Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Погода в Украине МамаТато - усе, що ви маєте знати про дітей

Прозорість та відкритість

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти

Робота Братської школи  у 2020/2021 навчальному році була спрямована на реалізацію положень Конституції України, на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», Указу Президента України від 09 липня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня  2010 року № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №24», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту  початкової   освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 904/27369 «Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», листа Міністерства освіти і науки України від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних   і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, в галузі освіти,керуючись  Статутом школи, наказами  МОН України, наказами департаменту освіти  , наказами відділу освіти ,молоді та спорту, правилами  внутрішнього трудового розпорядку для працівників Братської школи.

                  Відповідно до “Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю” від 23.03.2005 № 178 щорічне звітування керівників є обов’язковим для забезпечення прозорості, відкритості і демократичності управління навчальним закладом; стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівниками навчальних закладів відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

   

Процес реформування освіти в Україні є спробою застосування нових форм роботи в межах традиційної системи(очна,змішана,дистанційна).

Результативність у роботі досягається шляхом

впровадження інноваційних технологій, пошуками відповіді на питання: «Як навчати, як  створити сприятливі умови засвоєння нового матеріалу?» в умовах пандемії.

Паспорт закладу освіти

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів   з дошкільним відділенням

Форма власності - комунальна

 Адреса,сайт    вул. Шкільна, 1-а   с. Братське   Покровського  району Дніпропетровської області, 53640 , тел. (05638)  2-56-35,

e-mail: [email protected]  Код ЄДРПОУ 35865019

рік заснування – 1967

кількість класів – 11

кількість учнів – 162 +20(ДНЗ),

кількість педагогічних працівників – 25

обслуговуючого персоналу -18

Проєктна потужність – 180 учні.

 Фактично навчається – 11 класів; 162 учні.

Режим роботи: п’ятиденний.  

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань

гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх    норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального     процесу.

Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний,   соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом у початкових класах школи є розвиваючі   форми й методи навчання.

Основна школа дає базову освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки    дітей, готує їх до вибору форм подальшого навчання, профільного навчання за напрямом    суспільно- гуманітарний. Система освіти в школі складається з трьох освітніх рівнів: початкова

школа – 4 роки; основна - 5 років; старша – 2 роки.

Мережа класів та контингент учнів

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі.

На початку 2020/2021 навчального року у школі було відкрито 11 класів.  Мова навчання – українська. Профіль навчання в старшій школі- суспільно-гуманітарний.

Станом на 05.09.2020  кількість учнів становила 164 особи. Середня наповнюваність учнів у класах складала – 15 осіб.

Упродовж року із школи вибуло 2  учнів у зв’язку зі зміною місця проживання, прибуло 2  учнів. Кількість учнів на кінець навчального року становила – 164 учнів.

Для забезпечення своєчасного й у повному обсязі обліку дітей шкільного віку та учнів, на виконання ст. 53 Конституції України,  ст.ст. 13, 665 Закону України «Про освіту», ст.37 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей   шкільного віку та учнів», керуючись п.п.3.6. ч.1ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   з метою контролю за здобуттям учнями повної загальної середньої освіти в мікрорайоні   школи   вчителями школи було проведено облік дітей та підлітків шкільного віку, було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають за територією обслуговування закладу. 

Адміністрацією та педагогічним колективом закладу було:

 • складено список дітей  майбутніх першокласників на  2020/2021 навчальний рік;
 • складено та подано до відділу освіти статистичні звіти за затвердженими формами про кількість дітей і підлітків шкільного віку території обслуговування школи;
 • складено та подано до відділу освіти статистичний звіт Форма № 77-РВК;
 • перевірено списки дітей і підлітків шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку, які повинні навчатися у закладах освіти для дітей, що потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації;
 • закладам освіти   інших районів було надано довідки, що підтверджують навчання учнів, які мешкають на їх території обслуговування.  

      Станом на 05.09.2020 кількість дітей і підлітків шкільного віку мікрорайону школи становила  164 учні

 Відповідно довідок ІРЦ відкрито 4 інклюзивних класів, у яких навчалися шестеро вихованців.

Перспективою на 2021/2022 навчальний рік контингент майбутніх першокласників складатиме 12 дітей.

З майбутніх першокласників охоплені організованим вихованням (ДНЗ   ) –  10 чол.

Стан працевлаштування випускників

         На виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту» в частині здобуття молоддю повної загальної середньої освіти та працевлаштування випускників 9-х та 11-го класів, з метою контролю за охопленням повною загальною середньою освітою дітей і підлітків шкільного віку в закладі була запланована спільна робота з відділом освіти , центром зайнятості населення.. Така робота проводилася як з учнями так і з батьками:

 • школа забезпечена законодавчими та нормативними документами, які передбачають обов’язкову повну загальну середню освіту;
 • під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час проводилася профорієнтаційна робота з учнями;
 • удосконалено співпрацю  центром зайнятості населення (створено банк даних випускників 9,11  класів за минулий навчальний рік;
 • згідно з графіком проведення профорієнтаційних заходів з учнями 8-10 класів у 2020/2021 навчальному році з жовтня по травень взяли участь у профорієнтаційних заняттях щодо підвищення престижу професій, необхідних на ринку праці  ;
 • на класних годинах учителі вчили дітей вірно обирати та здобувати професію, вміло знаходити роботу за професією, розкривали певні правила та прийоми пошуку роботи, допомагали уникати помилок, оволодівати навичками правильно:
  • використовувати джерела що містять інформацію про навчальні заклади та наявність вакансій;
  • складати резюме і листи до роботодавців, об’яви про пошук роботи;
  • спілкуватися з роботодавцем,
  • оформляти анкети та інші документи для вступу до вищих навчальних закладів та прийому на роботу;
  • підготуватися до співбесіди з роботодавцем, щоб успішно її пройти;
 • здійснено психодіагностичне обстеження дітей щодо вибору професій за необхідністю;
 • практичний психолог та класні керівники обговорювали з батьками на класних зборах нюанси роботи з дітьми щодо вибору професій, навчального закладу.

В школі робота була спрямована на всебічне охоплення випускників повною загальною середньою освітою, здійснювався контроль за навчанням, в наявності документи, що підтверджують подальше навчання та працевлаштування випускників

 

  Працевлаштування випускників 11 класу  2020-2021н.р

Назва вузу

Напрямок

(Гуман. Техн. …..)

Форма навчання

Бюджет (Кільк.)

Контракт

(Кільк.)

Дніпропетровський ДУВС

Гуманітарний

-

1

Дніпропетровський ДУВС

Гуманітарний

1

 

ВПУ - 75

Технічний

1

 

ДПТНЗ Дніпровський центр професійно – технічної освіти туристичного сервісу»

Технічний

1

 

Запорізький  НУ

Гуманітарний

 

1

Дніпропетровський НУ

Гуманітарний

 

1

Одеська військова академія

Технічний

1

 

Кам’янський коледж фізвиховання

Гуманітарний

1

 

ВСП «Економіко – правничий  фаховий коледж ЗНУ»

Гуманітарний

 

1

 

Працевлаштування випускників 9 класів

 

Кіль-кість випускників

Продовжують отримувати освіту

 

ВНЗ

І-ІІ р.акр.

ВПУ

10кл. загальноосвітні навчальні заклади

10 кл. вечірньої школи

 
 

 2020-2021

15

2

3

10

-

 

 

 

Робота з кадрами

 Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів   укомплектований

педагогічними кадрами на 100 %. У закладі працює 25 педагогічних працівників   З них: одна ставка директора, 1.5 ставки заступника директора, 0,5ст.

педагога – організатора, 0,33 ставки вихователя групи подовженого дня, 0.5 ставки   психолога.

Навчальне навантаження розподіляється за узгодженням з профспілковим

комітетом, з огляду на побажання учнів та батьків, кількості навчальних годин,

наступності викладання та доцільності.

За освітою з 25 працівників:

- 23 – 93 % мають вищу освіту;

- 1– навчається заочно;

- 1 –   має середню спеціальну освіту.

У поточному навчальному році 4 працівники закладу пройшли атестацію:

 На кінець навчального року з 25 педагогів мають вищу категорію - 8, І кат. – 4 уч., ІІ –1 уч., спец 11 р. – 7 учителів, спец. 10 р. - 6;

- 4 старших учителі;

- 2 учитель-методист;

Разом з тим, слід зазначити, що комплексне оцінювання педагогічної діяльності та

її результативності : 2 вчителів- участь у фахових конкурсах.

У 2021 – 2022 н.р.  керівникам методичних об’єднань необхідно

сприяти підвищенню результативності методичної роботи в напрямку залучення вчителів до написання власних методичних розробок та розгляду їх науково – методичними  установами, участі у фахових конкурсах.

Якісний склад педагогічних кадрів за віком і стажем роботи

 Для цього забезпечувалось співвідношення масових, групових та індивідуальних

форм роботи, традиційних та інноваційних підходів до організації методичної роботи,активних й інтерактивних форм навчання педкадрів.

Якісний склад вчителів-предметників має наступний розподіл за кваліфікаційними категоріями:

1

Вища категорія

8

32%

2

І категорія

4

16%

3

ІІ категорія

1

2,5%

4

Спеціаліст

5

23%

5

«Учитель-методист»

2

8%

6

«Старший учитель»

4

16%

7

спеціаліст 11 р

7

28%

 

 

Предмет викладання

Кількість вчителів

Вища категорія

І

категорія

ІІ

категорія

спеціаліст

З них мають звання

Прим.

Початкові класи

4

2

1

-

1

-

 

Українська мова

та література

3

2

-

-

1

1

 

Російська мова

1

-

-

1

-

-

 

Англійська мова

2

1

-

-

1

-

 

Історія

2

-

-

-

2

-

 

Математика

1

1

-

      -

-

1

 

Інформатика

1

-

1

-

-

-

 

Географія

1

-

1

-

-

-

 

Фізика

1

 

1

-

-

-

 

Біологія

1

-

1

-

-

-

 

Хімія

1

-

-

-

-

-

 

Трудове навчання

1

-

1

-

-

-

 

Музичне

мистецтво

1

1

-

-

-

1

 

Образотворче мистецтво

1

1

-

-

-

-

-

Основи здоровя

1

-

1

-

-

-

 

Фізична культура

2

1

-

-

1

1

 

 

 

У школі упродовж 2020/2021 навчального року працювало:

 • вчителів, що отримують пенсію  по інвалідності – 1 особа;
 • педагогічних працівників, що знаходяться у відпустці по догляду    за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством – 1 особи (Поломаш К.О.).

Асистенти вчителів працюють в 4 інклюзивних класах.

Таким чином, в школі проводилась системна робота по забезпеченню освітнього процесу кваліфікованими кадрами, проводилась робота з соціального захисту учителів. У наступному навчальному році слід посилити роботу з питань:

- 100%-го забезпечення школи педагогічними кадрами відповідно до фаху;

- працювати в напрямку омолодження педагогічного колективу;

- працювати в напрямку забезпечення соціального захисту вчителів;

- знаходити можливості для матеріального стимулювання якісної роботи педагогів.

Упровадження мовного законодавства

У 2020/2021 навчальному році в закладі освіти реалізовувалися практичні заходи щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної.  Відповідно до вимог статті 10 Конституції України у школі систематично проводилася робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства.  Освітній процес здійснювався державною мовою.

Основними найважливішими напрямки діяльності педагогічного колективу закладу освіти були:

 • створення національної системи виховання та освіти, орієнтованої на духовно вільну, творчу, гармонійно розвинену особистість національно свідомих громадян;
 • забезпечення умов для постійного перебування школярів під впливом духовної культури українського  народу з метою розкриття та розвитку їх природних здібностей;
 • залучення дітей раннього віку до культури та історії свого народу;
 • створення умов для перебування учнів під безпосереднім формуючим впливом україномовного середовища;
 • здійснення естетичного та емоційного розвитку дітей засобами народного мистецтва та різноманітних видів усної народної творчості.
 • заклад освіти проводить набір дітей в 1-й клас лише з українською мовою навчання;  
 • школа працює за  навчальним планом з українською мовою навчання  з вивченням російської мови;                           
 • при складанні навчального плану в поточному навчальному році були використані додаткові години з варіативної складової на вивчення: української мови у 10- 11 класах,    ;
 • державною мовою викладаються всі навчальні дисципліни інваріантної та варіативної складової  навчального плану закладу освіти (окрім російської мови);
 • учнів, що не вивчають українську мову, в школі немає;
 • всі члени педагогічного колективу школи володіють державною мовою на належному рівні  та постійно працюють над підвищенням культури українського мовлення, через систему самоосвітньої роботи;
 • діловодство та ведення шкільної документації, взаємовідносини з державними, громадськими організаціями ведеться виключно державною мовою;
 • державною мовою проводяться засідання педагогічної ради, ради закладу, виробничі наради, збори колективу, семінари, педагогічні читання;
 • тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською мовою;
 • інтер’єр та оформлення шкільного приміщення, навчальних кабінетів здійснюється державною мовою;
 • у всіх класних кімнатах представлено національну символіку, український колорит;
 • в шкільній бібліотеці оформлені тематичні полички та папки: “Українська національна символіка”, “Мова – душа народу» ;
 • постійно діють виставки до Дня народження українських письменників та поетів, до Дня української писемності, Дня мови,шевченківські дні;
 • з метою національної-патріотичного виховання, усвідомлення своєї етнічної спільноти, утвердження національної гідності, виховання любові до рідної землі, свого народу, проводяться різноманітні виховні заходи: конкурси ораторського мистецтва, українські ігри та козацькі забави тощо.

Таким чином, в школі проводилась спланована системна робота щодо впровадження мовного законодавства. В наступному навчальному році слід продовжити розпочату роботу і звернути особливу вагу на раціональність розподілу годин української мови у варіативній складовій  навчального плану.

Впровадження ІКТ

Відповідно до Закону України “Про Національну програму інформатизації”, Указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти”,  Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні (2015), від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», пріоритетними напрямками діяльності школи у 2020/2021 навчальному році щодо впровадження ІКТ були:

 • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у освітній процес;
 • використання освітніх платформ «Googl classroom», «Всеосвіта», «На урок», месенджерів "Viber», «Telegram» під час організації дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень під час поширення корона вірусної інфекції;
 • формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;
 • удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології   в управлінській діяльності.

Головна мета школи в питанні впровадження сучасних інформаційних технологій- надання нового підходу до інформатизації системи освіти,  що передбачає виконання наступних складових:

 • створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними                                       і комунікаційними  технологіями;
 • підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;
 • інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 • створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в освітній  процес (особливо під час карантинних обмежень);
 • підвищення ефективності управління  закладом загальної  освіти;
 • створення умов для активації школи у електронному ресурсі «ІСУО» та «ЄДЕБО».

Упродовж 2020/2021навчального року здійснено наступні заходи щодо інформатизації  та комп’ютеризації школи:

 • продовжено роботу щодо створення і постійного оновлення веб-сайту школи  ;
 • встановлено і використовувалося ліцензійне програмне забезпечення для вивчення курсу інформатики;
 • використовувалися в освітньому процесі програмно-педагогічні електронні засоби   з історії, географії, математики, фізики, природознавства;
 • вводиться в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;
 • приведено матеріальну базу та навчально-методичне забезпечення кабінету інформатики  у відповідність до нормативів, вимог та державних стандартів;
 • отриманий раніше від спонсорів мультимедійний проектор використовується  для забезпечення більш високої якості проведення уроків, позакласних заходів, педагогічних рад, нарад, семінарів, конференцій тощо.

Тому у 2020/2021 навчальному році слід продовжити:

 • навчання педагогічних працівників щодо оволодіння ІКТ, особливо інструментами дистанційного навчання;
 • забезпечення більш широким колом електронних навчальних посібників для використання у освітньому процесі;
 • забезпечення ефективної роботи учасників освітнього процесу у електронних ресурсах «ІСОУ», «ЄДЕБО» та «КУРС. ШКОЛА».

Реалізація освітньої програми та  навчального плану

 за 2020/2021 навчальний рік

У 2020/2021 навчальному році освітній процес закладу освіти був організований відповідно до затверджених в установленому порядку освітньої програми, навчального плану і річного плану роботи школи.

Відповідно до річного плану в грудні 2020 року та в травні 2021 року адміністрацією школи було здійснено аналіз виконання робочих навчальних планів і програм з навчальних предметів, під час яких враховувались  особливості закінчення 2020/2021 навчального року та результати різних видів контролю (фронтального, класно-узагальнюючого, тематичного),  а також характеру контролю (попереднього, поточного,перспективного).

Навчальний план закладу на 2020/2021 навчальний рік було складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2020/2021 навчальний рік,

           Навчальний план школи на 2020/2021 навчальний рік складено:

 • для 1-2-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки за Концепцією Нової української школи  від 21.03.2018 №268;
 • для 3-4-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки   від 20.04.2018 № 407 ;
 • для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 № 405;
 • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408;

  Навчальний план включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на  вивчення предметів,   на предмети та курси за вибором, спецкурси, факультативи.

Предмети інваріантної та варіативної складової навчального плану викладалися                              за державними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання   в  закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році.

Під час перевірки виконання навчальних програм були проведені співбесіди з вчителями, перевірено ведення класних журналів, оформлені підсумкові звіти.

Результати перевірки показали, що виконання навчальних програм в 1-11-х класах у межах часу, відведеного навчальним планом закладу освіти на навчальний рік на вивчення предметів (кількість годин за програмою та фактична кількість використаних годин) практично співпадає, а саме:.

 • у 1-11-х класах навчальні програми з усіх предметів виконано в повному обсязі, відхилень від навчальних програм не виявлено, хоча значна частина навчального матеріалу викладалась дистанційно (з використанням освітніх онлайн-платформ);
 • обов’язкова кількість тематичних оцінювань з усіх навчальних предметів, що визначена чинними навчальними програмами, дотримана, тематичне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за формою проведення було: усним, письмовим, різнорівневим тестуванням, практичною роботою відповідно до специфіки навчальних предметів;
 • кількість обов’язкових лабораторних, практичних чи інших робіт (дослідів), передбачених чинними програмами з навчальних предметів, дотримана;
 • варіативна складова навчального плану закладу освіти на 2020/2021 навчальний рік  в 1-11-х класах виконана.

Виконання навчальних програм за 2020/2021 навчальний рік проаналізовано   та узагальнено в наказі по школі від 30.05.2020 №130-о.

Інваріантна і варіативна складові навчального плану використані повністю.     Вчителі забезпечили виконання вимог програм щодо :

 • проведення контрольних, лабораторних, практичних, творчих робіт;
 • оцінювання результатів освітньої діяльності учнів;

У відповідності з річним планом, перевіркою адміністрації були охоплені всі навчальні предмети і всі вчителі. Директор та заступники директора проводили педагогічні спостереження за якістю викладання з наступним проведенням аналізу відвіданих уроків та висновками, побажаннями   й рекомендаціями. Всього адміністрацією школи було відвідано 36 уроків. Фронтально було перевірено стан викладання та рівень навчальних досягнень наступних предметів:

 • І-ІІ семестр  -  математика, початкові класи;предмет “Захист Вітчизни”, фізична культура;

Результати перевірок узагальнено в наказах з основної діяльності по школі.

Таким чином, робота з реалізації освітньої програми та навчального плану повністю завершена. У наступному навчальному році слід звернути особливу увагу на раціональність розподілу годин інваріантної і варіативної складової  навчального плану з урахуванням профільності і допрофільності навчання у школі.

Методична робота

Методична робота у  2020/2021  навчальному році була спрямована на вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціальних та загальних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів.

        У 2020/2021 навчального року педагогічний  колектив школи почав  роботу над методичною проблемою «Створення освітнього простору для розвитку само ефективності особистості в контексті НУШ компетентнісного підходу до організації освітнього процесу».

         Головними завданнями  методичної роботи є:

-   ознайомлення з нормативно-правовими документами, які визначають державну політику в галузі освіти;

-    апробація навчальних підручників, посібників та програм для учнів 3-го класу;

-   використання  на практиці сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у системі науково-методичної роботи умовах упровадження концепції Нової української школи;

-   робота в умовах дистанційного навчання;

-   вплив методичної роботи на результативність навчально-виховного процесу за підсумками олімпіад, конкурсів;                                                                                         

-   створення умов для зародження, оцінювання та використання  педагогічного досвіду;

- затвердження   Положення про внутрішню систему забезпечення якісної освіти Братського НВК;

- визначення(створення)Стратегічного плану розвитку освіти Братського НВК;

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи,   розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2020/2021 навчальний рік.

  Протягом 2020/2021 н.р. на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2020/2021 н.р.та затвердження плану методичної роботи на 2020/2021 н.р.

 - про організацію роботи з обдарованими дітьми в 2020/2021 н.р.;

- про завершення міжатестаційного періоду педагогів, які претендуватимуть на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії та педагогічних звань у 2020/2021 н.р.;

- про підсумки роботи педагогічного колективу над методичною проблемою «Створення освітнього простору для розвитку само ефективності особистості в контексті НУШ компетентнісного підходу до організації освітнього процесу».

- організація наставництва і стажування. Затвердження індивідуальних планів роботи з молодими вчителями;

- організація самоосвіти вчителів з визначеної проблеми. Підготовка матеріалів для самоосвіти;

- презентація портфоліо вчителів, що атестуються;

- схвалення матеріалів досвіду роботи вчителів, що атестуються;

- про підсумки проведення І етапу  Всеукраїнських олімпіад;

- про підготовку  та проведення педагогічної ради «Про якість знань і навчання учнів у І семестрі 2020/2021  н.р., організація внутрішньошкільних моніторингів»;

- Реалізація Концепції НУШ в освітньому закладі;

- про узагальнення матеріалів «Про стан викладання математики у 5-9 класах»;

- аналіз  результативності методичної роботи з педагогічними кадрами у 2020/2021 н.р.;

- підбиття підсумків внутрішньошкільних моніторингів, вироблення рекомендацій;

- організація і узагальнення даних діагностики професійної майстерності вчителів. Про роботу методичних об’єднань у 2020/2021 н.р. Творчі звіти МО. Моніторинги діяльності вчителів з 2018 по 2021 рр.;

- підготовка проєкту пропозицій до річного плану роботи школи, програми розвитку.

Протягом  2020/2021  н.р. було організовано роботу шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, затверджено плани їх роботи, методичні проблеми, над якими працювали шкільні методичні об’єднання, визначено керівників з числа досвідчених педагогів: Блик І.Л, Новікова С.А, Блинчук В.О, Колошва В.О.

 Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність шкільних методоб’єднань було сплановано на основі плану роботи школи на рік  та Стратегії розвитку школи на 2020-2025 роки. Проведено  заплановані засідання методичних об’єднань з усіх напрямів, робота яких будувалася за окремими планами. На  запланованих  засіданнях  методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ,   рекомендації  щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2020/2021 н.р., зміни  у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення моніторингів, так і науково-методичні питання.    Кожен керівник методичного об’єднання, ретельно проаналізувавши діяльність об’єднання, перспективно  визначив пріоритети в методичній роботі на 2020/2021 н.р., зокрема посилена увага роботі з обдарованими  учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації в фахових виданнях, узагальнення досвіду в професійний портфоліо  вчителя-предметника, створення блогів тощо. Закріплено наставників за молодими педагогами. В цілому роботу шкільних методичних об’єднань у 2020/2021 навчального року можна оцінити задовільно.

    Упродовж  2020/20201 н.р.  проведено усі заплановані предметні  тижні:   тиждень безпеки на дорозі (класні керівники 1-9 класів, педагог-організатор Дячкіна О.М), у лютому  проведено тиждень початкової школи (НУШ) та  тиждень математики,  «кольоровий» тиждень(інклюзивна освіта, асистенти вчителів),тиждень історії та права(грудень,Загорулько В.В.,Тищенко А.А),тиждень толерантності, тиждень психології(практичний психолог Колошва В.О  Шевченківський тиждень проведено в березні. Звіти про проведення методичних тижнів узагальнено наказами.

У грудні 2020 було проведено Місячник педагогічної майстерності .Особливу активність проявили молоді вчителі,які продемонстрували вміння та навички працювати для активізації пізнавальної активності здобувачів освіти,  підвищення їх мотивації до навчальної діяльності.Актуалізувати й узагальнити наявні в учня знання з даної теми чи проблеми; викликати стійкий інтерес до теми, що вивчається, мотивувати учня до навчальної діяльності; спонукати учня до активної роботи на уроці та вдома.   «Пробудіть, викличте зацікавленість, схвилюйте, спровокуйте учнів пригадати те, що вони знають  методичні прийоми: «Асоціювання», «Мозковий штурм», метод ПРЕС, «Літературний пінг-понг», «Гронування», дидактична гра «Впізнай мене!», гра «Так або ні», «Вірю – не вірю», літературний диктант, розгадування кросвордів, ребусів; заповнення таблиць; кластер поняття, карта поняття. Молоді вчителі Ляшенко С.В(ф-ра),Єрмак О.О(англ..мова), Семенюта М.С.(українська мова) .   Таблиця «Знаємо, хочемо дізнатися, дізналися» зазвичай поєднує вступну і основну частину уроку. На стадії виклику вчитель пропонує учням пригадати свої знання з теми уроку і заповнити першу колонку таблиці, накресленої на дошці. Після обговорення отриманих результатів учні самі формулюють цілі уроку, тобто про що хочемо дізнатися, та записують у другу колонку.  Елементи формування критичного мислення намагалися продемонструвати всі учасники методичного вернісажу.

Вчитель початкових класів(2кл) Сурніна А.А. підготувала та презентувала відеоматеріали до Дня пам’яті та примирення, До свята 8 березня,до матеріалів конкурсу «Зелена ініціатива».Педагог-організатор Дячкіна О.М. презентувала роботу в конкурсі «Джура»(заочно) та «Люби і знай свій рідний край».

Відкриті уроки було проведено вчителем початкових класів Блинчук В.О(березень 2021),Тихою Л.І.-1кл,Бацвін Я.Є.,8кл та Дубнюк З.І(грудень 2020, майстер-клас).

Проаналізовано участь вихованців школи у І етапі Всеукраїнських олімпіад, адміністрацією школи вказано на достатню роботу з виявлення обдарованих дітей.

 

 • Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика (3-9 класи);
 • Конкурс знавців рідної мови імені П.Яцика;
 • Всеукраїнський конкурс «Собори наших душ»(Головко А,5кл, Артеменко М,3кл та інші);
 • Конкурс есе «Гендер очима молоді»(Гамій В,11кл).

     Протягом 2020/2021 навчальног року обдаровані діти залучалися до участі у різноманітних заходах,   конкурсах, турнірах, змаганнях. У регіональному  етапі Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки  «Новорічна композиція» представлено роботу   - «Новорічна ялинка» (керівник Дячкіна О.М.).

        З метою ознайомлення з нормативними документами, Державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо протягом 2020/2021 н.р. проведено 10  нарад при директорові та педконсиліум по 5класу «Адаптація п’ятикласників»(жовтень 2020) та «Адаптація первачків»(листопад).

    У 2020/2021 н.р. проведено чотири засідання атестаційної комісії  . Затверджено план роботи атестаційної комісії на 2020/2021 н.р., список педагогічних працівників, які підлягають атестації, графік проведення засідань атестаційної комісії. У І та ІІ семестрах проведено вивчення результатів роботи педагогічних працівників, які атестуються та проведено творчий звіт.

У 2020/2021 н.р. організовано та сплановано роботу творчої групи щодо удосконалення педагогічної майстерності. Відповідно до плану роботи 13 жовтня проведено заняття на тему «Робота вчителя в умовах дистанційного навчання». 08.12.2020 року проведено онлайн   семінар «Сучасні сервіси віддаленої роботи з учнями» (з досвіду роботи вчителів-предметників). 28.01.2021 проведено заняття   «Система забезпечення якості освіти. Педагогічна діяльність працівників закладу освіти». 09.02.2021 року відбулося засідання творчої групи на тему «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Подолання стресу».   Практичний психолог Колошва В.О. проінформувала вчителів, які є види стресу та шляхи подолання депресії;   провела психологічний тренінг «Як позбутися негативних емоцій.

    Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів.                                                                                                                                  У  лютому  2021р.  (протокол№5  від 16.01.21)   «План підвищення кваліфікації педагогічних працівників Братського НВК  на 2021 рік».

 Протягом 2020 року з 25 вчителів курсову перепідготовку пройшли 6 педагогів та ЗНВР,практичний психолог.

      Слід відзначити роботу педагогічного колективу в умовах дистанційного навчання.

    Адміністрація та вчителі обрали  платформи, з якими зручно і якісно проводити дистанційне навчання:

 – спілкування в групах у Viber для учнів 1-11 класів;

 – робота безкоштовного веб-сервісу  Google Classroom для учнів 5-11 класів; 

– проведення он-лайн уроків за допомогою сервісу ZOOM відповідно до розкладу.

Зв'язок з учнями та їх батьками забезпечено на 100%.

    Дистанційна робота закладу організована за допомогою безкоштовного веб-сервісу  Google Classroom, який  створений Google для закладів освіти з метою спрощення створення, поширення і класифікації завдань безпаперовим шляхом.

     Адміністрація постійно контролює роботу всіх учасників освітнього процесу у веб-сервісі Google Classroom. Періодичність розміщення навчальних матеріалів, обсяг та зміст завдань, їх якість та об’єктивність оцінювання.

     З26 березня 2021 року в закладі з 5 по 11 класи організовано проведення он-лайн уроків за допомогою сервісу ZOOM відповідно до розкладу (включаючи години спілкування, які проводять класні керівники та вихователь ГПД,асистенти вчителів інклюзивної освіти).

      Відповідно до затверджених графіків роботи протягом семестру проведено засідання методичних об’єднань учителів для ефективної роботи з учнями за допомогою відеоконференцій.

      З 07.12.2020 по 20.12.2020 проведено  моніторинг навчальних досягнень учнів  5-11 класів у вигляді  контрольних робіт.

   Залежно від засобів зв’язку, ми організовували різне дистанційне навчання. Всі матеріали щодо дистанційного навчання розміщуються на сайті закладу освіти в розділі «Організація освітнього процесу в умовах карантину».

     Результати узагальнено та проаналізовано на педагогічній раді  .    Освітню програму за 2020/2021 навчальний рік  виконано. Питання виконання Освітньої програми у 2020/2021 н.р. розглядалося на засіданні педагогічної ради     31 травня    2021  року № 18«Про виконання Освітньої програми  Братського НВК за 2020/2021 н.р.»

      В цілому у  2020/2021 н.р. проведено 18 засідань педагогічної ради, загалом розглянуто та прийнято рішення з 28 питань. На кожному засіданні педради висвітлювалися  питання щодо виконання рішень  попередніх педрад.       З методичної роботи видано5 наказів:2 організаційних3 підсумкових.

  

 В цілому план заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2020/2021 навчального року виконаний.

        Проте необхідно:

 •  працювати над удосконаленням уроків, як основної форми роботи;
 •  усунути недоліки в інформаційному забезпеченні учителів, зобов’язувати всіх вчителів використовувати ІКТ в навчально-виховному процесі;
 •  систематично удосконалювати форми методичної роботи з педагогічними кадрами;
 • посилити роботу з виявлення обдарованих дітей, якісно здійснювати підготовку учнів до олімпіад;
 •  працювати  над підвищенням якості початкової та  базової загальної освіти учнів, формуванням у них уміння самостійно здобувати знання, творчо застосовувати їх на практиці;
 • брати участь у фахових конкурсах, презентувати педагогічну майстерність на рівні області;
 • працювати над створенням електронних портфоліо, методичних кейсів;
 • удосконалювати роботу в умовах дистанційного навчання.

Рекомендувати:

1 . Керівникам методичних об’єднань:

1.1. До 27.08.2021 року спланувати роботу шкільних методичних об’єднань  та подати на затвердження;

 1.2.  Протягом 2021/2022 навчального року контролювати виконання плану взаємовідвідування уроків;

2.3.   Активізувати роботу з поширення досвіду роботи педагогів;

2.4.  Протягом року ґрунтовно висвітлювати питання у протоколах засідань;

3. Членам методичної ради до 27.08.2021 р. проаналізувати роботу за рік, спланувати  та розробити заходи  для покращення ефективності роботи.

 4. Заступнику  директора з НВР Тищенко А.А.:

 4.1. До 03.09.2021 року спланувати заходи  методичної діяльності з педагогічними кадрами школи на 2021/2022 н.р. та взяти до уваги  позитивний досвід минулих  років;

4.2. У червні 2021 року проаналізувати вплив методичної роботи на результативність навчально-виховного процесу за підсумками олімпіад, конкурсів;

 4.3. Координувати роботу педагогічних  працівників щодо створення власного електронного портфоліо.

5.  Вчителям-предметникам:

5.1. Постійно  працювати над підвищенням рівня самоосвіти, внести корективи у власну науково-методичну проблему відповідно до методичних   завдань навчального закладу;            

5.2. Удосконалювати рівень підготовки узагальнених матеріалів з досвіду роботи;

5.3.Постійно працювати над поповненням  кабінетів методичними матеріалами;     

5.4. З метою підвищення результативності навчально-виховного процесу постійно працювати над впровадженням інноваційних методик та створенням власного електронного портфоліо.

6. Керівникам ШМО обговорити підсумки методичної роботи вчителів за І семестр, розставити пріоритети, спланувати роботу на ІІ семестр.

 

 

  Робота  педагогічного колективу над обласним науково – методичним проектом «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи

 

Тематика  засідань  педагогічних  рад ,нарад, методичних рад, семінарів,вебінарів

Номер протоколу педрад, нарад, методичних рад, семінарів

Про створення освітнього простору для розвитку самоефективної особистості в контексті компетентного підходу до організації освітнього процесу (І етап роботи над методичною проблемою). 

Протокол №2

від 21.10.20

Про організацію змішаного та дистанційного навчання

Протокол №2 від 21.10.20, а також №7  від 21.01.21, №10 від 01.03.21 , №11  від 04.03.21, №12 від 09.03.21, №14 від 25.03.21, №15 від 12.04.21, №16 від 26.04.21

Про затвердження стратегії розвитку освіти Братського НВК  2020 – 2025р.

Протокол №2 від 21.10.20

Про затвердження технологій змішаного освітнього процесу для учнів 1,2,3 класів.

Протокол №3 від 19.11.20

Про оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах змішаного навчання.

Протокол №3 від 19.11.20

Про побудову та затвердження Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Братському НВК.

Протокол №6 від 16.01.2021

Про результати внутрішкільного моніторингу навчальних досягнень учнів за І семестр.

Протокол №6 від 16.01.2021

Підходи до оцінки та оцінювання. Різні виміри критеріїв оцінювання.

Протокол №6 від 16.01.2021

Про запровадження дистанційних технологій освітнього процесу.

Протокол №9 від 18.02.21

Про затвердження Положення про моніторинг якості освіти у Братському НВК

Протокол №15 від 12.04.21

Система оцінювання здобувачів освіти. Критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень.

Протокол №16 від 26.04.21

Результати внутрішнього моніторингу навчальних досягнень здобувачів освіти 5-9класах.

Протокол №16 від 26.04.21

НУШ. Основні завдання щодо створення освітнього простору для самореалізації учнів 1 – 3 класів.

Протокол №16 від 26.04.21

Про підсумки навчальних досягнень учнів за результатами виконання навчальних програм.

Протокол №18 від 31.05.21

Про стан соціально-психологічної  та емоційно – вольової  готовності старших дошкільників до навчання в школі та рекомендації щодо усунення недоліків у виховній роботі.

Протокол №18 від 31.05.21

 

 

 

 З вересня 2016 р. в закладі відкрита дошкільна різновікова група дітей 4-6 років. У  садочку 20 дітей, 2 вихователі, 2 помічників вихователя і 1 (0,25)музичний керівник. Щомісячно

вихователі складають план роботи, погоджують і затверджують адміністрацією закладу.

До 55 років - 1  ,стаж 20 років

Понад 60 років  -1   (контракт)

Директор закладу відвідує заняття в групі, надає консультації, сприяє

професійному зростанню вихователів.

Рекомендовано :Учителям початкових класів проводити  заняття в

дитячому садочку, запрошувати  вихователів на заняття в 1 клас НУШ, обмінюватися досвідом. Учні початкової та середньої ланки є частими гостями дитячого садочку, щоб  разом готуватися  до різних заходів, інсценувати  казки, читати  вірші.  

 Аналіз навчальної роботи

Станом на 30 травня 2020 р. в закладі навчалося 162 учень, усі атестовані.

На високому і достатньому рівні навчається 48 учнів, що становлять 29%, на

високому рівні –  2учнів, 3 %. Середній бал навчальних досягнень учнів по школі

6,2 б, порівняно з минулим навчальним роком цей показник зменшився на 1,3 б.

У зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) здобувачі освіти 4 та

9 класів були звільнені від ДПА (наказ МОН України від 03 березня 2021 р. №273 «Про  звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують  здобуття початкової та базової середньої освіти, у 2020-2021 навчальному році»).

Випускників 11 класів звільнено від проходження ДПА у формі ЗНО (Закон України «Про   внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань завершення

2020-2021 навчального року»). За результатами річного оцінювання свідоцтва про

здобуття базової середньої освіти звичайного зразка отримали 15 випускників (100 %).

Свідоцтва про здобуття повної середньої освіти звичайного зразка отримали 9

випускників.

Усі здобувачі освіти закладу переведені до наступних класів.

 

Порівняно з І семестром слід зазначити, що покращився рівень навчальних

досягнень здобувачів освіти у всіх класах.

Протягом навчального року адміністрацією закладу з метою впровадження

профільного навчання, розподілу варіативної складової навчального плану на 2020 – 2021  навчальний рік було вивчено рівень навчальних досягнень з предметів базового  компоненту, рівень підготовки до ДПА, проведено анкетування учнів, батьків, обговорено  питання   на нарадах.

Унаслідок проведеного аналізу слід зазначити, що учні мають інтерес до вивчення

української   літератури, математики,   біології,   фізичної

культури, що було враховано при складанні освітньої програми, розподілу годин

варіативної складової, курсів за вибором, індивідуальних занять, факультативів.

У 2021 – 2022 навчальному році планується продовження роботи класів з

профільного навчання ( 10, 11 ).

Школа ІІІ ступеня – 2 класи, 19 учнів, з них закінчили навчальний рік:

 

З метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів, забезпечення високого

стандарту навчання в 2021 – 2022 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити роботу з надання якісних освітніх послуг на засадах компетентнісно  орієнтованого підходу, принципів культурологічної спрямованості та профілізації;  активізації подальшого опанування інноваційними педагогічними та інформаційно – комунікаційними технологіями на основі корпоративного навчання та самоосвіти.

Аналіз підсумків за 2020 – 2021 навчальний рік показав, що педагогічний колектив  закладу у процесі своєї діяльності реалізує мету й задачі, які були поставлені на початку року у справі навчання, виховання учнів.

План роботи з обдарованими дітьми виконаний, але не були максимально

використані можливості обдарованих дітей. Не систематично проводилась індивідуальна робота зі здібними учнями на уроках і в позакласній роботі з розвитку їх творчості на уроках філологічного та математичного напрямків. У цьому році здобувачі освіти взяли участь у меншій  кількості конкурсів порівняно з попереднім роком.

Однією із задач закладу залишається активізація творчої роботи зі здібними та

обдарованими дітьми, підготовка їх до олімпіад,спортивних конкурсів, організація активного співробітництва педагогів і здобувачів  освіти.

Виховна робота

Уся система виховання в закладі мала на меті допомогти учневі стати

самодостатньою, всебічно розвиненою, соціально активною особистістю і сприяла

мотивації до саморозвитку, самореалізації всіх учасників освітнього процесу.

У 2020/2021 навчальному році виховна робота була спрямована на виконання

Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту",

Національної програми правової освіти та Концепції національно-патріотичного

виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від  16.06.2015 р. № 641. Ключовими нормативними документами у сфері освітньої політики   щодо виховання був наказ МОН № 1243 від 31.10.2011, яким затверджено "Основні  орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України", та  реалізацію загальношкільної виховної теми: "Цілісний розвиток особистості учнів, досягнення ними підвищеного рівня освіченості і культури при збереженні здоров’я" і

проводилася на науково-методичній основі відповідно до реалізації Концепції

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від  14.12.2016 № 988, та згідно річного плану роботи закладу на 2020/2021 навчальний рік.

 На основі цих нормативно-правових документів у закладі було видано такі

розпорядчо-інструктивні накази з виховної роботи: "Про закріплення класних кімнат та кабінетів за класами на 2020/2021 н.р.", "Про запобігання дитячому травматизму середучнів та вихованців під час проведення навчально-виховного процесу та в побуті у 2020/2021навчальному році", "Про організацію чергування   вчителів та адміністрації у закладі в 2020/2021 н.р.", "Про облік дітей і підлітків шкільного віку мікрорайону школи", "  "Про призначення відповідального за організацію харчування учнів закладу","Про призначення з числа педагогічних працівників закладу громадського інспектора з

охорони дитинства на 2020/2021 н.р , "Про організацію роботи з профілактики злочинності таправопорушень серед учнів закладу в 2020/2021 н. р.", "Про призначення з числа  педагогічних працівників відповідального за роботу ради профілактики правопорушень серед учнів", "Про організацію виховної роботи в закладі у 2020-2021 навчальному році","Про роботу з дітьми пільгового контингенту в 2020/2021 навчальному році",

"Про дотримання правил охорони праці, пожежної безпеки та безпеки

життєдіяльності під час проведення новорічних та різдвяних свят 2019/2020 навчального  року",

Метою виховної діяльності було створення цілісної моделі виховної системи на

основі патріотичних, громадянських та загальнолюдських цінностей, тому виховна діяльність здійснювалась у відповідності до наступних ключових напрямів:

• Національно-патріотичне і громадянське виховання

• Морально-духовне і гуманістичне виховання

• Правове, превентивне виховання і формування здорового способу життя

• Ціннісне ставлення до себе і свого здоров’я;

• Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

• Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

• Ціннісне ставлення до праці;

• Ціннісне ставлення до природи;

• Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

 Серед основних завдань виховної роботи закладу були наступні:

 - Забезпечити доступність до якісної освіти всіх дітей шкільного мікрорайону

закладу, сприяти збереженню мережі та контингенту учнів закладу. З цією метою

підвищувати іміджеві характеристики закладу щодо надання якісних освітніх послуг.

 - Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового способу життя.

 - Забезпечити соціальний захист учнів закладу.

 - Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час

навчально-виховного процесу так і поза межами закладу.

 - Посилити спрямованість виховної роботи на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, громадянських якостей.

 - Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю;

формувати історичну пам’ять підростаючого покоління, забезпечити духовну єдність   поколінь.

 - Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками

навчально-виховного процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до  культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української

ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності,

відповідального ставлення до природи.

 - Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної

освіти, формування здорового способу життя, фізичного розвитку і культури,

спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних  впливів соціального оточення.

Протягом 2020/2021 навчального року педагогічний колектив закладу працював над  розвитком творчих здібностей дошкільників засобами художньо-продуктивної діяльності,формуванням комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників засобами  українського народознавства.

Основними завданнями освітньої роботи дошкільного навчального закладу на 2020– 2021 н. р. були визначені наступні:

1. Формувати мовленнєву та пізнавальну компетентність дошкільників на основі

створення якісного освітнього середовища, відповідно до принципів наступності закладу   дошкільної ланки – початкової освіти "Нової української школи" в умовах реформування  освіти.

2. Формувати навички здорового способу життя дошкільників через нову систему

ціннісних орієнтирів та моделей поведінки, спрямованих на сталий розвиток.

3. Поповнювати предметно-розвивальний простір групи для сприяння сенсорнопізнавальному розвитку вихованців, формуванню в них практичних навичок життя,  спілкування та оптимізації дитячої рухової активності.

4. Продовжити роботу з формування мовленнєвої компетентності дошкільників засобами  ознайомлення дітей з довкіллям.

5. Продовжити національно-патріотичне виховання в контексті розвитку духовного  потенціалу особистості дитини, формування основ трудового виховання з метою  створення особистості дошкільника як активного суб`єкта громадянського суспільства.

Працюючи над формуванням мовленнєвої та пізнавальної компетентності

дошкільників на основі створення якісного освітнього середовища, відповідно до

принципів наступності закладу дошкільної ланки – початкової освіти "Нової української  школи" в умовах реформування освіти, протягом року вихователі проводили з дітьми  відповідну роботу, охоплюючи усі можливі види діяльності. У групах було поповнено  належний демонстраційний та роздатковий матеріал.

З метою профілактики захворюваності та формування здорового способу життя

дітей проводилися фізичні вправи на свіжому повітрі, ходьба по доріжці  ,

дихальні вправи в кімнаті  .

 

Матеріально –технічна база

 Матеріально – технічна база школи на належному рівні. З метою покращення   умов функціонування школи протягом 2020 – 2021 н. р. проводилась цілеспрямована  робота щодо залучення позабюджетних коштів.

Вихід в Інтернет забезпечує можливість використовувати в навчанні доступні

загальноосвітні ресурси. Заклад забезпечений Wi-Fi зоною. Програмне забезпечення   ліцензійне.

Приміщення та територія відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

Розшифрування основних та малоцінних необоротних активів, які

надішли до ЗЗСО І-ІІІ ступенів   з 01.09.2020 р. по 10.06.2021 р.

Робота, матеріали                                   За які кошти

 • У школі створено належні санітарно-гігієнічні умови. Придбано відділом освіти,молоді та спорту  необхідну кількість деззасобів, антисептиків, миючих засобів,гумових рукавичок, маски для працівників закладу,захисні щітки – для працівників харчоблоку.
 • У навчальному закладі  належний рівень пожежної та електричної безпеки(Покровською ОТГ виділено кошти та встановлено протипожежну сигналізацію,   блисковозахисти, оброблено дах школи ,зроблена перезарядка вогнегасників).
 • Для безпечного функціонування нової модульної котельні на твердому паливі,  встановленої у 2020році,придбано селищною радою генератор – на сьогодні витримано всі вимоги безпечної експлуатації котлів.48тис грн. –Покровська ОТГ, 10тис грн. –АФ «Земля»-підключення.
 • У 2021році заклад освіти  отримав  ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики - медичного кабінету(кошти надано АФ «Земля»-4700)
 • Придбано шкільні парти для 1 класу, ноутбук, принтер, нові парти  та

дидактичні матеріали                          Відділ освіти

У цьому році при підтримці АФ «Земля» встановлено  козирок  над 

  центральним ганком,  який захищає  не лише зовнішні двері від атмосферного впливу,а й  надає  фасаду неповторний вигляд.     Важливим чинником є і комфорт дітей, які поспішають до школи (захистить від дощу та снігу).   20тис грн

 • Територія постійно оновлюється молодими деревами, креативними квітковими зонами, які є  прикрасою освітнього закладу(3 тис для придбання молодих саджанців горобини).  АФ «Земля»
  • 5тис зі спец рахунку на придбання фольги для збереження тепла.

Агрофірмою "Земля" (в особі Андрухова В.В) у червні 2020р .придбано бензокосу та мастила,диски, бензин(20л) для косіння бур,яну на території школи(4,2га). Щиро вдячні!

Агрофірмою "Земля" (в особі Андрухова В.В) придбано для освітнього процесу  фліпчарт(1510грн). Дякуємо за таку важливу підтримку! Надано маски індивідуального захисту(100шт).

У жовтні 2020р. АФ "Земля" (Андрухов В.В) придбано будівельний матеріал  для облаштування нових дверей (аврійний вихід) на суму 3 тисячі гривень.

До Дня працівників освіти депутата обласної ради Головко В.М. придбав принтер порошковий для школи на суму 5 тисяч гривень.

2020 ЛИСТОПАД

За кошти відділу освіти,молоді та спорту придбано маски,перчатки та антисептики,дезинфікуючі засоби для дотримання карантинних вимог;

придбано для впровадження НАССР спеціальні дощечки(5) та ножі(5) та підставку,миски , швабри  на загальну суму 2.880грн.

2020Р. ГРУДЕНЬ

За кошти відділу освіти,молоді та спорту для підтримки дітей з особливими освітніми потребами придбано наступне: 2 принтера (12тис),пилесос(6,5грн),розфарбовки(20шт),настільні ігри, папір, ноутбук*14тис грн),м,ячі футбольні,баскетбольні,волейбольні(5), ракетки з воланчиками,балансир, шашки.Щира вдячність.

 За кошти відділу освіти,молоді та спорту облаштовано 2 блискавозахисти,оброблено дерев,яні конструкції даху спеціальною сумішшю, підключено протипожежну сигналізацію(800тис грн). Дякуємо!

2021рік

1.Надано послуги підйомного крана(дерево впало на дах школи) АФ "Земля" (Андрухов В.В).

2. Здійснено ремонт для усунення поломки Інтернету(замінено кабель, встановлено нові роутери) на суму 3000 грн АФ "Земля" (Андрухов В.В).

3.Профспілкова організація Братського НВК здійснили оплату (квітень 2021) в сумі 1350грн за сайт. Щира вдячність!

Квітень 2021

Андрухов В.В. благодійність. Оплата 2270грн за отримання медичної ліцензії.  

 Відділом освіти,молоді та спорту придбано фарбу для косметичного ремонту закладу освіти(15 банок).  

Бензин-відділ освіти,молоді та спорту -80л, АФ «Земля»-80л, за батьківські кошти-15л для боротьби з буряном.

  Дотримання правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Із метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено

перевірку електричного обладнання та заземлення, розроблені й затверджені

функціональні обов’язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників.

Здійснювався контроль за дотриманням правил техніки безпеки під час організації

освітнього процесу в кабінеті інформатики, спортивній залі. Своєчасно проводилися   вступні та первинні інструктажі на робочому місці співробітників навчального закладу.

Перед канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів. На

сторінках класного журналу «Бесіди з безпеки життєдіяльності» робилися відповідні  записи. Батьки учнів були ознайомлені щодо відповідальності за дотримання правил  техніки безпеки дітьми в канікулярний час.

Кожним учителем – предметником проводився інструктаж перед виконанням

завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках праці,   фізичної культури, які фіксувалися журналах з ТБ.

Класні керівники щотижня проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого   травматизму. Проводилися додаткові позапланові бесіди за фактами нещасних випадків з  учнями в закладах освіти, які фіксувалися в класних журналах.

За звітний період трапився трагічний випадок з учнем школи . Було проведено розслідування .  

Але, на жаль, мають місце випадки побутового травматизму серед учнів школи. У 2020- 2021 році було зафіксовано 2 випадків побутового травматизму.

 Заклад освіти забезпечує здобувача освіти з особливими освітніми потребами інклюзивним освітнім середовищем :
- необхідними ресурсами освітнього процесу, які  відповідають ліцензійним вимогам;
- умовами доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
1.Затишні, ошатні класні кімнати (інклюзивна та ресурсна)

2.Внутрішні туалети .
3.Роздягальня в класній кімнаті.
4.Шкільна їдальня .

5 .При вході до школи розташовано пандус  .
6. Освітній процес у разі потреби забезпечується навчальною, методичною та   літературою на паперових та електронних носіях .

 

В школі створено комфортні умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами,відкрито чотири інклюзивних класи,в яких працюють 4 асистенти вчителів.   У школі функціонує  інклюзивна кімнат  з   медіа текою, придбано мультимедійний    проектор  ноутбуки,планшети, настільні ігри, спортінвентар .

Облаштовано ресурсну кімнату з кухнею - це спеціально організований простір для розвитку дітей з особливими освітніми потребами та гармонізації їх психоемоційного стану.

    У цьому навчальному році, як і в минулому,  поставлені цілі, які направлені на мотивацію до навчання, активацію уваги, розвиток довготривалої пам’яті.

  Для якісного соціально-психологічного та психолого-медико-педагогічного супровіду дітей з особливими потребами, батьків та педагогів у штаті є посада практичного психолога(0,5ст),який   працює над   створенням психологічного середовища для всіх учасників освітнього процесу:допомога  та підтримка;збереження та підвищення   самооцінки;пізнання та діяльність; розвиток здібностей і можливостей.

 У навчальному закладі  створено  умови для психологічної безпеки особистості здобувачів освіти ,бо  саме психологічна безпека освітнього середовища, як стан захищеності особистості від загроз її гідності, душевному благополуччю, позитивному світосприйняттю та самовідношенню є однією з головних ознак «гарного», якісного  закладу освіти. Адже безпека – це таке явище, без якого не можуть нормально розвиватися ні особистість, ні соціальна організація (а заклад освіти є однією з таких організацій), ні суспільство в цілому. 

 Зокрема, проводяться : індивідуальні та групові психологічні консультації, здобувачів освіти охоплено індивідуальною та груповою корекційно-розвитковою роботою. Надається адресна допомога конкретним дітям, на основі вивчення їх запитів, звернень педагогів, батьків.  Вирішуються  питання захисту прав здобувачів освіти, створення умов комфортного освітнього середовища. У заходах просвітницько-профілактичного спрямування беруть  участь  здобувачі освіти,  вчителі, батьки.   

З метою розвитку моральної свідомості молодших школярів  впроваджується з варіативної складової факультатив   «Скринька чеснот»

 Попередженню дезадаптації в умовах виникнення навчальних труднощів і стресів, пов’язаних із спілкуванням у новому колективі, активізації творчої компоненти особистості допомогає факультатив «Психологія спілкування».  Корекційно-виховні тренінги з профілактики ВІЛ/СНІДу для учнів 8 – 9 класів превентивно вирішують не прості проблеми підлітків.  Недостатньо лише отримати знання – необхідно навчитися ефективно користуватися ними впродовж життя.

Здобувачі освіти оволодівають певними вміннями та навичками, які дозволять вирішувати свої внутрішньо-особистісні проблеми, питання взаємодії з оточуючими, а також формування  таких якостей  як саморозвиток, самореалізація, самоповага, соціальна адаптованість.

Під постійною увагою  питання підтримки конструктивної взаємодії з батьками в системі психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.

     Суспільство очікує від школи не лише статусу освітнього  , а й простору розвитку та співпраці як усередині, так і з зовнішнім світом.

У новому  навчальному році  наш освітній заклад подав заявку на участь у  науково-дослідному  проєкті     Дніпровської академії неперервної освіти за темою:«Психолого-педагогічне забезпечення формування навчальної само ефективності учнів сільської школи» ,розрахований на період з 2021-2026 р. р.

 Пріоритети,напрямки діяльності, мету, завдання, очікування  щорічно ставить перед собою кожен освітній заклад.

Очікувані результати:Створення   комфортних і безпечних умов навчання учнів та праці педагогів, освітнього середовища вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору через запровадження педагогіки партнерства. Безпека – це процес, а не результат.

 Школа, дружня до дитини   покликана допомогти дітям у навчанні навичок, необхідних у сучасному мінливому світі, щоб поліпшити їхнє здоров’я і благополуччя, створюємо безпечне середовище, підвищуємо мотивацію вчителів і суспільства до підтримки. 

https://docs.google.com/document/d/1MxsDKOMQauCWb4DiMKcJuHCgNiNdiRa-/edit
   
   
   

 

Правила прийому до закладу освіти

 

правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

 

план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

 

порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

 

порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);


Правила прийому до закладу освіти

Зарахування дітей до 1-го класу

Приймання дітей до першого класу здійснюється на безконкурсній основі. Відповідно до Зако­ну України «Про загальну середню освіту»для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

 • заяву на ім’я директора;
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • медичну картку встановленого зразка (на кінець червня);
 • копію довідки про реєстрацію місця проживання особи (звертатись у центр надання адміністративних послуг);
 • копію паспорта одного з батьків;
 • копію ідентифікаційного коду дитини;
 • файл А4.

Прийом документів проводиться за адресою:

 • вулШкільна,1а с.Братське;

До послуг учнів:

 • вивчення англійської мови з першого класу;
 • безкоштовне харчування для дітей пільгових категорій (АТО,ЧАЕС, інклюзивна освіта,внутрішньо переміщені особи, малозабезпечені) учнів 1-4 класів;
 • групи продовженого дня;

Зарахування дітей до 2-11-х класів

Як правило, зарахування дітей до перевідних класів здійснюється за умови переводу дитини з одного навчального закладу до іншого. Підставою для зарахування дитини є:

 • заява батьків,
 • копія свідоцтва про народження дитини,
 • медична довідка встановленого зразка (ФОРМА № 086-1/0, затверджена наказом МОЗ від 16.08.2010 № 682, зі змінами, внесеними наказом МОЗ від 23.05.2012 № 382).
 • особова справа дитини,
 • свідоцтво про базову освіту та додаток до нього (для учнів 10-11-х класів).

Відповідно до п.22 Положення про загальноосвітній навчальний заклад для зарахування учня до закладу  батьки  або  особи,  які  їх замінюють,  подають заяву,  копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу, до навчального закладу III ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

У разі переходу учня з іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт навчання дитини в іншому навчальному закладі.