наймі/ оренді приміщення, майданчики

необхідно

фактично

необхідно

фактично

Комбінована майстерня

1

1

72

9 кв. м х 2 

В оперативному управлінні

Складське приміщення

1

1

-

-

В оперативному управлінні

Спортивний зал

1

1

213.4

 9 х 18 

В оперативному управлінні

Роздягальня

1

1

-

-

В оперативному управлінні

Кабінет інформатики

1

1

42.4

6

В оперативному управлінні

їдальня

1

1

 

 0,75 кв.  

В оперативному управлінні

Кухня

1

1

-

 

В оперативному управлінні

Комора для зберігання

1

1

-

 

В оперативному управлінні

Кабінет музики

1

1

47

2,5

В оперативному управлінні

Бібліотека

1

1

30

 2.0

(8тис.книг на  0,25)

В оперативному управлінні

Класні кімнати 10-11кл

2

2

40

2,4

В оперативному управлінні

Класні кімнати1-4 кл.

4

4

43

2,5

В оперативному управлінні

Класні кімнати 5-9 класів

4

4

40

2,4

В оперативному управлінні

Гардероб для учнів 2-11 класів та вестибюль

1

1

 

0,2

В оперативному управлінні

Кабінет заступника з навчально-виховної роботи

1

1

-

-

В оперативному управлінні

Кабінет директора

1

1

-

-

В оперативному управлінні

Учительська

1

1

-

-

В оперативному управлінні

Туалет

1

1

-

-

В оперативному управлінні

Складські приміщення

1

1

-

-

В оперативному управлінні

Медичний кабінет

1

1

-

2.0

В оперативному управлінні

Надвірні вбиральні

1

 

1

-

-

В оперативному управлінні

                                         Вугільна  котельня                                                          

 

Медіаклас

 

Приміщення для організації продовженого дня для учнів (1-4КЛ)

 

1

 

1

 

1

1

 

1

 

1

 

 

 

 

40

-

 

 

 

2.0

в оперативному управлінні

 

в оперативному управлінні

 

 

В оперативному управлінні

 

3. Обладнання  навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчального обладнання

Необхідно

(одиниць)

Фактично

(одиниць)

Відсоток потреби

Кабінет англійської мови

Таблиці   «Видо-часові форми»

"Назви країн і національностей"

2

2

100

Кабінет історії, правознавства

Таблиця  "Найважливіші дати та події в історії","СЕРЕДНІ ВІКИ","Правознавство в схемах і таблицях"

2

2

100

Кабінет біології та географії

Фотовиставка біологів

1

1

100

 

Таблиці «Біологія тварин»

2

2

100

 

Таблиці : «Біологія рослин»

2

2

100

 

Мікроскоп

5

5

100

 

Таблиці: «Біологія людини»

2

2

100

 

Муляж

1

1

100

Кабінет математики

"Таблиці та формули з математики"

1

1

100

 

Набір моделей з пластмаси

2

2

100

 

Набір пластмасових стереометрів

1

1

100

 

Комплект: «Дроби»

1

1

100

 

Набір елементарних зображень

1

1

100

Спортивний зал

Драбина

1

1

100

 

Лавка гімнастична

1

1

100

 

Перекладина

1

1

100

 

М’яч футбольний

12

12

100

 

Гирі

1

1

100

 

Стінка гімнастична

1

1

100

 

Штанга

1

1

100

 

Кінь

1

1

100

 

Колода

1

1

100

 

Гантелі

1

1

100

 

Обручі

1

1

100

 

Гранати

7

7

100

 

Комплект футбольної форми

20

20

100

 

М’ячі волейбольні

6

6

100

 

Скакалки

6

6

100

 

М’яч для метання

7

7

100

 

М’яч баскетбольний

15

15

100

 

Зошит футболу  в школі

1

1

100

 

Бадмінтон

4

4

100

 

Насос для м’ячів

3

3

100

 

Тренажер

1

1

100

 

Брус

1

1

100

 

Гімнастичний козел

2

2

100

 

Ходулі

4

4

100

 

Канат

2

2

100

 

Манішки

10

10

100

 

Кільце баскетбольне

4

4

100

 

Місток гімнастичний

2

2

100

 

Сітка баскетбольна

4

4

100

 

Сітка волейбольна

1

1

100

 

Сітка для м’ячів

1

1

100

 

Свисток зі стрічкою

2

2

100

 

Секундомір

2

2

100

Медичний кабінет

Термометр

19

19

100

 

Ножиці

1

1

100

 

Грілка

1

1

100

 

Міхур  для льоду

1

1

100

 

Пінцет анатомічний

2

2

100

 

Джгут

2

2

100

 

Ширма 2-х секційна

1

1

100

 

Столик інструментів

1

1

100

 

Ноші медичні

1

1

100

 

Холодильник

1

1

100

 

Кушетка

1

1

100

 

Стіл  канцелярський

1

1

100

 

Таблиця Рябкіна

1

1

100

 

Апарат для вимірювання тиску

1

1

100

 

Стетоскоп

2

2

100

 

Столик інструментальний

1

1

100

 

Шафа

1

1

100

 

Рукомойник

1

1

100

Кабінет  директора НВК

Комп’ютер

1

1

100

 

Ноутбук

1

1

100

 

Прінтер  EPSON

1

1

100

Кабінет заступника директора з навчально-виховної роботи

Комп’ютер

2

2

100

 

Прінтер  Canon

1

1

100

 

Прінтер  EPSON

1

1

100

 

Ноутбук SAMSUNG

2

2

100

Спортивний майданчик

Спортивний комплекс

1

1

100

Комбінована майстерня

Лобзики

5

5

100

 

Плоскогубці

3

3

100

 

Ножівка по дереву

2

2

100

 

Круглогубці

3

3

100

 

Рубанок

3

3

100

 

Шерхебель

1

1

100

 

Молоток

3

3

100

 

Ножівка лучкова

4

4

100

 

Викрутка

5

5

100

 

Ножівка слюсарна

2,

2

100

 

Кусачки бокові

3

3

100

 

Верстак столярний

4

4

100

 

Електроточило

1

1

100

 

Верстак по дереву

4

4

100

 

Тиски слюсарні

10

10

100

 

Електростанок заточний 

1

1

100

 

Станок свердлильний

1

1

100

 

Станок токарний по дереву

2

2

100

 

Станок токарний по металу

1

1

100

 

Станок фугувальний

1

1

100

Кабінет фізики

Джерело струму

1

1

100

 

Осцилограф

1

1

100

 

Амперметр

5

5

100

 

Барометр

1

1

100

 

Вольтметр

11

11

100

 

Гальванометр

2

2

100

 

Динамометр

10

10

100

 

Електрометр

1

1

100

 

Електроскоп

2

2

100

 

Камертон

1

1

100

 

Машина хвильова

1

1

100

 

Модель парової турбіни

2

2

100

 

Модель ракети

1

1

100

 

Мікроскоп

5

5

100

 

Набір по стереометрії

1

1

100

 

Терези

1

1

100

 

Рамка обертальна

1

1

100

 

Реостат

5

5

100

 

Термометр демонстраційний

2

2

100

 

Терморегулятор

2

2

100

 

Фонар проекційний

1

1

100

Кабінет музики

Піаніно

2

2

100

 

Музичний центр

1

1

100

Медіаклас (інклюзія)

Акустична система 2.0 Genius Sp-U115 Blue

1

1

100

 

Комп’ютер персональний Acer

1

1

100

 

ПК планшетний 7 LENOVO Tab 3-7 3G Black

2

2

100

 

Прінтер лазерний CENONLBR 6230 DW 3 WI-FI

1

1

100

 

Стіл медіа теки угловий з 100ммх2000мм, h=750мм

1

1

100

 

Стільниця столу без радіусної частини

1

1

100

 

Роутер безпровідний NR-LINK TL-WR84IN 300Mbrs

1

1

100

 

Стелаж наскрізний 1700ммх400мм, h=1600мм

2

2

100

 

Монітор S24E39IHL

1

1

100

 

Стелаж наскрізний 2000ммх400мм, h=1600мм

1

1

100

 

Пакет «Розумна налаштування універсал мега»

1

1

100

 

Стелаж наскрізний 1000ммх400мм, h=1600мм

2

2

100

 

Тумба

2

2

100

 

Стілець АС-016W green

4

4

100

 

Крісло-мішок 160л

9

9

100

Кабінет інформатики

Комп’ютер

13

13

100

 

Комплект мереживного обладнання

1

1

100

 

Принтер

1

1

100

 

Телевізор

1

1

100

Їдальня

Жарочна шафа

1

1

100

 

Холодильник  «Атлант»

2

2

100

 

Терези

1

1

100

 

Стіл гігієнічний

13

13

100

 

Миски 500 мл

50

50

100

 

Миска емальована

5

5

100

 

Дошка обробна

4

4

100

 

Мікрохвильова піч

2

2

100

 

Чайник

2

2

100

 

Ополоник

2

2

100

 

Кружка емальована

2

2

100

 

Електродуховка

1

1

100

 

Дуршлаг нержавіючий

1

1

100

 

Сито

1

1

100

 

Сковорідка

2

2

100

 

Таз алюмінієвий

2

2

100

 

Таз емальований

1

1

100

 

Терка

1

1

100

 

Терка-дошка для капусти

1

1

100

 

Витяжка

1

1

100

 

Бойлер

2

2

100

 

Кондиціонер

1

1

100

 

Електроплита

1

1

100

 

Директор  НВК                           Дубнюк З.І.                                                    

ВІДОМОСТІ

про кількість та якісні показники матеріально - технічного

забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

КЗО Братського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ»

Покровської районної ради   Дніпропетровської області

 

1.Інформація про загальну площу приміщень, що використовується у навчанні

Адреса приміщення

Найменування власника майна

Площа (кв.м)

Найменування та реквізити документа про право власності або користування

Документ про право користування

(договір оренди)

Інформація про наявність документів про відповідність

Строк дії договору оренди (з__по_____)

Наявність державної реєстрації

Наявність нотаріаль-ного посвідчення

Санітарним нормам

Вимогам правил пожежної безпеки

Нормам з охорони праці

53640

Дніпропетровська область

Покровсь-кий район

с. Братське

вул. Шкільна ,1а

Відділ освіти,

молоді та спорту виконавчого комітету 

Покровської селищної  ради  

1460

1)Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ  №042943 від

31.01.2011року

 

2)Свідоцтво на нерухоме майно

САС №244756

-

-

-

Акт прийому готовності КЗО «Братський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» до нового 2020 2021 навчального року від 22.08.2020року

(наказ відділу освіти,молоді та спорту №64

20.05.20)

 

 

 

від 20.05.2020

2.Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків(відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно- гігієнічних вимог)

Кількість приміщень (одиниць)

Площа з розрахунку на одного учня (кв.метрів)

Власні, в  оперативному управлінні, наймі/ оренді приміщення, майданчики

необхідно

фактично

необхідно

фактично

Комбінована майстерня

1

1

72

9 кв. м х 2 

В оперативному управлінні

Складське приміщення

1

1

-

-

В оперативному управлінні

Спортивний зал

1

1

213.4

 9 х 18 

В оперативному управлінні

Роздягальня

1

1

-

-

В оперативному управлінні

Кабінет інформатики

1

1

42.4

6

В оперативному управлінні

їдальня

1

1

 

 0,75 кв.  

В оперативному управлінні

Кухня

1

1

-

 

В оперативному управлінні

Комора для зберігання

1

1

-

 

В оперативному управлінні

Кабінет музики

1

1

47

2,5

В оперативному управлінні

Бібліотека

1

1

30

 2.0

(8тис.книг на  0,25)

В оперативному управлінні

Класні кімнати 10-11кл

2

2

40

2,4

В оперативному управлінні

Класні кімнати1-4 кл.

4

4

43

2,5

В оперативному управлінні

Класні кімнати 5-9 класів

4

4

40

2,4

В оперативному управлінні

Гардероб для учнів 2-11 класів та вестибюль

1

1

 

0,2

В оперативному управлінні

Кабінет заступника з навчально-виховної роботи

1

1

-

-

В оперативному управлінні

Кабінет директора

1

1

-

-

В оперативному управлінні

Учительська

1

1

-

-

В оперативному управлінні

Туалет

1

1

-

-

В оперативному управлінні

Складські приміщення

1

1

-

-

В оперативному управлінні

Медичний кабінет

1

1

-

2.0

В оперативному управлінні

Надвірні вбиральні

1

 

1

-

-

В оперативному управлінні

                                         Вугільна  котельня                                                          

 

Медіаклас

 

Приміщення для організації продовженого дня для учнів (1-4КЛ)

 

1

 

1

 

1

1

 

1

 

1

 

 

 

 

40

-

 

 

 

2.0

в оперативному управлінні

 

в оперативному управлінні

 

 

В оперативному управлінні

 

3. Обладнання  навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчального обладнання

Необхідно

(одиниць)

Фактично

(одиниць)

Відсоток потреби

Кабінет англійської мови

Таблиці   «Видо-часові форми»

"Назви країн і національностей"

2

2

100

Кабінет історії, правознавства

Таблиця  "Найважливіші дати та події в історії","СЕРЕДНІ ВІКИ","Правознавство в схемах і таблицях"

2

2

100

Кабінет біології та географії

Фотовиставка біологів

1

1

100

 

Таблиці «Біологія тварин»

2

2

100

 

Таблиці : «Біологія рослин»

2

2

100

 

Мікроскоп

5

5

100

 

Таблиці: «Біологія людини»

2

2

100

 

Муляж

1

1

100

Кабінет математики

"Таблиці та формули з математики"

1

1

100

 

Набір моделей з пластмаси

2

2

100

 

Набір пластмасових стереометрів

1

1

100

 

Комплект: «Дроби»

1

1

100

 

Набір елементарних зображень

1

1

100

Спортивний зал

Драбина

1

1

100

 

Лавка гімнастична

1

1

100

 

Перекладина

1

1

100

 

М’яч футбольний

12

12

100

 

Гирі

1

1

100

 

Стінка гімнастична

1

1

100

 

Штанга

1

1

100

 

Кінь

1

1

100

 

Колода

1

1

100

 

Гантелі

1

1

100

 

Обручі

1

1

100

 

Гранати

7

7

100

 

Комплект футбольної форми

20

20

100

 

М’ячі волейбольні

6

6

100

 

Скакалки

6

6

100

 

М’яч для метання

7

7

100

 

М’яч баскетбольний

15

15

100

 

Зошит футболу  в школі

1

1

100

 

Бадмінтон

4

4

100

 

Насос для м’ячів

3

3

100

 

Тренажер

1

1

100

 

Брус

1

1

100

 

Гімнастичний козел

2

2

100

 

Ходулі

4

4

100

 

Канат

2

2

100

 

Манішки

10

10

100

 

Кільце баскетбольне

4

4

100

 

Місток гімнастичний

2

2

100

 

Сітка баскетбольна

4

4

100

 

Сітка волейбольна

1

1

100

 

Сітка для м’ячів

1

1

100

 

Свисток зі стрічкою

2

2

100

 

Секундомір

2

2

100

Медичний кабінет

Термометр

19

19

100

 

Ножиці

1

1

100

 

Грілка

1

1

100

 

Міхур  для льоду

1

1

100

 

Пінцет анатомічний

2

2

100

 

Джгут

2

2

100

 

Ширма 2-х секційна

1

1

100

 

Столик інструментів

1

1

100

 

Ноші медичні

1

1

100

 

Холодильник

1

1

100

 

Кушетка

1

1

100

 

Стіл  канцелярський

1

1

100

 

Таблиця Рябкіна

1

1

100

 

Апарат для вимірювання тиску

1

1

100

 

Стетоскоп

2

2

100

 

Столик інструментальний

1

1

100

 

Шафа

1

1

100

 

Рукомойник

1

1

100

Кабінет  директора НВК

Комп’ютер

1

1

100

 

Ноутбук

1

1

100

 

Прінтер  EPSON

1

1

100

Кабінет заступника директора з навчально-виховної роботи

Комп’ютер

2

2

100

 

Прінтер  Canon

1

1

100

 

Прінтер  EPSON

1

1

100

 

Ноутбук SAMSUNG

2

2

100

Спортивний майданчик

Спортивний комплекс

1

1

100

Комбінована майстерня

Лобзики

5

5

100

 

Плоскогубці

3

3

100

 

Ножівка по дереву

2

2

100

 

Круглогубці

3

3

100

 

Рубанок

3

3

100

 

Шерхебель

1

1

100

 

Молоток

3

3

100

 

Ножівка лучкова

4

4

100

 

Викрутка

5

5

100

 

Ножівка слюсарна

2,

2

100

 

Кусачки бокові

3

3

100

 

Верстак столярний

4

4

100

 

Електроточило

1

1

100

 

Верстак по дереву

4

4

100

 

Тиски слюсарні

10

10

100

 

Електростанок заточний 

1

1

100

 

Станок свердлильний

1

1

100

 

Станок токарний по дереву

2

2

100

 

Станок токарний по металу

1

1

100

 

Станок фугувальний

1

1

100

Кабінет фізики

Джерело струму

1

1

100

 

Осцилограф

1

1

100

 

Амперметр

5

5

100

 

Барометр

1

1

100

 

Вольтметр

11

11

100

 

Гальванометр

2

2

100

 

Динамометр

10

10

100

 

Електрометр

1

1

100

 

Електроскоп

2

2

100

 

Камертон

1

1

100

 

Машина хвильова

1

1

100

 

Модель парової турбіни

2

2

100

 

Модель ракети

1

1

100

 

Мікроскоп

5

5

100

 

Набір по стереометрії

1

1

100

 

Терези

1

1

100

 

Рамка обертальна

1

1

100

 

Реостат

5

5

100

 

Термометр демонстраційний

2

2

100

 

Терморегулятор

2

2

100

 

Фонар проекційний

1

1

100

Кабінет музики

Піаніно

2

2

100

 

Музичний центр

1

1

100

Медіаклас (інклюзія)

Акустична система 2.0 Genius Sp-U115 Blue

1

1

100

 

Комп’ютер персональний Acer

1

1

100

 

ПК планшетний 7 LENOVO Tab 3-7 3G Black

2

2

100

 

Прінтер лазерний CENONLBR 6230 DW 3 WI-FI

1

1

100

 

Стіл медіа теки угловий з 100ммх2000мм, h=750мм

1

1

100

 

Стільниця столу без радіусної частини

1

1

100

 

Роутер безпровідний NR-LINK TL-WR84IN 300Mbrs

1

1

100

 

Стелаж наскрізний 1700ммх400мм, h=1600мм

2

2

100

 

Монітор S24E39IHL

1

1

100

 

Стелаж наскрізний 2000ммх400мм, h=1600мм

1

1

100

 

Пакет «Розумна налаштування універсал мега»

1

1

100

 

Стелаж наскрізний 1000ммх400мм, h=1600мм

2

2

100

 

Тумба

2

2

100

 

Стілець АС-016W green

4

4

100

 

Крісло-мішок 160л

9

9

100

Кабінет інформатики

Комп’ютер

13

13

100

 

Комплект мереживного обладнання

1

1

100

 

Принтер

1

1

100

 

Телевізор

1

1

100

Їдальня

Жарочна шафа

1

1

100

 

Холодильник  «Атлант»

2

2

100

 

Терези

1

1

100

 

Стіл гігієнічний

13

13

100

 

Миски 500 мл

50

50

100

 

Миска емальована

5

5

100

 

Дошка обробна

4

4

100

 

Мікрохвильова піч

2

2

100

 

Чайник

2

2

100

 

Ополоник

2

2

100

 

Кружка емальована

2

2

100

 

Електродуховка

1

1

100

 

Дуршлаг нержавіючий

1

1

100

 

Сито

1

1

100

 

Сковорідка

2

2

100

 

Таз алюмінієвий

2

2

100

 

Таз емальований

1

1

100

 

Терка

1

1

100

 

Терка-дошка для капусти

1

1

100

 

Витяжка

1

1

100

 

Бойлер

2

2

100

 

Кондиціонер

1

1

100

 

Електроплита

1

1

100

 

Директор  НВК                           Дубнюк З.І.                                                    

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРУЧНИКАМИ ТА НАВЧАЛЬНИМИ ПОСІБНИКАМИ, РЕКОМЕНДОВАНИМИ МОН

 

ВІДОМОСТІ
про навчально-методичне та інформаційне забезпечення
освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти                                                         Комунальний заклад                                                                                                                     «Братський навчально – виховний комплекс  «Загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад»                                                                                   Покровської селищної  ради Дніпропетровської області

1. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення

Найменування виду інформаційного забезпечення

Наявність (так/ні)

Ким затверджено

Рік затвердже-ння

Навчальні програми для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.. Зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я») «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» .

 

 так

 

Наказ Міністерства освіти і науки України  №1050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства освіти і науки України  №948

 

12.09.2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.08.2016

Українська мова

 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, )

 

 10-11класи–Київ,2010 рівень стандарту зі змінами

 

 

так

 

 

 

 

 

 

так

 

 

 

затверджена наказом Міністерства  освіти і науки  № 804;

 

 

 

 

 

затвердженими наказом Міністерства  освіти і науки України № 1021

зміни наказом Міністерства  освіти і науки України № 826

 

 

07.06.2017

 

 

 

 

 

 

28.10.2010

 

 

14.07.2016

Українська література

5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. –

К.: Освіта, 2013.

 

10-11 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.  Київ 2010

 

 

так

 

 

 

 

так

 

 

 

 

зі змінами затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України       № 804

зі змінами,  затвердженими Міністерством освіти і науки України  №826

 

 

 

07.06.2017

 

 

 

 

14.07.2016

Зарубіжна  література

  5-9 класи    Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 

10-11 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту зі змінами

 

так

 

 

 

так

 

 

 

 

зі змінами затвердженими наказомМіністерства освіти і науки України       № 804

 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки  № 1021

зі змінами,  затвердженими Міністерством освіти і науки України  №826

 

 

 

07.06.2017

 

 

 

28.10.2010

 

 

14.07.2016

Іноземна мова

5-9 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5-7 класи, «Освіта» , 2013.

10-11 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

 

так

 

 

так

 

 

 

 

зі змінами,  затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України       № 804

 

 

 Лист МОН  № 122

зі змінами,  затвердженими Міністерством освіти і науки України  №826

 

 

07.06.2017

 

 

 

 

22.02.2008

 

14.07.2016

Історія

5 – 9 класи:

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія 5-9 класи.»

10 - 11 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів        « Історія України   10- 11» (рівень стандарту/ академічний рівень)

 

 

так

 

 

 

 

 

 

так

 

 

 

 

затверджена Міністерством освіти і науки України №804

 

 

 

 

затверджені Міністерством освіти і науки України №826

 

 

 

 

07.06.2017

 

 

 

 

 

14.07.2016

 

 

 

Правознавство 9 клас

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів       « Правознавство

Практичний курс.           9 клас.»

так

затверджена Міністерством освіти і науки України №804

07.06.2017

Правознавство 10 клас

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів       « Правознавство

Практичний курс. 10 клас.»

так

затверджена Міністерством освіти і науки України №826

14.07.2016

Людина і світ

11 клас

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Людина і світ»

так

затверджена Міністерством освіти і науки України № 826

14.07.2016

Хімія

7- 9 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)

10 - 11 класи

«Хімія» . Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

 

так

 

 

 

так

 

затверджена наказом Міністерства освіти і науки України № 804

 

 

зі змінами, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №826

 

 

07.06.2017

 

 

 

14.07.2016

Біологія

6-9 класи

Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

 

10 -11 клас

Програма з біології для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи

 

 

так

 

 

 

 

так

 

 

 

зі змінами затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України       № 804

 

 

зі змінами, затверджена Міністерством освіти і науки України № 826

 

 

07.06.2017

 

 

 

 

14.07.2016

Екологія

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

так

Наказ Міністерства освіти і науки України       № 1021

28.10.2010

Географія

6 – 9 класи

Програми з географії для 6-9 класів Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

 

 

 

так

 

 

 

 

 

зі змінами затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України       № 804

 

 

 

07.06.2017

 

 

 

  Економіка 11 клас

 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка 11 класи. Рівень стандарту. Академічний рівень – К.,2010

 

 

так

 

Затверджена Міністерством освіти і науки  України №1021

 

28.10.2010

Фізика

7-9класи

Оновлена  навчальна програма.

 

 

так

 

 

 

 

затверджена наказом Міністерства освіти і науки України       № 804

 

 

 

07.06.2017

 

Фізика

10-11 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних  закладів.

 

так

затверджена наказом Міністерства освіти і науки №826

14.07.2016

Астрономія 11 клас

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

 

так

 

затверджена наказом Міністерства освіти і науки України №826

14.07.2016

Трудове навчання

5-9класи

Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх закладів 5-9 класи(оновлена),

 

 

Так

 

 

 

 

 

зі змінами затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України       № 804

 

 

07.06.2017

 

 

Креслення 11 клас

програма Креслення для загальноосвітніх навчальних закладів

 

так

 

затверджена листом Міністерства освіти і науки України

№ 1/11-17681

 

19.11.2013

Фізична культура

      5-9 класи

Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи

10-11 класи

Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. Рівень стандарту

 

так

 

 

 

 

так

 

зі змінами затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України       № 804

 

 

рекомендована Міністерством освіти і науки України ( лист №1/11-8297)

затверджена Міністерством освіти і науки України  №826

 

 

07.06.2017

 

 

 

 

31.08.2010

 

 

14.07.2016

 

Захист Вітчизни

Навчальна програма «Захист Вітчизни» для навчальних закладів

 

так

 

затверджена Міністерством освіти і науки України №826

 

14.07.2016

 

Математика

5-9 класи

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи

 

Математика 10-11 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів    10-11 класи

 

 

 

так

 

 

 

 

 

так

 

 

 

 

затверджена Міністерством освіти і науки України   №804,

 

 

 

затверджена Міністерством освіти і науки України  №826

 

 

 

 

07.06.2017

 

 

 

 

14.07.2016

 

Інформатика

5-9 класи

Навчальна программа для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи ( зі змінами)

11 клас

За Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів     ІІІ ступеню

так

 

 

 

 

 

так

 

зі змінами затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України       № 804

 

 

 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України №826

07.06.2017

 

 

 

 

 

14.07.2016

 

Російська мова

5-9класи

«Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

 

так

 

 

 

зі змінами затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України       № 804

 

07.06.2017

 

 

 

Основи  здоров'я

5-9 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я 5-9 класи

так

 

 

затверджена Міністерством освіти і науки України №804

07.06.2017

 

Музичне мистецтво

1-4 класи

Оновлена навчальна программа з музичного мистецтва для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти

5- 9 класи

«Мистецтво. 5 – 9 класи». Програма для загальноосвітніх навчальних закладів оновлена.

 

так

 

 

 

 

 

 

 

 

 

так

затверджена Міністерством освіти і науки України  №948

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджена Міністерством освіти і науки Украъни  №804

05.08.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.06.2017

Природознавство

5 клас

 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство          5 клас»

 

так

 

Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від № 804.

 

07.06.2017

Хореографія

1-4 класи

Програма з хореографії для 1 -4 класів.

Авт. Тараканова О.П.

 

так

 

Затверджена Міністерством освіти і науки , молоді та спорту України  лист  №1/11-787

 

18.03.2008

Художня культура

10-11класи

Програма  для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 клас «Художня культура» К.,2010

 

 

так

 

 

 

 

 

затверджена Міністерством освіти і науки  №1021

 

 

 

 

28.10.2010

 

2. Відомості про інформаційне забезпечення

 

№ п⁄п

Найменування виду             інформаційного забезпечення

Наявність (так⁄ні)

Площа (кв. метрів)

Кількість місць

Обсяг бібліотечного фонду

1.

Бібліотека

так

78.8

-

8268

2.

Книгосховище

так

13,4

-

2989

3.

Зал для видачі літератури

так

13,4

 

8268

4.

Читальний зал

так

10,0

8

5279

5.

Електронна бібліотека

так

-

-

-

6.

Інтернет

так

-

13

-

7.

Інше

ні

-

-

-

 

 

3. Забезпечення підручниками та навчальними посібникам, рекомендованими МОН

 

Клас

Найменування навчальної дисципліни

Автор підручника (навчального посібника)

Найменування підручника (навчального посібника)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примірників

необхідно

фактично

2

Математика

Богданович М.В.

Математика

«Генеза»,2014

12

19

2

Природознавство

Грушинська І.В.

Природознавство

«Освіта»,2012

12

17

2

Українська мова

Вашулеко М.Є.

Українська мова

«Освіта»,2012

12

19

2

Читання

Савченко О.Я.

Літературне читання

«Освіта»,2012

12

19

2

Основи здоров’я

Гнатюк О.В.

Основи здоров’я

«Генеза»,2012

12

18

2

Образотворче мистецтво

Ткач С.К.

Образотворче мистецтво

«Богдан»,2012

12

14

2

Іноземна мова

Карпюк О.Д.

Англійська мова

«Астон»,12

12

16

2

Сходинки до інформатики

Корнієнко М.М.

Сходинки до інформатики

«Ранок»,2012

12

5

2

Музичне мистецтво

Аристова Л.С.

Музичне мистецтво

«Освіта»,2012

12

10

2

Трудове навчання

Веремійчик І.М.

Трудове навчання

«Генеза»,2012

12

17

Клас

Найменування навчальної дисципліни

Автор підручника (навчального посібника)

Найменування підручника (навчального посібника)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примірників

необхідно

фактично

3

Літературне читання

Савченко О.Я.

Літературне читання

«Освіта»,2013

16

17

3

Українська мова

Вакуленко М.Є.

Українська мова

«Освіта»,2012

16

17

3

Математика

Богданович М.В.

Математика

«Генеза»,2013

16

17

3

Я у світі

Бібік Н.М.

Я у світі

«Основа»,2013

16

17

3

Основи здоров’я

Гнатюк О.В.

Основи здоров’я

«Генеза»,2013

16

17

3

Природознавство

Грущинська І.В.

Природознавство

«Освіта»,2013

16

17

3

Трудове навчання

Веремійчик І.М.

Трудове навчання

«Генеза»,2013

16

16

3

Образотворче мистецтво

Резніченко М.І.

Образотворче мистецтво

«Богдан»,2013

16

16

3

Музичне мистецтво

Аристова Л.С.

Музичне мистецтво

«Освіта»,2013

16

16

3

Іноземна мова

Карпюк О.Д.

Англійська мова

«Астон»,2013

16

15

3

Інформатика

Корнієнко М.М

Сходинки до інформатики

«Ранок»,2013

16

16

4

Інформатика

Корнієнко М.М

Інформатика

«Ранок»,2015

18

7

4

Основи здоров’я

Гнатюк О.В.

Основи здоров’я

«Генеза»,2016

18

13

4

Музичне мистецтво

Аристова Л.С.

Музичне мистецтво

«Освіта»,2015

18

4

4

Літературне читання

Стус Т.В.

Хрестоматія сучасної дитячої літератури

«Старого Лева»,2016

18

14

4

Я у світі

Бібік Н.М.

Я у світі

«Основа»,2015

18

14

4

Трудове навчання

Веремійчик І.М.

Трудове навчання

«Генеза»,2015

18

5

4

Образотворче мистецтво

Резніченко М.І.

Образотворче мистецтво

«Богдан»,2015

18

5

4

Українська мова

Захарійчук М.Д.

Українська мова

«Грамота»,2014

18

6

4

Математика

Богданович М.В.

Математика

«Генеза»,2015

18

13

4

Літературне читання

Савченко О.В.

Літературне читання

«Освіта»,2016

18

14

4

Природознавство

Грушинська І.В.

Природознавство

«Освіта»,2016

18

13

4

Іноземна мова

Карпюк О.Д.

Англійська мова

«Астон»,2015

18

13

1

Навчання грамоти (Буквар)

Вашуленко М.С.

Буквар

«Освіта»,2012,2013

16

16

1

Математика

Богданович М.В.

Математика

«Генеза»,2012

16

16

1

Природознавство

Грущинська І.В.

Природознавство

«Освіта»,2012

16

15

1

Іноземна мова

Карпюк О.Д.

Англійська мова

«Астон»,2012

16

13

1

Основи здоров’я

Гнатюк О.В.

Основи здоров’я

«Генеза»,2012

16

15

1

Трудове навчання

Веремійчик І.М.

Трудове навчання

«Генеза»,2012

16

14

1

Образотворче мистецтво

Ткач С.К.

Образотворче мистецтво

«Богдан»,2012

16

14

1

Музичне мистецтво

Аристова Л.С.

Музичне мистецтво

«Освіта»,2012

16

13

5

Інформатика

Морзе Н.В.

Інформатика

«Освіта»,2013

16

16

5

Українська мова

Заболотний О.В.

Українська мова

«Генеза»,2013

16

16

5

Українська література

Коваленко Л.Т.

Українська література

«Освіта»,2013

16

16

5

Математика

Істер О.С.

Математика

«Генеза»,2013

16

16

5

Образотворче мистецтво

Желізняк С.М.

Образотворче мистецтво

«Генеза»,2013

16

16

5

Трудове навчання

Сидоренко В.К.

Трудове навчання

«Сиция»,2013

16

16

5

Природознавство

Ярошенко О.Г.

Природознавство

«Освіта»,2013

16

16

5

Історія України

Пометун О.І.

Історія України

«Освіта»,2013

16

16

5

Світова література

Ніколенко О.М.

Світова література

«Грамота»,2013

6

16

5

Основи здоров’я

Бех І.Д.

Основи здоров’я

«Алагон»,2013

16

16

5

Іноземна мова

Карпюк О.Д.

Англійська мова

«Астон»,2013

16

16

5

Російська мова

Корсаков В.А.

Російська мова

«Освіта»,2013

16

16

5

Музичне мистецтво

Кондратова Л.Г.

Музичне мистецтво

«Богдан»,2013

16

16

6

Українська література

Коваленко Л.Т.

Українська література

«Освіта»,2014

14

18

6

Українська мова

Заболотний О.В.

Українська мова

«Генеза»,2014

14

18

6

Інформатика

Морзе Н.В.

Інформатика

«Освіта»,2014

14

18

6

Математика

Істер О.С.

Математика

«Генеза»,2014

14

18

6

Музичне мистецтво

Кондратова Л.Г.

Музичне мистецтво

«Богдан»,2014

14

18

6

Образотворче мистецтво

Желізняк С.М.

Образотворче мистецтво

«Генеза»,2014

14

18

6

Біологія

Костіков І.Ю.

Біологія

«Освіта»,2014

14

18

6

Географія

Бойко В.М.

Географія

«Сиция»,2014

14

18

6

Всесвітня історія. Історія України

Пометун О.І.

Всесвітня історія. Історія України

«Освіта»,2014

14

18

6

Світова література

Ніколенко О.М.

Світова література

«Грамота»,2014

14

18

6

Основи здоров’я

Бех І.Д.

Основи здоров’я

«Алагон»,2014

14

18

6

Російська мова

Корсаков В.А.

Російська мова

«Освіта»,2014

14

18

6

Трудове навчання

Сидоренко В.К.

Трудове навчання

«Сиция»,2014

14

18

6

Іноземна мова

Карпюк О.Д.

Англійська мова

«Астон»,2014

14

18

7

Біологія

Запорожець Н.В.

Біологія

«Ранок»,2015

12

28

7

Всесвітня історія

Пометун О.І.

Всесвітня історія

«Освіта»,2015

12

9

7

Російська мова

Коновалова М.В.

Російська мова

«Основа»,2015

12

15

7

Українська література

Коваленко Л.Т.

Українська література

«Освіта»,2015

12

19

7

Українська мова

Заболотний О.В.

Українська мова

«Генеза»,2015

12

10

7

Хімія

Попель П.П.

Хімія

«Академія»,2015

12

18

7

Алгебра

Істер О.С.

Алгебра

«Генеза»,2015

12

14

7

Геометрія

Істер О.С.

Геометрія

«Генеза»,2016

12

19

7

Основи здоров’я

Бех І.Д.

Основи здоров’я

«Алагон»,2015

12

8

7

Історія України

Гупан Н.М.

Історія України

«Освіта»,2015

12

9

7

Іноземна мова

Карпюк О.Д.

Англійська мова

«Лібра Терра»2015

12

0

7

Фізика

Сиротюк В.Д.

Фізика

«Генеза»,2015

12

10

7

Географія

Пестушко В.Ю.

Географія

«Генеза»,2016

12

19

7

Світова література

Ніколенко О.М.

Світова література

«Грамота»,2015

12

18

7

Інформатика

Морзе Н.В.

Інформатика

«Освіта»,2015

12

9

7

Трудове навчання

Терещук Б.М.

Трудове навчання

«Сиция»,2015

12

14

8

Російська мова

Баландіна Н.Ф.

Російська мова

«Ранок»,2016

16

17

8

Українська література

Авраменко О.М.

Українська література

«Грамота»,2016

16

19

8

Українська мова

Заболотний О.В.

Українська мова

«Генеза»,2016

16

19

8

Хімія

Попель П.П.

Хімія

«Академія»,2016

16

19

8

Геометрія

Істер О.С.

Геометрія

«Генеза»,2016

16

19

8

Алгебра

Істер О.С.

Алгебра

«Генеза»,2016

16

19

8

Основи здоров’я

Бех І.Д.

Основи здоров’я

«Аллатон»,2016

16

19

8

Історія України

Гісем О.В.

Історія України

«Ранок»,2016

16

19

8

Біологія

Задорожній К.М.

Біологія

«Ранок»,2016

16

19

8

Іноземна мова

Карпюк О.Д.

Англійська мова

«Астон»,2016

16

19

8

Фізика

Сиротюк В.Д.

Фізика

«Генеза»,2016

16

19

8

Географія

Пестушко В.Ю.

Географія

«Генеза»,2016

16

19

8

Всесвітня історія

Гісем О.В.

Всесвітня історія

«Ранок»,2016

16

19

8

Світова література

Ковбасенко Ю.І.

Світова література

«Література ЛТР»,2016

16

19

8

Мистецтво

Кондратова Л.Г.

Мистецтво

«Богдан»,2016

16

19

8

Інформатика

Морзе Н.В.

Інформатика

«Освіта»,2016

16

19

9

Фізика

Сиротюк В.Д.

Фізика

«Генеза»,2017

18

18

9

Всесвітня історія

Гісем О.В.

Всесвітня історія

«Ранок»,2017

18

18

9

Іноземна мова

Карпюк О.Д.

Англійська мова

«Астон»,2017

18

18

9

Біологія

Зодорожній К.М.

Біологія

«Ранок»,2017

18

18

9

Світова література

Ковбасенко Ю.І.

Світова література

«Літера ЛТД»,2017

18

18

9

Географія

Пестушко В.Ю.

Географія

«Генеза»,2017

18

18

9

Історія України

Гісем О.В.

Історія України

«Ранок»,2017

18

18

9

Основи правознавства

Андрусишин Б.І.

Основи правознавства

«Перун»,2017

18

18

9

Мистецтво

Масол Л.М.

Мистецтво

«Освіта»,2017

18

18

9

Геометрія

Істер О.С.

Геометрія

«Генеза»,2017

18

18

9

Українська література

Авраменко О.М.

Українська література

«Грамота»,2017

18

13

9

Українська мова

Заболотний О.В.

Українська мова

«Генеза»,2017

18

15

9

Інформатика

Морзе Н.В.

Інформатика

«Оріон»,2017

18

18

9

Трудове навчання

Лебедєв Д.В.

Трудове навчання

«Сиция»,2017

18

17

9

Російська мова

Баландіна Н.Ф.

Російська мова

«Ранок»,2017

18

17

9

Хімія

Попель П.П.

Хімія

«Академія»,2017

18

15

9

Основи здоров’я

Бех І.Д.

Основи здоров’я

«Алагон»,2017

18

15

10

Інформатика

Рівкінд Й.Я.

Інформатика

«Генеза»,2010

11

15

10

Історія України

Кульчицький С.В.

Історія України

«Генеза»,2010

11

7

10

Українська мова

Забалотний О.В.

Українська мова

«Генеза»,2010

11

13

10

Хімія

Попель П.П.

Хімія

«Академія»2010

11

14

10

Світова література

Ковбасенко Ю.І.

Світова література

«Грамота»,2010

11

12

10

Біологія

Тагліна О.В.

Біологія

«Ранок»,2010

11

12

10

Всесвітня історія

Щупак І.Я.

Всесвітня історія

«Прамєр»,2010

11

15

10

Українська література

Хропко П.П.

Духовні криниці ч І

«Школяр»,2004

11

14

10

Геометрія

Бєляніна О.Я.

Геометрія

«Генеза»,2010

11

10

10

Правознавство

Норовлянський О.Д.

Правознавство

«Грамота»,2010

11

15

10

Фізика

Баряхтар В.Г.

Фізика

«Ранок»,2010

11

10

10

Українська література

Авраменко О.М.

Українська література

«Грамота»,2010

11

5

10

Алгебра

Мерзляк А.Г.

Алгебра

«Гімназія»,2012

11

11

10

Українська література

Хропко П.П.

Духовні криниці ч ІІ

«Школяр»,2004

11

14

10

Іноземна мова

Карпюк О.Д.

Англійська мова

«Астон»,2010

11

12

10

Географія

Пестушко В.Ю.

Географія

«Генеза»,2017

11

12

11

Історія України

Пометун О.І.

Історія України

«Освіта»,2012

7

12

11

Українська література

Мовчан Р.В.

Українська література

«Грамота»,2011

7

7

11

Захист Вітчизни

Бакка Т.В.

Захист Вітчизни

«Вежа»,2006

7

12

11

Всесвітня історія

Ладиченко Т.В.

Всесвітня історія

«грамота»,2012

7

12

11

Фізика

Коршак Є.В.

Фізика

«Генеза»,2012

7

12

11

Світова література

Ковбасенко Ю.І.

Світова література

«Грамота»,20011

7

10

11

Геометрія

Бевз Г.П.

Геометрія

«Генеза»,2012

7

18

11

Українська мова

Караман С.О.

Українська мова

«Освіта»,2012

7

7

11

Алгебра

Мерзляк А.Г.

Алгебра

«Гімназія»,2011

7

18

11

Срібний птах 2ч.

Семенюк Г.Ф.

Срібний птах 2 ч.

«Освіта»,2006

7

22

11

Астрономія

Пришляк М.П.

Астрономія

«Ранок»,2012

7

17

11

Біологія

Балан П.Г.

Біологія

«Генеза»,2012

7

12

11

Людина і світ

Бакка Т.В.

Людина і світ

«Освіта»,2012

7

15

11

Інформатика

Рівкінд Й.Я.

Інформатика

«Генеза»,2011

7

7

11

Іноземна мова

Карпюк О.Д.

Англійська мова

«Астон»,2011

7

8

11

Хімія

Лашевська Г.А.

Хімія

«Генеза»,2011

7

6

 

 

Директор НВК                     Дубнюк З.І.

 

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми проблемами

   Повна назва ЗНЗ: комунальний заклад освіти «Братський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –дошкільний навчальний заклад» Покровської селищної  ради Дніпропетровської області

Адреса:село Братське вул. Шкільна,1а Покровського району Дніпропетровської області                інд.53640

Загальна к-сть класів - 11

Кількість учнів НВК- 167 , з ДНЗ -190

Кількість учнів,що навчаються за інклюзивною формою навчання в НВК-5.

Створено сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі й дітей з інвалідністю, забезпечено  їх ресурсною кімнатою та надвірним пандусом.

 Довжина пандуса - 95 см

Ширина - 1 м

Висота -15 см

Перила висотою - 80 см, довжиною -1,45 м 

 

   Навчання дітей з особливими освітніми потребами  в інклюзивних класах в Братському НВК  вже здійснюється шість років. Асистенти вчителя мають багато методичних матеріалів та рекомендацій,програм  для навчання саме таких дітей.

     В інклюзивних класах наголос робиться в першу чергу на розвиток сильних якостей і талантів дітей, а не на їхніх фізичних або розумових проблемах. Взаємодія з іншими дітьми сприяє   фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвитку дітей з особливими освітніми потребами. При цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні моделі поведінки дітям з особливими освітніми потребами і мотивують їх до цілеспрямованого використання нових знань і вмінь.

Саме в  інклюзивних класах взаємодія між учнями з особливими освітніми потребами та дітьми з типовим рівнем розвитку сприяє налагодженню між ними дружніх стосунків, завдяки чому діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей, стають більш чуйними, готовими до допомоги.

 

Ресурсна кімната - спеціально облаштований клас, де діти з особливими потребами зможуть вчитися за індивідуальною програмою. Корекційні педагоги допомагатимуть хлопчикам та дівчаткам, зокрема, отримати повсякденні побутові навички. Для цього придбані все необхідне:меблі та техніка, медіа тека.

    Згідно з проектом, кімната містить навчальну, соціально-побутову, ігрову зони та зону відпочинку.   Меблі в ній модульні, що дозволяє по-різному формувати робочі зони – індивідуальні та для роботи в групах. Крім того, приміщення оснащене   комп’ютерним обладнанням,планшетами та принтером для роботи з додатковим навчальним матеріалом.

 Ресурсна кімната – це можливість набувати соціальний досвід, адже основне завдання інклюзивної освіти для таких дітей – підготувати їх до самостійного дорослого життя.

В інклюзивних  класах(5 та 8кл) крім вчителя за потребою знаходиться    асистент учителя, який знаходиться поруч з дитиною. Ці вчителі  з педагогічною освітою, їхня функція — допомагати вчителю готувати роздатковий навчальний матеріал та допомагати дитині опановувати знання(асистента вчителя Цвіркун О.М.,Корж О.Л.).Виділено додаткові корекційні години,  для  занять ритміки(Блик І.Л.),ЛФК(Ляшенко С.В.), соціально-побутове орієнтування(Корж О.Л.) та  розвиток мовлення(Корж О.Л).

 

 

Ліцензований обсяг та фактична кількість учнів, які навчаються у КЗО «Братський НВК « ЗОШ І-ІІІ ст -ДНЗ»

 Школа розрахована на 180 учнів.

Ліцензований обсяг       166 учнів.

У Братському НВК працює  два підрозділи:

-дошкільний заклад на 25 місць;

 - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 166 учнів. 

Станом на 05.09.2020 року у школі навчається166 учнів, зокрема:

 

1 клас - 12учнів,

2 клас – 17 учнів,

3 клас - 20учнів,

4 клас -17 учнів,

5 клас - 16 учнів,

6 клас - 16 учні,

7 клас - 17 учнів,

8 клас - 18 учнів,

9 клас - 17 учнів,

10 клас - 8учнів,

11 клас - 9учнів.

 

Наявність вакантних посад

Станом на 02.09.2020р. вакантних посад у закладі немає.