Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Погода в Украине МамаТато - усе, що ви маєте знати про дітей

Нова українська школа(НУШ)

 

НАКАЗ

від 29.10. 2021                              Братське                                                        № 132

 

Про підсумки моніторингових досліджень  з

проблем адаптації  учнів 1 класу до освітнього процесу

в умовах Нової української школи

 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказів Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268 «Про  затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»  від 20.08.2018 № 923 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі»,  Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти та Положення про моніторинг якості освіти Братській ЗОШ І-ІІІ ступенів  ,   річного плану роботи школи на 2021-2022 н.р. протягом вересня - жовтня 2021 року адміністрацією школи, практичним психологом та вчителем першого класу Блинчук В.О. здійснювалося комплексне  вивчення рівня адаптації  учнів 1 класу до навчання в умовах Нової української школи.

Для того, щоб адаптаційний період у першокласників минув успішно, адміністрацією школи та педагогічними працівниками, які працюють з учнями 1класу були передбачені наступні етапи його організації:

 створення  належного освітнього простору,

 оновлення навчального обладнання,

 складання розкладу занять відповідно до санітарних умов та методичних рекомендацій;

 прийняття класним керівником ідеї адаптаційного періоду,

 усвідомлення його змісту;

 залучення батьків для допомоги учням до умов навчання у  школі.

 Протягом вересня – жовтня адміністрацією школи та практичним психологом   проводилися спостереження  за дітьми під час перерв, сніданків, виховних заходів, екскурсій. 

      До навчання у першому класі у вересні 2021 року приступило 13 учнів. Вчителька першого класу Блинчук Валентина Олексіївна, працюючи над навчальною програмою НУШ - 1 ( автор О.Я.Савченко), у перші тижні навчання,  здійснюючи тематичний інтегрований підхід, особливу увагу приділяла створенню у класній спільноті атмосфери довіри, взаємозацікавленості, бажання слухати один одного, формувала вміння висловлювати власну думку.

  На початковому етапі вчителька  прагнула у класному колективі створити атмосферу родинного затишку, акцентувала увагу на більш тісне знайомство учасників освітнього процесу, приділяла увагу коротким розповідям про власні захоплення учнів, їхнім улюбленим іграм тощо.

      Відповідно до рекомендацій щодо організації освітнього середовища Нової української школи у першому класі створено освітнє середовище з відповідними осередками. У класній кімнаті  наявні стенд настрою, куточок для робіт учнів, виділено місце для матеріалів учнів. Вчителька дотримується методики проведення уроків (початок дня з ранкового кола, ігрова діяльність, робота у парах). Спільно з батьками укладені творчі папки учнів, ведуться щоденники вражень. Діти згуртовані, позитивно налаштовані, вчаться вільно спілкуватися між собою та з учителем.

На уроках вчителька  використовує ЛЕГО – конструктор, як  альтернативу рахунковим паличкам та фішкам для звукового аналізу, що надає можливості дітям поєднувати розумові та практичні дії. Намагається залучати всі органи чуття дитини для всебічного вивчення предмету дослідження. Діти  переглядають відео фрагменти, слухають музичні твори, проводять час на шкільному подвір’ї, щоб опанувати ті життєві компетентності, що  ставляться за мету. Вчитель прагне показати їм життя, що вирує за межами школи.

У вересні-жовтні 2021 року з метою визначення рівня адаптації учнів 1 класу в умовах Нової української школи практичним психологом                Колошвою В.О.   з допомогою опитувальника оцінювання рівня шкільної мотивації ,  проводилися  психологічні дослідження шкільної адаптації. Під час дослідження рівня адаптації здобувачів освіти 1 класу в умовах НУШ враховувалися наступні показники: інтелектуальний  та емоційний розвиток; сформованість комунікативних навичок; рівень шкільної зрілості.

      За результатами обстеження було з'ясовано, що високий рівень адаптації мають 6 учнів (45 %).  Першокласники даної категорії позитивно ставляться  до школи; вимоги, що пред’являються до них сприймають адекватно; навчальний матеріал засвоюють легко, вирішують ускладнені задачі, старанні, уважно слухають вказівки, пояснення вчителя, виконують вказівки без зовнішнього контролю, виявляють цікавість до самостійної учбової роботи, в класі займають сприятливе статусне положення.

      Середній рівень адаптації  мають 6 респондентів (45%). Учні позитивно ставляться  до школи, її відвідини не викликають негативних переживань, розуміють навчальний матеріал, самостійно розв’язують типові задачі, зосереджені і уважні при виконанні завдань, доручень, вказівок дорослого, але при його контролі; бувають зосереджені лише тоді, коли зайняті чимось для них цікавим; суспільні доручення виконують сумлінно, дружать з

багатьма однокласниками.

    Проте 1 учень 1 класу (10%) має низький рівень – негативно або індиферентно ставиться  до школи. У  нього домінує пригнічений настрій, спостерігаються порушення дисципліни, з’ясований з вчителем матеріал засвоює фрагментарно; самостійна робота з підручником утруднена; зберігає працездатність і увагу при подовжених паузах для відпочинку; суспільні доручення виконує  під контролем без особливого бажання, пасивні; має комунікативні проблеми в класі. За висновками психолога ці труднощі зумовлені перед усім тривалою перебудовою дитячої психіки та потребують подальшого супроводу з боку вчителів, батьків та психолога. За результатами досліджень практичним психологом надані відповідні рекомендації  педагогічним працівникам, які працюють з цими учнями та  батькам учнів.     

Спостерігаючи за поведінкою учнів, можна зробити висновки, що у класному колективі ще трапляються випадки неорганізованості, незібраності, недисциплінованості як під час уроків, так і під час перерв. Але разом з тим першокласники  поступово вчаться управляти собою, будувати свою діяльність згідно з поставленими цілями та завданнями.

       Отже в цілому рівень адаптації першокласників до навчання в школі є достатнім. Більша частина класу успішно проходить адаптаційний період в умовах Нової української школи.  

       У зв’язку з вищезазначеним     

н а к а з у ю:

1. Вважати адаптацію учнів 1 класу задовільною.

2. Класному керівнику  1 класу Блинчук В.О.:

2.1 Продовжувати згуртовувати класний колектив та здійснювати індивідуальний підхід до вихованців, підтримувати тісну співпрацю з їхніми батьками з метою розвитку у дітей предметних та ключових компетентностей.

                                                                                                     Постійно.

2.2 Співпрацювати з практичним психологом Колошвою В.О. та учителями, що викладають в 1 класі, відвідувати уроки музичного мистецтва, англійської мови.                                                         Протягом навчального року.

3. Вчителям, що викладають у 1 класі, звертати увагу на підвищення інтересу до свого предмета, включати  в плани уроків елементи інноваційних технологій, компетентнісного підходу, особистісно-орієнтованого навчання та виховання, здійснювати індивідуальний підхід до кожного учня, враховувати їх вікові та психологічні особливості.

                                                                                                     Постійно.

  4.  Практичному психологу  Колошві В.О.:

4.1  Організувати корекційно - розвивальну роботу з метою кращого перебігу адаптаційного процесу першокласників.

                                                                                                      У грудні 2021.

 4.2  Продовжувати  підтримувати тісний контакт з батьками  та учителями, які викладають у 1 класі .

                                                                              Протягом навчального року.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально – виховної роботи Тищенко А.А

 

                  Директор  школи                                             З.І.Дубнюк

Ознайомилися:

Блинчук В.О.-

Тищенко А.А-

Колошва В.О.-

                                                                                             


Наказ № 78 від   17.06.21р.

по Братському НВК

Про підсумки 

організації освітнього процесу в школі І ступеня та

виконання Плану заходів щодо реалізації вимог Концепції

«Нова українська школа» в 2020-2021 навчальному році

 

Нині українська система освіти активно реформується, щоб відповідати світовим тенденціям, потребам економіки, а також сучасним особистісним і суспільним запитам.

Всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізичних особливостей і потреб, формування цінностей; розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному суспільстві – це неповний перелік пріоритетів та викликів, які ставить суспільство перед початковою школою.

Важливим кроком на шляху докорінного і системного реформування загальної середньої освіти стала Концепція Нової української школи, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р (Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року). Вона передбачає перетворення української школи на важіль для досягнення соціальної рівності та згуртованості, що сприятиме економічному зростанню і конкурентоспроможності України.

         В організацію освітньої та виховної діяльності школи І ступеня  в 2020-2021 навчальному році були покладені вимоги Законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  «Про мови в Україні»,  Державної національної програми «Освіта. Україна в ХХІ ст.», «Діти України», Державного стандарту початкової  загальної освіти та Програми.

         Аналізуючи  результати  навчальної діяльності учнів початкової школи за  2020-2021 навчальний рік можна зазначити, що на кінець року в школі І ступеня навчалося 66 учнів, що є стабільним другий рік. Із них атестовано 66 учнів. Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-3 класів  упродовж навчального року здійснювалося вербально, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222», додатку 1 «Орієнтовні вимоги щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»

         З високим рівнем навчальних досягнень закінчили навчальний рік 2 учнів (3%). Кількість  відмінників у порівнянні   минулим роком стабільно.

         За високі показники навчальних досягнень за результатами річного оцінювання Похвальним листом було нагороджено учнів:Артеменко Мілану(3кл), Хакімова Олександра(4кл).

         На достатньому рівні навчаються 33 учні – 50%. Даний показник зменшився на 1% у порівнянні з роком, що минув.

          На середньому –   44 %. Показник є сталим.

         На початковому рівні навчальних досягнень учнів у школі І ступеня:  КотенкО Д(2кл(інклюз),Кушнір О(2кл)-інкл,Синенко Д(3кл),Синенко (2кл).

         Якість знань становить 55 %, успішність – 100%. Показник якості знань учнів 3-4 класів знизився на 3% , успішності не змінився у порівнянні з 2019-2020 навчальним роком.

         Аналіз рівня навчальних досягнень здобувачів освіти відповідно до предметів показує, що найвищу якість знань молодші школярі демонструють з літературного читання(66%), найнижчу з англійської мови (34%).

Два роки тому в закладі освіти взято старт на створення школи для життя в ХХІ столітті. Реалізуючи вимоги Державної політики у сфері освіти «Нова українська школа» ми будуємо школу, у якій буде приємно навчатися і яка даватиме учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті. На передових засадах соціальних змін, як первинна ланка освітнього процесу, знаходиться початкова школа.

Докорінне реформування освіти в Україні, що представлено в Концепції Нової української школи було вивчене педагогами упродовж року на засіданнях педагогічної ради, нарад при заступнику.

Реалізація змісту і завдань реформи освіти  здійснюється у закладі відповідно до чинного законодавства. У наявності електронна та паперова база нормативно-правових документів. Їх зміст визначено в питаннях до розгляду та обговорення на педраді, нарадах при директорі чи заступнику директора.

Основні напрямки діяльності щодо реалізації вимог даного документу наявні в освітній програмі закладу освіти.

З метою запровадження вимог  Концепції Нової української школи, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 № 1021,    з метою модернізації змісту початкової загальної освіти у закладі освіти виданий наказ «Про затвердження  Плану заходів із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Траєкторія управлінської діяльності закладу освіти забезпечує аналіз та контроль виконання Плану заходів щодо впровадження НУШ. Результати обговорені на засіданні педагогічної ради. Рішення затверджені наказом по школі.

           Оновлення цілей, змісту, методичного забезпечення початкової освіти в умовах реформування  в 1-3 класах закладу освіти здійснюється на сьогодні за  Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня.

         Організація освітнього процесу в школі І ступня здійснюється у відповідності до Державних санітарних норм утримання загальноосвітніх навчальних закладів  та рекомендацій МОН щодо організації освітнього процесу. Кількість учнів у класах не перевищує 30 осіб.

         Денне навчальне навантаження учнів 1-х класів складає 4-5 уроків ( за розкладом).

         З метою полегшення процесу адаптації першокласників до шкільного середовища навчальне навантаження збільшувалося поступово: протягом перших двох тижнів навчання у школі один із п’яти ( чотирьох) уроків за розкладом проводився на свіжому повітрі або в нестандартних ( неурочних) формах.

         При складанні розкладу уроків для учнів 1-го класу було  враховано санітарно-гігієнічні вимоги до розкладу учнів 1-го класу, відповідно до Державних санітарних правил і норм утримання загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальне навантаження учнів 1-х класів у тижневому циклі розподілено так, що найбільша інтенсивність навчання припадає на вівторок, середу, а четвер є розвантажувальним днем. Предмети, що вимагають значного напруження ( математика, письмо, ) вивчаються на 2-3 уроках.

         З метою запобігання психічного, статичного, динамічного навантаження на окремі органи і системи та на весь організм у цілому вчителі-класоводи 1-3 класів проводять на уроках фізхвилинки, динамічні паузи, рухливі ігри, вправи на релаксацію м’язів очей, пальців кисті рук.

         Адміністрація школи, класоводи 1-3-х класів, чергові вчителі постійно стежать за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму у класних кімнатах, де навчаються учні, проводять роботу із забезпечення здорового способу життя учнів.

Інтелектуальним та організаційним ядром змін Нової української школи є учитель. Реалізацію змісту і завдань реформи в 1-3-х класах здійснюють педагоги різного рівня кваліфікації: 1- вчитель-спеціаліст,(Сурніна А.А), 1-І категорія (Баранович О.В), 2-вища кваліфікаційна категорія (Блинчук В.О-«старший учитель», Тиха Л.І). Два асистенти вчителя інклюзивної освіти(2,4кл): Ляшенко І.С(спеціаліст), Цвіркун О.М(спеціаліст).

Вчителі активно залучені до очного та дистанційного навчання, пройшли курси підвищення кваліфікації, відвідують фахові тренінги та семінари, вебінари тощо. Про це свідчить наявність відповідних сертифікатів.

Підготовчі заходи надихнули педагогів  на роботу, сповнену нововведень, відкриттів, а головне, на новий погляд на дитину. Ключові зміни  підходів до навчання та змісту освіти, збільшення частки парної та групової роботи, дослідницькі практикуми, використання новітніх інтерактивних технологій навчання, результати партнерської взаємодії учнів , педагогів та батьківської громадськості широко висвітлені на шпальтах шкільного сайту в рубриці «Нова українська школа» про вчителів,  які перебувають в авангарді суспільних та освітніх перетворень, успішних, умотивованих, компетентних, які є агентами сучасних змін.

Ресурсом навчання здобувачів освіти та вчителів є матеріали  електронного освітнього контенту   платформи Ed-Era, Е-платформи «Нова українська школа».

Організація освітнього простору навчальних кабінетів потребує широкого використання нових ІТ-технологій, нових мультимедійних засобів навчання, оновлення навчального обладнання, що здійснюється через відповідні осередки.

Усі педагоги мають навички роботи з комп’ютерними програмами Word і Power Point.   Рівень обізнаності щодо різноманітних інструментів для створення навчальних матеріалів серед учителів достатньо високий. З такими інструментами створення навчальних матеріалів, як ментальні карти, працювали більше половини вчителів, з інструментами Glogster: Glogster або Padlet працювали  обмежено. Разом з тим, жоден педагог не має персонального сайту для здійснення комунікації з колегами і батьками та дітьми.

У період дистанційного навчання з перших днів запровадження карантинних заходів  учителі  долучилися до  реалізації освітніх завдань та виконання програмових вимог. Шляхом  залучення вагомого  контенту інтернет ресурсу: освітніх платформ: хмарний сервіс для навчальних закладів Google Classroom, «Країна мрій», сервіс для проведення відеоконференцій та вебінарів Zoom, соцмережі Viber педагоги налагоджували взаємозв’язок з учнівським та батьківським колективами.

Використовуючи інтернет-ресурс вчителі забезпечили виконання академічних навчальних завдань та очікуваних результатів навчання. Відеоуроки, що транслювалися на телебаченні, відео презентації, можливості інтернет-платформ по створенню завдань, тестів, презентацій, навчальні ролики, дидактичні картки,  інструкції, як правильно організувати процес навчання вдома дали змогу поліпшити процес засвоєння учнями навчального матеріалу. А «живе» спілкування у форматі відео-конференцій на платформі Zoom мало ефективний вплив на якість засвоєння учнями навчального матеріалу. 

Курс розвитку сучасного освітнього процесу в напрямі формування компетентностей зумовлює перегляд основних підходів до оцінювання навчальних досягнень учнів. Однією з важливих технологій оцінювання у початковій школі, особливо у першому класі, є технологія портфоліо, яка відрізняється від традиційних методів оцінювання тим, що забезпечує вчителя обґрунтованою інформацією про процес і результати навчальної діяльності учня, забезпечуючи при цьому можливості для здійснення власних оцінних суджень щодо результатів своєї діяльності. У 2-3-х класах  з метою аналізу поступу дитини у досягненні результатів навчання вчителі проводять діагностичні роботи. Їх термін проведення та зміст фіксується в календарному плануванні та класному журналі.

 Відповідно до вимог оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 1-3-х класів учителями  здійснено проміжне оцінювання в 1- х класах та проміжне та підсумкове в 2-3-х класах. Його результати занесені до «Свідоцтва досягнень». Один екземпляр з підписом батьків та їх побажаннями зберігається в особовій справі учня. Другий – вдома у батьків.

Стан ведення шкільної документації педагогами знаходиться на належному рівні. Класні керівники ведуть особові справи своїх учнів, є лист обліку документів. Номера особових справ відповідають номерам в алфавітній книзі запису учнів. Кожна папка містить список учнів класу з відомостями про адресу, за якою проживає учень та відомості про батьків, контактні телефони. Класні керівники, заступник директора з НВР щомісячно, станом на 15 число контролюють рух дітей. Номери особових справ записані в класних журналах.

 Особливістю Нової української школи є, поміж іншого, організація такого освітнього середовища, що сприятиме вільному розвитку творчої особистості дитини, її потенціалу та можливостей. Воно створене для дитини і заради дитини,  це місце, де дитина проявляє себе, розвивається, спілкується. Освітня діяльність 1-3кл,4кл. здійснюється в окремому приміщенні школи І ступеня.

         Навчальне обладнання класних кімнат відповідає віковим  анатомо-фізіологічним особливостям учнів. У наявності комплекти парт і стільців,  стаціонарні дошки, шафи для навчальних посібників, роздягальня.   У всіх  класних кімнатах створено освітні осередки, необхідні для реалізації нових підходів до навчання учнів.

Класні кімнати мають пряме лівостороннє освітлення, вікна мають кватирки для провітрювання кімнати. 

Наборами цеглинок LEGO забезпечені  всі  класи НУШ.  У класних кімнатах визначені місця  для проведення дослідів та спостережень.  

У 2019-2020 році(«Бюджет участі») було придбано інтерактивну дошку, матеріально-технічне оснащення  інших класних кімнат щороку оновлюється за рахунок коштів державної субвенції. Заслуговує на увагу ефективність управлінських рішень щодо капітального ремонту.

         Враховуючи високу рухову активність першокласників, у класних кімнатах, коридорах створені необхідні умови для вільного пересування. А от простору для  рухливих та динамічних ігор замало. Тому активним є перебування під час перерв на свіжому повітрі.

         Оновлення змісту освіти та введення компетентнісного підходу в сучасній українській школі потребують удосконалення методик, стратегій та підходів до організації освітньої діяльності в закладі освіти, спрямованих на нову колективну взаємодію всіх учасників процесу. Не залишаються поза увагою і батьки. Змінено формат проведення батьківських зборів,  де останні є активними учасниками  взаємодії у розробці та реалізації колективних справ класу.

Педагогіка партнерства – один із напрямів реформування загальної середньої освіти. Педагоги   обирають демократичний стиль взаємодії з учнями, як найбільш ефективний. Під час освітнього процесу вчителі, організуючи освітню діяльність учнів, у більшості  використовують групові, колективні, кооперативні  та індивідуальні  форми.  Разом з тим, групові та колективні форми діяльності, які передбачають навчання однією людиною учнів цілого класу, з огляду на концепцію Нової української школи, мають бути обмежені у використанні. Натомість кооперативні форми діяльності ототожнюють з навчанням у малих групах, що позитивно впливає на якість освітнього процесу. Сучасна українська школа на перше місце ставить методи, які формують комунікативні компетентності, що передбачає уміння працювати з текстами, вести діалоги, дискутувати. Ранкові зустрічі, за оцінкою педагогів, сприяють налагодженню позитивного емоційного фону в класі та  активної комунікації між учнями. У методичному арсеналі педагогів і методи розвитку критичного мислення школярів:

« Мозковий штурм», «Сенкан», «Асоціативний кущ», «Джиг-соу», «Діамант», «Креативне письмо», « Створення коміксів» тощо.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України  від 15 серпня 2011 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» та наказу МОН України від 12.01.2016 № 8 (зі змінами) «Про затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти»  у

закладі з вересня 2020-2021 навчального року на підставі заяви батьків дітей з ООП, до якої обов’язково додано висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини ІРЦ та після погодження з  відділом освіти створено два класи з інклюзивним навчанням.

З метою забезпечення кваліфікованої допомоги в засвоєнні навчального матеріалу учнями з особливими освітніми потребами  в інклюзивному класі у штатному розписі закладу загальної середньої освіти введено  посади асистента вчителя.  

 

У інклюзивному класі  навчання здійснюється за підручниками та посібниками, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами у 2020-2021 навчальному році (лист від 27.08.2018 № 1/11-9110).

До проведення корекційно-розвиткових занять з учнями інклюзивного класу залучені фахівці з відповідною вищою фаховою освітою: логопед Корж О.Л. практичний психолог Колошва В.О, які надають послуги з корекції розвитку, розвитку мовлення, соціально-побутового орієнтування, тому прослідковується позитивна динаміка розвитку дітей та навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами.

Більшість учителів  пройшли курс «Робота вчителя початкових класів із дітьми з особливими освітніми потребами» або модуль 6 «Інклюзивна освіта» на навчальній платформі EdEra щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Виходячи з вище сказаного

НАКАЗУЮ:

1.Керівнику ШМО вчителів початкових класів Блинчук В.О:

Спрямувати роботу вчителів початкових класів у 2021-2022 навчальному році   на подолання всіх недоліків; формування ключових компетентностей здобувачів освіти, а саме: повноцінних читацьких, мовленнєвих, математичних, природничих компетентностей та наскрізних умінь; узагальнення знань про реальний світ у його зв’язках і залежностях, розвитку сенсорних умінь, критичного мислення,  продуктивної уяви, пам’яті, здатність до творчого самовираження, особистісно-ціннісного ставлення до праці, мистецтва, здоров’я, уміння виконувати творчі завдання, аналізувати ризики, робити припущення, уміти дискутувати,  проявляти ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими людьми тощо.

2.Контроль за виконанням даного наказу покласти на ЗНВР Тищенко А.А.

 

Директор школи:              З.І.Дубнюк

 

Ознайомилися: Тищенко А.А.-

Блинчук В.О.-

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


НАКАЗ

 

30.10.2019                                           Братське                           № 136 а о-д

 

Про     затвердження       плану       заходів 

на   2019 - 2022   роки   із  запровадження 

Концепції реалізації   державної  політики

у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа»  

На виконання Закону України «Про освіту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017 - 2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», на виконання рішення педагогічної ради від 30.10.2019 року протокол №2   та з метою реалізації державної політики в галузі освіти  

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити план заходів на 2019 - 2022 роки із запровадження  Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», що додається.

2.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Тищенко А.А.:

2.1.Здійснювати інформаційно-методичний супровід запровадження  Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»;

2.2. Забезпечити виконання Плану заходів відповідно до термінів.

2.3. Звітувати на нарадах при директорові про стан виконання Плану заходів.                                                                   Щороку.  

2.4. Інформацію про виконання запланованих заходів висвітлювати на сайті школи.                                                                                  постійно                                                                                  

 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи                                                   З.І.Дубнюк                              

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 

30.10.2019 № 136а о-д

 

П Л А Н

заходів на 2018 – 2022 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної освіти «Нова українська школа»

1. Провести інструктивно-методичні наради по ознайомленню з Державними стандартом  початкової освіти.

 

ЗДНВ   жовтень  2019 р.

2. Провести засідання методичної комісії  вчителів початкових класів по ознайомленню з новими навчальними планами початкової освіти.

Керівник м/к жовтень

3. Відрядження вчителів, які будуть працювати у 1 класах на тренінгові навчання.   Протягом навчального року

4. Надавати методичну допомогу вчителям 1-х класів при дистанційному проходженні курсової перепідготовки.

ЗДНВР    Протягом року

5. Здійснити навчально-методичне забезпечення вчителів 1-х класів.

  Адміністрація школи   Протягом року

6. Надати допомогу у створенні  нового освітнього середовища.

                                                          Адміністрація школи     

                                                          Червень 2019 р.

7. Створити умови у школі для навчання дітей  з особливими потребами.

                                                          Адміністрація

                                                          2019-2022р.

8.Облаштувати класи необхідними меблями, дидактичним матеріалом, необхідним для впровадження компетентнісного навчання.

     

                                                           Адміністрація школи

                                                          Протягом року

9. Забезпечити прозорий розподіл публічних коштів шляхом обов’язкового  оприлюднення.

                                                         Адміністрація школи

                                                        Постійно

10. Провести заходи по вивченню професійних стандартів педагогічної діяльності вчителя початкової школи.

                                                        Адміністрація,

                                                        2019-2022 роки

11. Провести моніторингове дослідження стану  сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи.

 

                                                        Адміністрація школи,   

  

                                                        2019-2020р.

12. Проводити засідання педагогічної ради по впровадженню нових форм та методів роботи в умовах розвитку Концепції Нової української школи.

                                                         Адміністрація школи

                                                         Щороку

 

13. Розробити план заходів з реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа» на 2019-2020 навчальний рік у НВК

 

 

                                                        Адміністрація до 30.11.19

 

 


Н А К А З

16 грудня 2019 року               село Братське                      № 160в о-д

 

Про підсумки вивчення стану забезпечення

якості освіти та створення

належних умов навчання  для

учнів 1 класу НУШ в  НВК

На виконання листа департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА 06.11.2018 №01-15/4758 „Про вивчення стану забезпечення якості освіти та створення належних умов навчання для учнів 1 класів”,   в період з 01грудня 2019 р. по 16.12.19р.  адміністрацією школи здійснено вивчення стану забезпечення якості освіти та створення належних умов навчання для учнів 1 класу у 2019/2020 навчальному році, з метою: визначення оформлення, схвалення, затвердження освітньої програми закладу (ст. 15 Закону "Про загальну середню освіту";

 • наявність програм, за якими здійснюється освітній процес;  зарахування учнів до 1 класу(№  наказу, дата, оформлення особових справ учнів, заява батьків з відповідною резолюцією керівника закладу;
 • свідоцтво про народження, завірено належним чином;
 • інформація про реєстрацію);
 • оформлення навчальних планів учнів (які навчаються в інклюзивних класах; які навчаються за індивідуальною формою);
 • наявність в особових справах учителів перших класів копій сертифікатів про проходження курсів підвищення кваліфікації: онлайн-курси на EdEra;
 • організація освітнього простору (Накази МОН України 13.02.2018 №137; 23.03.2018 №283;
 • наявність осередків: осередок для вчителя; дитячої бібліотечки;  зони відпочинку учнів; живої природи; художньо-творчої діяльності; для гри; тематичний; навчально-пізнавальної діяльності);
 •  наявність у класному приміщенні 1 класу засобів навчання та обладнання для реалізації освітніх галузей (друковані засоби навчання (таблиці); моделі; муляжі; інструменти; прилади і пристосування; інвентар; об’єкти натуральні);
 •  наявність у класному приміщенні 1 класу засобів навчання та обладнання для реалізації освітніх галузей (друковані засоби навчання (таблиці); моделі; муляжі; інструменти; прилади і пристосування);
 • наявність технічних засобів навчання (комп’ютер/ноутбук;   ламінатор      інше);
 •  наявність стенду для змінної виставки дитячих робіт (дитячі портфоліо);оформлення класних журналів: заповнення сторінок інтегрованого курсу„ Я досліджую світ” (за програмою Р.Б.Шияна);
 • контроль за веденням класного журналу з боку керівництва закладу;
 • заповнення Свідоцтва досягнень учнів (Наказ МОН України 20.08.2018 №924, лист МОН України 24.10.2018 №2.2-2937) - перша частина - у жовтні (наявність у особовій справі учня);
 • забезпечення підручниками (наявність в учнів відповідно до замовлення);
 • наявність шкільного веб-сайту: заповнення рубрики Нова українська школа (НУШ);
 • наявність необхідних документів про отримання (бюджетні та позабюджетні кошти), взяття на баланс засобів навчання, обладнання тощо.

    У школі  схвалено та затверджено освітню програму закладу (ст. 15 Закону "Про загальну середню освіту"). Наказ №63 від 31.08.2019р. Освітній процес здійснюється за програмою  Р.Б. Шиян. Зарахування учнів до 1 класу відбулось відповідно до Інструкції 18 червня 2019 року наказ №65 . Для першокласників оформлено особові у яких розміщено:

 • заяви батьків з відповідною резолюцією керівника закладу,
 • свідоцтво про народження, завірено належним чином.

 Учні , які навчаються в інклюзивних класах в  1-му класі-1 (Котенко Д).

У  особових справах учителів перших класів наявні копії сертифікатів про проходження курсів підвищення кваліфікації та онлайн-курси на EdEra. Згідно наказу МОН України 13.02.2018 №137; 23.03.2018 №283 вчителем першого класу створено осередки:

 • осередок для вчителя;
 • дитячої бібліотечки;
 • зони відпочинку учнів;
 • живої природи;
 • художньо-творчої діяльності;
 • для гри;
 • тематичний;
 • навчально-пізнавальної діяльності. Деякі з них потребують певного доопрацювання та вдосконалення.

У класному приміщенні 1 класу наявні  засоби навчання та обладнання для реалізації освітніх галузей, а саме:

-наочність: куточок природи, куточок «Щоденні новини», таблиця «Алфавіт», набір друкованих букв та цифр;

- ігрові набори Lego six briks;

- глобус великий, глобус малий;

- танграм;

- дошки для крейди чи приладдя (Дошка 5-поверхонь 4000*1000мм крейда/маркер);

-обладнання (контейнери з канцелярським приладдям, папір, пластилін, клей).

            А також наявні деякі технічні засоби навчання: ноутбук; ламінатор.

Класний журнал та сторінки інтегрованого курсу „Я досліджую світ” (за програмою Р.Б. Шияна) заповнено згідно Інструкції щодо заповнення класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.04.2015 за № 472/26917, та з урахуванням методичних рекомендацій щодо заповнення класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 21.09.2015 № 2/2–14-1907-15).

     Відповідно до Наказу МОН України 20.08.2018 №924, лист МОН України 24.10.2018 №2.2-2937) Свідоцтво досягнень учнів оформлено (перша частина - у жовтні), знаходяться у особовій справі, але розроблено з певними помилками та  недоліками, які потребують корекції.

Учні 1 класу  забезпечені підручниками відповідно до замовлення   в повному обсязі. 

  На шкільному веб-сайті створено та розпочато заповнення рубрики «Нова українська школа (НУШ)», що містить накази жощо діяльності НУШ та нормативних документів

З боку керівництва закладу ведеться контроль за веденням класного журналу. Виявлено помилки з боку роботи вчителя, на сторінках журналу «Зауваження» відсутні записи вчителя щодо реагування на зауваження.  Вчитель повинен у триденний термін робити помітку «Виконано» або «Взято до відома», записати дату, своє прізвище та ініціали і поставити підпис.

 Осолива  увага  приділяється організації гарячого харчування для учнів 1-го класу; діти 1 класу відвідують ГПД(всього-  )

У школі наявні  всі документи про отримання бюджетних коштів та взято  на баланс засоби навчання та обладнання. Уся інформація про отримані засоби навчання та обладнання за бюджетні кошти висвітлена на шкільному веб-сайті у рубриці    «Фінансово-господарська діяльність».

Виходячи із вищезазначеного,                                         

НАКАЗУЮ:

 1. Дооформити   Свідоцтва досягнень учнів.

До 20.12.2019р.

 1. Вдосконалити осередок живої природи.

Протягом першого семестру

 1. Поповнювати  рубрику «Нова українська школа в дії» на шкільному веб-сайті методичними рекомендаціями, навчальними матеріалами, розробками уроків та виховних годин,  іграми.

 Постійно

 1. Особливу увагу приділяти збереженню та зміцненню фізичного здоров’я учнів, їх моральному та громадянському вихованню.

Постійно

 1. Вдосконалювати навчальну діяльність як об’єкт спеціального формування   уміння вчитися.   Постійно
 2. Щоденно звертати увагу на оволодіння учнями  загальнонавчальними вміннями і навичками навчально-організаційними, загальнопізнавальними, контрольно-оцінними, для визначення успішності та навчальної діяльності учнів.   Постійно
 3. Більше уваги приділяти системі міжпредметних зв’язків відповідно до можливостей програмового  матеріалу з різних предметів та обов’язкового обліку попереднього  рівня  оволодіння ним.
 4. Облаштувати куточки  коридора та подвір’я  для організації рухливих ігор.

До 10 березня 2020р.

 1. Проводити роботу по обміну досвідом  педагогічних працівників з метою підготовки до запровадження ігрових та діяльнісних методів навчання НУШ.
 2.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на ЗНВР Тищенко А.А. 

Директор НВК                                                                    З.І.Дубнюк

З наказом ознайомлені:

Сурніна А.А.-

Тищенко А.А.-

 

НАКАЗ

 

20.12.2019                                          Братське                                           № 162о-д

 

«Про підсумки реалізації основних      

положень Концепції «Нова    

українська школа»

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції Нової української школи, затвердженої Кабінетом Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988 – р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 903 – р «Про затвердження плану заходів на 2017 – 2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», наказу Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2018 року № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»,   наказів по школі «Про затвердження Плану заходів на 2019-2020 н.р. із запровадження Концепції реалізації  державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» від 30.10.2019 року № 136а о-д, «Про затвердження плану заходів з реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа» у 2019-2020 н.р. у   та  з метою забезпечення практичної реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа» адміністрацією школи протягом вересня-грудня 2019року проводилося вивчення даного питання.

Вивчення проводилось протягом вересня-грудня 2019 року, яке здійснювалося за такими напрямками:

·        співбесіда з класним керівником 1 класу;

·        створення нового освітнього простору;

·        дотримання вимог Державного стандарту початкової освіти;

·        внутрішні документи

·        ведення ділової документації;

·        висвітлення в класі освітньої діяльності першокласників;

·        проведення ранкових зустрічей

З метою реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа» в навчальному закладі  розроблено та затверджено заходи щодо модернізації роботи початкової школи:

·        пройдено курси підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, заступника директора з навчально-виховної роботи, директора школи для роботи в умовах Нової української школи протягом  2018-2019 року;

·        учителі початкових класів та адміністрація школи пройшли дистанційний курс навчання на платформі EDERA;

·        дане питання розглядалося на засіданнях педагогічної ради (протокол       № 1 від 30.08.2019 року «Нова українська школа – ключова реформа МОН України»;   «Про вибір і замовлення підручників для 1 класу на 2018-2019 н.р.»; протокол № 9 від 24.06.2019 року «Про зарахування учнів до 1 класу»;   «Про організацію виконання вимог Державного стандарту початкової освіти»;   «Про емоційну нестійкість дитини. Психологічний супровід адаптації до нових умов навчання учнів 1 класу у І семестрі поточного року»); 

·        

питання впровадження основних положень Концепції НУШ обговорювалося на нарадах при директорі   «Про організацію освітньої діяльності в 1 класі у 2018-2019 н.р.,2019-2020»,     « Про виконання Плану заходів з реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа» у І семестрі 2019-2020 н.р.»); 

·        детально вивчено, проаналізовано та прийнято ряд рішень щодо організації освітньої діяльності в 1класі НУШ на засіданні предметно-методичної комісії вчителів початкових класів (  «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в ЗЗСО навчальних предметів та організації освітнього процесу в 2018-2019 н.р.,2019-2020 »,   «Про запис у класному журналі 1 класу інтегрованого курсу «Я досліджую світ»,   «Щоденні 5. Читання для себе», «Взаємовідвідування уроків у 1 класі та занять підготовчої групи ЗДО»

·        сплановано роботу предметно-методичної комісії вчителів початкових класів на І  семестр 2019-2020 н.р., де до плану роботу включено наступні  питання:

-         січень 2019 року - «Ранкові зустрічі у 1 класі», «Педагогіка партнерства», «Умови реалізації принципу наступності між дошкільною та початковою ланками освіти, щодо підготовки 5-річих дітей до школи»;

-         квітень 2019 року – «Щоденні 3 на уроках математики», «Результативність відвідування уроків у 1 класі та занять підготовчої групи ЗДО»;

·        проведено класні батьківські збори в 1 класі  , на яких було розглянуто питання залучення батьків до освітнього процесу НУШ; адаптаційного періоду для учнів 1 класу Нової української школи;

·        проведено збори з батьками майбутніх першокласників,     на яких розкрито особливості освітнього процесу Нової української школи;

·        видано ряд наказів по школі:

-         наказ № 136а від 30.10.2019 року «Про затвердження Плану заходів на 2018-2022 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова  українська школа»;

-         наказ №136 від 30.08.2019 року «Про затвердження Плану заходів з реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа» у 2019-2020н.р ;

-         наказ №___від 20.12.2019 року «Про особливості адаптації до навчального процесу учнів 1 класу».

Для створення належного освітнього простору було залучено кошти державного, місцевого, а також батьківського бюджетів. За кошти освітньої субвенції та місцевого бюджетів придбано меблі, техніку, дидактичний матеріал.  .

Відповідно до наказу МОН України від 13.02.2018 рок № 137 «Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів початкової школи» класна кімната 1 класу укомплектована шкільними меблями: наявні одномісні антисколіозні парти, стільці, м’які меблі для відпочинку учнів, відкриті шафи для зберігання дидактичного матеріалу, шафи для зберігання особистих речей учнів.

На виконання наказу МОН України від 23.03.2018 року №283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору

 

 

 

 

 

 Нової української школи»,   у 2018-2019 н.р.,2019-2020     у 1 класі створено 8 осередків:

·        осередок навчально-пізнавальної діяльності з відповідними меблями;

·        змінні тематичні осередки, в яких розміщуються дошки, стенди, фліпчарт;

·        осередок для гри, оснащений настільними іграми, інвентарем для рухливих ігор, LEGO;

·        осередок творчої діяльності з поличками для зберігання приладдя та стендом для змінної виставки дитячих робіт;

·        куточок живої природи;

·        осередок відпочинку з килимом для сидіння та гри , стільцями, пуфами;

·        дитяча класна бібліотечка;

·        осередок вчителя,оснащений столом, стільцем, ноутбуком, фабрикою друку, телевізором.

Освітній простір в 1 класі організовано таким чином, що учитель може спостерігати за діяльністю дітей в усіх осередках. Дизайн кабінету спрямований на розвиток дитини та мотивацію до навчання. Учні володіють інформацією про тему тижня, знають призначення осередків, вільно спілкуються, працюють в групах, парах. Для організації освітньої діяльності вчителька проводить ранкові зустрічі, використовує  LEGO 6 цеглинок, учні забезпечені підручниками та зошитами.

Відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних дисциплін у 2019-2020 н.р., згідно рішення педагогічної ради освітній процес в 1 класі здійснюється за типовою освітньою програмою під керівництвом Р.Шияна. Вчителька забезпечена календарно-тематичним плануванням, модельними програмами, методичним посібником «Порадник для вчителя».

Аналіз ведення шкільної документації показав, що записи в класному журналі 1 класу ведуться відповідно до Інструкції щодо заповнення класного журналу  для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН України від 08.04.2015 року № 412 та з урахуванням методичних рекомендацій щодо заповнення класного журналу для учнів 1-4 класів загальноосвітніх закладів ( лист МОН України від 21.09.2015 року № 2/2-14-1904-15 та від 22.05.2018 року № 1/9-332); наказу МОН України від 07.12.2018 року № 1362 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів 1 класу Нової української школи».

На виконання наказу МОН № 924 від 20.08.2018 року «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу Нової української школи» станом на жовтень місяць 2019 року наявні свідоцтва досягнень учнів, в яких зафіксовано проміжний звіт.

Належним чином оформлено особові справи учнів 1 класу.

Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

1.                  Роботу з реалізації  основних положень Концепції «Нова українська школа» вважати задовільною.

2.                  Адміністрації школи:

2.1. Продовжити роботу по забезпеченню освітнього процесу в 1 класі   необхідним обладнанням відповідно до примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів початкової школи.                                                                         Протягом навчального року

3. Класному керівнику 1 класу Сурніній А.А.:

3.1. Дотримуватися вимог Державного стандарту початкової освіти, вивчення навчальних дисциплін в 1 класі НУШ здійснювати відповідно до типової освітньої програми під керівництвом Р.Шияна.                                     (постійно)

3.2. Дотримуватися методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору (наказ Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2018 року № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»).

                                                                                                                   (постійно)

3.3. При веденні шкільної документації керуватися   Інструкцією щодо заповнення класного журналу  для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН України від 08.04.2015 року №412,   методичними рекомендаціями щодо заповнення класного журналу для учнів 1-4 класів загальноосвітніх закладів ( лист МОН України від 21.09.2015 року № 2/2-14-1904-15 та від 22.05.2018 року № 1/9-332),  наказом МОН №1362 від 07.12.18 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи».   (постійно)

3.4. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювати відповідно до наказу МОН № 924 від 20.08.2018 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу Нової української школи»  та листа МОН від 18.05.2018 №2.2-1256 та від 21.05.2018 №2.2 – 1255 «Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів».                     (постійно)

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Тищенко А.А надавати методичну допомогу у організації освітньої діяльності в 1 класі НУШ. Постійно 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Тищенко А.А   

 

Директор школи                                              З.І.Дубнюк

Ознайомилася:

Тищенко А.А.-

Сурніна А.А.-

 

 

 

 


УКРАЇНА

Комунальний заклад освіти

«Б  Р  А  Т  С  Ь  К  И  Й      Н  В  К

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ДНЗ»

ПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Шкільна, 1-а   с. Братське  Покровського району Дніпропетровської області,

 53640 , тел. (05638)  2-56-35,

e-mail: [email protected]  Код ЄДРПОУ 35865019

 

Наказ

07.02.2020р.                                          № 14 о-д              по Братському НВК

Про проведення тижня НУШ

у школі

         Згідно з річним планом школи на 2019 – 2020 н.р. та з метою популяризації  НУШ, де діти   навчаються через діяльність,  школу у якій   приємно навчатись і даються здобувачам освіти  не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті

Наказую:

1. ЗНВР Тищенко А.А.

Провести тиждень НУШ з 10.02.20 по 14.02.20.

2. Затвердити    план  проведення тижня для 1, 2 класів (вчителі  Баранович О.В., 2кл., та Сурніна А.А., 1 кл ;додається).

2.1. Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення предметного тижня.

2.2. Забезпечити масову участь  учнів в заходах, присвячених предметному тижню, визначення переможців і нагородження призами та грамотами.

3. Контроль за виконанням  даного  наказу покласти на ЗНВР  Тищенко А.А.

 

                            Директор  НВК                     З.І. Дубнюк

З  наказом ознайомлені:                             Тищенко А.А. -

Баранович О.В. -                                          Блик І.Л. -

Сурніна А.А. -                                              Дячкіна О.М. -

 

 

Додаток

Тиждень НУШ у Братському НВК «ЗОШ І – ІІІст. – ДНЗ»

10.02 – 14.02. 2020р.

Дата

Тип заходу

Відповідальні

10.02.20

1. Ознайомлення з планом роботи на тиждень.

2. Виготовлення плакату «Долоньки єднання».  3.Протягом тижня стартує акція «Допоможи птахам взимку».

4.Перегляд відео «Безпека в інтернеті».

5.«Хвилинка –кольоринка»

Баранович О.В. Сурніна А.А.

Цвіркун О.М.

11.02.20

1.Акція доброти «Дарую добре слово друзям».

2.День вдячності « Поділись своїм теплом».

3.Виготовлення листівок побажань вчителям, однокласникам.

4.«Хвилинка –кольоринка»

 

Баранович О.В. Сурніна А.А.

Цвіркун О.М.

12.02.20

1.День моєї країни. Виготовлення колажу « Хай буде мир на всій Землі».

2.Віртуальна подорож «Неповторні куточки України».

3.Змагання « Ми козацького роду».

«Хвилинка –кольоринка».

 

Баранович О.В. Сурніна А.А.

13.02.20

1.Літературна вікторина «Ми до тебе, казко, в гості завітали»

2.Гра «Чи знаєте ви казки та їх героїв?».

3.Виставка «Творимо дива своїми руками».

« Кожен з нас талановитий»( музично- танцювальний серпантин).

 

Баранович О.В. Сурніна А.А.,

Блик І.Л.

14.02.20

1.Інтелектуальні перерви (розгадування кросвордів, ребусів, загадок).

2.Акція «Святкова пошта до Дня Святого Миколая»

3.Виховний захід до дня Св. Валентина.

4.Свято Стрітення.

4.«Хвилинка –кольоринка». Вправа «Кольорова вода»

Баранович О.В. Сурніна А.А.

Цвіркун О.М.

 

Дячкіна О.М.

Блик І.Л., Тиха Л.І.

 

Цвіркун О.М.  –