Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Погода в Украине МамаТато - усе, що ви маєте знати про дітей

Стратегія розвитку ЗЗСО (2020-2025рр)

СХВАЛЕНО:                                          ЗАТВЕРДЖЕНО:

Педагогічною радою                               Зборами трудового колективу  Братського НВК

Протокол №2 від 21.10.2020 р.                               (протокол№1 від  22.10.20)

  

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

КЗО "Братський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст-ДНЗ" Покровської селищної ради Дніпропетровської області

на 2020 – 2025 роки.

 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

 • Забезпечення комфортних і безпечних умов освітнього процесу.
 • Створення освітнього середовища, вільного від будь - яких форм насильства та дискримінації.
 • Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.
 • Шляхи реалізації.

 

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ

 • Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.
 • Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти.
 • Спрямовування системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.
 • Шляхи реалізації.

 

ІІІ.ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 • Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.
 • Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників.
 • Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.
 • Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.
 • Шляхи реалізації.

 

IV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 • Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань.
 • Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм.
 • Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей професійного розвитку педагогічних працівників.
 • Організація освітнього процесу на засадах дитиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою.
 • Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.
 • Шляхи реалізації.

 

ВСТУП

            Стратегія розвитку далі - Стратегія КЗО "Братський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст-ДНЗ" Покровської селищної ради Дніпропетровської областіна 2020-2025роки ) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок дітей»; Указів Президента України: від 12 січня 2015 року № 5 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна –2020», від 12 червня 2015 року № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 25 серпня 2015 року № 501 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини»,від 13 жовтня 2015 року № 580 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 –2020 роки», від 03 грудня 2015 року № 678 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», від 09 лютого 2016 року № 42 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність –здоровий спосіб життя –здорова нація», від 13 грудня 2016 року № 553 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю», від 31 травня 2018 року № 156 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України»; постанов Кабінету Міністрів України: від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», від 21 серпня 2013 року № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами»; розпоряджень Кабінету Міністрів України: від 14 грудня 2016 року № 988-р. «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», від 13 грудня 2017 року № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», від 31.12.2015 № 1436 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі», наказів Міністерства освіти і науки України: від 21.03.2018 року №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти», від 20.04.2018 року № 405 «Про затвердження типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», від 20.04.2018 року № 406 «Про затвердження типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», від 25.06.2018 року № 676 «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти» та з урахуванням основоположних тез щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2018 році». Стратегія спрямована на реалізацію пріоритетних цілей, визначених Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2020 року, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.

            Стратегія визначає мету, зміст, завдання та проблеми закладу, конкретизує перелік основних напрямів і заходів з реалізації стратегічних завдань. Основним стратегічним баченням розвитку закладу є створення та розвиток закладу під загальним гаслом «Школа відкрита для всіх», що передбачає подальше функціонування закладу, у якому не тільки здобувається освіта та формується знаннєвий компонент, а й створюються умови, за яких кожна дитина може реалізувати себе як особистість, може почувати себе вільно, безпечно та реалізувати свої індивідуальні здібності. Стратегія спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб’єктів освітнього процесу, модернізації змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю й оцінювання, прийняття управлінських рішень.

Стратегія розвитку закладу на 2020-2025 роки може доповнюватися. 

 

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

 • підвищення якості освітніх послуг;
 • розвиток впровадження у закладі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання;
 • забезпечення компетентнісного підходу до викладання та системи оцінювання предметів
 • забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх учасників освітнього процесу;
 • побудова міжособистісних стосунків між педагогами, дітьми та батьками на принципах дитиноцентризму;
 • активізація діяльності закладу в освітньому просторі міста та регіону;
 • продовження формування позитивного іміджу освітнього закладу;
 • розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти за напрямками «Освітнє середовище», «Оцінювання здобувачів освіти», «Педагогічна діяльність педагогічних працівників», «Управлінська діяльність».

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

 

 • підвищити якість освітніх послуг відповідності до Державних стандартів освіти;
 • здійснювати освітній процес відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, здібностей учнів;
 • забезпечити збереження та зміцнення здоров’я дітей;
 • підтримувати дітей та молодь з особливими освітніми потребами;
 • -продовжити розвивати ефективну, постійно діючу систему безперервної освіти педагогів;
 • -оптимізувати систему дидактичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;
 • удосконалювати системи активного включення сім’ї в процес самовизначення, самореалізації учнів;
 • розвивати досвід партнерства, волонтерства, самоврядування з метою інтенсифікації розвитку й удосконалення освітнього середовища;
 • вдосконалення розвивального та мотиваційного простору школи.

 

І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Стратегічні завдання:

 • оптимізувати внутрішні та зовнішні ресурси освітнього середовища;
 • активніше залучати педагогічних та соціальних партнерів для рішення завдань підвищення якості освіти;
 • використовувати соціокультурне оточення з метою розвитку загального світогляду учнів;
 • освоювати різні форми комунікації та співпраці з метою відкритості школи контактам з іншими установами, організаціями, підприємствами.

 

Очікувані результати:

            Створення у комфортних і безпечних умов навчання учнів та праці педагогів, освітнього середовища вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору через запровадження педагогіки партнерства.

 

SWOT-аналіз освітнього середовища

Напрямок

Сильні сторони, позитивні тенденції

Слабкі сторони, проблеми, що потребують вирішення

1.             Забезпечення комфортних і безпечних умов освітнього процесу

1.    Заклад розташовано у типовому приміщенні.  

2.    Проектна потужність закладу - 167учнів;

3.    Корисна площа приміщень 1800 кв. м.;

4.    Кількість поверхів в основній будівлі закладу 1;

5.    Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами(архітектурна доступність, наявність пандусу, кнопка виклику. пристосований санвузол );

6.    Вид опалення закладу – автономна котельня;

7.    Наявність внутрішніх санвузлів (у задовільному стані, капітальний ремонт – 2018 рік);

8.    Каналізація  ;

9.    Кількість навчальних кабінетів – 17;

10. Предметні кабінети (  інформатика,музична кімгата );

11. 4 кабінетів початкових класів);

12. Для задоволення потреб дітей у закладі функціонують шкільна їдальня на 66 посадкових місць,  1 спортивна зала, 1 бібліотека);

13. Наявність кабінетів із технічними засобами навчання: кабінет інформатики ,3 клас, інклюзивна ,музична.

14. Кількість комп’ютерів у закладі: 14, всі підключено до мережі Інтернет, 6 ноутбуків;

15. Кількість інтерактивних дошок 1;

16. Проекторів та проекційних екранів - 4;

17. LED телевізорів 2;

18. Наявність спортивних споруд: 

Спортивні майданчики  

19. Земельна ділянка (площа) - 4,2 га;

20. Школа бере участь у Міжнародних та місцевих ("Бюджет участі") 

21. Здійснено капітальний ремонт спортивної зали;

22.  Встановлено енергозберігаючі вікна та вхідні двері вестибюлю навчального корпусу;

23. Здійснено заміну освітлення території школи;

24. Часткова заміна системи опалення навчального корпусу;

25. Заміна вікон у їдальні, коридорах навчального корпусу, майстернях;

26. Придбання морозильної камери, комплектів посуду в їдальню;

28. Заміна люків каналізації на подвір'ї школи;

29. Придбання вогнегасників;

31. Встановлення системи протипожежної сигналізації.

У закладі запроваджено профільне навчання, а саме 10-11 класи – профільні предмети: історія, УКРАЇНСЬКА МОВА

1.     Рік забудови приміщень закладу: 1967р.( старе приміщення, зношеність комунікаційних систем);

2.     Приміщення   майстерні потребує капітального ремонту;

3.     Облаштування спортивного майданчика для учнів початкової школи;

4.     Створення кабінету хореографії;

5.     Продовження створення «безпечного закладу»;

6.     Освітнє середовище потребує осучаснення;

7.     Необхідне зробити накриття двох ганків;

8.     Встановлення генератора для безпечної роботи котельні;

9. Здійснити ремонтні роботи фасаду школи;

11. Оновлення метеріально-технічної бази природничо-математичних кабінетів;

12. Доукомплектування бази комп’ютерної техніки у навчальних кабінетах;

13. Ремонт підлоги в коридорі   навчального корпусу школи;

14. Оснащення шкільних кабінетів сучасними засобами навчання;

15. Створення на базі бібліотеки інформаційного центру школи.

2.             Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

1.    Проводяться комплексні заходи з протидії булінгу:

·      Розробляється план заходів щодо протидії булінгу у закладі;

·      Інформування школярів, їх батьків, учителів та інших учасників освітнього процесу про запровадження відповідальності за вчинення  булінгу (цькування) та вироблення небайдужості до проблеми булінгу;

·      На сайті школи оприлюднено порядок реагування на звернення про випадки булінгу, план заходів щодо попередження булінгу, зразок заяви щодо реагування на випадки булінгу;

·      Здійснюється оцінка поширення булінгу в школі.

1.                Здійснюється розвиток навичок толерантного спілкування. 

2.                Проводяться заходи щодо розвитку навичок конструктивного вирішення конфліктних ситуацій.

3.                Проводиться робота щодо формування знань з правил безпечної поведінки в мережі Інтернет. 

4.                Практичний психолог школи реалізує діяльнісний підхід через функціонування форум-театру «Повір у себе».

5.                Розроблено та оприлюднено правила поведінки для здобувачів освіти.

6.                Встановлено 5 відеокамер у приміщеннях та на території закладу, що знижує рівень випадків насильства.

1.   Створення дієвої системи роботи з батьками щодо розуміння проблем булінгу.

2.   Налагодження співпраці з громадськими та державними організаціями по організації просвітницької роботи щодо попередження випадків булінгу.

3.             Формування

 

1.            Функціонує інклюзивний клас, у якому навчається 6 ДІТЕЙ.

2.            Педагогічні працівники, що навчають учнів з особливими потребами, систематично підвищують фаховий рівень шляхом опрацювання відповідної літератури, підвищення кваліфікації. відвідування міських семінарів, тренінгів, майстер-класів, консультування з практичним психологом школи, представниками ІРЦ №1.

3            Працює команда психолого-педагогічного супроводу.

4.            Здійснюється проведення корекційних годин для 6 дітей з ООП.

 

1. Вдосконалення методик роботи з учнями з ООП з різними нозологіями.

2. Пристосування території школи для перебування дітей з ООП.

  

Шляхи реалізації

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні

Примітка

Залучення альтернативних джерел фінансування навчального закладу

Постійно

Дирекція,

педагогічний колектив

 

Оновлення бази природничо-математичних кабінетів.

Постійно

Управління освіти, Дирекція,

 педагогічний колектив

 

Розширення бази комп’ютерної техніки.

Постійно

відділ  освіти, Дирекція

 

 

Постійно

Управління освіти,

Дирекція,

педагогічний колектив

 

Капітальний ремонт їдальні 

2020-2023 р.р.

відділ  освіти, Дирекція

 

.

До 2025р.

відділ освіти, 

Дирекція

 

Влаштування водовідведення з даху основного приміщення

2020-2021 р.р.

відділ освіти, Дирекція

 

 

2020-2023 р.р.

відділ освіти, Дирекція

 

Пристосування території школи для перебування людей з обмеженими фізичними можливостями

2020-2025 р.р.

відділ освіти, Дирекція

 

Оснащення шкільних кабінетів сучасними засобами навчання

Постійно відділ

освіти, Дирекція

 

Співпраця зі Службою у справах дітей, Центром сім’ї та молоді та правоохоронними органами

Постійно

Дирекція,

практичний психолог, класні керівники

 

ІІ.       СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ

Стратегічні завдання:

 • підвищити якість освітніх послуг відповідності до Державних стандартів освіти;
 • здійснювати освітній процес відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, здібностей учнів;
 • вимоги до оцінювання результатів навчання мають визначати з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладені ключові компетентності;
 • ґрунтувати оцінювання на позитивному підході, що передбачає врахування рівня досягнень учня.

Очікувані результати:

Здійснення стимулюючого оцінювання, що ґрунтується на позитивному підході, враховує освітню траєкторію кожного учня, спрямовується на формування і розвиток ключових компетентностей.

SWOT-аналіз системи оцінювання учнів

Напрямок

Сильні сторони, позитивні тенденції

Слабкі сторони, проблеми, що потребують вирішення

1.             Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень

1.             У своїй роботі педагогічні працівники користуються нормативними документами, а саме: Наказ МОНУ від 13.04.2011 р. №329 “Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти” та Наказ МОНУ від 21.08.2013 р. №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти” зі змінами.

2.             Формувальне оцінювання використовується для учнів початкової школи.

3.             На початку навчального року, семестру, вивчення нового розділу педагогічні працівники ознайомлюють учнів з критеріями оцінювання навчальних досягнень. 

4.             При проведенні контрольних видів робіт педагогічні працівники ознайомлюють здобувачів освіти з критеріями оцінювання.

5.             При виставленні оцінки педагогічні працівники аналізують роботу учня, чітко проговоривши сильні та слабкі сторони роботи учня.

6.             Аналіз роботи учня ґрунтується на позитивному підході, аналізується не лише результат, а й процес вивчення навчального матеріалу.

7.             Враховується індивідуальний поступ здобувача освіти.

1.            Не всі вчителі оприлюднюють критерії оцінювання, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень.

2.            Не завжди освітній процес спрямовується на формування і розвиток ключових компетентностей, а переважно на перевірку знаннєвого компоненту. 

3.            Посилення ролі особистісного чинника в засвоєнні навчального матеріалу. 

4.            Педагогічні працівники більшу увагу приділяють обсягу засвоєних знань, а не тому, як ці знання використовуються для вирішення прикладних завдань.

5.            Частка вчителів, які застосовують систему оцінювання, спрямовану на реалізацію компетентнісного підходу, невелика. Проте з кожним роком таких учителів стає більше.

6.            Удосконалення методик формувального оцінювання.

2.             Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачаєсистематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти

1.            Класними керівниками ведеться моніторинг досягнень учнів класу (для ознайомлення батьків раз на місяць в щоденнику робиться звіт навчальних досягнень учня). 

2.            Педагогічними працівниками відстежується особистий поступ кожного учня, що формує позитивну самооцінку, відзначають досягнення, підтримують бажання навчатися, запобігають побоюванням помилятися. Учителі початкової школи з цією метою формують портфоліо учнів.

3.            Питання моніторингу навчальних досягнень учнів виноситься на засідання педагогічної ради, нарад при директорові.

4.            Адміністрацією школи передбачено річним планом моніторингові дослідження якості знань здобувачів освіти:

5.            Учнів 5-кл з метою виявлення рівня адаптації до навчання в середній школі;

6.            Учнів 5-11 класів з предметів інваріативної частини навчальних планів з метою виявлення рівня сформованості знань та дотримання критеріїв оцінювання;

7.            Учнів 4 кл. з предметів ДПА з метою виявлення рівня сформованості знань та дотримання критеріїв оцінювання;

8.            Учнів 9 кл  з предметів ДПА з метою виявлення рівня сформованості знань та дотримання критеріїв оцінювання;

9.            Учнів 11 кл  з предметів ДПА/ЗНО з метою виявлення рівня сформованості знань та дотримання критеріїв оцінювання.

1.             Не завжди вчителі проводять глибокий аналіз результатів моніторингових досліджень, інколи цей аналіз носить формальний характер.

3.             Спрямовування системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до само оцінювання.

1.            Педагогічними працівниками у співпраці з батьками формується відповідальне ставлення учнів до результатів своєї роботи.

2.            Вивчаються пропозиції щодо використання електронного щоденника

3.            На уроках педагогічними працівниками використовуються прийоми самооцінювання навчальної діяльності здобувачів освіти, що формує відповідальне ставлення до освітнього процесу.

4.            Під час канікул педагогічні працівники проводять консультування учнів, які мають проблеми в навчанні. Ведеться робота з обдарованими дітьми з метою якісної підготовки до предметних олімпіад, конкурсів, змагань.

5.            Досягнення учнів висвітлюються на шкільному стенді, сайті школи, сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

1.             Робота з батьками щодо формування відповідального ставлення до навчання потребує активізації, батьки повинні стати партнерами в даному напрямку роботи.

2.             Більшої уваги потребують прийоми самооцінювання на уроках.

Більшу увагу вчителям необхідно приділяти учням, що мають низький рівень знань, через індивідуальні завдання, роботу на канікулах з даної категорією здобувачів освіти.

 

Шляхи реалізації

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні

Примітка

Оприлюднення критеріїв оцінювання в навчальних кабінетах.

Вересень 2020 р.

Учителі-предметники

 

Проведення глибокого аналізу результатів моніторингових досліджень з зазначенням чітких шляхів покращення якості знань учнів.

Постійно

Дирекція,

педагогічний

колектив

 

Активізувати роботу з батьками щодо формування відповідального ставлення до навчання здобувачів освіти.

Постійно

Дирекція,

педагогічний

колектив

 

Більш активне впровадження прийому самооцінювання на уроках.

Постійно

Дирекція,

педагогічний

колектив

 

 

 

 

 

Більшу увагу вчителям приділяти учням, що мають низький рівень знань, через індивідуальні завдання, роботу на канікулах з даної категорією здобувачів освіти.

Постійно

Дирекція,

педагогічний

колектив

 

  

ІІІ.      ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Стратегічні завдання:

 • продовжити розвивати ефективну, постійно діючу систему безперервної освіти педагогів;
 • оптимізувати систему дидактичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;
 • підвищити відповідальність кожного за результати своєї професійної діяльності;

Очікувані результати:

Підвищення якості викладання навчальних предметів педагогічними працівниками, відповідальності за свою професійну діяльність.

SWOT-аналіз педагогічної діяльності педагогічних працівників закладу освіти

Напрямок

Сильні сторони, позитивні тенденції

Слабкі сторони, проблеми, що потребують вирішення

1.             Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти

1.             Здійснюючи календарне планування уроків окремі педагогічні працівники враховують ступінь складності теми, обсяг навчального матеріалу. Аналізують результативність. У разі необхідності - вносять корективи в планування.

2.             Педагоги активно використовують сучасні освітні технології, спрямовують роботу на оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями та наскрізними уміннями.

3.             Систематично використовують на уроках презентації, відеоматеріали.

4.             Належну увагу педагоги приділяють роботі з учнями, що мають низький рівень знань. Для таких дітей готуються індивідуальні завдання, які систематично перевіряються. Відповідно до результатів планується подальша робота з такими дітьми. При оцінюванні враховується особистий поступ учня, що стимулює дитину до роботи.

5.             Більшість педагогічних працівників, практичний психолог школи мають власні блоги. 

6.             Є педагогічні працівники, які діляться досвідом роботи через друк у фахових виданнях, Інтернет-виданнях.

1.             Відбувається значне «старіння кадрів» педагогічного персоналу (5 працівників, які отримують пенсію за віком).

2.             Не всі педагоги корегують календарне планування в залежності від результативності роботи учнів.

3.             Деякі вчителі проводять уроки, які не відповідають сучасним вимогам і призводить до зниження інтересу учнів до навчання.

4.             Не всі педагоги використовують можливості Інтеренет-мережі, ІКТ.

2.             Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

1.             Освітній процес забезпечують 25 педагогічних працівників.

2.             Вищу кваліфікаційну категорію мають 10 вчителів, звання «старший учитель» - 3, «учитель-методист» - 2.

3.             Педагоги школи активно проходять підвищення кваліфікації при ДАНО

4.             Педагогічні працівники мають змогу самостійно обирати суб’єкти підвищення кваліфікації. Педагоги школи беруть участь у роботі онлайн-курсів, вебінарів, майстер- класів тощо.

5.             На засіданнях педагогічної ради закладу відбувається зарахування проходження підвищення кваліфікації таких педагогічних працівників.

6.             Майже кожного року учителі школи беруть участь у конкурсах фахової майстерності. 

7.             Діляться власними напрацюваннями на сторінках фахових видань, інтернет- платформах. 

 

1.             Значна кількість пропонованих суб’єктами підвищення кваліфікації тем містять комерційні пропозиції. 

2.             Низьким є відсоток педагогів, які беруть участь у конкурсах фахової майстерності.

3.             Активізації потребує робота з поширення досвіду вчителями школи через друк у фахових та Інтернет-виданнях.

4.             Удосконалення системи допрофільної підготовки. 

5.             Впровадження технологій змішаного навчання.

6.             Вивчення методик що використовуються в роботі з дітьми з ООП з різними нозологіями.

3.             Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти

1.             З метою врахування думки представники колективу є членами тарифікаційної комісії, атестаційної комісії, вносять свої пропозиції до складання річного плану роботи школи, освітньої програми. Обмін думками між адміністрацією та колективом здійснюється через засідання педагогічної ради, методичні об’єднання, майстер-класи, конференції, наради при директорові, консультування, засідання психолого-педагогічного семінару.

2.             У школі організовано наставництво з молодими спеціалістами.

3.             Здійснюється взаємовідвідування уроків та заходів між педагогами школи. 

4.             Батьки є активними учасниками освітнього процесу. Їхня думка складанні освітньої програми, виборі класного керівника.

5.             У школі щорічно, за окремим планом проводиться День відкритих дверей для батьків.

6.             Діє орган батьківського самоврядування школи «Батьківська рада».

1.             У деяких випадках взаємовідвідування уроків та наставництво носить формальний характер.

2.             Недостатньо високим є відсоток батьків, які цікавляться життям школи, класу, є пасивними учасниками освітнього процесу.

4.             Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності

1.             У закладі розроблено та діє положення про академічну доброчесність.

2.             Педагогічні працівники систематично інформують здобувачів освіти про дотримання правил академічної доброчесності.

3.             Питання дотримання академічної доброчесності слухається на педагогічних радах.

1.             Не всі учні та батьки розуміють сутність поняття академічної доброчесності та відповідальність за її порушення.

 

Шляхи реалізації

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні

Примітка

Здійснювати корегування календарного планування в залежності від якості засвоєння учнями навчального матеріалу, результативності роботи учнів.

Постійно

Дирекція

педагогічний

колектив

 

Впроваджувати сучасні освітні технології, можливості мережі Інтернет з метою активізації пізнавальної діяльності учнів

Постійно

Дирекція,

педагогічний

колектив

 

Працювати над питанням поширення досвіду роботи педагогічних працівників через участь у конкурсах фахової майстерності, друк у фахових виданнях, Інтернет-виданнях.

Постійно

Дирекція,

педагогічний

колектив

 

Упроваджувати практично доцільне взаємовідвідування уроків та заходів з наступним обговоренням та обміном думками.

Постійно

Дирекція,

педагогічний

колектив

 

Обирати теми та форми підвищення кваліфікації, які відповідають запитам та вимогам педагогічних працівників

Постійно

Дирекція,

педагогічний

колектив

 

Залучати батьків до освітнього процесу, розширювати форми співпраці з ними.

Постійно

Дирекція,

педагогічний

колектив

 

  

ІV.      УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Стратегічні завдання:

 • підвищення ефективності освітнього процесу на основі результатів моніторингу, здійсненого в закладі;
 • приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог законодавства;

Очікувані результати: 

Створення освітнього середовища, сприятливого для успішної самореалізації здобувачів освіти та професійного вдосконалення педагогічних працівників.

SWOT-аналіз управлінських процесів

Напрямок

Сильні сторони, позитивні тенденції

Слабкі сторони, проблеми, що потребують вирішення

1.             Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань

1.              Стратегія розвитку закладу відповідає особливостям і умовам діяльності закладу (тип закладу – загальноосвітній, мова навчання – українська. 

2.              Обсяг фінансування здійснюється відповідно до плану асигнувань.

3.              Річний план відповідає завданням, що ставить перед собою колектив, сприяє покращенню роботи закладу, відповідає стратегії розвитку.

4.              Дирекцією та педагогами вивчаються думки батьківської громади, учнів закладу і враховуються при складанні річного плану роботи.

5.              Уразі потреби – до річного плану вносяться корективи.

6.              Діяльність педагогічної ради спрямована на підвищення фахового рівня педагогів і реалізує річний план роботи та стратегію розвитку закладу.

7.              3 метою вивчення думки батьків та учнів щодо якості освітнього процесу адміністрацією та практичним психологом проводиться анкетування. Результати виносяться на обговорення враховуються при плануванні роботи та здійсненні самоаналізу. Згідно результатів коригується план роботи. На сайті школи оприлюднюються документи, які підлягають оприлюдненню. 

8.              Згідно річного плану проводиться моніторинг якості надання освітніх послуг здобувачам освіти (анкетування, контрольні роботи, відвідування уроків та заходів, самоаналіз, опитування).

9.              Приділяється увага створенню комфортних умов для всіх учасників освітнього процесу. 3 відповідними клопотаннями директор.

1.              Кошти, які виділяються на заклад, в недостатній мірі задовольняють потреби у капітальних ремонтах. 

2.              Матеріально-технічне забезпечення потребує роектітивн.

3.              Інформація про результати моніторингових досліджень не завжди береться до уваги батьками здобувачів освіти.

4.              Не всі учасники освітнього процесу активно долучаються до написання річного плану.

5.              Недостатнє залучати альтернативних джерел фінансування.

2.             Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

1.             З метою вивчення задоволення учнями психологічним кліматом в класі, школі практичним психологом школи проводиться анкетування, діагностичні дослідження. У разі потреби індивідуально з батьками учнів проводиться консультування. Тісною є співпраця класних керівників з психологом.

2.             З метою формування психологічної культури педагогічних працівників у школі систематично проводяться засідання психолого-педагогічного семінару.

3.             Адміністрація школи відкрита для спілкування, реагує на зауваження, пропозиції. На звернення реагує згідно чинного законодавства, шукає шляхи вирішення проблем.

4.             Учасники освітнього процесу мають змогу спілкуватися як особисто, так і через сайт школи, сторінку у Фейсбуці.

5.             На шкільному сайті є необхідна інформація для батьків, педагогічних працівників, учнів. Постійно висвітлюються новини з життя школи.

6.             У шкільних коридорах є інформаційні стенди для учнів, батьків. Інформація для педагогічних працівників оприлюднюється в учительській або в інтернет-джерелах.

1.             Педагогічні працівники не завжди дослухаються до рекомендацій адміністрації, інколи, можуть  загострювати конфліктну ситуацію.

3.             Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей професійного розвитку педагогічних працівників

1.             Педагогічний колектив школи укомплектований повністю. Усі педагогічні працівники працюють за фахом.

2.             З метою заохочення педагогічних працівників Колективним договором передбачено вільні дні під час канікулярного періоду додаткові види роботи.

         Відсутнє якісне забезпечення керівників гуртків. 

 

4.             Організація освітнього процесу на засадах людино центризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

1.             Дирекція закладу чітко дотримується норм законодавства у питанні дотримання прав учасників освітнього процесу. 

2.             Дирекція школи враховує думку батьків під час вибору предмету для поглибленого вивчення, посилення предметів, вибору класного керівника, розподілі годин індивідуального навчання, виборі вчителів-предметників.

3.             Розклад уроків формується відповідно до освітньої програми, вікових особливостей учнів, коефіцієнтів складності предметів.

1.             Деякі педагогічні працівники мають проблеми з налагодженням партнерських стосунків з учнями та їх батьками.

2.             Через брак приміщень навантаження не завжди рівномірно розподілене.

5.             Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

1.             Керівництвом школи забезпечується виконання заходів щодо формування академічної доброчесності.

2.             Розроблено та оприлюднено «Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу».

3.             Заходи, які спрямовані на забезпечення академічної доброчесності включаються до планування.

4.             Питання протидії та негативних проявів корупції знаходиться на постійному контролі керівництва.

5.             Не всі учасники освітнього процесу розуміють сутність поняття «академічна доброчесність» та необхідність виконання вимог Положення, яке діє в школі.

 

 

Шляхи реалізації

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні

Примітка

Впроваджувати політику взаємодії із соціальними партнерами (батьками, громадськими організаціями).

Постійно

Дирекція,

педагогічні працівники

 

Залучення додаткових джерел фінансування

Постійно

Дирекція

 

Упровадження активних форми проведення педагогічної ради

Постійно

Дирекція

 

Співпрацювати з батьками щодо інформації про результати моніторингових досліджень

Постійно

Дирекція,

педагогічні працівники

 

Використовувати активні форми щодо залучення усіх учасників освітнього процесу до написання річного плану.

Постійно

Дирекція

 

Продовження формування громадсько-активного закладу 

Постійно

Дирекція, 

педагогічні працівники

 

 

 

 

 

Оприлюднення критеріїв Положення «Про дотримання академічної доброчесності» на інформаційних стендах школи. Проведення просвітницької роботи, виховних годин, заходів з даної тематики.

Постійно

Психолого-педагогічна служба, педагог-організатор, класні керівники